A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Frankrijk, Union Communiste Libertaire AL #307 - Zou het libertaire communisme beter zijn omgegaan met de epidemie? (de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 24 Oct 2020 08:50:00 +0300


Het Coronavirus heeft de zwakke plekken van het kapitalisme en de staat duidelijk blootgelegd. Maar zou een libertair communistische maatschappij het beter hebben gedaan? Zou het weerbaarder zijn geweest? We kunnen dit met ja beantwoorden, 90%. En stellen vragen over de overige 10%. ---- De activa die niet te ontkennen zijn. ---- Voorkom het begin van de epidemie. Het kapitalisme vergroot, door het stimuleren van ontbossing, intensieve veehouderij en de vernietiging van natuurlijke gebieden, de risico’s van het overbrengen van een pathogenisch middel van de natuur naar het vee, dan naar de menselijke bevolking [1]. Een ecologische maatschappij zou dit risico vergaand beperken. We moeten beginnen met hieraan te herinneren. ---- Als, ondanks alles, een virus zich verspreidt, moet zo snel mogelijk worden overgegaan tot indamming. En, vanuit dit gezichtspunt, zou politieke transparantie veel effectiever zijn dan ondoorzichtigheid. In een systeem van zelfbeheer kan zeker nalatigheid zijn, op het niveau van een dienst, een laboratorium of een organisatie, wat het opsporen van het gevaar vertraagt. Maar er is geen bureaucratie die belang heeft bij het toedekken van het probleem, zoals het geval was in Wuhan toen de Chinese regionale autoriteiten klokkenluiders wilde vasthouden [2].

Tenslotte, in een libertair communistische maatschappij, die streeft naar autonomie van de productie, zou handel in goederen tussen de continenten drastisch worden beperkt – evenals, hopelijk, de massa toerisme industrie. De epidemie zou daarom gemakkelijker kunnen worden beperkt tot een regio; het geglobaliseerde kapitalisme is in een pandemie overgegaan.

Absorbeer de schok. Als het niet onderworpen zou zijn aan de wet van de markt zou het ziekenhuis systeem robuuster zijn: geen gebrek aan personeel, een fijnmazig territoriaal netwerk, reserves aan bedden, mondkapjes, enz. En als je de middelen hebt om om te gaan met een epidemie is er geen behoefte om te liegen (“mondkapjes zijn zinloos”) om gebreken te verbergen. In het geval van een tekort zou productieve autonomie het mogelijk maken om de fabricage van mondkapjes, testen, beademingsapparatuur enz. te versnellen en ze te verdelen naar behoefte: massief en gratis.

Als werk niet een goed zou zijn, maar gebaseerd zou zijn op sociaal nut, zou er geen probleem zijn bij het compenseren, met verdiend verlof, voor het extra werk dat vereist is van “frontlinie” arbeiders. In het bijzonder aangezien de werktijd, aan de basis, beter verdeeld zou zijn: zonder werkloosheid, minder werkuren per persoon, daarom minder uitputting.

Zonder een klasse van werkgevers die het stopzetten van niet-essentiele activiteiten zou tegenwerken, geen sabotage van de collectieve inspanning, of mensen die van crisis profiteren (een derde van de werknemers die officieel gedeeltelijk werkloos was verklaarde in feite te werken terwijl hun bazen overheidssteun binnen haalden [3].

Als huisvesting geen goed, maar een openbare dienst zou zijn, zou huisvesting worden verdeeld naar de omvang van gezinnen en nabijheid van werk en thuis. Dit betekent gebouwen in veel minder overbevolkte gebieden; en voor degenen die moeten werken korte reizen en daardoor minder risico.

Bestrijdt het virus. Meer dan honderd programma’s werken in silo’s aan een vaccin tegen het coronavirus. Als de farmaceutische industrie zou zijn gesocialiseerd zou samenwerking concurrentie vervangen. Medicijnen zouden niet langer een gepatenteerd goed zijn, maar een gemeenschappelijk goed dat wordt geproduceerd naar diens sociale nut. Onderzoek zou daarom meer op de lange termijn gericht zijn, in plaats van de nadruk te leggen op het benutten van winstgevende segmenten. De ontdekking van een geneesmiddel zou daardoor veel sneller gaan.

De vragen

Snelheid van besluitvorming? Als het noodzakelijk is over te gaan tot drastische indamming maatregelen om een epidemie te beperken (quarantaine, indamming, opschorting van verkeer …) is de kwestie van wanneer er over wordt besloten cruciaal. Iedere verloren dag kan serieuze gevolgen hebben. De moeilijkheid, vanuit een democratisch gezichtspunt, is dat ze vroeg genoeg moeten worden afgekondigd, dat wil zeggen in een fase waarin de crisis voor het grootste aantal mensen nog niet zichtbaar is, en de bevolking daarom wordt verondersteld te vertrouwen op een epidemiologisch lichaam dat de taak heeft gekregen om het alarm te luiden.

Hoe zou dit alarm in een federalistische en zelfbeheerde maatschappij worden ontvangen? Met aandacht, onverschilligheid, achterdochtigheid? Zouden de lichamen die op het regionale of federale niveau zijn gemandateerd de noodzakelijke morele autoriteit hebben om op basis van een wetenschappelijk alarm beperkingen in te stellen, zonder dat het van tevoren door de bevolking is goedgekeurd? Wat zou er gebeuren als de bevolking verdeeld zou zijn, waarbij een deel kiest voor de discipline en een ander deel de tegengestelde keuze? Zouden er dwangmaatregelen moeten zijn? Inderdaad, beperkingen zijn, net als inenting, een collectieve beschermingsmaatregel, die alleen zin heeft als het collectief wordt toegepast.

Het juiste niveau? Meer algemeen zou, in een federalistische maatschappij, de vraag ontstaan over het territoriale niveau waarop deze maatregelen moeten worden afgekondigd. Wat als, bijvoorbeeld, de meeste regio’s de aanbevelingen van het epidemiologische lichaam zouden volgen, maar een of twee regio’s, vanwege specifieke redenen, hun tijd namen om na te denken? Het federale niveau zou een geschikter niveau lijken te zijn om coherente collectieve bescherming te garanderen, maar … het is ook niet onfeilbaar.

De verhouding met de wetenschap? Deze kwesties werpen meer algemeen de vraag op over de verhouding die de maatschappij kan hebben met de wetenschappelijke autoriteit. Libertaire communisten willen geen regering of zelfbestuur gebaseerd op zogenaamde wetenschappelijke autoriteit. De wetenschap moet in staat zijn om te worden bediscussieerd. Iedere anti-wetenschappelijke ontkenning en samenzweringstheorieen die zouden worden uitgedrukt zouden natuurlijk niet moeten worden omschreven door wettelijke verboden, maar door rationele argumenten en wetenschappelijke consensus.

Echter, het is redelijk om te denken dat, in een maatschappij die vrij is van kapitalistische lobbies, wetenschappers niet zouden kunnen worden verdacht van het dienen van speciale belangen. Samenzwering, ontdaan van een materiele basis, zou verdwijnen. Alarmen die worden gelanceerd door een epidemiologisch lichaam zouden met vertrouwen kunnen worden ontvangen, en de zelf-discipline van de bevolking zou zelfs sterker zijn dan wat kan worden waargenomen tijdens de huidige crisis.

Guillaume (Montreuil), Irene (Annecy), Simon (Rennes)

[1] Sonia Shah, “Against pandemics, ecology”, Le Monde diplomatique, mart 2020.

[2] “Deze informatie zou niet worden doorgegeven aan het publiek”: het falen van het Chinese detectie systeem ten aanzien van het coronavirus”, Le Monde, 6 april 2020.

[3] Ugict-CGT, “De wereld van het werk in beperking: een onderzoek zonder precedent”, 80 bladzijden, mei 2020.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Le-communisme-libertaire-aurait-il-mieux-affronte-l-epidemie

Orig: (en) France, Union Communiste Libertaire AL #307 – Would libertarian communism have better faced the epidemic? (de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center