(sv) Motkraft #4

Motkraft (motkraft@poboxes.com)
Tue, 09 Dec 1997 13:51:43 +0100


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

********************************************************************* M O T K R A F T N Y H E T S B R E V nummer 4 m o t k r a f t n y h e t s b r e v 9 november 1997 *********************************************************************

I N N E H =C5 L L i n n e h =E5 l l --------------------

BASHBACK AT FLASHBACK 1. "Information wants to be free" eller "frihet utan ansvar"

FEMINISM 2. Protester mot sk=F6nhetst=E4vlingar 3. Pressmeddelande: Aktion mot Eros Video p=E5 Hornsgatan i Sthlm 4. Pressmeddelande: Attack mot porrbutik i Uddevalla

EKOF=D6RSVAR 5. Ur v=E4gen! Nu tr=E4ffas Sveriges v=E4gmotst=E5ndare...

ANTIFASCISM 6. Anti-rasistiska festivalen i J=F6nk=F6ping 7. Vad g=F6r polisen i J=F6nk=F6ping mot rasism? 8. Nassar i Holland 9. Antifascism i Tjeckien 10. Solidaritet med Hans-Georg Eberl (tyskland) 11. Kalle Dussins d=F6dsdag 12. 30 november-manifestation i Halmstad 13. Nordland hackad 14. NSF firar fosilen Birger Furug=E5rd

ANTISNUT & MOT SCHENGENAVTALET 15. Pressmeddelande 971130, Polisbil vid Slussen (i Sthlm) br=E4nd 16. Insamling till Osmo Vallos mor 17. Kampanj i J=F6nk=F6ping mot polisbrutalitet 18. Demo mot Schengen i G=E4vle

DJURENS FRIG=D6RELSE 19. Finska djurr=E4ttsaktivister skjutna av p=E4lsfarmare! 20. Demonstration i Ume=E5 mot djurf=F6rs=F6k 21. Benefithspelning pch demonstration i Ume=E5 22. Kritik mot militanta djurr=E4ttsaktivister 23. Sl=E4ppta minkar sedda i Halland 24. Pressmeddelande fr=E5n Djurr=E4ttsmilisen 25. Antip=E4lskamp i Eskilstuna

=D6VRIGT & OSORTERAT 26. Kampanj i Sandviken f=F6r Liverpool-hamnarbetarna 27. Studiecirkel/diskussionsgrupp om folkmakts plattform 28. Food Not Bombs serverar gratis mat till beh=F6vande i Sthlm 29. Feministkalendern 30. Kritik mot Arbetarf=F6rbundet Offensiv 31. Extremh=F6gern utnyttjade Expomedarbetare 32. Kravaller i Aten 33. Shellblockad i Partille

KALENDARIUM

CAF=C9ER, M=D6TEN, BOKHANDLAR OSV.

TIDSKRIFTER & L=C4NKAR 34. Nytt nummer av Brand 35. Nytt nummer av Autonomi 36. Radikal - nicht kriminal!

********************************************************************* Prenumerationer kan best=E4llas (och avbest=E4llas) genom att skicka ett e-mail till motkraft@poboxes.com. P=E5 samma adress mottager vi g=E4rna tips, info, kommentarer, pressmeddelanden, osv, osv. *********************************************************************

B A S H B A C K A T F L A S H B A C K b a s h b a c k a t f l a s h b a c k ----------------------------------------------

1. "INFORMATIONS WANTS TO BE FREE" ELLER "FRIHET UTAN ANSVAR". De senaste =E5ren har undergroundtidningen Flashback gjort en komet-karri=E4r. Flashbacks internet-dom=E4n (egen plats p=E5 internet) =E4r en av Sveriges mest bes=F6kta, och Flashback News Agency, ett elektroniskt nyhetsbrev n=E5r varje nummer ut till =F6ver 40.000 personer (vilket kan j=E4mf=F6ras med de flesta v=E4nstertidningars upplaga p=E5 2000 ex i veckan). Bakom Flashback st=E5r den sj=E4lvutn=E4mnda underground-kungen Jan Axelsson, med bakgrund som anarko-hangaround i Norrk=F6ping. Jan Axelssons id=E9 med Flashback =E4r att skapa ett forum f=F6r alla "underground- grupper", d=E4r deras =E5sikter ocensurerat ska sl=E4ppas fram, oavsett om det =E4r anarkister, satanister, nazister, rave:are eller drogliberaler. Genom att sl=E4ppa fram dessa =E5sikter ska man l=E4ttare kunna ta st=E4llning och se olika argument, =E4ven de som motst=E5ndarsidan anv=E4nder. Allt under ledstj=E4rnan "information wants to be free". Och allt det d=E4r l=E5ter ju trevligt och fint. Eller?

INFORMATION WANTS TO BE FREE? Men yttrandefriheten existerar inte i ett vakuum, ofta kolliderar den med andra grundl=E4ggande friheter. Den liberala yttrandefriheten grundar sig p=E5 att alla =E5sikter ska l=E4ggas fram p=E5 ett sm=F6rg=E5sbord och sedan ska individen v=E4lja det b=E4sta.= Men m=E5nga av oss inom v=E4nstern har ett annat syns=E4tt: det g=E5r inte att koppla bort =E5sikter fr=E5n politiska handlingar och politiska styrkef=F6rh=E5llanden. Information =E4r inte enbart =E5sikter i n=E5gon vag id=E9v=E4rld: information f=E5r konsekvenser, leder till handling och formar handlingsm=F6nster. Vad vi anser normalt formas av vilken info vi pumpas med fr=E5n til exempel media, skola och medm=E4nniskor. Information fungerar som ett vapen, eller f=F6r att uttrycka det mindre milit=E4riskt, information =E4r ocks=E5 en direkt aktion. Det kan vara intressant att kolla n=E4rmare p=E5 vilken effekt Flashbacks information f=E5r. F=F6r att med sl=E4ppa information fri f=F6ljer ocks=E5 ett ansvar f=F6r de handlingar de leder till / konsekvenser det f=E5r.

FORUM F=D6R REAKTION=C4RA R=D6RELSER Flashback vill vara ett forum f=F6r underground-r=F6relsen. Genom det har det =F6ppnat upp sina portar f=F6r =E5sikter som varit utdefinierade fr=E5n samh=E4llsdebatten, s=E5som till exempel nynazister eller pedofiler. Det handlar om vilka man betraktar som legitima samtalspartners, vilket =E4r ett politiskt st=E4llningstagande. Att sl=E4ppa in nazister i ett forum =E4r, oavsett vilka andra som deltar i forumet, att ge b=E5de deras organisationer och =E5sikter legitimitet. =C5sikterna avsk=E4rmas fr=E5n handlingarna: att det =E4r "okej att gasa judar" ska f=E5 f=F6ras fram som ett argument bland alla andra. Men nazism, porr eller pedofili =E4r inte =E5sikter bland andra, det =E4r tankar f=F6renade med ett handlande som inneb=E4r grova =F6vergrepp p=E5 m=E4nniskor. Inom den feministisk kritiken av porren st=E5r detta helt klart: porr handlar inte om yttrandefrihet utan om dokumenterade =F6vergrepp som f=F6rmedlar en bild av kvinnor som objekt och inspirerar till nya =F6vergrepp. Detta synligg=F6rs tydligt av sambandet mellan sommarens v=E5g av gruppv=E5ldt=E4kter och =F6kningen av s=E5 kallade "gangbang-filmer" ("gruppsex"/v=E5ldt=E4kts-filmer). I b=F6rjan av 80-talet ledde rasistiskt klotter till starka protester och demonstrationer. Idag reagerar inte m=E5nga =E5t nazistiska sprejade slagord p=E5 husv=E4ggar. Man har vant sig vid det, och sakta har offentligheten f=F6rskjutits en bit h=F6gerut. Nazistiska symboler och uniformer har blivit "en subkultur bland andra". Flashback =E4r ytterligare en del i denna tillv=E4njning, det betraktas inte l=E4ngre som konstigt att p=E5 internet l=E4gga upp l=E4nkar till nazistiska sidor (och d=E4rigenom bidra till att sprida dess =E5sikter). Morden p=E5 John Hron, Patrik Nadji och Peter Karlsson skedde inte i ett vakuum, de skedde n=E4r en nazistisk v=E5lds- glorifierande subkultur hade blivit legitim och setts som en grupp bland alla andra. Som en del av en politisk strategi har d=E4rf=F6r socialister som m=E5l att utdefiniera porr och nazism som samtalspartners. Det sker en kamp om offentligheten och Flashback har placerat sig i en total kollisionskurs med oss.

FORUM F=D6R V=C4NSTERN? Om Flashback har hj=E4lpt in reaktion=E4ra r=F6relser i samh=E4lls- debatten s=E5 har han =E4ven flyttat en del gr=E4nser f=F6r socialister och homor=F6relsen. Men =E4r det p=E5 gott eller ont. Den som idag s=F6ker kontakt med utomparlamentariska socialistiska id=E9er p=E5 Flashback tvingas konfronteras med nazism och porr. Flashback har p=E5verkat =E4ven en del inom v=E4nstern till en mer liberal h=E5llning avpolitiserad h=E5llning. Vi har st=F6tt p=E5 punkfanzine- =E5terf=F6rs=E4ljare som b=F6rjat plocka in naziskittidningen Nordland, eller Straight Edge-fanzinet Fingers/Consume som s=E4ljs p=E5 V=E4nsterbokandeln Info i Stockholm som b=F6rjat plocka in argument mot den fria abortr=E4tten, f=F6r att ta n=E5gra exempel. Inom homor=F6relsen sammanfaller det h=E4r med queer teori- diskussionen om att sl=E4ppa fram det som aviker fr=E5n heteronormen och d=E5 =E4ven infatta den sneda maktsyn som finns inom S/M och porr. I samh=E4llet idag p=E5g=E5r en tendens att klumpa ihop radikala samh=E4llskritiska r=F6relser med reaktion=E4ra =E5sikter. I S=E4po- rapporter, Helene L=F6=F6w-forskning eller DN/SvD:s ledarsidor n=E4mns MC-g=E4ng, nassar, "militanta veganer", dennismotst=E5ndare, "Kommando Spice Girls" och AFA i samma andetag. Grupper som =E4r f=F6r en =F6kad demokrati och j=E4mlikhet j=E4mst=E4lls med grupper som vill rasera demokrati och j=E4mlikhet. Den samlade punkten blir (norm- och) lagbrotten, eller "v=E5ldsanv=E4ndning". H=E4r kommer Flashback att f=E5 katastrofala f=F6ljder, medans v=E4nstern arbetar med att bem=F6ta den samh=E4llssynen och synligg=F6ra skillnaden p=E5 radikal samh=E4llsopposition och reaktion=E4r samh=E4lls"opposition" (n=E5gon riktig opposition handlar det ju inte om, eftersom de reaktion=E4ra inte vill =E4ndra p=E5 samh=E4llets maktstrukturer, som klassamh=E4lle, sexism, rasism), tar Flashback och buntar ihop alla "extrema" =E5sikter i samma gryta. Nazism och anarkism blir likv=E4rdiga extremist=E5sikter.

AVPOLITISERING Jan Axelsson p=E5st=E5r att han hatar journalister, men hans tidning/nyhetsbrev drivs av exakt samma principer. Allt tas in som =E4r extremt eller kontroversiellt. Och det fungerar, intresset bland b=E5de ungdomar och journalister =E4r p=E5 topp f=F6r Flashback. Media =E4r i dagens samh=E4lle i f=F6rsta hand en underh=E5llningsindustri. D=E4rf=F6r dyker v=E5ra aktioner och v=E5rt politiska arbete upp hos Flashback: brinnande snut- eller porrbilar, kravaller och militant kompromissl=F6s kamp s=E4ljer och ger uppm=E4rksamhet. Men det politiska budskapet eller syftet g=E5r helt f=F6rlorat, ist=E4llet bed=F6ms varje aktion efter hur "h=E4ftig" eller kontroversiell den =E4r. V=E5r politiska kamp reduceras till "flashiga" aktioner utan inneh=E5ll. Provokationen blir viktigare =E4n politiken. N=E4r Jan Axelsson s=E4ger att han vill ge grupper som aldrig annars kommer till tals ett forum, s=E5 =E4r det rent skitsnack. Han skriver aldrig om andra "mindre kontroversiella" v=E4nstergrupper utan forum, skiter blankt i ideologiska diskussioner utan stirrar sig enbart blint p=E5 aktionerna. D=E5 blir det inte l=E4ngre en politisk kamp, utan en tom "aktionism". En annan ber=F6ringspunkt mellan Jan Axelsson och borgerliga media =E4r att man inte tar ansvar f=F6r info man publicerar. Med frihet f=F6ljer ansvar, vilket vi =E4r medvetna om n=E4r vi publicerar pressmeddelanden och aktionsrapporter i exempelvis Brand eller Motkraft. Men i Flashback existerar id=E9erna i en sj=E4lvst=E4ndig liten v=E4rld, och han =F6verv=E4ger inte vad resultatet kan bli av att publicera drogrecept eller naziterrorhandledningar.

INKONSEKVENS "Information wants to be free" =E4r Flashbacks ledstj=E4rna. Men all info om Flashback h=E5ller Jan Axelsson j=E4vligt tyst om. Han ber=E4ttar inte att han arbetar som hemsidedesigner/webmaster p=E5 internet-leverant=F6ren Oden i Stockholm. Och att han d=E4r p=E5 arbetet pluggat in sin egen dator s=E5 att han kan erbjuda gratis hemsidor och gratis uppkoppling. Genom Oden har han kunnat bygga upp sitt internet-imperium, fr=E5gan =E4r bara hur mycket Oden vet om hans verksamhet. Hur kan de g=E5 med p=E5 att han utnyttjar deras internet-lina, deras modempoler (telefonlinjer man ringer in p=E5) och sk=E4nker ut gratis uppkoppling. Han v=E4grar ocks=E5 avsl=F6ja vem som =E4r hans sponsor, som hj=E4lper honom ekonomiskt. Pl=F6tsligt g=E4ller inte "information wants to be free" l=E4ngre. De enda som kan t=E4nkas tj=E4na pengar p=E5 att ge folk gratis internet- uppkoppling =E4r porrf=F6retagen, de =E4r de enda som ist=E4llet lyckats ta betalt f=F6r tj=E4nster p=E5 internet (man f=E5r betala f=F6r att f= =E5 l=F6senordet till hemsidor med porrbilder). Tidigare =E4gdes Oden av ett porrf=F6retag, vem som =E4r deras nuvarande =E4gare k=E4nner jag f= =F6r stunden inte till. Om nu Jan Axelsson tror p=E5 "information wants to be free" in absurdum s=E5 vore det ju trevligt om han satte ut all info om Flashback, eller sin hemadress och hemtelefonnummer. Det =E4r nog m=E5nga som har ett och annat att s=E4ga honom.

/ m.fuchs

F E M I N I S M f e m i n i s m --------------------

2. PROTESTER MOT SK=D6NHETST=C4VLINGAR J=F6nk=F6pings Radikala Kvinnogrupp protesterade mot sk=F6nhetst=E4vlingar utanf=F6r K=F6pcentrat A6 den sjunde november. JRK delade ut ett flygblad d=E4r de bl.a. beskrev sin syn p=E5 sk=F6nhetst=E4vlingar och kvinnof=F6rtryck, och vad vi kan g=F6ra f=F6r att bek=E4mpa sexism.

3. PRESSMEDDELANDE: AKTION MOT EROS VIDEO P=C5 HORNSGATAN I STHLM Eros Video ligger p=E5 Hornsgatan i Stockholm och =E4r, precis som det l=E5ter, en videoaff=E4r f=F6r porrfilmer. Den 15/11 besl=F6t vi oss f=F6r att bes=F6ka aff=E4ren, men knappast som kunder. N=E4r vi kom in stod en flinande gubbe och h=F6ll som b=E4st p=E5 med sitt letande efter en film, n=E4r han blev nedskv=E4tt med kl=E4gg fr=E5n en av v=E5r= a "=E4ckelburkar". Utanf=F6r v=E4ntade kamrater med gatsten och plockade tv=E5 rutor p=E5 aff=E4ren. Allt gick bra. Ingen =E5kte fast.

/Crusts (Pressmeddelande fr=E5n Brand.)

4. PRESSMEDDELANDE: ANTISEXISTER ATTACKERADE PORRBUTIK I UDDEVALLA Natten mellan den 16:e och 17:e november utf=F6rde vi, en grupp autonoma antisexister en aktion mot en porrbutik i centrala Uddevalla. L=E5sen limmades, slagord sprejades p=E5 f=F6nstren, och =E4ven affisher klistrades upp p=E5 f=F6nstren. Detta var den f=F6rsta aktionen som n=E5gonsin utf=F6rts mot denna butik (vad vi vet iallafall). Vi har redan b=F6rjat planera fortsatta aktioner.

(Pressmeddelande fr=E5n Brand.)

E K O F =D6 R S V A R e k o f =F6 r s v a r ------------------------

5. UR V=C4GEN! NU TR=C4FFAS SVERIGES V=C4GMOTST=C5NDARE... Runt omkring i Europa p=E5g=E5r en enorm satsning p=E5 motorv=E4gar. I Sverige har det kommit till uttryck genom =D6resundsbron, Storstadspaketen (t.ex. Dennispaketet) och den nordiska triangeln (sammanh=E4ngande motorv=E4gar mellan K=F6penhamn, Oslo och Stockholm). Varf=F6r byggs alla dessa v=E4gar? Vilka effekter f=E5r den =F6kade biltrafiken p=E5 ekosystemet? Vilken sorts samh=E4lle h=E5ller vi p=E5 att bygga fast oss i? Och, hur ser motst=E5ndet som =E4r p=E5 v=E4g att v=E4xa fram runt om i Europa ut? F=F6r att ge svar p=E5 dessa fr=E5gor, organiserar Alternativ Stad och F=E4rnebo Folkh=F6gskola ett m=F6te och id=C4konferens f=F6r alla v=E4gmotst=E5ndare i Sverige den 6-9 februari 1998. Tillsammans kan vi ge svar p=E5 dessa fr=E5gor och utbyta id=E9er och erfarenheter fr=E5n att arbeta mot v=E4gsatsningarna. Inbjudan till m=F6tet har vi skickat ut till ett brett spektra av grupper och organisationer: till allt fr=E5n naturskyddsf=F6reningens kretsar till sm=E5 radikala aktivistgrupper. Vi har hyrt en lokal i Stockholm som rymmer bort=E5t 200 personer. Dessutom har vi bjudit in aktivister fr=E5n v=E4gmotst=E5ndarna i England och k=E4rnkrafts- motst=E5ndet i Tyskland, f=F6r att inspirera diskussionen p=E5 m=F6tet. Helgen kommer att kosta hundra kronor per person, och vi ska f=F6rs=F6ka organisera n=E5gon form av reseutj=E4mning. M=F6tet b=F6rjar fredagen den 6 februari. P=E5 l=F6rdagen kommer det h=E5llas f=F6redrag, diskussioner och workshops kring varf=F6r v=E4garna byggs och vad v=E5ra motvisioner =E4r. Tanken =E4r att inte bara diskutera v=E4gar ur en ekologisk synvinkel, utan =E4ven ur en social: vad =E4r det f=F6r samh=E4lle som =E4r p=E5 v=E4g att v=E4xa= fram, och vilka m=F6jliga sociala kamper kan vi liera oss med. P=E5 s=F6ndagen blir temat motst=E5nd och social mobilisering. =C4ven h=E4r blir det en blandning av f=F6redrag, workshops och diskussioner. Vad kan vi l=E4ra oss det motst=E5nd som f=F6rts mot v=E4gbyggen runt om i Europa. Tio =E5r efter tr=E4dkramarna i Bohusl=E4n, finns det fortfarande m=F6jligheter att mobilisera folk f=F6r att stoppa v=E4gbyggen? Vilka metoder har lyckats, vilka har misslyckats. Tanken =E4r att f=E5 till st=E5nd en kreativ och =F6ppen diskussion, och f=F6rs=F6ka undvika principiella l=E5sta l=E4gen. Vi beh=F6ver hj=E4lp att sprida informationen om konferensen. Sprid info i er organisation /grupp. Publicera det h=E4r brevet eller annonsen i er interntidning. Vi hoppas att det kan komma folk fr=E5n er organisation/grupp. =C4ven om ni inte deltar aktivt i arbetet mot n=E5gra v=E4gar just nu, s=E5 kom och f=E5 id=E9er och inspiration! Vi tar ocks=E5 g=E4rna emot synpunkter p=E5 utformningen av helgen. H=F6r av dig!

Alternativ Stad/MJV Barn=E4ngsgatan 23 116 41 Stockholm Infotel: 08/6437051.

A N T I F A S C I S M a n t i f a s c i s m --------------------------

6. ANTI-RASISTISKA FESTIVALEN I J=D6NK=D6PING Fredagen 14 november samlades ett femtiotal antifascister p=E5 Bokcaf=E9et i J=F6nk=F6ping, f=F6r att lyssna p=E5 tre f=F6redrag. Det= var mycket matnyttiga f=F6redrag som tog upp bl.a. f=F6ljande =E4mnen: "Manlighet som ideologi" och "Hur man arrangerar en revolution=E4r helgtr=E4ff". Mycket givande! P=E5 kv=E4llen var det dags f=F6r rockfest. 200 pers betalade intr=E4det p=E5 50 sp=E4nn (vilket inte kunde gjort arrang=F6rena rika). Det var sju band som spelade i =F6ver 6 timmar sammanlagt. Spelade gjorde Anastasia, Class Pride, Carpe Diem, Cosa Nostra, EAK, Troublemakers, och Sten och Stalin. Rockade mest gjorde Anastasia som spelade en gungande rock=B4n=B4roll. Dyrast var EAK (ELD, ATTACK, KROSSA) som tog =F6ver 100 sp=E4nn i minuten f=F6r sin spelning(3000 kr f=F6r 25 minuters spelning). Schysstast var Sten och Stalin. Dummast var IFK G=F6teborg fansen som verkade vara smygrasister. Det fanns ox=E5 ett antal bokbord bl.a. fr=E5n Bokcafe=E9t och Radikal Distrubition. N=E4r vi kan samla =F6ver 200 antifascister och genomf=F6ra en skoj grej kan det inte vara n=E5gonting annat =E4n en seger! Alla l=E4rde vi oss n=E5nting...

Kampen forts=E4tter! /En n=F6jd bes=F6kare (maskerad;-)

7. VAD G=D6R POLISEN I J=D6NK=D6PING MOT RASISM? IKKF, Amnesty och frikyrkornas studief=F6rbund hade bjudit in Lars-Ove Wennblom fr=E5n kriminalunder=E4ttelsetj=E4nsten att prata om vad polisen g=F6r mot rasism. SUF-J=F6nk=F6ping stod utanf=F6r m=F6tet= med en r=F6d banderoll med texten "OSMO VALLO M=D6RDAD AV POLISEN" och delade ut flygblad mot det =F6kande polisv=E5ldet. N=E4r m=F6tet b=F6rja= de gick vi in f=F6r att lyssna och delta i diskussionen. D=E5 fick Lars-Ove "back-up" med tv=E5 uniformerade poliser och tv=E5 civilare bev=E4pnade med VIDEOKAMERA. Civilarna s=E4tter sig lugnt ner och b=F6rjar filma publiken. D=E5 p=E5pekar en kille i publiken att han t=E4nker inte medverka p=E5 ett m=F6te d=E4r polisen f=F6rs=F6ker= =E5sikts- registrera antifascister. Civilarna ljuger d=E5 och s=E4ger att de inte har filmat. Synd f=F6r dom att det fanns ett flertal vittnen till deras =E5siktsregistrering. Till slut s=E5 sl=E4nger arrang=F6rerna ut civilarna. Lars-Ove Wennblom b=F6rjar sedan sitt f=F6redrag med att p=E5peka att han ska l=E4mna lokalen ifall inte alla =E4r intresserade av en "seri=F6s" debatt. Efter att ha suttit och lyssnat p=E5 ett uselt f=F6redrag om nazismens utbredning i USA och i Sverige, och f=E5tt h=F6ra om Lars-Oves middagar med nazister och att Lars- Ove "varit med i intitialskedet av VAMs bildande" fick =E4ntligen publiken deltaga i diskussionen. En ung kille reser sig upp och s=E4nker Lars-Oves utl=E4ggning om de antifascister som han tr=E4ffat. Killen p=E5pekar att man =E4r inte antifascist f=F6r att det =E4r kul eller f=F6r att man gillar att sl=E5ss! Det =E4r inget skoj att bli mordhotad, jagad, misshandlad eller d=F6dad. HELA publiken inst=E4mmer. Sedan st=E4ller sig en ung invandrartjej upp och fr=E5gar varf=F6r Lars-Ove hela tiden pratar utifr=E5n nazisternas synvinkel och varf=F6r han inte tar upp det fr=E5n offrens synvinkel. Trots allt best=E5r ju publiken av offer eller tillt=E4nkta offer f=F6r nazister. Lars-Ove kunde inte komma med n=E5got konkret svar p=E5 vad polisen i J=F6nk=F6ping g=F6r mot rasism. Det enda han pekade p=E5 var n=E4rpolissystemet som =E4r en icke-fungerande organisationsform vilket p=E5pekades fr=E5n publiken. Lars-Ove blev till slut ganska tyst och publiken blev mer och mer uppeldad. Varf=F6r samarbetar inte polisen med anti-nazisterna undrade en gammal dam i 60-=E5rs- =E5ldern? Varf=F6r undviker Lars-Ove =E4mnet? undrade en ung kille. Varf=F6r agerade inte polisen mot nazister? undrade alla i publiken. Varf=F6r filmar polisen m=F6tet? undrade alla. Helt klart en seger f=F6r det aktiva antirasistiska arbetet i J=F6nk=F6ping! Vi visade p=E5 att polisen inte gjorde ett dugg f=F6r att bek=E4mpa nazister eller rasister. Vi fick ig=E5ng en dialog med andra som vill arbeta aktivt mot rasism. Samt vi kn=F6t kontakter inf=F6r ett framtida samarbete.

/SUF-J=F6nk=F6ping och J=F6nk=F6pingsbor mot rasism

Ps. Dagen efter ringde det en bunt gamla tanter till snutstation och gn=E4llde p=E5 polisen som var s=E5 elaka mot de sn=E4lla "anti-nazisterna" ds.

8. NASSAR I HOLLAND Det var inte bara i Stockholm och Oslo som nazisterna f=F6rs=F6kte demonstrera den 8 november till minne av de som dog vid Hitlers f=F6rsta statskupp. Utanf=F6r Rotterdam, i Holland, f=F6rs=F6kte det bruna packet att dra ihop sina sympatis=F6rer fr=E5n Tyskland, Holland och Belgien. Efter k=E4nt man=E9r hyrde de ett litet hus tillh=F6rande en kyrka under falskt namn. AFA Rotterdam ringde och informerade uthyraren om vilka g=E4ster han hyrt ut till, men v=E4rden v=E4grade g=E5 med p=E5 attsamlingen kortklippta m=E4n i hans= hus var nassar. N=E4r de sedan b=F6rjade h=E4nga upp sina hakkorsflaggor var han "f=F6r uppskr=E4md" f=F6r att be snuten plocka bort dem. Snuten i sin tur v=E4grade ingripa mot en "privat tillst=E4llning", trots att tillst=E4llningen var offentlig och media var inbjudna att delta. Ett femtiotal nazister deltog i manifestationen, och fick h=E5llas i fred. AFA bed=F6mde st=E4llet f=F6r sv=E5rt att storma, och fick n=F6ja sig med att dokumentera tillst=E4llningen. Efter tillst=E4llningen gjordes d=E4remot en markering mot uthyraren, s=E5 han skulle l=E4ra sig en l=E4xa vad som h=E4nder n=E4r man medvetet hyr ut till nazister.

ANTI-FASCIST ACTION - ROTTERDAM Postbus 25253 3001 HG Rotterdam Nederl=E4nderna Tel/Fax +31 10 4678822 E-mail: afa@mediaport.org Web: http://www.mediaport.org/~afa/ (Ur Antifa Infobulletin nr 145)

9. ANTIFASCISM I TJECKIEN M=E5ndagen den 10 november demonstrerade 15.000 studenter i Prag f=F6r att visa sin avsky mot att tv=E5 naziskins m=F6rdat en 23-=E5rig studenten Hassan fr=E5n Sudan l=F6rdagen 8 november (!). Demonstrationen, som drogs ihop med 24-timmars varsel, fick stor internationell uppm=E4rksamhet och tvingade d=E4rigenom polismakten och myndigheterna att gripa naziskinsen. Annars k=E4nnetecknas snuten av en flathet mot fascistiska grupper, vilket i och f=F6r sig inte =E4r s=E5 konstigt d=E5 en stor del av snutarna r=F6stade p=E5 det fascistiska republikanska partiet (partiet har 18 platser av 200 i riksdagen). Hassan =E4r det 21 nazistiska mordet p=E5 en tio=E5rsperiod. I flera andra tjeckiska st=E4der h=F6lls liknande manifestationer. I Librec demonstrerade tusen personer, och h=F6ll en tyst minut med en knuten kn=E4ve rest =F6ver sina huvuden.

10. SOLIDARITET MED HANS-GEORG EBERL (TYSKLAND) Den 2 november plockades den 22-=E5riga anarkisten Hans-Georg Eberl in av snuten i samband med en antifascistisk aktion riktad mot en "europa-kongress" f=F6r extremh=F6gern. Eberl =E4r medlem i den tyska anarkosyndikalistiska fackf=F6reningen FAU. Han h=E5lls misst=E4nkt f=F6r "v=E5llande av kroppslig skada" och ordningsbrott. FAU v=E4djar nu om internationella protester. Fascistm=F6tet h=F6lls f=F6r att skapa en "europeisk h=F6ger =F6ver gr=E4nserna". M=F6tet =E4gd= e rum i den lilla staden Koesching, n=E4ra Ingolstadt. 500 h=F6ger- extremister deltog, bland annat repressentanter fr=E5n franska Front National, belgiska Vlaams Blok och tyska "Deutsche Liga f=FCr Volk und Heimat". Cirka 140 antifascister samlades f=F6r att protestera mot m=F6tet. Efter ett tags protester kom det till en sammanst=F6tning mellan antifascisterna och naziskins. Samtidigt attackerade snuten antifascisterna, medan nassarna fick l=F6pa. (K=E4nns det igen?). Tre antifascister greps, misst=E4nkta f=F6r att ha kastat sten p=E5 snuten. Eberl greps f=F6r att ha tr=E4ffat en snut med en sten p=E5 t=E5rna, varvid en s=E5dan "allvarlig skada" uppstod att snuten inte ens beh=F6vde bes=F6ka sjukhus.

Protester kan skickas till =E5klagaren Beckstein, Amtsgericht Ingolstadt z.H. Staatsanwalt Beckstein Auf der Schanz 37 85049 Ingolstadt Tel.: +841-3120 Germany

Mer info g=E5r att f=E5 fr=E5n: FAU eller I-AFD Gruppe Verden Grosse Str. 62 27283 Verden Germany E-Mail: faustgt4@anarch.free.de eller i-afd_1@anarch.free.de

11. KALLE DUSSINS D=D6DSDAG Karl den XII:s d=F6dsdag spelade ut sin roll f=F6r m=E5nga =E5r sedan. Sedan -93 har fascisterna inte v=E5gat organisera n=E5gra st=F6rre demo i Stockholm eller Lund. F=F6rra =E5ret samlades Nordland- nassarna i =C5tvidaberg f=F6r att h=E4rja, medans den andra nazifallangen, NSF och Ragnarock h=E4ngde i Simrishamn. 30:e november =E4r ett klart bevis p=E5 att militant antifascistiskt motst=E5nd gett resultat. Som vanligt kring 30:e s=E5 b=F6rjar alltid media ringa och f=F6rs=F6ka f=E5 tag p=E5 n=E5gon fr=E5n AFA att intervjua. Denna g=E5ng= var det DN som f=F6rs=F6kte f=E5 tag p=E5 AFA, eller var det verkligen AFA de ville intervjua? I sitt brev skrev de och fr=E5gade om AFA:s "spionavdelning", "viktigaste slag i kriget mot nynazisterna" och ville tr=E4ffa "ledare". Suck, det l=E4t snarare som om de letade efter en arm=E9. S=E5nt skit, som DN:s fr=E5gor, kan bara bem=F6tas med ett h=E5ngarv. Om =E5rets 30:e ska g=E5 till historien f=F6r n=E5got, s=E5 =E4r det Ryktenas 30:e. Och det var inte bara i antifascistkretsar som det verkar florerat ovanligt mycket rykten, =E4ven bland snutar och media spekulerades det villt. Det snackades om fascistm=F6ten i Kalmar, Link=F6ping, Stockholm och Enk=F6ping. Ryktena gjorde det lite sv=E5rt att l=E4gga upp en landsomfattande antifascistisk strategi, s=E5 ist=E4llet organiserades lokala antifascistiska demonstrationer. I Kalmar samlades ett hundra talantifascister och s=E4krade staden. I Link=F6ping grep snuten fem antifascister i anslutning till en antifa-demo. =C4ven i Enk=F6ping organiserades en demo med allt fr=E5n sossar till den samlade v=E4nstern. I Stockholm hade AFA n=E5tts av rykten om att nordland- nassarna planerade en konsert. Sedan b=F6rjade slitg=F6rat att ta reda p=E5 var. Nazip=F6beln observerades p=E5 stan p=E5 l=F6rdagkv=E4lle= n, men AFA lyckades hitta konsertlokalen f=F6r sent... 150 nassar hade redan "barrikaderat" sig i ABF-huset. ABF ville sl=E4nga ut dem, men, som vanligt, tr=E4dde snuten ut till nassarnas beskydd och s=E5g till att de fick genomf=F6ra sin hatmanifestation. Snuten satsade p=E5 att tungt vakta Karl XII-statyn, medan de placerade endast tv=E5 vakter utanf=F6r RFSL, som ligger granne med ABF-huset, och de vakterna gick innan konserten var =F6ver. S=E5 prioriterar snuten... P=E5 s=F6ndagen samlades runt 400 antifascister p=E5 Medborgarplatsen i Stockholm. Demon hade dragits ihop av Elevkampanjen/R=E4ttvisepartiet Socialisterna med anhang, med allt vad det innebar. Torra tal till trots, s=E5 blev det en r=E4tt schysst tillst=E4llning. De enda besvikna m=E5ste varit Ung V=E4nster, som mobiliserat en "vaktstyrka" f=F6r att se till att "AFA inte hittade p=E5 n=E5got". Tack f=F6r den, kamrater. Efter demon drog en del antifascister ut p=E5 stan f=F6r att g=E5 och kika p=E5 SD-t=F6ntarnas manifestation. SD samlade 30 loosers p=E5 den tungt snutbevakade Riddarholmen. =C4ven kickersg=E4ng tog sig in till stan, och ett lite mindre tummult uppstod n=E4r Non Fighting Generation f=F6rs=F6kte fotografera kickers (=E5t snuten?). N=E4r kickersg=E4nget (helt fredligt) gav sin syn p=E5 saken, fixade NFG backup genom att ropa p=E5 snuten. Det var ju ett nytt s=E4tt att definiera "Non Fighting". Stockholmsnatten f=F6rl=F6pte lugnt. P=E5 kv=E4llen hade ett 30-tal bulor samlats f=F6r att "g=E5 ut p=E5 jakt". De enda de fick jaga var 4 punkare som sprang ifr=E5n bulorna. Under kv=E4llen gick rykten bland kickesg=E4ngen att ett skinhead hade blivit knivstucken i Gamla Stan, men troligen var det bara ett l=F6st rykte.

12. 30 NOVEMBER-MANIFESTATION I HALMSTAD 29 november hade SUF-Halmstad en n=E5got tidig "30 november- manifestation". Runt 50 ungdomar trotsade sn=F6slask och regn och kom till Lilla Torg f=F6r att protestera mot rasism, fascism och utvisningar, och visa att vi =E4r m=E5nga som =E4r f=F6r internationell solidaritet och r=E4tten till asyl. Tal h=F6lls av SUF och av AFA.

Mer info: http://www.geocities.com/CapitolHill/5208/kalender.htm

13. NORDLAND HACKAD Den f=F6rsta december hackades Nordlands hemsida. Texten "Skitland" prydde sidan med stora bokst=E4ver och under fanns l=E4nkar till flera antifascistiska sidor.

14. NSF FIRAR FOSILEN BIRGER FURUG=C5RD Den 13:e december firar Nationalsocialistisk Front den gamle fosilen Birger Furug=E5rd. SUF uppmanar alla att boka luciahelgen f=F6r att =E5ka till Karlskrona och hj=E4lpa dem att stoppa nazi- festen.

A N T I S N U T & M O T S C H E N G E N A V T A L E T a n t i s n u t & m o t s c h e n g e n a v t a l e t ----------------------------------------------------------------

15. PRESSMEDDELANDE 971130, POLISBIL VID SLUSSEN (I STHLM) BR=C4ND N=E4r den repressiva apparaten allt tydligare visar sitt fascistiska ansikte finns inget annat val =E4n att sl=E5 tillbaka. Fr=E5n och med nu =E4r all polis=E4r materiel m=E5ltavlor. Fascismen m=E5ste bek=E4mpas vilka former den =E4n tar sig.

/ R=F6d Vrede

16. INSAMLING TILL OSMO VALLOS MOR SUF-J=F6nk=F6ping har startat en insamling f=F6r Signe Mod=E9n, mor till Osmo Vallo som blev m=F6rdad av polisen i Karlstad. S=E4tt in valfri summa p=E5 SUF-J=F6nk=F6pings postgirokonto: 478 51 50-6, s=E5 f=F6rmedl= ar vi dem till Signe.

17. KAMPANJ I J=D6NK=D6PING MOT POLISBRUTALITET Syndikalistiska Ungdomsf=F6rbundet i J=F6nk=F6ping har dragit ig=E5ng en kampanj mot det =F6kande polisv=E5ldet. Den senaste tiden har media b=F6rjat intressera sig f=F6r polisens snedsteg, r=F6t=E4gg och minskade resurser. Exemplena =E4r m=E5nga: * Mordet p=E5 Osmo Vallo + 18 liknande fall p=E5 fem =E5r. * Polisattacken mot kvinnodemon 8 mars -97 d=E5 stora poliser oprovocerat sp=F6ar tjejer med batonger s=E5 att blodet fl=F6t. * Flatheten fr=E5n polisen sida vid nazistdemon som propagerade judehat 9 november -97. * Nazistattacken mot en antirasistisk manifestation i Link=F6ping 10 november -97 d=E5 polisen tittade p=E5, utan att agera, medans nazister bev=E4pnade med j=E4rnr=F6r och bolltr=E4n misshandlade antirasister. Vi i SUF-J=F6nk=F6ping vill inte ha fler poliser p=E5 gatorna som vissa kv=E4llstidningar gn=E4ller om. Vi vill kunna g=E5 p=E5 stan och k=E4nna oss trygga.

Vi vill INTE ha FLER poliser! - Vi vill ha social och ekonomisk r=E4ttvisa!

Skydda barnen fr=E5n polisens batonger! /SUF-J=F6nk=F6ping (mot "hala" golv p=E5 h=E4kten!)

18. DEMO MOT SCHENGEN I G=C4VLE Den 29:e november h=F6lls en demonstration mot Schengenavtalet i G=E4vle. Demon som arrangerades av Vasa antifa lockade ca 180 personer av v=E4ldigt skiftande =E5lder. Demonstrationst=E5get drog fram genom centrala G=E4vle och drog =E5t sig en hel del uppm=E4rksamhet fr=E5n julklappsinhandlande l=F6rdagsflan=F6rer. Demonstrationen avslutades med tv=E5 ganska korta men inspirerande tal av f=F6retr=E4dare f=F6r Vasa antifa och Anarkosyndikalistisk Ungdom.

D J U R E N S F R I G =D6 R E L S E d j u r e n s f r i g =F6 r e l s e ----------------------------------------

19. FINSKA DJURR=C4TTSAKTIVISTER SKJUTNA AV P=C4LSFARMARE! Tidigt den 6 december blev fyra, eventuellt fem djurr=E4ttsaktivister skjutna och skadade av en bev=E4pnad p=E4lsdjursfarmare i n=E4rheten av en p=E4lsfarm i Orimattila, s=F6dra Finland. En av aktivisterna v=E5rdas fortfarande p=E5 sjukhus, men det finns mycket lite information om hans tillst=E5nd. Aktivisterna blev skjutna utanf=F6r farmen. Enligt v=E5r vetskap s=E5 gav farmaren inga som helst varningssignaler, utan sk=F6t f=F6rst mot dem en g=E5ng och gick sedan mot dem och sk=F6t ett dussintal g=E5nger mot de fredliga djurr=E4ttsaktivisterna. Aktivisterna tr=E4ffades i armar, ben och rygg. - Vi =E4r sv=E5rt chockade =F6ver det som h=E4nt. Detta visar att de m=E4nniskor som =E4r involverade i p=E4lsindustrin helt och h=E5llet saknar respekt f=F6r levande individer, b=E5de m=E4nniskor och andra djur. Djuraktivisterna har aldrig skadat eller d=F6dat n=E5gon p=E4lsdjursfarmare, utan arbetar med icke-v=E5lds principer, till skillnad fr=E5n p=E4lsdjursfarmare som flertalet g=E5nger misshandlat och nu senast, f=F6rs=F6kt d=F6da djurr=E4ttsaktivister, s=E4ger en talesman f=F6r anti-p=E4ls organisationen Eliminera P=E4lsindustrin, EPi. Det finska etablissemanget har chockerande nog givit sitt st=F6d =E5t beskjutandet av aktivisterna. Aktivisterna sitter fort- farande anh=E5llna hos den finska polisen medan p=E4lsfarmaren sl=E4pptes efter ett kort f=F6rh=F6r. Den finska inrikesministern har kommit med det h=E4pnads- v=E4ckande uttalandet att "den part som skall upph=F6ra med sin verksamhet =E4r de vars verksamhet =E4r illegal, det vill s=E4ga aktivisterna som g=F6r inbrott". Eliminera P=E4lsindustrin kommer att visa sitt st=F6d med de skadade djurr=E4ttsaktivisterna och kr=E4va att Finland agerar kraftfullt mot den v=E5ldsamma p=E4lsindustrin. EPi t=E4nker anordna en st=F6ddemonstration utanf=F6r Finlands ambassad, onsdagen den 10 december kl 15.00, Jakobsgatan 6.

(K=E4llor: Hufvudstadsbladet samt pressmeddelande fr=E5n EPi)

20. DEMONSTRATION I UME=C5 MOT DJURF=D6RS=D6K Den 22:a november demonstrerade runt 100 personer i Ume=E5. Demonstrationen gick genom stan och ut till Ume=E5 universitet d=E4r det p=E5g=E5r djurf=F6rs=F6k. Tv=E5 tal h=F6lls. Demonstrationen= var v=E4l =F6vervakad av b=E5de poliser och media. Djurr=E4ttsalliansen arrangerade.

21. BENEFITHSPELNING OCH DEMONSTRATION I UME=C5 I Ume=E5 arrangeras den 19/12 en STOR benefithspelning f=F6r djuren samt demo och en del andra arrangemang - allt f=F6r att hedra de aktivister som gjort =E5ret 1997 historiskt i kampen mot f=F6rtrycket, och de djur som dygnet runt m=F6rdas i labben, slakthusen, p=E4lsfarmerna etc. Spelar g=F6r bl.a. Refused, Randy, DS13, Plastic Pride m.fl. Spelningen g=E5r av vid 19.00 i Studion, mitt i stan. Alla pengar g=E5r till djurr=E4ttskampen! P=E5 l=F6rdagen den 20/12 planeras den demonstration klockan 14.00. Mer info g=E5r att f=E5 genom Motkrafts redaktion p=E5 e-mail motkraft@poboxes.com Frihetliga organisationer med anknytning till djurr=E4tts- kampen =E4r v=E4lkomna att s=E4tta upp bokbord under spelningen. Resa till Ume=E5 kan man g=F6ra med flyg, t=E5g, buss eller bil. Fr=E5n st=E4der anslutnat ill E4:an g=E5r det bra att lifta. Fr=E5n Stockholm kommer en buss =E5ka till Ume=E5. Bussen kan ocks=E5 plocka upp folk i Uppsala och G=E4vle. Kontakta Alfred@radiolink.net f=F6r mer information.

22. KRITIK MOT MILITANTA DJURR=C4TTSAKTIVISTER Med anledning av den senaste tidens oseri=F6sa aktioner och som i vissa fall p=E5st=E5tts vara ALF/DBF-aktioner anser vi oss tvingade att g=E5 ut och deklarera v=E5r h=E5llning. Natten mellan den 12 och 13 oktober sl=E4ppte n=E5gra galningar ut runt =E5ttatusen p=E4lsfarmsminkar i Svenljunga. Av den information som vi f=E5tt fr=E5n polisen, massmedia med flera kan vi bara konstatera att minkutsl=E4ppet inte kan ha utf=F6rts av djurr=E4ttsaktivister. En seri=F6s aktivist/djurr=E4ttsgrupp tar reda p=E5 fakta om respektive djurarter, deras behov, beteende med mera och d=E5 kommer man sj=E4lvfallet fram till att det =E4r h=F6gs ol=E4mpligt att sl=E4ppa ut mer =E4n 20-25 minar fr=E5n varje farm, att bara sl=E4ppa ut minkar med m=F6rk p=E4ls, och att inte sl=E4ppa dem i n=E4rheten av v=E4gar och trafik. Vi har nu en tid tvingats =E5se oseri=F6sa amat=F6rer som p=E5st=E5r sig vara djurr=E4ttsaktivister, formligen vr=E4ka ut minkar fr=E5n farmer utan en tanke p=E5 f=F6ljderna och vi kan inte l=E4ngre f=F6rh=E5lla oss passiva. Den h=E4r typen av oseri=F6s och djurov=E4nlig verksamhet m=E5ste upph=F6ra omg=E5ende. Djur kommer till skada och djur d=F6r! Sluta nu! Vi vill ocks=E5 att falska DBF/ALF-pressmeddelanden till i huvudsak utlandet upph=F6r. Seri=F6sa aktivister/grupper som planerar p=E4lsdjursaktioner =E4r mer =E4n v=E4lkomna att kontakta det svenska ALF f=F6r information, fakta, tips och r=E5d. Enligt ALFs/DBFs regler, s=E5 f=E5r inga djur eller m=E4nniskor skadas i aktioner. Tag fasta p=E5 det innan =E4nnu fler katastrofer sker.

/Emelie E:son, Djurens Befrielsefront (DBF)

23. SL=C4PPTA MINKAR SEDDA I HALLAND De mellan 2000 och 3000 minkar som =E4r p=E5 rymmen fr=E5n tv=E5 farmer i Svenljunga, har nu spridit sig =F6ver ett stort omr=E5de. Minkarna har vandrat in i b=E5de Halland och Sm=E5land och sprider sig nu med n=E4ra tre mil i veckan. F=F6r b=E5de kr=E4ftfisket och sm=E5viltet kan det f=E5 sv=E5ra f=F6ljder n=E4r s=E5 m=E5nga minkar kommer ut i= naturen, uppger Radio Sjuh=E4rad. Det var f=F6r drygt en m=E5nad sen som n=E5gon, hittills ok=E4nd, sl=E4ppte ut 8000 minkar fr=E5n tv=E5 minkfarmer i Svenljunga. Nu visar rapporter till jaktv=E5rdskonsult Alf Johansson i S=F6dra =C4lvsborg att minkar varit synliga =F6ver fem mil fr=E5n farmerna. Att det =E4r just Svenljunga-minkar syns p=E5 p=E4lsen. Kommunen har tillsammans med s=F6dra =C4lvsborgs jaktv=E5rdsf=F6rening ans=F6kt om 100 000(!) kronor f=F6r att s=E4tta ut f=E4llor.

(K=E4lla: TT)

24. PRESSMEDDELANDE FR=C5N DJURR=C4TTSMILISEN Natten till den 25 november utf=F6rde den nybildade gruppen "Djurr=E4ttsmilisen" sin f=F6rsta aktion. Sedan 80-talet har Gunnar Hagdahl, Ullunda 5642, 199 91 Enk=F6ping, f=F6tt upp Angora-kaniner och Fransk V=E4dur-kaniner till djurf=F6rtryck. 13 kaniner fritogs och alla =E4r nu utplacerade i k=E4rleksfulla hem.

Ingen kompromiss! / Djurr=E4ttsmilisen

25. ANTIP=C4LSKAMP I ESKILSTUNA Natten mellan den tionde och elfte november chockerade vi Eskilstunas enda p=E4lsaff=E4r. Vi limmade igen l=E5set och sprejade "P=E4ls=3DMord" p=E5 skyltf=F6nstret. Vi gjorde detta f=F6r att visa att vi inte godtar denna vidriga profitering p=E5 f=F6rsvarsl=F6sa djur. Vi kommer att forts=E4tta =E4nda tills aff=E4ren l=E4ggs ned.

Kampen g=E5r vidare. / AntiP=E4ls Kommandot

=D6 V R I G T & O S O R T E R A T =F6 v r i g t & o s o r t e r a t ----------------------------------------

26. KAMPANJ I SANDVIKEN F=D6R LIVERPOOL-HAMNARBETARNA. I Sandviken har SAC, v=E4nsterpartiet och LO en kampanj till st=F6d f=F6r hamnarbetarna i Liverpool. Kampanjen med torgm=F6ten p=E5 l=F6rdagarna, konstlotteri och ins=E4ndare kommer att l=F6pa fram till och med den 31 januari. D=E5 avh=E5lls ett fackelt=E5g och p=E5 kv=E4lle= n ocks=E5 en st=F6dfest p=E5 Folkets Hus i Sandviken. Stans h=E4ftigaste partyband utlovas.

27. STUDIECIRKEL/DISKUSSIONSGRUPP OM FOLKMAKTS PLATTFORM Vi kommer att studera och diskutera v=E5ra kamrater Folkmakts plattform. Vi kommer =E4ven att titta lite i gamla nummer av Folkmakt medan vi v=E4ntar p=E5 den nya "annorlunda" tidningen. P=E5 onsdagar kl 18.00, p=E5 bokcafe=E9t i J=F6nk=F6ping med start den 3 december. Arrang=F6r: SUF-J=F6nk=F6ping och Bokcafe=E9t

28. FOOD NOT BOMBS SERVERAR GRATIS MAT I STOCKHOLM I Stockholm har en sektion av Food Not Bombs bildats. Varje l=F6rdag serverar de gratis mat till beh=F6vande vid torget mellan Skatteskrapan och =C5s=F6 gymnasium i Skanstull p=E5 S=F6dermalm. Maten =E4r vegetarisk och kommer fr=E5n olika butiker och restauranger i Stockholm som sk=E4nker bort s=E5dant som blir =F6ver eller =E4r f=F6r gammalt f=F6r att kunna s=E4ljas.

29. FEMINISTKALENDERN Antippa har =E5terigen gjort en kvinnoalmanacka, fast denna g=E5ng med det nya namnet "Feministkalendern". Kalendern inneh=E5ller massa fina bilder, foton och serier, adresser till kvinnogrupper/kaf=E9er och politisk info. Kalendern =E4r samma format som tidigare =E5r men med mer plats att skriva per dag. Mer aktivistv=E4nlig allts=E5... Best=E4ll Feministkalendern nu fr=E5n Antippa c/o Brand, Box 150 15, 104 65 Stockholm. Kalendern kostar 80 kr (inklusive porto). Vill ni s=E4lja p=E5 kommission s=E5 skriv och s=E4g hur m=E5nga exemplar ni vill ha.

30. KRITIK MOT ARBETARF=D6RBUNDET OFFENSIV I f=F6rra numret av Motkraft skrev vi att Elevkampanjen lyckades mobilisera 200 personer p=E5 mindre =E4n ett dygn i Trollh=E4ttan n=E4r Sverigedemokraterna f=F6rs=F6kte ha ett torgm=F6te d=E4r. S=E5 var dock inte alls fallet. Arbetarf=F6rbundet Offensiv, som numer kallar sig R=E4ttvise- partiet Socialisterna, och deras frontorganisation Elevkapanjen har gjort sig k=E4nda inom v=E4nstern f=F6r att infiltrera andra v=E4nsterorganisationer och kuppa andras arrangemang. Bara namnet "Elevkampanjen" h=E4rstammar fr=E5n Offensivs f=F6rs=F6k att infiltrera elevfacket Elevorganisationen. Det som egentligen h=E4nde i Trollh=E4ttan var att Elevkampanjen hade en megafon och en utt=E4nkt mediastrategi vilket fick dem att framst=E5 som demonstrationens arrang=F6rer. Att de skulle ha haft endast ett dygn att mobilisera p=E5 var ocks=E5 bara tomt skitsnack som Elevkampanjen spred. I sj=E4lva verket hade information om Sverigedemokraternas torgm=F6te cirkulerat bland annat p=E5 internet flera dagar i f=F6rv=E4g. Uppgiften att Elevkampanjen skulle ha samlat demon p=E5 endast ett dygn uppgav de sj=E4lva i ett telefon- samtal med Motkrafts redaktion, men det var allts=E5 l=F6gn. Det =E4r ett st=E4ndigt =E5terkommande fenomen att Offensiv och dess frontorganisationer f=F6rs=F6ker ta =F6ver demonstrationer eller framst=E4lla sin egen roll i sammanhanget p=E5 ett fullst=E4ndigt uppbl=E5st s=E4tt. Deras tidning Offensiv =E4r en orgie i verklighets- fr=E5nv=E4nd inb=F6rdes beundran. Det =E4r ett problem som vi i de =F6vriga v=E4nsterorganisationerna =E4r v=E4l medvetna om och lite d=E5 och d=E5 f=E5r konfronteras med. Trots detta arrangeras ofta diverse manifestationer och demonstrationer med Offensiv, med hopp om att de ska upph=F6ra med sin okamratliga verksamhet.

/ Ulvas

31. EXTREMH=D6GERN UTNYTTJADE EXPOMEDARBETARE Vi har tidigare i Motkrafts Nyhetsbrev ber=E4ttat hur den h=F6gerextremistiska sekten Europeiska Arbetarpartiet, EAP, bedrev en medveten desinformationskampanj f=F6r att stoppa djurr=E4tts- filosofen Peter Singers bes=F6k i Sverige. Genom att f=F6rs=F6ka f=E5 Singer att framst=E5 som en "barnam=F6rdare", f=F6rs=F6kte EAP, under t=E4ckmanteln Schiller-institutet, sl=E5 mot djurr=E4tts- och milj=F6r=F6relsen. Desinformationskampanjen var till viss del framg=E5ngsrik, EAP fick igenom nyhetsinslag i ABC och Rapport. Inslagen har anm=E4lts till Radio och TV-n=E4mnden av Stockholms Universitets Studentk=E5r, f=F6r sitt partiska och bristf=E4lliga inneh=E5ll. Ett m=F6te i Riksdagshuset om djurr=E4tt med Singer stoppades efter p=E5tryckningar fr=E5n De Handikappades Riksf=F6rbund, DHR. DHR nekade att de agerade utifr=E5n EAP:s (des)information. Men nu har DHR:s pressekreterare Andreas Rosenlund erk=E4nt i internet-tidningen Dagens ETC, att informationen som DHR anv=E4nde kom fr=E5n EAP. Andreas Rosenlund sitter =E4ven med i den antifascistiska tidningen Expos redaktion, d=E4r han =E4ven tidigare varit redakt=F6r. Det =E4r anm=E4rkningsv=E4rt att en uttalad antifascist, inte kunnat genomsk=E5da en h=F6gerextremistisk kampanj, utan ist=E4llet l=E5tit sig g=F6ras till ett redskap f=F6r att sprida EAP:s desinformation.

Ni kan l=E4sa artikeln i Dagens ETC p=E5 deras textarkiv om ni vill (klicka fram vecka 47): http://www.etc.se/971127/textarkiv/textarkiv.html

32. KRAVALLER I ATEN I =E5r demonstrerade 15.000 personer i Aten till minne av h=E4ndelserna 17 november -73. Det var d=E5 ett studentuppror blodigt krossades av den grekiska juntan, som gripit makten och inr=E4ttat en milit=E4rdiktatur i Grekland -67. Den brutala attacken mot studenterna ledde till att juntan f=F6ll -74. Varje =E5r h=E5lls demonstrationer den 17:e till minne av kampen mot milit=E4rdiktaturen. Och varje =E5r brukar demon f=F6ljas av kravaller, f=F6r tv=E5 =E5r sedan ockuperade en stor grupp anarkister Tekniska H=F6gskolan p=E5 den dagen. =C4ven efter =E5rets demo drabbade anarkister samman med snuten, t=E4nde eld p=E5 bilar, kastade sten och byggde barrikader. Den grekiska anarkistiska stadsgerilla- gruppen 17 November, har tagit sitt namn efter den dagen.

33. SHELLBLOCKAD I PARTILLE P=E5 grund av Shells vidriga agerande i Nigeria beslutade vi att arangera en blockad mot en Shellmack i Partille den 29 november klockan 15.30. Vi samlades cirka 500 meter ifr=E5n bensinstationen innan vi gick iv=E4g mot m=E5let. V=E4l framme vid Shellmacken blockerade vi infarten till bensinstationen och drog upp banderoller. Vi delade samtidigt ut flygblad till alla bilar som hade t=E4nkt tanka. Efter cirka femton minuter k=F6rde polisen in p=E5 macken. De sa att vi omedelbart skulle flytta oss annars skulle dom gripa oss f=F6r olaga intr=E5ng. Vi valde d=E5 att flytta oss, efterosm vi var s=E5 f=E5 (12 personer). Vi st=E4llde oss precis utanf=F6r Shells omr=E5de och fortsatte d=E4r att skrika slagord. Flera bilar stannade innan de skulle =E5ka in p=E5 macken f=F6r att diskutera vad vi protesterade mot. Flera personer valde efter diskussionen att =E5ka vidare utan att tanka. Aktionen avslutades genom att diverse olika f=F6rem=E5l kastades p=E5 Shellmacken. Kampen mot svinerif=F6retaget Shell g=E5r vidare!

/ Elevkampanjen Partille

K A L E N D A R I U M k a l e n d a r i u m --------------------------

FREDAG 5/12, J=D6NK=D6PING, ANTIRASISTISKA HAPPENINGS Fem-i-tolv-r=F6relsen f=F6ddes h=F6sten 1988 d=E5 ungdomar i H=E4rn=F6sa= nd v=E4grade acceptera v=E5ld och trakasserier riktat mot stans nya medborgare, flyktingarna. Tusentals m=E4nniskor har d=E4refter =E5tskilliga g=E5nger fyllt J=F6nk=F6pings gator och torg. P=E5 andra orter i landet genomf=F6rs olika arrangemang mot rasism, och i J=F6nk=F6ping samlas vi i R=E5dhusparken och lyssnar p=E5 tal, diktl=E4sning och musik den 5 december kl. 11.55, Kl. 18.00 samma datum samlas vi i JUR:s lokal (kulturhuset, 2:a v=E5n), och tittar p=E5 film med temat anti-rasism, och diskuterar hur man bek=E4mpar rasism. Arrang=F6rer: J=F6nk=F6pings Ungdoms R=E5d, IKFF, Amnesty, J=F6nk=F6pingsbor mot rasism och Stoppa Rasismen.

L=D6RDAG 6/12, J=D6NK=D6PING, RYSKA REVOLUTIONEN Det =E4r 80 =E5r sedan ryska revolutionen. =C4nnu diskuteras vad som EGENTLIGEN h=E4nde. Debatt mellan publiken och de tv=E5 inbjudna debatt=F6rerna P-O Matsson och Matts Nilsson p=E5 Bokcafeet i J=F6nk=F6ping (Kulturhuset) 13.00. Arrang=F6r: Bokcafe=E9t och Syndikalistiska Ungdomsf=F6rbundet i J=F6nk=F6ping m.fl.

L=D6RDAG 6/12, J=D6NK=D6PING, UNGKAMP NU! L=F6rdagen 6 december 18.00, h=E5ller Unga F=F6r Ungas Befrielse ett f=F6redrag om ungkamp p=E5 Bokcafe=E9t i J=F6nk=F6ping (Kulturhuset).= Alla =E4r v=E4lkomna. Arrang=F6r: Bokcafe=E9t, Unga Autonoma och Syndikalistiska Ungdomsf=F6rbundet i J=F6nk=F6ping.

L=D6RDAG 6/12, LINK=D6PING, ANTIRASISTISK DEMONSTRATION Nazismen b=F6rjar bli synlig igen i Sverige. I Stockholm h=F6lls nyligen ett demonstrationst=E5g f=F6r att fira Kristallnattens judef=F6rf=F6ljelser, och i Link=F6ping samlades unga nazister med hakkorsflaggor till ett motsvarande firande. N=E5gra dagar senare anf=F6ll nynazisterna ett fredligt demonstrationst=E5g mot rasism i Link=F6ping, s=E5 att flera personer fick f=F6ras till sjukhus. Vi kan inte l=E4ngre f=F6rh=E5lla oss passiva inf=F6r utvecklingen. Vi vanliga link=F6pingsbor m=E5ste visa att vi inte accepterar rasism, nynazism och v=E5ldsd=E5d p=E5 v=E5ra gator! D=E4rf=F6r kommer en bred manifestation till st=F6d f=F6r demokratin och mot rasismen att ordnas den 6:e december klockan 11.55. Tiden =E4r vald f=F6r att siffrorna, fem i tolv symboliserar den antirasistiska Fem i tolv-r=F6relsen som startades f=F6r n=E5gra =E5r sedan i Sundsvall. Manifestationen har formen av ett tyst demonstrationst=E5g som g=E5r fr=E5n Borgg=E5rden ner till Lilla Torget, d=E4r biskop Martin Lind samt Landsh=F6vding Bj=F6rn Eriksson kommer att tala. Vi hoppas p=E5 en bred uppslutning av alla link=F6pingsbor - b=E5de gamla och unga, kvinnor och m=E4n, invandrare och svenskar. Manifestationen st=F6ds av en l=E5ng rad organisationer, f=F6reningar och privatpersoner.

HELGEN 6-7 DECEMBER, HALMSTAD, REVOLUTION=C4R F=D6REDRAGSHELG Aktivister fr=E5n Malm=F6 h=E5ller f=F6redrag om =E4mnen som ideologi, feminism, utomparlamentariska kampmetoder med mera. Prelimin=E4r tid och plats =E4r 14.00 l=F6rdagen den 6 december p=E5 Sundance, Klammerdammsgatan 5. F=F6redragen varvas med diskussioner och kanske filmvisning och det blir garanterat peppande och l=E4rorikt. Alla =E4r v=E4lkomna dit, kontakta SUF-Halmstad f=F6r mer info.

M=C5NDAG 8/12, KRISTIANSTAD, KVINNOKAFE LILITH Gl=F6ggafton. En paus i julrusningen, koppla av sista kv=E4llen f=F6r terminen p=E5 v=E5rt kafe. En sammanfattning av v=E5ra kafekv=E4llar och om eventuell forts=E4ttning under 1998.

TISDAG 9/12, STOCKHOLM, SUF:S F=D6REDRAGSSERIE Unga och facklig kamp. F=F6redragsh=E5llare Liv Marend. 18.30 p=E5 RSM.

ONSDAG 10/12, STOCKHOLM, KVINNOKAF=C9 ANTIPPA. F=F6redrag och fika f=F6r alla kvinnor, 19.00 RSM. "De vann kriget men f=F6rlorade freden" Pia Laskar om kvinnors liv i Vietnam, d=E5 och nu.

TORSDAG 11/12, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE Uppsala Kvinnojour talar om feminism. 19.00 p=E5 (v):s bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.

TISDAG 16/12, G=D6TEBORG, ANARKAFEMINISTISKT KVINNOCAF=C9 Tr=F6jtryckning och mys - tag med kl=E4der som beh=F6ver feministiskt tryck! Vi har f=E4rg om mallar. Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, klockan 18.00. Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!

ONSDAG 17/12, STOCKHOLM, KVINNOKAF=C9 ANTIPPA. F=F6redrag och fika f=F6r alla kvinnor, 19.00 RSM. Kvinnoidealet i film idag med Maj och Sofia.

FREDAG 19/12, UME=C5, SPELNING OCH DEMONSTRATION F=D6R DJUREN I Ume=E5 arrangeras den 19/12 en STOR benefithspelning f=F6r djuren samt demo och en del andra arrangemang - allt f=F6r att hedra de aktivister som gjort =E5ret 1997 historiskt i kampen mot f=F6rtrycket, och de djur som dygnet runt m=F6rdas i labben, slakthusen, p=E4lsfarmerna etc. Spelar g=F6r bl.a. Refused, Randy, DS13, Plastic Pride m.fl. Spelningen g=E5r av vid 19.00 i Studion, mitt i stan. Alla pengar g=E5r till djurr=E4ttskampen! P=E5 l=F6rdagen den 20/12 planeras den demonstration klockan 14.00. Mer info g=E5r att f=E5 genom Motkrafts redaktion p=E5 e-mail motkraft@poboxes.com

L=D6RDAG 31/1, SANDVIKEN, FACKELT=C5G & FEST F=D6R LIVERPOOLARBETARNA Avslutning p=E5 kampanjen f=F6r Liverpools hamnarbetare som SAC, v=E4nsterpartiet och LO f=F6rt. Mer information kommer...

C A F =C9 E R , M =D6 T E N , B O K H A N D L A R O S V . c a f =E9 e r , m =F6 t e n , b o k h a n d l a r o s v . ----------------------------------------------------------------

ANTIPPA KVINNOKAF=C9 arrangeras p=E5 RSM-kollektivet i Stockholm. Onsdagarna 3/12, 10/12, 17/12 osv. =D6ppet fr=E5n 18.00, f=F6redragen b=F6rjar 19.00. Billigt och lyxigt fika, soppa med br=F6d. Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!

BOKCAF=C9ET I J=D6NK=D6PING ligger p=E5 Svavelsticksgr=E4nd 7. Varannan vecka arrangerar de kvinnocaf=E9 dit alla kvinnor =E4r v=E4lkomna.

ETT ANTIFASCISTISKT FIK FINNS I V=C4STER=C5S. Finns p=E5 "syndikalen" (V=E4ster=E5s LS-lokal) mellan 15.00-18.00 p=E5 vardagar. Fika, t-tr=F6jor och klisterm=E4rken finns att konsumera. Inget k=F6ptv=E5ng!

FLAP BAR p=E5 S:t Eriksgatan 56 =E4r samlingspunkt varje onsdag f=F6r Homosexuella Socialister. L=E4s mer p=E5 http://www.rohs.a.se/socialisterna/ Alla =E4r kamratligt v=E4lkomna!

FOLKK=D6KET I STOCKHOLM har =F6ppet varje s=F6ndag mellan 14-17 p=E5 RSM. Mycket veganmat till ett billigt pris!

KAF=C9 44 OCH BOKHANDELN INFO I STOCKHOLM har =F6ppet fredagar och l=F6rdagar 12.00 till 16.00, samt under Scen 44:s konsertkv=E4llar. L=E4ttare servering och massor med politiska tidskrifter och b=F6cker erbjudes. Scen 44 har spelningar tisdagar och torsdagar. Alltsammans ligger i kvarteret Kapsylen p=E5 Tj=E4rhovsgatan 44-46.

KAF=C9 ELLESS ligger p=E5 Sysslomansgatat 13 i Uppsala. =D6ppettider vardagar 10-17. Kom och ta en fika, det finns j=E4vligt goda mackor. Dessutom finns en liten bokavdelning d=E4r det s=E4ljes litteratur med fr=E4mst frihetlig socialistisk inriktning. H=E4r kan du f=E5 kontakt med Uppsala LS (SAC-Syndikalisterna), SUF (Syndikalistiska Ungdomsf=F6rbundet) och f=E5 reda p=E5 mer om syndikalismen. F=F6redragen h=E5lls 18.30.

KVINNOKAFE LILITH, Vasagatan 3, Kristianstad. M=E5ndagar 18.00-21.00. Organiseras av Kvinnojouren Kristianstad.

KVINNOCAF=C9 MOLOLA =E4r ett anarkafeministiskt kvinnokafe 18.00 varannan tisdag p=E5 Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, G=F6teborg. Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna f=F6r att lyssna p=E5 f=F6redra= g, tr=E4ffa kvinnor, diskutera, fika.

KVINNOKAF=C9 MARKATTAN har =F6ppet m=E5ndagar 18-22. Program- punkterna b=F6rjar klockan 19.00. Markattan ligger p=E5 David Hallsgatan 4 (Caf=E9 Nutiden) i Malm=F6. =D6ppet f=F6r alla kvinnor! St=F6d Kvinnokaf=E9 Markattan genom att s=E4tta in en slant p=E5 postgiro 430 16 40-1.

T I D S K R I F T E R & L =C4 N K A R t i d s k r i f t e r & l =E4 n k a r --------------------------------------------

34. NYTT NUMMER AV BRAND Brand =E5ngar p=E5, nu har ett nytt nummer kommit. Nya numret (5/97) handlar om reaktion=E4r mobilisering, och =E4r ett f=F6rs=F6k att s=E4tt= a in v=E5r analys av fascismen i ett st=F6rre sammanhang. Dessutom inneh=E5ller numret artiklar om radikalkonservatism, konservativa h=F6gerns attacker mot v=E4nstern, f=F6rh=E5llandet politik/subkulturer samt artiklar om Schengen-avtalet. Numret rekommenderas starkt f=F6r alla antifascister, mycket av texterna i numret bygger p=E5 diskussioner inom AFA. Ta och prenumerera p=E5 brand: 150 kronor, f=F6r 6 nummer p=E5 postgiro 478 24 80-0. Vill ni s=E4lja tidningar p=E5 komission, skicka ett brev till brand med er adress och telefon- nummer samt hur m=E5nga tidningar av varje nummer ni vill s=E4lja. F=F6r varje s=E5ld tidning beh=E5ller ni 5 kronor och s=E4tter in resten p=E5 brands postgiro.

Brand Box 150 15 104 65 Stockholm

35. NYTT NUMMER AV AUTONOMI Den danska tidningen AUTONOMI har kommit med ett nytt nummer (nr 39/40). I det nya numret avhandlas motst=E5nd i Europa, 30-=E5r av v=E4pnad kamp i tyskland, Che Guevara och sexualitet, kvinlighet och feminism. AUTONOMI har genom =E5ret levererat m=E4ngder med texter om stadsgerilla-grupper och v=E4pnad kamp. Men det man saknar i tidningen, =E4r just texter kring autonomi. Den autonoma r=F6relsen startade i Italien i k=F6lvattnet av det internationella v=E4nsteruppsvinget -68. En brokig r=F6relse v=E4xte fram hur en militant utomfacklig fabrikskamp, som breddades till autonomia-r=F6relsen: ett brett spektrum av kvinnogrupper, studenter, subkulturella r=F6relser och utomfackliga arbetare. R=F6relsen bestod av en m=E4ngd grupper, organisationer och n=E4tverk, sammanfl=E4tade till en bred och sv=E5rdefinerad r=F6relse, utan n=E5gon ledning eller n=E5gra centrum. Autonomia-r=F6relsen kn=E4cktes genom statlig repression i slutet av sjuttiotalet. Namnet autonoma kom ist=E4llet att tas =F6ver av den =F6sterriska husockupant-r=F6relsen -80, och spreds d=E4rifr=E5n vidare till den tyska husockupantr=F6relsen och de militanta antik=E4rnkrafts- grupperna. Den tyska autonoma r=F6relsen kom att betona kampen utfr=E5n vardags-situationer, den f=F6rsta personens politik, och blev en militant antihierarkisk flygel av de sociala r=F6relserna. Vid sidan om, men n=E4ra sammanfl=E4tad med, den autonoma r=F6relsen fanns anti-imps-grupperna. Anti-Imps-grupperna var mer dogmatiska och striktare organiserade, och stod ideologiskt mer p=E5 en bas av RAF:s antiimperialism. Ist=E4llet f=F6r f=F6rsta personens politik betonades vikten av att bygga upp en v=E4pnad front i V=E4steuropa i solidaritet med tredje v=E4rlden. (=C4ven de autonoma grupperna var sj=E4lvklart antiimperialistiska, men skilde sig fr=E5n anti-imps:arna i analys och val av strategi). Det verkar vara i denna anti-imps-str=F6mning som AUTONOMI h=E4mtar sin inspiration, namnet p=E5 sin tidning till trots. De grupper som intervjuas i tidningen knyter =E4ven de an till en anti-imps-tradition: till exempel Autonome Antifa (m) i G=F6ttingen, som bedriver en antifascistisk kamp p=E5 en antiimperialistisk grundval och nybildade n=E4tverket K=E4mpa Tillsammans fr=E5n Sverige, som f=F6respr=E5kar en global intifada. I den historiska texten om motst=E5nd sedan -68 l=E4ggs tyngdpunkten p=E5 de v=E4pnade antiimperialistiska grupperna, medan autonoma r=F6relsen bara n=E4mns i f=F6rbifarten. AUTONOMI st=E5r utanf=F6r den organiserade autonoma r=F6relsen, men kompenserar det med att ha en t=E4t brevkontakt med m=E5nga grupper runt om i Europa. Vill du l=E4sa om det senaste kring RAF- eller R=F6da Brigad-f=E5ngarnas kamp, eller l=E4sa om ETA eller PKK:s v=E4pnade kamp, s=E5 =E4r det h=E4= r r=E4tt tidning f=F6r dig. Tidningen kan k=F6pas via Radikal Distribution eller Bokhandeln Info i Stockholm. En prenumeration kostar 220 kronor till danska postgirot: 8 39 03 39.

(Recension: Olle M.)

36. RADIKAL - NICHT KRIMINAL! (Del-)Statens h=F6gsta domstol i Koblenz, Tyskland har lagt ner =E5talet mot fyra personer som misst=E4nks sitta i redaktionen f=F6r den f=F6rbjudna autonoma tidningen radikal. Med andra ord s=E5 har statens f=F6rs=F6k att =E5tala radikal under paragraf 129 som en kriminell organisation misslyckats. De fyra misst=E4nkta greps ursprungligen den 13 juni 1995 under en landsomfattande serie av polisrazzior mot v=E4nsterradikala strukturer i flera tyska st=E4der. I utbyte mot att =E5talet lades ned gick de fyra m=E4nnen (fr=E5n Berlin,Hamburg, Lbeck och Munster) med p=E5 att betala 1000 DM (ungef=E4r 4.500 kronor) till den humanit=E4ra organisationen Medico International och att avst=E5 fr=E5n att f=F6rs=F6ka f=E5 kompensation f=F6r tiden de suttit i f=E4ngelse. De h= =E4r vilkoren lades till av domaren f=F6r att =E4ven om det inte kunde bevisas att m=E4nnen var en kriminell organisation, hade de f=F6rmodligen brutit mot diverse tryckfrihetslagar i Tyskland (d=E4r anynoma publikationer =E4r illegala). Trots den h=E4r legala segern, mot kriminaliseringen av en v=E4nstertidning, planeras andra r=E4tteg=E5ngar i samband med radikal som en kriminell organisation i Dsseldorf, Berlin och Kiel. BAW (federala =E5klagarmyndigheterna) f=F6rs=F6ker ocks=E5 f=F6rbjuda= Berlins autonoma veckotidning Interim som en kriminell organisation. Den husransakan, som Alarmkalendern bland annat skrivit om, som var i Holland mot radikal (som =E4r laglig i Holland) och leddes av tyska snutar har nu behandlats av r=E4ttssystemet. Trots protester har den f=F6rklarats vara fullt laglig. Det skulle i princip kunna inneb=E4ra att tyska snutar skulle kunna g=F6ra en razzia mot svenska Radikal Distribution f=F6r att beslagta h=E4ftet Ni har makten -men natten tillh=F6r oss!. Den inneh=E5ller ju texter av till exempel RAF-medlemmar och AIZ (antiimperialistiska cellen).

(Av: Groucho. K=E4llor: Interim nr 432, Arm the Spirit).

ALARMKALENDERN =E4r en liten aktivistbulletin. Prenumerations avgiften betalas kontakt till Alarmkalendern, Box 4181, 203 13 Malm=F6. Skicka valfri summa pengar (undvik mynt) eller frim=E4rken, s=E5 f=E5r du Alarmkalendern till sj=E4lvkostnadspris s=E5 l=E4nge pengarna r=E4cker. WWW: http://www.geocities.com/CapitolHill/2644/

AMAZON =E4r en feministzine. Prenumeration kostar 20:-/nummer och betalas till postgiro 441 22 52-1.

AMAZON heter ocks=E5 ett lesbiskt fanzine. Adress: Chronasv=E4g 29, 141 71 Huddinge.

ANTIFASCISTISK AKSJON =E4r en tidskrift som utges av AFA-Norge. 6 nr/=E5r. 6 nr kostar 100 norska kronor. Adress: Postboks 6689, St. Olavs plass, 0129 Oslo, Norge. Norskt postgironummer =E4r 0826.0738586.

ARBETAREN =E4r Sac/Syndikalisternas tidning. Kommer ut en g=E5ng i veckan.

ARBETARSOCIALISTEN utges av Centrum f=F6r Arbetarkommunister. 4 nr/=E5r. 4 nr kostar 50 kr. Adress: IKK, Box 21 10, 127 02 Sk=E4rholmen. Postgiro: 639 60 60 - 3.

AUTONOMI. Tidskrift som utges av den antiimperialistiska gruppen Autonomi-kollektivet i Danmark. 2-4 nr/=E5r. 6 nr kostar 250 svenska kronor. Adress: c/o Internationalt kulturforum, BBC box 286, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C., Danmark Danskt postgiro: 8 39 03 39.

BRAND =E4r en anarkistisk tidskrift som fyller 100 =E5r snart. 6 nummer kostar 150 kronor och betalas till postgironummer 478 24 80-0. Adress: Box 15015, 104 65 Stockholm.

BROAKTIVISTEN =E4r en aktivisttidning med r=F6tterna i det sk=E5nska bromotst=E5ndet. Prenumeration kostar 50:- (5 nummer). Postgiro- numret =E4r 66 15 56-1, och betalningsmottagare "Elysium". Adress: Box 4181, 203 13 Malm=F6.

DEMOS NYHEDSBREV =E4r en dansk antifascistisk tidning med socialistisk och antiimperialistisk grundsyn. Ca 6 nr/=E5r. Prenumeration kostar 120 danska kronor och g=E4ller f=F6r alla nummer en =E5rg=E5ng oavsett n=E4r p=E5 =E5ret betalningen sker. Adress: Postbox 1110, 1009 K=F6benhavn K, Danmark. Danskt postgiro: 5 68 61 64

DIREKT AKTION. http://www.direktaktion.home.ml.org Syndikalistiska ungdomsf=F6rbundets tidskrift. Kostar 100:- f=F6r en prenumeration, och kan betalas till postgiro 64 99 67-7.

EKOLOGISTEN. http://www.geocities.com/RainForest/8766/ Radikal milj=F6kamp. Stockholmsbaserad. Postgirot =E4r 476 60 35-2, kostnaden =E4r 50 kronor f=F6r 5 nummer.

FACKLAN. http://members.tripod.com/~animalliberationfront/ Djurr=E4ttstidning. Facklan, Box 6092, 906 04 Ume=E5.

FOLKMAKT =E4r en frihetlig socialistisk tidning med mycket klasskamp. 60 kronor f=F6r 6 nummer, postgiro 409 13 49-3.

FRIHETLIG PRESS. Ny tidskrift som =E4nnu ej har kommit ut. Ideologisk inriktning och lite av en efterf=F6ljare till Anarkistisk Tidskrift. Pg 457 14 86-2, 20:-/nummer. Betalningsmottagare "Uppsala Studentsyndikat".

GAIA =E4r en tidskrift f=F6r internationell solidaritet, utges av Internationalt forum i Danmark. Prenumeration kostar 100 danska kronor per =E5r. Adress: Griffenfeldsgade 35, 2200 K=F6benhavn N., Danmark. Danskt postgiro: 412 - 0361

KURDISTAN RAPPORT utges av Kurdistans Informationsbyr=E5. 5 nr/=E5r. 5 nr kostar 125 kr. Adress: Luntmakargatan 73, 113 51 Stockholm Postgiro: 66 62 09 - 2.

KVINNOR & FUNDAMENTALISM utges av St=F6dkommitt=E9n f=F6r Kvinnor i Iran: feministisk, antirasistisk, antiimperialistisk. 2 nr/=E5r. Prenumeration kostar 60 kr. Adress: Box 1047, 751 40 Uppsala Postgiro: 11 34 38 - 6

NYA ARBETARTIDNINGEN. Socialistisk, antiimperialistisk & antifascistisk. 6 nr/=E5r. 6 nummer kostar 150 kr. Adress (redaktionen): Box 171 04, 104 62 Stockholm. Adress (distribution): Box 1212, 164 28 Kista. Postgiro: 628 05 - 7.

PROPAGANDA utges av autonoma i Danmark. Ungdomsinriktad. 4 nr/=E5r. 4 nr kostar 60 danska kronor. Adress: c/o Kasama, Stiduestraede 24, 1455 K=F6benhavn K., Danmark. Danskt postgiro: 672 - 8197.

********************************************************************* Antal prenumeranter: 503 Prenumerationer kan best=E4llas (och avbest=E4llas) genom att skicka ett e-mail till motkraft@poboxes.com. P=E5 samma adress mottager vi g=E4rna tips, info, kommentarer, pressmeddelanden, osv, osv. *********************************************************************

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section