Fwd: (sv) saekerhets polisen

kurt svensson (ksvensson@hotmail.com)
Fri, 16 May 1997 04:17:53 PDT


A AA AAAA The A-Infos News Service AA AA AA AA INFOSINFOSINFOS http://www.tao.ca/ainfos/ AAAA AAAA AAAAA AAAAA

brand Box 150 15 104 65 STOCKHOLM

6 nummer 150:- pg 478 24 80-0

fraan brand nummer 1 1997 (6)

naer sapo traalar

en afa-aktivist beraettar hur sapo foersoekte vaerva henne. Det var ett tag sedan nu, sommaren -94 foer att vara mer exakt. Jag satt paa allmaenna haektet lite halvt som halvt kracklerad efter en strulig vaar daer jag tillbringat ganska mycket tid inlaast foer mer eller mindre lyckade aktioner. Hur som helst satt jag oeverhuvudtaget ganska risigt till. En eftermiddag kommer en fet medelaalders snubbe in som presenterar sig som Lars-Ove Blomqvist, sak. Han undrar om jag skulle vilja foelja med paa ett litet samtal. Jag haenger inte riktigt med och aer lite saasig efter isoleringen (aer inne paa fjaerde veckan med ganska haarda restriktioner med undantag paa ett kort avbrott). Paa vaegen ned till avdelningen foerklarar han foer mig att det inte aer naagon som vet var jag tar vaegen, detta aer helt och haallet en pryl mellan mig och honom och att ingen uppe paa haektet vet att vi skall ha ett "samtal". Han bjuder paa kaffe, cigg och undrar om det aer naagot jag behoever. Han fraagar inget speciellt utan foersoeker oevertyga mig om att detta moete aer helt normalt. "Det aer inte som i Carl Hamilton" och "det finns ingen kamera eller avlyssning"... Jag har fullt upp med att foersoeka haalla mig foer skratt, naer sedan klassikern "en flicka som du har vael inget att goera paa ett saadant haer staelle" kommer aer det naestan omoejligt. Han fortsoetter dock att prata paa om sitt arbete, skryter om hur maanga hoegerextremister han minsann haft i stolen daer jag sitter just nu "de aer trevliga killar daa allt kommer till kritan". Medan han maler paa funderar jag mest paa hur jag hamnat haer och hur bisarrt det hela aer. Han fraagar inget utan pratar paa om sin familj, och om hur den antirasistiska kampen borde foeras, som han foer den, vid frukostbordet med sin son ... bla bla bla. Jag nickar instaemmande och haaller med om det fruktansvaerda med vaaldet. Efter ett tag kommer en fraaga; aer det naagot jag behoever? Pengar? Jag har ingen utbildning? osv... Daa ploetsligt gaar det upp foer mig vad han sitter och fraagar. Detta haender inte, detta haender inte, rabblar det i huvudet, till dess att jag aer tvungen att ge upp. Jag nyper mig i armen en sista gaang foer att foersoekra mig om att jag inte droemmer, sedan beslutar jag mig foer att haalla alla moejligheter oeppna tills jag kommer ut och kan raadfraaga naagra kamrater. Han upprepar aen en gaang att det inte aer som i Guillou-boeckerna och saeger i naesta andetag att jag nog maaste ha ett kodnamn. Jag aer foervirrad daa jag aentligen kommer upp till cellen. Hur kan de tro att jag skulle laemna ut information? (lite foerolaempad) Vad var meningen med detta? ... han staellde inga direkta fraagor. Daa jag taenker naermare paa det satt han mest och snackade om sin familj... Meningen med detta foersta moete var att skapa en kontakt och ett foertroende. Jag kan se nu i efterhand att jag borde skrivit upp varje tillfaelle vi pratade och vad som sades. Men jag vaagade inte goera det saa laenge jag satt kvar paa haektet, det kan bli saa daa paranoian saetter in, aeven om den foer det mesta aer oeverdriven. Jag traeffade sak-snubben en gaang till medan jag satt kvar paa haektet. Det var tydligt att han var stressad eftersom jag skulle slaeppas tidigare aen vaentat. En deal med aaklagaren hade gjorts om att jag skulle slaeppas mot en slags "kommunarrest" i en liten haala, polisen i naerbelaegna orter skulle meddelas, och jag fick inte laemna byn, daa skulle det bli tillbaka till haektet. Jag vet fortfarande inte vad som var skraemselpropaganda och inte, foermodligen det mesta. Det var en cirkus utan dess like. Jag fick telefonnumret till Lars-Oves (Lars-Ove var foer oevrigt aeven min advokats namn, vilket hade arrangerats mycket praktiskt med tanke paa framtida kontakt) minicall och ett till telenummer som gick till vad han paastod var sakavdelningen. Jag fick veta att det endast var en person som visste om denna kontakt, hans chef. Alla andra skulle endast kaenna till kodnamnet. Var det nu verkligen inget jag behoever? Jag vaegrade ta emot staalar men sa att jag hade taskigt med bra boecker och att den nya upplagan av extremhoegern skulle vara trevligt. Jag fick den naagon timma senare. Anledningen till att Lars-Ove var saa stressad var antagligen att han inte hade haft tillraeckligt med tid paa sig att etablera den foersta kontakten. Han var ocksaa mycket entraegen om att foersoeka pracka paa mig staalar. Det aer mycket viktigt att foersoeka faa mig i naagon form av "beroendestaellning" foer att oera det svaarare foer informatoeren att "dra sig ur". Saerskilt kritiskt aer detta daa den taenkte informatoeren slaepps ut ur haektet och beroendefoerhaallandet i princip i alla fall aendras eller minskar. Daa jag kom ut beraettade jag vad som haent och raadet jag fick var att dra mig ur genast. Att sprida desinformation paa detta saett kostar mer aen vad det smakar. Jag traeffade herr sak en sista gaang foer att goera det klart och saega att de kunde ta sig i arslet. Han haemtade upp mig i bil och koerde till ett fik utanfoer stan (precis som i filmerna, de har inte mycket sjaelvdistans de haer killarna). Nu boerjade fraagorna komma. Vilka aer de ledande inom AFA? Vilka aer de ledande i Goteborg/Stockholm? "Jag vet at ni inte har naagra ledare... (de har laest sin laexa... ...men den lille byraakraten kan aendaa inte foerstaa) ...men vilka aer ledarna? Vad skulle haenda till hoesten? Hur saag vaar informationsstruktur ut? ... Daa han foerstaar att jag inte kommer att laemna naagon information (efter att jag beskrivit en cellstruktur som starkt paaminner om RAFs) blir han upproerd och haaller en laang foerelaesning om hur han dagligen arbetar foer min saekerhet och vaelbefinnande (aennu ett tecken paa oprofessionalitet). Innan jag hoppar ur bilen kommer naagot som laater som ett foertaeckt hot, att det aer baest foer mig sjaelv att jag inte beraettar foer naagon on den haer incidenten, jag kan daa laett uppfattas som infiltratoer ...och det vill vi baada tvaa undvika... jag kan hamna i vaeldigt taskiga situationer... och saa vidare. Jag maaste erkaenna att det gav en obehaglig efterkaensla som inte var allt foer laett att skaka av sig. Sedan var bilen borta och allt vaeldigt overkligt. Med denna lilla beraettelse vill jag egentligen bara saega att DET HAENDER FAKTIST. De foersoeker rekrytera informatoerer och vi boer vara vaksamma. Vi skall foer den saken skull inte bli paranoida och starta naagon haexjakt. Vi boer bara haalla det i bakhuvudet. Man kan saega att jag hade ganska tur och fick en hoegst oprofessionell snubbe. Om man raakar ut foer ett rekryteringsfoersoek skall man heller inte laata det gaa saa laangt som jag gjorde utan vaegra delta i det foersta foerhoeret. De foersoeker fraan foersta boerjan lura dig in i ett beroendefoerhaallande genom att erbjuda staalar eller andra tjaenster. Efter ett tag boerjar de staella motprestationskrav. Bara sjaelva faktumet att de kontaktat dig anvaender de som ett foersta steg i att laasa dig i ett slags moment 22 cirkel daer det blir svaarare och svaarare att dra sig ur. Jag klarade mig tack vare hans inkompetens och kamrater som snabbt ryckte mig ur villfarelsen att saekerhetspolisen var ett utmaerkt och roligt saett att sprida desinformation.

mnm

--------------------------------------------------------- Get Your *Web-Based* Free Email at http://www.hotmail.com ---------------------------------------------------------

****** A-Infos News Service ***** News about and of interest to anarchists

Subscribe -> email MAJORDOMO@TAO.CA with the message SUBSCRIBE A-INFOS Info -> http://www.tao.ca/ainfos/ Reproduce -> please include this section