A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) wsm.ie: De Spaanse revolutie en diens relevantie vandaag de dag [en]

Date Fri, 14 Sep 2012 20:24:58 +0300


Dit jaar markeert de 76e verjaardag van de 'Spaanse Burgeroorlog', die een van de minst begrepen conflicten in de 20e eeuw is. Voor sommigen, in het bijzonder degenen die hechten aan een traditioneel inzicht over de geschiedenis, was de oorlog slechts tussen de krachten van het fascisme en degenen die zich inzetten om de democratisch gekozen republikeinse regering te verdedigen. Het is ook in deze tijd van het jaar dat we worden begroet met een grote hoeveelheid lezingen en toespraken die worden georganiseerd door de door de Communist Party geinspireerde International Brigades Commemoration Committee in heel Ierland, die bewust de werkelijkheid van de 'burgeroorlog' vervalst. Echter, voor anarchisten zou niets verder van de waarheid af kunnen liggen. De sociaal revolutionaire opstand was niet slechts een strijd tegen het fascisme, maar een nieuwe maatschappij die werd opgezet - libertair communisme.

Anarchisten geloven in het scheppen van een klassenloze maatschappij. We keren ons tegen
het kapitalisme als een systeem dat de winsten van een kleine minderheid van bazen boven
de behoeften van de overgrote meerderheid stelt. Het is een systeem dat gebaseerd is op de
uitbuiting van arbeiders, een systeem dat onvermijdelijk sociale ongelijkheid en oorlog
veroorzaakt - waarbij 234 van de meest rijke individuen in de wereld de gecombineerde
rijkdom van de 40% armsten heeft. Anarchisten keren zich tegen autoriteit in de zin van
verzet tegen het 'recht' van enige kleine minderheid om macht te hebben over ieder ander.
We keren ons tegen de staat (waarmee de regering, het leger, de politie, rechtbanken wordt
bedoeld) als een institutie wiens doel het is om de wil van een minderheid op te leggen
aan de meerderheid.

Anarchisten geloven in klassenstrijd, dat de bazen en de rest van ons geen
gemeenschappelijk belang hebben en dat we ons moeten organiseren om het beheer van de
maatschappij over te nemen. We zijn heel goed in staat om de maatschappij te beheren. Het
zou worden gedaan door een systeem van arbeiders raden met massale democratie, wat veel
rationeler, democratischer en efficienter zou zijn dan de bestaande situatie. Anarchisten
zetten zich in voor de vrijheid van het individu en keren zich tegen alle onderdrukking op
basis van ras, gender of seksuele orientatie. De enige beperking van individuele vrijheid
zou moeten zijn dat het niet de vrijheid van anderen beperkt.

Gedurende korte tijd tussen 1936-1939 werden het kapitalisme en de staat vervangen door
solidariteit, wederzijdse hulp en arbeiderscontrole. Arbeiders en boeren, die vergaand
werden beinvloed door anarchistische ideeen, beheerden de maatschappij collectief en
kregen controle over hun levens, de industrie en het land. Een centraal onderdeel van de
revolutie was de strijd tegen een fascistische poging om Spanje over te nemen. Zonder het
verleden te verheerlijken herinneren we ons zowel de fantastische triomfen als de
tragedies van de Spaanse revolutie en proberen we van hun fouten te leren.

De revolutie toonde aan de arbeiders, boeren en de armen een nieuwe wereld konden
scheppen, zonder bazen of een regering. Het toonde aan dat anarchistische ideeen en
methodes (zoals het opbouwen van revolutionaire vakbonden) konden werken. Toch werd
ondanks dit alles de revolutie verslagen. In 1939 hadden de fascisten de burgeroorlog
gewonnen en de arbeidersklasse en de boeren vermorzeld met een brutale dictatuur die werd
gesteund door westerse machten als Groot Brittanie en de VS.

Waarom gebeurde dit? De revolutie werd gedeeltelijk verslagen vanwege de kracht van de
fascisten. Ze werden gesteund door de rijken, het fascistische Italie en nazi Duitsland en
het non-interventie verdrag door Groot Brittanie, Frankrijk en de VS enz.

De anarchistische CNT maakte ook fouten. Los van het niet veilig stellen van het goud
voordat Stalin het deed, richtte het zich op maximale anti-fascistische eenheid en sloot
het zich aan bij de Volksfront regering, waaraan politieke partijen uit de regering en
pro-kapitalistische krachten mee deden. Dit vereiste dat de CNT veel compromissen maakte
in diens revolutionaire programma. Het gaf het Volksfront ook een mogelijkheid om de
anarchistische collectieven en de arbeiders milities te ondermijnen en vernietigen,
waarbij de Communistische Partij namens het Stalinistische Rusland, die net als de
republikeinse regering banger was voor de sociale revolutie en het bewapenen van de
arbeiders milities dan dat het zich inzette voor het strijden tegen het fascisme, een
leidende rol speelde bij deze aanvallen.

De nederlaag van de Spaanse revolutie ontkent het anarchisme niet. Lang voor Polen,
Tsjechoslowakije of Hongarije toonde het het bankroet aan van het Stalinisme en het
staatskapitalisme van Rusland en Cuba.

De anarchistische massa's gooiden zich in een strijd tegen het fascisme, en diens oorzaak,
het kapitalisme. Helaas was de revolutie niet volledig, de CNT leiders hielden het tegen.
Inderdaad, hun gedrag benadrukt het effect dat macht kan hebben op degenen die het hebben,
zelfs degenen die zich anarchist noemen. Spanje verschaft, verre van het romantiseren van
het verleden, een belangrijke les voor ons vandaag, in tijden van de laatste crisis in het
kapitalisme, waaronder we allemaal lijden, in termen van armoedige lonen, toenemende
kosten voor het levensonderhoud en ontslagen enz. Het toont aan dat degenen die een halve
revolutie maken hun eigen graven graven. Het is een beetje zoals een gewapende opstand in
Belfast waarbij alle werkplekken onder arbeiderscontrole worden gesteld, staatskrachten
van de Shankill en de Falls worden verbannen, maar we het gemeentehuis van Belfast en
Stormont intact laten. We moeten begrijpen dat de staat en politieke macht niet 'sterven';
ze moeten worden vernietigd voordat ze beginnen zichzelf en hun overheersing te herstellen.

De werkelijkheid is dat anarchistische ideeen, als een strijdbare traditie van de
wereldwijde arbeidersklasse, een fantastische geschiedenis hebben. Van Rusland tot China
tot Zuid Amerika tot Mexico tot Noord Amerika en natuurlijk Spanje is de invloed enorm
groot geweest.

Bovenal toonde Spanje aan wat gewone mensen kunnen doen, gegeven de juiste omstandigheden.
Het vertonen van deze film in dit bezette gebouw in het hart van Belfast vertoont een
kleine glans van wat mogelijk is voor directe actie en solidariteit in actie, zonder te
vertrouwen op politici of andere bemiddelaars. De klassenstrijd neemt toe en neemt af, en
hetzelfde geldt voor mogelijke revolutionaire situaties - we hoeven maar te kijken naar de
Arabische Lente en de wereldwijde Occupy beweging om de nadruk te leggen op de macht die
we hebben, dat we ver af staan van het bereiken van het einde van de geschiedenis, zoals
sommige aanhangers van het neo-liberalisme na de ineenstorting van de Sovjet Unie
voorspelden. De Spaanse revolutie toonde aan dat ideeen die er goed uit zien op de
bladzijden van de theorie boeken, er in het werkelijke leven nog beter uit zien.

Terwijl film vertoningen zoals dit informatief zijn, is de belangrijkste les die we er van
kunnen leren de noodzaak om je te organiseren in onze gemeenschappen en werkplekken, waar
we voor onze levens en die van anderen een fundamenteel verschil kunnen maken, omdat
niemand het voor ons zal doen en kan doen.

Helaas vond de film vertoning van 'Living Utopia' niet plaats in de Peoples Bank in
Belfast, vanwege technische problemen, maar boven staan mijn opmerkingen voor de
discussie. Echter, de film kan hier gratis online worden bekeken: http://vimeo.com/17879997

Voor verdere informatie over de Spaanse revolutie en het anarchisme zie:
http://www.wsm.ie/spanish-revolution
-------------------------------------
Orig: (en) wsm.ie: The Spanish revolution and its relevance today
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center