Okupacion Cine Princesa

Felipe Boranyos (fbb@nil.fut.es)
Tue, 29 Oct 1996 07:42:09 +0100


Direccion de retorno kika@pangea.org, haz finger para KeyPgp a
ellokal@pangea.org

Hello Penya!

Juanma me ha enviado esto para que os lo envie:

------------------------------------------------------

HAN DESALLOTJAT VIOLENTAMENT EL CINE OKUPAT

Port…vem una setmana en estat d'alerta, vetllant per un espai on la
utopia s'havia convertit en realitat. Vam deixar les barricades dels
carrers i ens vam treure les caputxes en senyal de bona voluntat;
vam obrir vies de di…leg amb propietaris i institucions; vam fer
arribar el nostre missatge a tota la ciutat;... tot per aconseguir
trobar una soluci¢ que no fos la repressi¢. DE QUE HA SERVIT TOT
AIXã?

DE RES. Avui, dilluns, a les 5, 45h. del mat¡, 200 policies,
Antidisturbis han iniciat el desallotjament salvatge del Cine,
tirant pilotes de goma del del carrer i dels terrats del costat (hi
han accedit il.legalment), intimidant a tot el ve‹nat, als vianants,
colpejant a tothom, incl¢s periodistes, per tal que ning£ veiŠs el
que passava. Han tardat tres hores. El resultat ha estat de 48
detinguts/des i 25 ferits/des. Aix¡ ‚s com dialoguen els poderosos.

CONCENTRACIà DE REBUIG AL DESALLOTJAMENT.
CAL DEFENSAR ELS ESPAIS ALLIBERATS.
CAP DESALLOTJAMENT SENSE RESISTÔNCIA.
CAP AGRESSIà SENSE RESPOSTA.
AVUI, DILLUNS, a les 20h. al PORTAL DE L'·NGEL

HAN DESALOJADO VIOLENTAMENTE EL CINE OKUPADO.

Llevabamos una semana en estado de alerta, velando por un espacio
donde la utopia se habia convertido en realidad. Dejamos las
barricadas de las calles y nos quitamos las capuchas en se¤al de
buena voluntad; abrimos vias de di logo con propietarios e
instituciones; hicimos llegar nuestro mensaje a toda la ciudad;
...todo para conseguir encontrar una soluci¢n que no fuese la
represi¢n. ¨DE QU HA SERVIDO TODO ESTO?

DE NADA. Hoy, Lunes, a las 5, 45h. de la madrugada, 200 policias
antidisturbios han iniciado el desalojo salvaje del cine, tirando
pelotas de goma desde la calle y desde los tejados de alrrededor
(han accedido ilegalmente), intimidando a todo el vecindario, a l@s
peatones, golpeandol@s a tod@s, incluso periodistas, para que nadie
viese lo que pasaba. Han tardado tres horas. El resultado ha sido de
48 detenid@s y 25 herid@s. As¡ ‚s c¢mo dialogan los poderosos.

CONCENTRACIàN DE RECHAZO AL DESALOJO.
HAY QUE DEFENDER LOS ESPACIOS LIBERADOS.
NINGéN DESALOJO SIN RESISTNCIA.
NINGUNA AGRESIàN SIN RESPUESTA.
HOY, LUNES, a las 20h. EN EL PORTAL DEL µNGEL. (BARCELONA)

--------------------------------------------------------------

M s info en :
http://aleph.pangea.org/%7Eatcorne/cine
http://aleph.pangea.org/%7Eellokal/cine

--------------------------------------------------------------

Salud
Indio :*

La ciencia que se aparta de la justicia mas que ciencia es astucia

`[1;31;42mNet-Tamer V 1.06 - Test Drive