A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Groot Brittanie, Anarchist Federation - Anarchisten gedetineerd door anti-terrorisme politie bij terugkeer van Zwitserse conferentie [de, fr, ca, en]*

Date Sun, 02 Sep 2012 15:14:34 +0300


Gedurende de afgelopen week kwamen duizenden anarchisten uit Europa bijeen in St. Imier, Zwitserland, om de 140e verjaardag te vieren van de Anarchistische Internationale. De bijeenkomst had de vorm van een festival en educatie, met muziek, films en ontspanning, evenals workshops en discussies. ---- Bij terugkeer van de bijeenkomst in St. Imier werden twee anarchisten, waarvan een lid van de Anarchist Federation, gedurende bijna twee uur gedetineerd bij Heathrow, door SO15 (anti-terrorisme) politie. Tijdens de detentie werd de anarchisten verteld dat hun normale rechten niet golden en hun namen, adressen, email adressen, DNA en vingerafdrukken werden afgenomen. De gedetineerde anarchisten werden ook gedwongen formulieren te ondertekenen - wat mogelijk niet legaal is - om afstand te doen van hun rechten om te zwijgen en op een advocaat. De politie doorzocht persoonlijke bezittingen, gecopieerde literatuur en paspoorten grondig en nam informatie over van telefoons en camera's.

Tijdens de detentie beschuldigde de politie de anarchisten er constant van dat ze logen
over hun betrokkenheid bij criminele activiteit en stelden dat ze nadere politie actie
zouden ondernemen tegen een van de gedetineerde anarchisten. Verder stelden de SO15
agenten een aantal beledigende, irrelevante en beschuldigende vragen, waaronder 'wat zou
je doen als iemand je moeder zou verkrachten?', duidelijk in een poging om emotionele
verontrusting en boze of gewelddadige reacties te veroorzaken. Een lid (28), die diens
naam niet wilde vertellen vanwege de angst voor tegenmaatregelen van de politie, zei "We
werden behandeld als criminelen. Ik vertelde ze dat ik naar het congres ging omdat ik een
amateur journalist ben en artikelen schrijf over activisme. Ze zagen mijn notitieboek,
camera en dictafoon, maar zeiden dat ik loog. Een agent zei 'Je zei dat je een anarchist
bent, ik heb anarchisten op het nieuws gezien, ze zijn gewelddadig, gooien molotov
cocktails en verstoren de levens van mensen, schrijven geen artikelen".

De anti-terrorisme agenten wisten niet dat, of negeerden dat, de Internationale van
Anarchistische Federaties (waarvan de Anarchist Federation lid is) tijdens de eerste dag
van de bijeenkomst een verklaring had uitgegeven waarin alle terroristische tactieken
worden afgewezen als middel om een anarchistische maatschappij te bereiken.

In contrast met de daden van de Britse geheime dienst berichtten de lokale pers en
bewoners in St. Imier zeer positief over de anarchistische bijeenkomst.

Met dit incident zien we een verder afglijden in de richting van politieke politie en de
criminalisering van politieke ideologieen. De twee gedetineerde anarchisten zijn niet
betrokken geweest bij enige illegale of gewelddadige activiteit, of enige activiteit die
voor de anti-terrorisme politie van belang is. Net als in het verleden, toen de politie
mensen opriep informatie te geven over lokale anarchisten ("Over anarchisten zou moeten
worden bericht, adviseert de Westminster anti-terreur politie", UK News/The Guardian)
krijgen anarchisten te maken met lastig vallen vanwege hun politieke ideeen.

Als klassenstrijd anarchisten geloven we dat de staat weinig anders doet dan het dienen
van de belangen van de rijken en machtigen, ten koste van gewone mensen. Dit is duidelijk
te zien als mensen die ideeen hebben die kritisch zijn over de staat worden behandeld als
criminelen en terroristen. We streven naar de creatie van een klassenloze maatschappij,
gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en samenwerking. We geloven in de mogelijkheid van
gewone mensen om de maatschappij zelf te beheren, zonder de bemoeizucht van bazen of
politici. Dit incident was geen reactie op een misdaad en houdt repressie en
criminalisering van een politieke ideologie in.

Editors noten:

Het anarchisme is een politieke filosofie die streeft naar het opbouwen van een egalitaire maatschappij, waarin wederzijdse hulp, samenwerking en directe democratie het kapitalisme en de staat vervangen.

Het St. Imier congres was een bijeenkomst van anarchisten uit de hele wereld om de 140e
verjaardag van de eerste internationale anarchistische bijeenkomst in de Zwitserse stad
St. Imier in 1872 te vieren.
=====================================================
*De Anarchist Federation is een federatie van klassenstrijd anarchistische communisten uit Groot Brittanie, die streeft naar het opbouwen van een egalitaire maatschappij.

http://www.afed.org.uk/blog/state/316-anarchists-detained-by-counter-terrorist-police-on-return-from-swiss-conference.htm
--------------------------------------------
Orig: (en) Britain, Anarchist Federation - Anarchists detained by counter-terrorist police on return from Swiss conference [de,fr,ca]*
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center