A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Van een Syrische anarchist - Zaterdag 28/07/2012 [en]

Date Sat, 25 Aug 2012 18:24:08 +0300


Ik ben Mazen ***, een Syrische anarchist. Ik wil jullie informeren over de moeilijke humanitaire situatie in mijn land, Syrie; vanwege de brutale onderdrukking van de opstandige massa's door het regime. Een groep jonge Syrische anarchisten en anti-autoritaire mensen uit Aleppo - Syrie, namen contact met me op voor urgente hulp. Hun gemeenschap heeft urgent behoefte aan alles: medicijnen, tenten, melk voor kinderen, enz.; bijna alles. We hopen dat jullie ze kunnen helpen het lijden van Syriers in deze moeilijke dagen te helpen verlichten. -- Wat de actuele situatie in Syrie betreft, die verslechtert snel. Na het vermoorden van sommige generaals met een hoge rang (de minister van defensie en zijn plaatsvervanger, die tegelijkertijd de zwager van de president zelf is) door onbekende krachten, hoewel het Vrije Syrische Leger de verantwoordelijkheid voor de aanval opeiste; de gewapende oppositie groepen vielen de twee belangrijkste steden aan, die eerder aarzelden zich bij de revolutie aan te sluiten: Damascus en Aleppo.

Een zware veldslag begon, na wat vroege overwinningen van de oppositie krachten verzamelde
het leger van Assad diens overblijvende krachten en begon met een tegenaanval, waarbij
diens beschikbare conventionele krachten werden gebruikt, waaronder jachtvliegtuigen,
naast de kanonnen en tanks die hij al maanden geleden ging inzetten. Veel burgers moesten
in zeer slechte omstandigheden vluchten, waarbij honderden werden afgeslacht.

In feite is de Syrische revolutie nu veranderd in een openlijke gewapende strijd. De
vreedzame demonstraties verloren nu aan betekenis, en bijna niemand noemt ze of men denkt
dat ze geen echte invloed kunnen hebben op de uitkomst van de strijd. Wat begon als een
spontane massale revolutie is een gewapende strijd geworden tussen het leger van het
regime en diens gewapende tegenstanders. Dit gebeurde voornamelijk vanwege de brutale
onderdrukking van het regime, dat diens leger, diens tanks en geweren inzette tegen
buurten van burgers, maar ook vanwege de interventie van tyrannien zoals de monarchieen
van Saoedi Arabie en Qatar.

Vanwege de strategische positie van Syrie kwam de revolutie terecht in rivaliteit tussen
Iran en Soedi Arabie, voor regionale overheersing, en zelfs tussen Rusland en de VS,
waarbij ieder een kant steunt, maar slechts ten dienste van hun eigen belangen: we kunnen
niet geloven dat de Saoedische monarchie zich zorgen maakt over de vrijheid van het
Syrische volk, ze willen slechts hun tegenstander verzwakken: het Iraanse Islamistische
onderdrukkende regime. Saoedi Arabie en Qatar deden alles wat ze konden om de Syrische
revolutie te laten afglijden naar een sektarische strijd tussen Soenitische en Shi'itische
sectes van de islam, cynisch genoeg deed het Syrische regime hetzelfde.

Recentelijk omschreef een invloedrijke Saoedische journalist de Arabische lente (deze term
wordt gebruikt om de opeenvolgende Arabische revoluties te omschrijven) als een
Soennitische lente die het shi'itische Iran bedreigde. Het andere, concurrerende kamp van
onderdrukkende regimes gebruiken het sektarisme ook. Het Syrische regime probeert
hetzelfde te doen door zichzelf te promoten als de "beschermer van religieuze minderheden"
in Syrie.

Wij zagen het heel anders, we zagen het zoals het gebeurde en zoals het begon, een
spontane massale revolutie tegen dictaturen en hun neo-liberale beleid en "hervormingen",
en op dit moeilijke moment voor de massa's rekenen we op de massa's, op de onderdrukten
van iedere religie, sekte of etniciteit om zich te verenigen tegen hun onderdrukkers,
ongeacht hun religie. We rekenen op organisaties zoals onze kameraden uit Aleppo en andere
initiatieven van jonge studenten en arbeiders. Het is een moeilijke strijd die zou kunnen
afglijden naar een sektarische burgeroorlog, en er is geen garantie voor de
vastbeslotenheid van de massa's (en die van ons) om de strijd voor werkelijke vrijheid en
rechtvaardigheid, voor vrije zelforganisatie van de onderdrukten voort te zetten.

In feite is er nu veel verdeeldheid binnen het Arabische en Syrische links: de Stalinisten
stonden naast het regime als een "anti-imperialistisch" regime; zoals gebruikelijk kunnen
ze de onderdrukkende aard van het regime negeren, het is voor hen zo natuurlijk. Er zijn
drie Syrische "communistische" partijen, die het regime zonder schaamte volledig steunen.
Andere prominente Stalinistische partijen in Arabische landen steunen het regime ook. Aan
de andere kant stonden Trotskisten tegenover zulke regimes, maar ze zien Islamisten als
mogelijke "bondgenoten" in zulke vormen van strijd, waarbij diens reactionaire,
autoritaire en kapitalistische, zelfs neo-liberale, aard van het project van de Islamisten
wordt ontkend. Dit geldt ook voor Egypte, waar Trotskisten sterke organisaties hadden.

Kameraden, iets anders. Ik ga deze augustus terug naar Syrie om me aan te sluiten bij de
strijd van onze kameraden en de massa's. Sommige Syrische activisten organiseerden een
campagne genaamd WE KOMEN TERUG. We zullen in augustus Syrie binnen gaan vanuit *****.
Verwacht wordt dat het regime ons zal arresteren, en ze zouden sommigen van ons kunnen
martelen, of zelfs vermoorden. Ik zou jullie solidariteit dan nodig kunnen hebben. Sommige
kameraden zullen jullie dan op de hoogte kunnen stellen van zulke ontwikkelingen als ze
gebeuren. Nu ben ik nog in *****, Egypte. Als jullie steun voor onze kameraden in Syrie
kunnen jullie tot die tijd contact met me opnemen, voor ik naar Syrie vertrek; ik kan
jullie details voor contact geven van onze kameraden in Syrie of wat Egyptische kameraden
hier, om contributies naar te sturen. Zeer veel dank voor jullie solidariteit.

Voor revolutie, en vrijheid, voor Anarchie!! mazen *****

Sommige details zijn bewerkt vanwege de veiligheid van de kameraad.
--------------------------------------------------------
Orig: (en) From a Syrian anarchist - Sat, 28/07/2012
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center