A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(gr) Κείμενο για Συμβ.Διοίκησης

Date Thu, 25 Oct 2012 08:43:51 +1100


κείμενο ενάντια στα συμβ.διοίκησης στο ΤΕΙ Πειραιά. --- "Εκπαίδευση: η διαδρομή από αναιδής άγνοια για άθλια αβεβαιότητα." Mark Twain --- Εδώ και καιρό το φάντασμα του νέου νόμου για την παιδεία πλανιέται πάνω από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. --- Σε κάθε ίδρυμα δημιουργείται «Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου», με τη μορφή «ανώνυμης εταιρίας», που διαχειρίζεται την «κινητή και ακίνητη περιουσία» του ιδρύματος, λαμβάνει «χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή» και σκοπός του είναι η «αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων» (αρ. 58). --- Προωθείται έτσι η επιχειρηματικοποίηση των πανεπιστημίων αφού η χρηματοδότηση τους θα εξαρτάται από την επίτευξη ποσοτικοποιημένων στόχων, όπως οι επιδόσεις τους στην έρευνα ή η απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας.

Ο νόμος (άρ.7) προβλέπει ότι με προεδρικό διάταγμα των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας μπορούν να «συγχωνεύονται, καταργούνται ΑΕΙ και σχολές» σύμφωνα με τις «δυνατότητες της εθνικής οικονομίας». Με απλά λόγια τα ιδρύματα που δεν θα συνδέονται ικανοποιητικά με την αγορά ( δεν θα παράγουν έρευνα και άρα κέρδος ) θα συγχωνεύονται ή θα κλείνουν.


Το κατά πόσο ένα ίδρυμα θα επιτυγχάνει τους στόχους του θα επιβεβαιώνεται από εξωτερικούς προς το εκάστοτε ίδρυμα, αξιολογητές καθώς εισάγεται ο θεσμός της εξωτερικής αξιολόγησης, που θα καθορίζει με κριτήρια ανταγωνιστικότητας κάθε πτυχή της εσωτερικής λειτουργίας των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η αξιολόγηση των ιδρυμάτων θα τα ωθήσει να αναδιαρθρώσουν τις συνολικές εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό τους. Οι φοιτητές που δεν εγγράφονται «για δυο συνεχόμενα εξάμηνα» ή που ξεπερνάνε την ελάχιστη διάρκεια σπουδών κατά «τέσσερα εξάμηνα» θα διαγράφονται. Θα υπάρχει «μέγιστος αριθμός επαναλήψεως της εξέτασης σε ένα μάθημα» και ανάλογα με το ίδρυμα αυτό μπορεί να σημαίνει και διαγραφή. Η εξατομίκευση και ʽσαλαμοποίησηʼ των πανεπιστημιακών διπλωμάτων μέσω του σπασίματος των πτυχίων σε πιστωτικές μονάδες μαζί με την μείωση του χρόνου φοίτησης (βασικό πτυχίο σε 3 έτη αντί για 4 ή 5 που ήταν ως σήμερα) προωθούν την εξατομικευμένη και άρα πιο πειθαρχημένη πορεία του κάθε ενός σαν φοιτητή αλλά και σαν αποφοίτου στην αγορά εργασίας.

Αφενός κάθε «ακαδημαϊκό διάλειμμα» στο χρόνο του οποίου μπορούσε κανείς να κοινωνικοποιηθεί αλλά και να πολιτικοποιηθεί (όχι με την κομματική έννοια) ακυρώνεται και τη θέση του παίρνει η συνέχεια της αλλοτρίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Αφετέρου οι συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις καταργούνται και την θέση τους έρχονται να πάρουν οι ατομικές συμβάσεις και η κατάργηση κάθε εργατικού κεκτημένου. Μια ακόμα σημαντική συνέπεια των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων θα είναι η μετακύλιση του κόστους φοίτησης στις τσέπες των φοιτητών.

Σύμφωνα με το νόμο «διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές σημειώσεις» (άρ.37). Επίσης το υπ. Οικονομικών μαζί το υπ. Παιδείας θα καθορίζουν τις «προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση» κάτι που δίνει τη δυνατότητα κατάργησης κάθε φοιτητικής μέριμνας. Η επιβολή διδάκτρων πρέπει να θεωρείται αυτονόητη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και στα προγράμματα δια βίου μάθησης, που θα ιδρυθούν σε κάθε σχολή για να τα παρακολουθούν εργαζόμενοι που θα αναγκάζονται από τις συνθήκες της αγοράς να επανακαταρτίζονται συνεχώς. Γιʼ αυτό ο νόμος προβλέπει τα «φοιτητικά δάνεια» (άρ. 54) τα οποία διεθνώς αποτέλεσαν τον προάγγελο των διδάκτρων. Στο μέλλον, κάθε νέος/νέα που θα θέλει να σπουδάσει θα χρεώνεται στις τράπεζες για να το καταφέρει. Για να καταλάβουμε τι έρχεται, αρκεί να κοιτάξουμε τι έγινε στην Αγγλία το χειμώνα που μας πέρασε όταν η κυβέρνηση προχώρησε στον τριπλασιασμό των διδάκτρων στα πανεπιστήμια (από τις 3 στις 9 χιλιάδες στερλίνες το χρόνο).

Τέλος το κατώτερο διδακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων επισφαλειοποιείται για εναρμονιστεί με το μοντέλο του εργαζόμενου που ετοιμάζουν. Του ελαστικά εργαζόμενου του πανεπιστημιακού εργοστασίου, η ακαδημαϊκή εξέλιξη του οποίου θα καθορίζεται τόσο από την παραγωγικότητα του όσο και από τον βαθμό ενσωμάτωσης των αξιών της κάθε πανεπιστημιακής επιχείρησης. Διοίκηση ιδιωτικής επιχείρησης Το κύριο διοικητικό όργανό είναι πλέον το 15μελές «Συμβούλιο Διοίκησης». Τα έξι μέλη του θα είναι έξω-πανεπιστημιακοί χωρίς αμφιβολία μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι του εκάστοτε χορηγού. Τα οχτώ εσωτερικά μέλη θα είναι καθηγητές, και ένας φοιτητής με συμβουλευτική ψήφο. Τα εσωτερικά μέλη θα εκλέγονται μόνον από τους «καθηγητές του ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο». Κατόπιν, τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν μόνα τους τα 6 εξωτερικά. Το Συμβούλιο θα παίρνει όλες τις σοβαρές αποφάσεις (χαράζει τη στρατηγική του ιδρύματος, τις συνεργασίες με την οικονομία, κλείνει τις προγραμματικές συμφωνίες με το κράτος, αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό, ορίζει τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά κ.α.). Ουσιαστικά θα διοικεί κάθε ίδρυμα.

Η Σύγκλητος θα έχει μόνον «ακαδημαϊκές» αρμοδιότητες (στα πλαίσια φυσικά των αποφάσεων του Συμβουλίου). Ο Πρύτανης θα είναι καθηγητής από οποιοδήποτε πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού, θα έχει πολύ αυξημένες εξουσίες (πχ «οργανώνει και καταργεί προγράμματα σπουδών με απόφασή του, με γνώμη της Συγκλήτου και απόφαση του Συμβουλίου») και θα εκλέγεται μόνον από τους καθηγητές μέσα από 2 ή 3 υποψηφίους που θα προεπιλέγονται από το Συμβούλιο (άρ.8). Κάπως έτσι μεταρρυθμίζεται η διοικητική δομή των ιδρυμάτων ώστε κάθε ξεχωριστό ίδρυμα να αποτελεί και μια ξεχωριστή, κινούμενη με επιχειρηματικά κριτήρια «Ανώνυμη Εταιρία» της οποίας την διοίκηση θα αναλαμβάνουν διορισμένοι από την κυβέρνηση μάνατζερ και εκπρόσωποι του ιδιωτικού κεφαλαίου.

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ...

Προφανώς αναφερόμαστε στους καθηγητές που βάζουν υποψηφιότητα στα συμβούλια διοίκησης βάζοντας έτσι εθελοδουλικά τους εαυτούς τους στο ρόλο του ρουφιάνου που για μερικά ευρώ και μια θέση μπορεί και καταργεί κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Αντανακλούν έτσι το καπιταλιστικό πλέγμα κοινωνικών σχέσεων του ατομισμού και του κοινωνικού κανιβαλισμού. Θεωρούμε ότι δεν έχουν καμία θέση στο ίδρυμα και πόσο μάλλον αυτή του εκπαιδευτικού και τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα μας βρίσκουν μόνιμα απέναντι τους,

Να μπλοκάρουμε στην πράξη κάθε πτυχή του νόμου και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους για την παιδεία και τη ζωή μας συνολικότερα

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Αίθριο»
_______________________________________________
A-infos-gr mailing list
A-infos-gr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-gr

A-Infos Information Center