(fr) Protest mot polisens agerande

kurt svensson (ksvensson@hotmail.com)
Sun, 09 Nov 1997 01:58:37 PST


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

Protest mot polisens agerande

Nätverket mot rasism i Stockholm protesterar mot polisens agerande i samband med nazisternas demonstration den 8 november 1997 på Norra Bantorget. Nazisterna ansökte om demonstrations tillstånd från polisen. Polisen avslog ansökan och länsrätten gjorde samma sak men nazisterna hotade att genomföra sin demonstration ändå. Hasans Vänner, Antifascistisk Aktion, Riksförbundet Stoppa Rasismen och Södra Järva mot våld och rasism uppmanade samtidigt alla som är mot rasism, nazism och antisemitism att reagera och bestämde sig att genomföra en demonstration 1 timme före nazisternas demonstration. Polisen som var närvarande när vi alla kl 15.15 såg nazisterna komma mot Norra Bantorget gjorde ingenting för att hindra dem. Istället kom nazisterna fram till Norra Bantorget men där kastades de ut av antirasisterna och antifascisterna. Då först gjorde polisen någonting, men istället för att hindra nazisterna från att fortsätta marchera lämnades de att gå till Centralstation. Och inte nog med detta, där fick de hålla ett tal och göra hitlerhälsningar utan att polisen ingrep. Därefter marcherade nazisterna till Södermalm, med poliseskort(!). Samtidigt på Norra Bantorget arresterades en antirasist därför han ropade antirasistiska slagord från en megafon. På Södermalm skyddade polisen nazisterna ännu en gång och slog brutalt antirasister som protesterade. Vi anser att det visades ännu en gång att nazisterna skyddas av polisen som mycket lätt kunde ha upplöst nazisternas demonstration men valde att inte göra det samt slog brutalt ned antirasister. En ung flicka fördes blödande till sjukhus efter att på Södra station ha blivit slagen över ögonen av en polisman med batong (hon hade glasögon). Därmed valde polisen nazisternas sida igår. Ansvarig är också justitieminister och Stockholms polistyrelse som accepterar polisens agerande utan att protestera. Vi uppmanar alla medborgare och alla organisationer att protestera och inte tolerera att statliga myndigheter skyddar nazisterna.

för mera information kontakta Hqasans Vänner på <hasans@hem1.passagen.se>

-för revolution i vår livstid- ksvensson@hotmail.com

______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section