A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Frankrijk, Union Communiste Libertaire AL #299 - Tegen het islamofobische offensief - Het herdoen van anti-racisme als een volksstrijd (fr, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 24 Oct 2020 08:49:47 +0300


Gedurende meer dan een decennium hebben racistische thema’s opgetreden in de media ruimte. Liberale regeringen aan het extreem rechtse, in Frankrijk en in Europa, stemmen allemaal min of meer openlijk in met de samenzweringstheorieen over Islamisering en de “grote verplaatsing”. ---- Terwijl het sociale klimaat gespannen blijft, en de a-sociale hervormingen die zijn aangekondigd de woede van de arbeiders zeker niet zullen kalmeren, probeerde Macron, op 16 september, een tegen-vuur te stoken door aandacht te besteden aan immigratie. Hij vertelde de afgevaardigden van zijn partij dat ze “moesten omgaan met de kwestie”, niet “een burgerlijke partij moesten zijn”, omdat “de bourgeoisie hier geen probleem mee hebben: ze hebben er niet mee te maken. De volksklassen leven er mee.” Deze demagogische retoriek van verachting van de volksklassen, noodzakelijkerwijs racistisch, gaat hand in hand met een echt verharden van het beleid: in toenemende mate repressieve wetten, de weigering om migranten op te nemen, institutioneel geweld – in het bijzonder in administratieve detentie centra – zet aan tot de vermenigvuldiging van zelfmoorden, enz.

Demagogische retoriek en klasse verachting

Deze verandering van identiteit van Macron viel in de media tijd samen met de eerste “Conventie van Rechts”, georganiseerd door Marion Marechal Le Pen. Dit nieuwe ideologische instrument, van een “alternatief voor progressievisme”, gericht op het overbruggen van de smalle kloof tussen “republikeins rechts” en “nationaal rechts”, verzamelde, op 28 september, meer dan 1500 mensen. Op het podium volgden de meest reactionaire vertogen, gebaseerd op de theorieën over identiteit en andere neo-fascisten: “de grote verplaatsing” en de behoefte om de suprematie van de blanke man te verdedigen.

Zemmour, de reactionaire essay schrijver en racist, heeft zich onderscheiden door de menigte lastig te vallen met hatelijke woorden. Deze conventie werd live uitgezonden door LCI (waarvan Martin Bouyfues de eigenaar is) op een tijdstip dat veel mensen tv kijken. Dit is een nieuwe stap in de acceptatie van extreem rechts en diens bevordering door sommige overheersende media, en achter hen door hun eigenaren. Ondanks het geweld van zijn opmerkingen zal Zemmour nu dagelijks aanwezig zijn op Cnews, eigendom van Bollore.

Racistische theorieën winnen terrein

De vestiging van extreem rechtse regeringen verspreidt zich overal, met xenofobie en het hele gamma van racistische retoriek overal. Het laatste voorbeeld is de creatie door de Europese Commissie van een post die is gewijd aan “migratie en de bescherming van de Europese manier van leven”, wat getuigt van de groeiende alliantie tussen economisch liberalisme en identiteit ideologie. In onze buurten en in onze levens worden deze racistische vertogen vertaald in actie. Bovenop het voortgaande geweld van de autoriteiten tegen minderheidsgroepen en migranten zonder papieren nemen de aanvallen door racisten, of het nu lokale gekozen officials of basis activisten van extreem rechts zijn, toe.

De schaamteloze vernedering van een gesluierde vrouwe op 11 oktober in de Regionale Raad van Burgundy-Franche Comte, door een lid van het parlement, provoceerde een golf van media haat tegen moslims en moslim vrouwen, in het bijzonder van de regering (onder leiding van de minister van Onderwijs). Deze gebeurtenis dient opnieuw als de uitdrukking van discriminatoire maatregelen, namelijk het verbod voor gesluierde vrouwen om de school te verlaten, in plaats van gelijkheid. In Frankrijk is de aanval op een moskee in Bayonne door een voormalige FN kandidaat op 28 oktober een echo van het moorden in Halle (Duitsland) op 9 oktober. Iedere gebeurtenis van dit type weerspiegelt de in toenemende mate alarmerende vooruitgang van de culturele hegemonie van extreem rechts in de elites.

Geconfronteerd met deze vertogen en daden blijven de anti-racistische vormen van strijd dynamisch. In het hele land zijn duizenden mensen betrokken bij concrete solidariteit met vluchtelingen, migranten en migranten zonder papieren. De vormen van strijd voor regulering hernamen ook hun kracht, met de verschijning van “zwarte hesjes” en de uitbraak van nieuwe stakingen. Tegelijkertijd versterken de comite’s tegen politie geweld zich en, sinds de gele hesjes demonstraties, het verslag over gewelddadige overheersing van de politie krachten tegenover de geracialiseerde jeugd van de arbeidersklasse buurten is uiteindelijk erkend en geeft aanleiding tot een nieuwe solidariteit, in het bijzonder rond het “Comite voor Adama”. Voor de eerste keer, op 19 oktober, bracht een demonsratie tegen islamofobie in Parijs enkele duizenden mensen samen.

Het opbouwen van het gemeenschappelijke front

Toch, als deze vormen van strijd meer en meer zichtbaar zijn, blijven ze verdeeld, en strijden nog steeds te vaak om zich te verzamelen voorbij de militante kringen. Het kan niet worden ontkend dat er hindernissen zijn voor de vereniging van vormen van strijd in een autonome anti-racistische beweging. Het rechtse en extreem rechtse afwijken van het principe van secularisme – historisch gezien verdedigd door links en extreem links – verlammen deze kwesties een hele sectie van de sociale beweging tijdens het laatste decennium, waarbij verdelingen en opposities worden verbreed.

Vandaag, zoals UCL heeft geschreven in diens Manifest, moet Islamofobie worden erkend als de andere vorm van racisme, aangezien het de spil vormt van de identiteit retoriek. Bovendien, terwijl deelname aan anti-racistische demonstraties gewoon is, vindt veel van het dagelijkse leven van deze vormen van strijd plaats in de buurten, buurten die te vaak worden genegeerd door de traditionele militantie. Het is urgent dat de revolutionaire organisaties opnieuw investeren in de grond van de concrete vormen van strijd en zichzelf positioneren in effectieve steun voor hen. Tenslotte, voorbij de verdediging tegen racistische acties, is het de hoogste tijd sterke posities binnen het anti-racistische kamp en hun coherente articulatie rond een radicale verandering in de maatschappij opnieuw te bevestigen: vrijheid van beweging, vrijheid van installatie,

Antifascistisch Comite van de UCL, 1 november 2019

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?30-Refaire-de-l-antiracisme-une-lutte-populaire

Orig: (en) France, Union Communiste Libertaire AL #299 – Against the islamophobic offensive – Redo anti-racism a popular struggle (fr, it, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center