(sv) Fwd: Motkraft #2

kurt svensson (ksvensson@hotmail.com)
Mon, 27 Oct 1997 17:52:38 PST


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

>Date: Tue, 28 Oct 1997 01:41:39 +0100
>To: Motkraft <motkraft@revolutionist.com>
>From: Motkraft <motkraft@revolutionist.com>
>Subject: Motkraft #2
>
>*********************************************************************
> M O T K R A F T N Y H E T S B R E V nummer 2
> m o t k r a f t n y h e t s b r e v 28 oktober 1997
>*********************************************************************
>
> Inneh=E5ll:
> 1-3, DJURR=C4TTSAKTIVISM
> 4-6, ANTIFASCISM
> 7-12, ANNAT SOM HAR H=C4NT
> 13-16, MASSMEDIA & PLUTTMEDIA
> 17-44, KALENDARIUM
>
>*********************************************************************
> Prenumerationer kan best=E4llas (och avbest=E4llas) genom att skicka
> ett e-mail till motkraft@poboxes.com. P=E5 samma adress mottager
> vi g=E4rna tips, info, kommentarer, pressmeddelanden, osv, osv.
>*********************************************************************
>
>
> D J U R R =C4 T T S A K T I V I S M
> d j u r r =E4 t t s a k t i v i s m
>----------------------------------
>
> 1. EAP HOTAR PETER SINGERS BES=D6K I STOCKHOLM
> Den 30 oktober klockan 18.00 kommer djurr=E4ttsfilosofen
> Peter Singer till Stockholms universitet f=F6r att tala
> under rubriken "Djur och m=E4nniskor - kan vi utvidga
> humanismen?". Den h=F6gerextrema gruppen som g=F6mmer sig
> bakom organisationsnamnen "Europeiska Arbetarepartiet"
> (EAP) samt Schillerinstitutet hotar st=F6ra Peter Singers
> offentliga framtr=E4danden h=E4r i Sverige. EAP h=E4rstammar
> fr=E5n den r=F6relse i USA som h=F6gerextremisten Lyndon
> LaRouche startat. I r=F6relsens tidning Executive Intel-
> ligence Review kan man l=E4sa rubriker som "Greenpeace:
> shock troops for a New Dark Age" (EIR april 1989),
> i den n=E4mnda artikeln f=E5r man veta att Greenpeace =E4r
> den ekologiska versionen av det gamla nazistiska
> SA-kommandot. Det brittiska kungahuset p=E5st=E5s i samma
> tidning ligga bakom b=E5de den globala narkotikahandeln
> och milj=F6r=F6relsen.
> (k=E4lla: Ekologisten november 1997)
>
> 2. MILITANT P=C4LS=C4GARE I STOCKHOLM
> Den senaste tidens protester och blockader utanf=F6r p=E4ls-
> butiker i Stockholm har f=E5tt en herre vid namn Bo Viking att
> surna till. Bo Viking =E4ger flera p=E4lsbutiker i Stockholm,
> bland annat en p=E5 Drottninggatan som heter Amoress. Vid
> upprepade tillf=E4llen har han b=E5de hotat och misshandlat
> djurr=E4ttsaktivister. Bo Viking t=E4nker dessutom kr=E4va en
> oskyldig djurr=E4ttsaktivist p=E5 ett skadest=E5ndsbelopp runt
en > miljon kronor f=F6r de skador hans butik Amoress =E5drog sig
vid > en demonstration i slutet av augusti. Bo Viking har nu
> speciell uppvaktning i form av extra flygbladsutdelningar
> att v=E4nta.
>
> 3. K=D6TTRIKSDAG I J=D6NK=D6PING
> Den 24-26 oktober h=F6ll Sveriges k=F6ttproducenter en m=E4ssa
> p=E5 Elmia m=E4ssomr=E5de, i utkanten av J=F6nk=F6ping. Precis som
> f=F6rra =E5ret, riktade djurr=E4tts-aktivister protester mot m=E4ssan
> och k=F6ttindustrin. J=F6nk=F6pings Autonoma Djurr=E4ttsaktivister
> lade ner ett fantastiskt arbete med att arrangera konserter
> hela helgen med ett femtontal band, =F6vernattning och mat =E5t
> flera hundra aktivister och en stor demonstration p=E5 l=F6rdagen.
> Under hela helgen h=F6lls J=F6nk=F6ping under tung polisbevakning,
> och aktivistgrupper p=E5 stan blev hela tiden f=F6rf=F6ljda av
> snutbilar. Demonstrationen p=E5 l=F6rdagen i centrala J=F6nk=F6ping
> samlade 400 djurr=E4ttsaktivister. De flesta hade r=F6jarluvor
> eller annan maskering f=F6r att skydda sig mot snutens
> =E5siktsregistrering. Demon gick fram och tillbaks genom stan,
> med slagord som "K=F6tt =E4r mord" och "F=F6rtrycket ska krossas".
> Tal h=F6lls av aktivister fr=E5n b=E5de lokala aktivister och av
> representanter f=F6r Djurr=E4ttsalliansen. Efter demon uppl=F6sts
> begav sig sm=E5 grupper spontant upp till m=E4ss-omr=E5det. V=E4l
> framme samlades ett hundratal aktivster. En grupp begav sig
> mot m=E4ssomr=E5det f=F6r att l=E4gga ner en begravningskrans, medan
> en annan grupp f=F6rs=F6kte blockera djurtransporterna in och ut
> fr=E5n m=E4ssan. Blockadgruppen inringades dock p=E5 en g=E5ng av
> snuten, som f=F6rs=F6kte slita ut aktivster ur demons kedjor.
> St=E4mningen blev r=E4tt hetsk, och efter ha gripit tre
> aktivister, stod snuten och demon i ett sp=E4nt l=E5st l=E4ge.
> Snuten valde att undvika mer konfrontationer och drog sig
> tillbaka till m=E4ssomr=E5det. Aktivisterna =E5tersamlade sig och
> drog sig tillbaka mot stan. P=E5 v=E4gen fick en p=E4lsbil en
> v=E4lf=F6rtj=E4nt sten genom rutan.
>
>
> A N T I F A S C I S M
> a n t i f a s c i s m
>--------------------------
>
> 4. NAZILEDARE GRIPEN
> Anders H=F6gstr=F6m partiledare f=F6r NSF Karlskrona blev gripen
> f=F6r olaga hot fredagen den 17 oktober. Han hotade en ung-
> syndikalist fr=E5n Karlskrona. Anders H=F6gstr=F6m =E4r tidigare
> d=F6md f=F6r misshandel.
>
> 5. NSF-DEMO I KARLSKRONA STOPPADES
> "Flera hundra aktiva antifascister samlades till mot-
> demonstration l=F6rdagen den 18:e oktober i Karlskrona.
> Nationalsocialistisk Front, NSF, hade s=F6kt tillst=E5nd f=F6r en
> g=E5ende demo. N=E4r polisen fick nys p=E5 att det var en motdemo
> planerad s=E5 drog de tillbaka tillst=E5ndet och ist=E4llet skulle
> NSF f=E5 en st=E5ende demo i ena =E4ndan av Karlskrona. Vi anti-
> fascister samlades f=F6r att bryta demon men NSF v=E5gade inte
> dyka upp. Polisen k=F6rde ut dem i skogen men det blev ingen
> demo. Enligt uppgift s=E5 ska polisen sedan v=E4grat att skjutsa
> in dem till staden och =E5kt d=E4rifr=E5n. Fram p=E5 eftermiddagen
> h=F6rde vi att NSF hade nitat en tio=E5ring. Antifascister
> samlades i Marieberg, ett bostadsomr=E5de d=E4r nazister bor,
> f=F6r att skipa lite r=E4ttvisa. Alla antifascister blev tagna
> och kollade men sl=E4pptes sedan."
> Rapporterat av
> AFA - Sveriges Tr=E4dg=E5rd
>
> 6. NATIONALSOCIALISTISK FRONT I SLAGSM=C5L MED POLIS I KARLSKRONA
> P=E5 l=F6rdagsnatten best=E4mde sig de tuffa grabbarna i NSF,
> Nationalsocialistisk Front, att ge sig in till stan och sp=F6a
> folk. Styrkta efter en fest p=E5 MC-klubben Decent, ett Hells
> Angels prospect, gav de sig ut och letade efter anti-
> fascister. De hittade dock inga. D=E4remot fick fascisterna
> r=E4tt ordentligt med stryk av polisen.
>
>
>
> A N N A T S O M H A R H =C4 N T
> a n n a t s o m h a r h =E4 n t
>----------------------------------------
>
> 7. NASSAR KASTAR STEN, STOCKHOLM, 4-5 OKTOBER
> Natten mellan 4-5 oktober attackerade 5 nazi-skins
> Kommunistiska F=F6rbundets lokal p=E5 Kungsholmen i Stockholm.
> Fem gatstenar kastades in genom rutorna, varp=E5 de sm=E5
> rakade gossarna sprang sin v=E4g d=E4rifr=E5n... Detta var
andra > g=E5ngen inom en m=E5nad som Kommunistiska F=F6rbundet f=E5r
> p=E5h=E4lsning av stenar genom rutorna.
>
> 8. INBROTT HOS INFOBOKHANDELN I STOCKHOLM.
> Den senaste tiden har det f=F6rekommit flera inbrott hos
> Bokhandeln Info i Stockholm. Det verkar dock inte som om
> n=E5gonting har f=F6rst=F6rts eller f=F6rsvunnit, vilket genast
f=F6= >r
> tankarna till v=E5ra k=E4ra v=E4nner hos
S=E4kerhetspolisen...(?) >
> 9. STOR DEMONSTRATION TILL CHE GUEVARAS MINNE, STOCKHOLM, 8 OKTOBER
> I Stockholm hyllades Che Guevaras minne med en demonstration
> till USA:s ambassad. F=F6r arrangemanget stod huvudsakligen
> Svensk-Kubanska V=E4nskapsf=F6rbundet. Mycket gl=F6d och
m=E5nga > r=F6da fanor var demonstrationens inneh=E5ll. Dessutom kunde en
> liten antiimperialistiska anarkistsektion sk=F6njas i vimlet
> av kommunister. Totalt runt 1000 demonstranter gick den
> 80 minuter l=E5nga marschv=E4gen.
>
>10. UTL=C4NDSKA TERRORISTGRUPPER ENLIGT USA.
> I Washington beslutades nyligen vilka utl=E4ndska grupper som
> ska betraktas som terrorister. I denna lista hittar vi den
> baskiska befrielser=F6relsen ETA, flera Palestinska befrielse-
> organisationer, Kurdiska Arbetarpartiet PKK i Turkiet, 17:e
> november-r=F6relsen i Grekland och de tv=E5 kommunistiska
> organisationerna Sendero Luminoso och Tupac Amaru (MRTA)
> fr=E5n Peru.
>
>11. SVENSKA OCH TURKISKA S=C4KERHETSPOLISERNA I NYTT SAMARBETE?
> Turkiska vice premi=E4rministern har varit p=E5 statsbes=F6k i
> Sverige. Under ett m=F6te med G=F6ran Persson diskuterades ett
> nytt samarbete mellan Turkiet och Sverige. Turkiska
> s=E4kerhetspolisen vill n=E4mligen l=E4ra sig hur man f=F6rh=F6r folk
> utan att bryta mot de m=E4nskliga r=E4ttigheterna. Vad v=E5r
> svenska s=E4kerhetspolis ska f=E5 ut av samarbetet vet vi inte,
> men om samarbetet ska vara n=E5gorlunda =F6msesidigt s=E5 har vi
> v=E4l anledning att f=F6rv=E4nta oss det v=E4rsta...
>
>12. DEMONSTRATION I STOCKHOLM MOT BORDELLERNA
> I Stockholm h=F6lls den 25 oktober =E4nnu en demonstration
> mot v=E5ldt=E4ktspropagandan/porren och bordellerna. Trots
> den kalla temperaturen samlades 500 anarkafeminister,
> anarkister och andra radikaler. Sloganen var "Sl=E5
> tillbaka", "St=E4ng Bordellerna" och "Stoppa V=E5ldt=E4kts-
> propagandan". Demonstrationens ilska riktades speciellt
> mot en av bordellerna och en porrklubb, som l=E5g l=E4ngs
> demo-v=E4gen genom staden. Peppande och uppviglande tal
> h=F6lls utanf=F6r b=E5da platserna och snuten h=F6ll en
> relativt l=E5g profil trots att det n=E4stan blev en
> konfrontation vid porrklubben. N=E4r demon och snuten var
> n=E4ra att konfronteras drog sig snuten tillbaka, i
> r=E4dsla f=F6r br=E5k inf=F6r =E5synen av alla svenssons som var
> ute och l=F6rdagshandlade. Stora polisstyrkor h=F6lls i
> reserv i n=E4rheten, men h=F6lls utanf=F6r demonstrationens
> sikt.
> (k=E4lla: A-Infos)
>
>
>
>
> M A S S M E D I A & P L U T T M E D I A
> m a s s m e d i a & p l u t t m e d i a
>------------------------------------------------
>
>13. SKRIV INS=C4NDARE!
> En ny radikal ins=E4ndartj=E4nst har startats p=E5 n=E4tet.
Genom > att skicka ins=E4ndare till e-mail InsandSverige@poboxes.com,
> s=E5 n=E5r du ins=E4ndarsidorna till sveriges 100 st=F6rsta
> tidningar. Endast ins=E4ndare med v=E4nsterpr=E4gel skickas
> vidare. Observera att du i alla tidningar f=E5r skriva under
> pseudonum, men tidningarna vill =E4nd=E5 sj=E4lva ha ditt
riktiga > namn och ett s=E4tt att kontakta dig p=E5 (telefonnummer).
>
>14. NY RADIKAL PLATTA SL=C4PPT
> Musikr=F6relsen "Nu =E4r det nog" sl=E4ppte nyligen sin
f=F6rsta > skiva. 100% Adrenalin heter CD:n och p=E5 den kan man hitta
> Refused, Hoola Bandola Band, Stefan Sundstr=F6m & Johan
> Johansson, Motvind, Teater upp=E5ner, Enad Kraft, Ugly
> Squaws, och mycket mer. Skivan kostar 125 kronor som kan
> betalas till postgiro 4383757-4 ("Nu =E4r det nog"). Den
> finns ocks=E5 att k=F6pa p=E5 radikala hak s=E5som Bokhandeln Info
> (Tj=E4rhovsgatan 46, Kafe 44) i Stockholm.
>
>15. BETALA PRENUMERATIONSAVGIFTEN NU!
> -Brand. Box 15015, 104 65 Stockholm.
> Anarkistisk tidskrift med 100-=E5riga anor.
> -Alarmkalendern.
> -Amazon. Prenum.: 20:-/nummer. Postgiro 441 22 52-1.
> Feminister.
> -Amazon. Chronasv=E4g 29, 141 71 Huddinge.
> Lesbiskt fanzine.
> -Arbetaren. Box 6507, 113 83 Stockholm.
> Syndikalisternas veckotidning. Prenumerationer
> best=E4lles p=E5 tel 08-673 64 25.
> -Broaktivisten. Box 4181, 203 13 Malm=F6.
> Aktivisttidning med r=F6tterna i sk=E5nska bromotst=E5ndet.
> Prenumeration kostar 50:- (5 nummer). Postgironumret =E4r
> 66 15 56-1, och betalningsmottagare "Elysium".
> -Direkt Aktion. http://www.direktaktion.home.ml.org
> Syndikalistiska ungdomsf=F6rbundets tidskrift. Kostar
> 100:- f=F6r en prenumeration, och kan betalas till
> postgiro 64 99 67-7
> -Ekologisten. http://www.geocities.com/RainForest/8766/
> Radikal milj=F6kamp. Stockholmsbaserad. Postgirot =E4r
> 476 60 35-2, kostnaden =E4r 50 kronor f=F6r 5 nummer.
> -Facklan. http://members.tripod.com/~animalliberationfront/
> Djurr=E4ttstidning. Facklan, Box 6092, 906 04 Ume=E5.
> -Folkmakt. 60 kronor f=F6r 6 nummer, postgiro 409 13 49-3.
> Frihetlig socialistisk tidning med mycket klasskamp.
> -Frihetlig press. Pg 457 14 86-2, 20:-/nummer. Betal-
> ningsmottagare "Uppsala Studentsyndikat". Mycket
> ideologi.
>
>16. GUIDE TILL RADIKALA MAILINGLISTOR
> En mailinglista fungerar s=E5 att man kan skriva ett brev till
> en e-adress, s=E5 skickas brevet vidare till alla som har valt
> att vara med i mailinglistan. P=E5 detta s=E4tt kan man f=F6ra
> diskussioner och sprida info till m=E5nga personer p=E5 en
g=E5ng. > H=E4r =E4r en lista p=E5 anarkistrelaterade mailinglistor d=E4r
> spr=E5ket engelska anv=E4nds:
> - A-Infos News. Rapporterer och analyser fr=E5n hela v=E4rlden.
> Mellan 1 till 7 brev per dag av h=F6g kvalitet. Anv=E4ndbar
> f=F6r att ex.vis. f=E5 l=E4sa om stora internationella
nyheter > ur ett annat perspektiv =E4n borgerlig medias. Om du vill
> g=E5 med, skriv d=E5 ett brev till majordomo@tao.ca med
> texten "SUBSCRIBE A-INFOS" (utan citationstecken) i
> sj=E4lva brevet.
> - Alter Eastern Europe. Diskussionslista startad av Polska
> Anarkistfederationen. F=F6r diskussioner runt =F6stra europa.
> Om Sverige r=E4knas till =F6stra europa =E4r det ingen som
vet. > Skriv ett brev till listserv@plearn.edu.pl med texten
> "SUBSCRIBE ALTER-EE" f=F6r att g=E5 med i diskussionerna.
> - Anarchy-list. Diskussionslista runt anarkism. Kaotisk.
> Diskussionerna tenderar att bli r=E4tt oseri=F6sa. R=E4tt
> stora m=E4ngder brev. F=F6r att g=E5 med ska du skriva ett
> sn=E4llt brev till anarchy-list-request@cwi.nl och be om
> att f=E5 abbonera p=E5 listan.
> - Research on Anarchism. Modererad diskussionslista runt
> anarkism. Att den =E4r modererad inneb=E4r att alla brev
f=F6rst > kontrolleras innan de skickas ut. Detta f=F6r att listan
> inte ska flippa ur som "Anarchy-list" ovan. En r=E4tt
> akademisk lista med h=F6g kvalitet och relativt l=E5g volym.
> - Anarchy-feminist list. Monster, en anarkafeministisk grupp
> i USA har en diskussionslista. Skriv ett brev till
> listserv@socsci.smith.ed f=F6r att g=E5 med i listan.
> - Anetdev. Diskussionsforum f=F6r att s=E4tta upp ett inter-
> nationellt datorn=E4tverk mellan anarkister. F=F6r att g=E5
med > i listan ska du skriva ett e-mail till majordomo@tao.ca
> med orden "SUBSCRIBE ANETDEV" i brevet.
> - Organise. Lista med "klasskampsanarkister" (eller f=F6r att
> uttrycka det med andra etiketter: "frihetliga
> socialister", "anarko-syndikalister" och "anarko-
> kommunister"). F=F6r att g=E5 med ska du be sn=E4llt till
> platform@geocities.com.
> - Anarchoprop. Anarkistiska propagandalistan. Tanken =E4r att
> grupper ska posta sina pafletter, flygbladstexter, etc.,
> som alla ska kunna l=E4sa, kopiera och anv=E4nda. F=F6r att
g=E5 > med, skriv ett helt tomt brev till e-adressen
> geton.anarchoprop@cat.org.au.
> - Anarchist Educational List. Lista f=F6r diskussioner om hur
> utbildning kan struktureras i en anarkistisk samh=E4lls-
> ordning. F=F6r att abbonera p=E5 listan ska du skriva ett
> e-mail till majordomo@boink.clark.net med texten
> "subscribe anoked-l" i brevet.
>
> Mailinglistor kan vara klumpiga att anv=E4nda. D=E4rf=F6r
> rekommenderar Motkraft-redaktionen att du skaffar Eudora f=F6r
> att hantera dina e-mails. En gratis-version av Eudora hittar
> du p=E5 http://www.eudora.com/. Om du beh=F6ver en gratis e-adress
> rekommenderar vi den reklamfinansierade tj=E4nsten usa.net.
> G=E5 till http://www.netaddress.com/.
>
>
> K A L E N D A R I U M
> k a l e n d a r i u m
>--------------------------
>
>17. TORSDAG 23/10, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Svenska freds pratar om NATO-utvidgningen. 19.00 p=E5 (v):s
> bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.
>
>18. FREDAG 24/10 & L=D6RDAG 25/10, J=D6NK=D6PING, STOPPA
K=D6TTRIKSDAGEN! > P=E5 fredagen =E4r det konsert p=E5 kulturhuset klockan 18.00.
> Band som spelar =E4r: 8 Days of nothing, Carnated, Van Guard,
> The Jola, Clostridium och No Dismay.
> P=E5 l=F6rdagen =E4r det konstert p=E5 Eldslanden klockan
18.00. > Band som spelar d=E5 =E4r: The Burning Flames, Forced Into,
> The Get Up and Goers, Die Bilderbergergr=FCppe, Division of
> Laura Lee, Class Pride och Outlast.
> Pris f=F6r b=E5da konserterna =E4r 80:-, och 50:- f=F6r en.
> Vidare =E4r det demonstration med samling 11.15 T=E4ndsticks-
> torget. Avmarsch 11.30. Observera att arrang=F6rerna vill ha
> en "lugn" demonstration! (Vad folk g=F6r efter demon bryr
> de sig naturligtvis inte om...)
> All eventuell vinst g=E5r oavkortat till Djurr=E4tts-
> organisationer. Arrang=F6rer =E4r: J=F6nk=F6pings Autonoma
> Djurr=E4ttsaktivister, J=F6nk=F6pings F=E4ltbiologer,
J=F6nk=F6pings > Ungdoms R=E5d och Djurr=E4ttsalliansen.
> Bussar kommer g=E5 fr=E5n Stockholm. F=F6r mer info om
bussarna, > kontakta alfred_anarkist@hotmail.com.
>
>19. S=D6NDAGEN 26/10, J=D6NK=D6PING, STUDENTSYNDIKATSM=D6TE
> M=F6te f=F6r h=F6gskolestudenter fr=E5n hela landet. Alla
> intresserade b=F6r komma! Folk plockas upp klockan 11.00 p=E5
> Bokkaf=E9et i J=F6nk=F6ping.
>
>20. TISDAG 28/10, STOCKHOLM, SUF:S F=D6REDRAGSSERIE
> Bert Ekengren ber=E4ttar om sin tid som SUF-medlem p=E5
> 40-talet. 18.30 p=E5 RSM.
>
>21. TORSDAG 30/10, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Tekeste Negash (historikter) om samtalar om imperialismen.
> F=F6redraget h=E5lls p=E5 Syndikalisternas Bokkaf=E9 p=E5=
> Sysslomans-
> gatan, mitt emot V-Dala nation. B=F6rjar klockan 19.00
>
>22. TORSDAG 30/10, STOCKHOLM, PETER SINGER OM DJURR=C4TT
> Den australiensiske filosofen och djurr=E4ttsk=E4mpen Peter
> Singer talar p=E5 temat "Animal and Humans: Bridging the gap",
> Stockholm universitet, stora salen i Juristernas Hus, tag
> direkt till h=F6ger n=E4r du kommer ut fr=E5n tunnelbanan. Arr:
> NSMPD och Filosofiska =E4mnesr=E5det vid Sthlms universitet.
> B=F6rjar klockan 18.00.
>
>23. L=D6RDAG 1/11, G=D6TEBORG, INTERNATIONELLA VEGANDAGEN
> Klockan 10.00 talar Peter Singer p=E5 bokm=E4ssan i G=F6teborg
i > NSMPD:s monter. Klockan 12.00 h=E5ller han tal p=E5 Gustaf
> Adolfs torg. 16.00 talar han i Speaker's Corner p=E5 bok-
> m=E4ssan. Efter det har han m=F6te med lokala djurr=E4tts-
> aktivister p=E5 NSMPD:s caf=E9 Sesam.
>
>24. TISDAG 4/11, G=D6TEBORG, ANARKAFEMINISTISKT KVINNOCAF=C9
> Billig fika. Tema: Kvinnokamp i Chiapas - Zapatistiska och
> civila kvinnors kamp i Mexico.
> Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, klockan 18.00.
> Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!
>
>25. TORSDAG 6/11, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Karin =C5kerlund (Global Ekonomi) talar om Jubelkampanj 2000:
> Skuldfri stat f=F6r 1 miljard m=E4nniskor. 19.00 p=E5 (v):s
> bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.
>
>26. L=D6RDAG 8/11, STOCKHOLM, AKTIVISTFILMFESTIVAL.
> L=F6rdagen 8:e november =E4r det =E5ter dags f=F6r
aktivistfilm- > festivalen "Revolt i kransen" p=E5 biografen Tellus i
> Midsommarkransen, Stockholm. Tidigare =E5r har visats filmer
> om bland annat gruvarbetarstrejken, tr=E4dkramarna, dennis-
> motst=E5ndet och almstriden. En del av programmet =E4r redan
> f=E4rdigt men arrang=F6rsgruppen tar g=E4rna emot tips p=E5
fler bra > aktivistfilmer. Det =E4r allts=E5 i f=F6rsta hand dokument=E4ra
> upptagningar fr=E5n aktioner, demonstrationer och annat
> motst=E5ndsarbete vi =E4r ute efter. Spelfilmer =E4r ocks=E5
> v=E4lkomna om de handlar om motst=E5nd i olika former. Mer
info: > finn@skom.se eller snigelpost till: Revolt i kransen,
> Ekologisten, Box 34089, 100 26 Stockholm
>
>27. S=D6NDAG 9/11, STOCKHOLM, ANTISCHENGEN-DEMO
> Demonstration mot schengenavtalet och det utbygda polis-
> samh=E4llet, f=F6r r=E4tten till asyl. Samling 13:00 Sergels
Torg. > Arrangeras av: Alternativ Stad, Antifascistisk Aktion, De
> Handikappades, Riksorganisation, Hassans V=E4nner,
> Kommunistiska F=F6rbundet, Milj=F6f=F6rbundet Jordens V=E4nner,
Nej > till EU, SAC Syndikalisterna, Socialekologisk Aktion, Stoppa
> Rasismen, Syndikalistiska Ungdomsf=F6rbundet, S=F6dra J=E4rva
mot > Rasism, Ung V=E4nster och Young Socialists.
>
>28. TISDAG 11/11, STOCKHOLM, SUF:S F=D6REDRAGSSERIE
> Filmvisning "Libertarias" - Spansk film om anarkisterna
> under spanska inb=F6rdeskrigen. 18.30 p=E5 RSM.
>
>29. TORSDAG 13/11, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Jan Sjunnesson (Doktorand i filosofi) talar om Den autonoma
> v=E4nstern - italiensk marxism fr=E5n 1970-talet och fram=E5t.
> 19.00 p=E5 (v):s bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.
>
>30. FREDAG 14/11, J=D6NK=D6PING, ANTIRASISTISK FESTIVAL
> P=E5 Eldslandet, K=E5lg=E5rdsgatan 2. F=F6rel=E4sningar fr=E5n=
> klockan
> 12.00 och konstert-r=F6j fr=E5n klockan 17.00. Band som ska
> spela: Anastasia, Carpe Diem, Class Pride, Cosa Nostra,
> EAK, Sten & Stalin och Troublemakers. Intr=E4de 50:- f=F6r
> hela dagen. Visten g=E5r oavkortat till den antirasistiska
> r=F6relsen. Arrang=F6rer: J=F6nk=F6pings Ungdoms R=E5d,=
> J=F6nk=F6pingsbor
> Mot Rasism och AFA-V=E4tterbygden.
>
>31. L=D6RDAG 15/11, HELSINGBORG, ANTISNUTDEMO
> Demonstration mot polisen. Osmo Vallos mamma kommer h=E5lla
> tal. Mer info kommer...
>
>32. TISDAG 18/11, G=D6TEBORG, ANARKAFEMINISTISKT KVINNOCAF=C9
> Billig fika. Tema: Djurf=F6rtryck och veganism - m=E4nniskors
> =F6vergrepp p=E5 djur och hur de kan stoppas.
> Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, klockan 18.00.
> Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!
>
>33. TISDAG 18/11, G=D6TEBORG, ANARKAFEMINISTISKT KVINNOCAF=C9
> Billig fika. Tema: Anarkism - allm=E4n orientering samt
> dikussion om hur vi formar v=E5r anarkism.
> Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, klockan 18.00.
> Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!
>
>34. TORSDAG 20/11, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Bo Nylund (teolog) talar under temat "Kristendom och
> socialism - omaka par eller s=E5ta v=E4nner?"
> 19.00 p=E5 (v):s bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.
>
>35. TISDAG 25/11, STOCKHOLM, SUF:S F=D6REDRAGSSERIE
> Anarkism i fd Jugoslavien. F=F6redragsh=E5llare Niklas Mylfalk.
> 18.30 p=E5 RSM.
>
>36. TORSDAG 27/11, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Eva Bergvall (milj=F6jurist) f=F6redrar om =E4mnet "F=F6retagen
och > milj=F6n". 19.00 p=E5 (v):s bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i
Uppsala. >
>37. TORSDAG 4/12, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Tomas Lappalainen (journalist och f=F6rfattare) talar om
> demokrati. 19.00 p=E5 (v):s bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i
> Uppsala.
>
>38. TISDAG 9/12, STOCKHOLM, SUF:S F=D6REDRAGSSERIE
> Unga och facklig kamp. F=F6redragsh=E5llare Liv Marend. 18.30 p=E5
> RSM.
>
>39. TORSDAG 11/12, UPPSALA, H=D6GSKOLEV=C4NSTERNS F=D6REDRAGSSERIE
> Uppsala Kvinnojour talar om feminism. 19.00 p=E5 (v):s
> bokkaf=E9 p=E5 Kungsgatan 41 i Uppsala.
>
>40. TISDAG 16/12, G=D6TEBORG, ANARKAFEMINISTISKT KVINNOCAF=C9
> Tr=F6jtryckning och mys - tag med kl=E4der som beh=F6ver
> feministiskt tryck! Vi har f=E4rg om mallar.
> Kvinnofolkh=F6gskolan, Nordostpassagen 1, klockan 18.00.
> Alla kvinnor =E4r v=E4lkomna!
>
>
>41. BOKCAF=C9ET I J=D6NK=D6PING ligger p=E5 Svavelsticksgr=E4nd 7.
Varannan > vecka arrangerar de kvinnocaf=E9 dit alla kvinnor =E4r v=E4lkomna.
>
>42. KAF=C9 44 OCH BOKHANDELN INFO I STOCKHOLM har =F6ppet fredagar och
> l=F6rdagar 12.00 till 16.00, samt under Scen 44:s konsertkv=E4llar.
> L=E4ttare servering och massor med politiska tidskrifter och
> b=F6cker erbjudes. Scen 44 har spelningar tisdagar och torsdagar.
> Alltsammans ligger i kvarteret Kapsylen p=E5 Tj=E4rhovsgatan 44-46.
>
>43. GOD OCH BILLIG VEGANMAT I STOCKHOLM serveras p=E5 folkk=F6ket. Varm
> mat, sallader, hembakt br=F6d, fika, v=E5fflor. Varje s=F6ndag p=E5
RSM. > =D6ppet klockan 14-17. Kom och =E4t! (Mycket billigt!)
>
>44. ETT ANTIFASCISTISKT FIK FINNS NU I V=C4STER=C5S. V=E4ster=E5s
> Revolution=E4ra Ungsyndikalister har startat fiket, som h=E5lls
p=E5 > "syndikalen" (V=E4ster=E5s LS-lokal) mellan 15.00-18.00 p=E5
vardagar. > Fika, t-tr=F6jor och klisterm=E4rken finns att konsumera. Inget
> k=F6ptv=E5ng!
>
>
>*********************************************************************
> Prenumerationer kan best=E4llas (och avbest=E4llas) genom att skicka
> ett e-mail till motkraft@poboxes.com. P=E5 samma adress mottager
> vi g=E4rna tips, info, kommentarer, pressmeddelanden, osv, osv.
>*********************************************************************
>
>

-för revolution i vår livstid- ksvensson@hotmail.com

______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section