(Eus) IZUAREN ARMA BERRIAK (Cast)

esperanto (lingvoj@lds.co.uk)
Tue, 25 Jun 1996 23:08:13 +0200


IZUAREN ARMA BERRIAK

1993an EEBBetako Defentsa sailak (DoD) informazioa igorri zuen
komunikabedeetara gerra ez-hilgarria izeneko kontzeptu berri 1@ bati buruz.
TBko saioetan, artikuluetan eta liburu batean azpimarratu zenez, gerra
ez-hilgarriari esker EEBBek etsaiaren gerra ahalmena desegingo lukete hildako
gutxiekin. Hasieran oso zentzuzkoa badirudi ere, behin aztertuz gero gerra
hotzaren ondoko egutegi deserosoak izkutatzeko sortu den aurpegi faltsu bat
agertzen zaigu:
- Gerra hotzaren ondoan EEBBek, inbasioak zilegizkortasunaz janzteko,
Nazio Bat@en Erakundearen ingi ikusia beharko dute. Hori errezagoa izango
da hildako asko ez badago, 1991ean Irakeko bonbardaketan ez bezala. Arma
ez-hilgarriak (AEH) estatu erasokor aberatsek erabil ditzakete beren inbasioak
beste herrietan justifikatzeko.
- EEBBek beren gerra-bide (@gizatiarrak)) erasotzen dituzten herri
pobreagoen gerra-bide iez-gizatiarrekim konpara ditzakete. Estatu Batuetako
ekintzak badaukate, dagoeneko, zilegizkortasuna; hori gehi daiteke tropa
iparramerikarren odola bakarrik isuriko den batailak eskenifikatzen.
- AEHek gerra merketzen dute erasoen kopurua gutxitzean eta
mendebaldeko enpresen jabegoak jasoko dituzten kalteak gutxitzean.
- Oso onuragarriak dira armagin handientzat. Orain misilak egitea ez da ona,
ez ekonomikoki, ez gizaharremanen aldetik. Enpresa horiek badaukate
esperier@tzia handia AEHekin, gero ikusiko dugunez.
- AEH batzuk aspalditik erabiltzen dira gatazka zibilei aurre egiteko,
polizia
eta mililar bideeIl arteko muga ezabatuz. Ekipamendu berriak polizia
ezpezializatuak edo soldaduak erabili beharko dituzte@ arazo zibilak gero eta
gehiago militarizatuz. AEH batzuk isilak eta ikustezinak dira; indarkeriaren
erabilpen izkutua, biztanlego zibilaren gainean, @halezkoa egiten.
- AEHek indar militarraren erabilpen izkutua erraztuko dute ere. Militarrek
indarkeria erabil dezakete. eta egoera menperatu@ inc@r konturatu gabe,
odolarik gabe eta ekintza ageri baten kalterik gabeartileriaren bonbardaketak,
aire erasoak eta abar-. Inbasio amerikar baten benetazko izaera izkutatuko
litzateke bai bertako biztanlegoari bai munduari.
- Ez al da izango gerra ez-higarriaren kontzeptua estalki bat zerbait
beldurgarriagoa izkutatzeko, armen aukera berri eta izugarri bat armategi
militarretarako?

GERRA EZ-HILGARRIA PENTAGONOAN

1993 eta 1994 artean EEBBetako Defentsa sailan barneko gerra bat gertatu
zen AEHei buruz: 'Catazka Pentagono barruan honelakoa izan zen. AEHak
izkututa mantentzea, DoDaren aurrekontuetako zati "beltzean ", edo alde
"zurira " eramatea eta programa publikoa egitea..
Azkenean gerra ez-hilgarriaren kontzeptua erakargarria egitea erabaki zen.
Diru-sarrera handiak egingo dira, 1000 miloi dolar hurrengo urteetan, eta
antzeko ahalegina SDI (Defentsa Estrategikoaren Ekimena, Reaganen
'izarretako gerra@) proiektuan badago jadanik martxan. Ejerzitoaren
Entrenamendu eta Doktrinaren Agintea @RADOC) estrategia militarra
berridazten ari da arma berriak kontutan hartzeko. Esan du: 'Badago orain
duela 10 urte ez zeuden neurri eragozgarrien aukera zabal bat'. Argi eta garbi
erabaki zen AEHek gehiago ezin izkuta zitekeen garapen puntu bat lortu zutela.
Baina zehaztasun gutxi eman ziren gatazka ez-hilgarrian erabiliko ziren
armamentu sistemei buruz. Aitzitik, isilpekotasun hancli bat sortu zen
programaren bizkarrezurra eratuko duten armen inguruan.
Azken hiru hamarkadetan erabilpen militarra ezagutu dituzten balio gabeko
amarruetan eta ekipamendu antidisturbioetan mugatu zen komunikabideen
arreta Horretarako behar dira 1.000 miloi dolar eta estrategia militarra
berridaztea?

ZERGATIK SISTEMATIK ISILPEAN GORDE BEHAR?

PENTAGONOAK iraganeko lengoaia erabili zuen, datuak ematea etsaiari
lagun diezaio kela kontraneurriak garatzeko, esa nez. Ia esklusiboki erabilpen
anti pertsonala edukiko duten arma berri izugarri hauen aurrean iritzi
publikoa
haserre zedin beldur zirela izan zen benetazko arrazoia.
Hain beldurgarriak dira arma hauek n@n DoDn eztabaidak egon bait ziren
gizatasuna gerran arautzen duten itunak bortxatzen zituztela ala ez
erabakitzeko. AEH 'prometagarrienen,, ondorioak giza-gorputzan gas mostaza
bezalako arma debekatuen antzekoak izango litzateke: erredurak, pusla
erregarriak, itsutasuna, okadak eta heriotza esposizio sakonaren ondorioz.

ZER DIRA ORDUAN ARMA HAUEK?

Frekuentzia armak
Ejertzitoari benetan interesatzen zaizkion armak Frekuentzia Armak (FA) dei
daitezke, espetro elektromagnetikoaren alde ez-ionizagarriak erabiltzen
dutelako. Adibide batzuk: laserrak, Potentzia Handiko Mikrouhinak (HPM
inglesez), infrasoinuak, ((plasmazko balen@) armak, Bulkada
Elektrornagnetikoak (EMP) eta irratifrekuentziagailuak. FA batzuk orain utzita
dagoen SPI programan garatu ziren eta AEH izenpean aterpe berri bat aurkitu
dute.
Frekuentzia armak @potentzial handiena daukate)) armamentu bezala, nahiz
eta oso informazio gutxi haiei buruz egon, eta asko benetan teknologia
antidistubioak gaurkotua baino ez denaz (ikusi irudiak). Ez litzateke
burugabeko salaketa izango Pentagonoak gura handia daukala bere FAen
ahalmena izkutatzeagatik esatea.
Argibide gehiago egon dira laserrei buruz (ikusi irudiak) beste FAei buruz
baino. Ezaguna da badaudela plangintzak bataila eremuetan @<kanporantz
funtzionatuko luken mikrouhin labe bat@ bezala arituko diren
mikrouhingailuak erabiltzeko. Wall Street Journalek ahalezko erabilpen bat
azaltzen du: @...mikrouhin ahaltsuak erabiliko lirateke munizioen gordeleku
etsaiak lehertarazteko, erabiltzeko aukera eduki dezaten baino lehen@.

FA arma anti-pertsonalak dira
Pentagonoak FAen benetazko funtzio anti-pertsonalak izkutatzen dituen
lengoaia erabiltzen du. Laserrek @<detektagailu etsaiak itsutzen dituzte, baina
bakarrik-liluratzen dituzte piloto etsaiak@D. Erabilpen antipertsonalaz aritzen
direnean itsuI tasunaren edo @begi-globoen leherke taren pairatzaileak ez dira
soldau etsaiak @terroristak@ baizik.
Pentagonoak AEHak lehenagoz | armamentu sistemen aurka pertso nen aurka
baino erabiliko direla adit zera ematen du. Edozein kasutan, TRADOCak
argi uzten du pertsonak arma sistemen katemaila ahula direla eta AEHak
aurrerapen bat bezala armamentu anti-pertsonalean garat zen ari direla.
Badaude gizakiak suzko bola bihur ditzaketen mikrouhin eta laser armak.
Batioen arazoa da, besterik ez. Etsaia denboralki itsutzen edo konorterik gabe
uzten duen arma batek hurrengo unean, <@ahalmen maileko kontrolaren bira
batez, bitan ebaki edo @bere barruko organoak egos@ ditzake. Ez-hilgarria
CNNrako, hilgarria aurrean kamarak ez daudenean. TRADOCek esaten
duenez, AEHek @aukeren multzo berri bat@ zabaltzen dute.

Frekuentzia armen debekapena?

Frekuentzia armak jauzi bat dira teknologian, dauden armekin konpa
ratuz oso ezberdinak dira, gas toxi koa Lehen Gerra Mundialean bezain
ezberdinak. Dauden itunek teknologia ezagunak debekatzen dituzte, agente
kimikoak edo zatiketa balak bezala, ez-gizatiarregiak ikusita. Ginebrako
ituna, 1972eko gerra biologikako ituna edo gerra kimikako ituna arma
horien ondorioek sortzen dituzten arbuiotasunean oinarritzen dira.
Zentzuzkoa dirudi @soldadu baten begiak lehertarazten dituen@ laserrak
edo @barrutik egosten zaizkizun>@ mikrouhinak ez-gizatiarrak bezala
ikustea eta, beraz, debekatzea. Aditu batek laser armetan esan zuen: @ez
dut ikusten ez-hilgarritasuna gizatiarra izango denik inolaz ere@.
Debekatuak izan zitezkeen zekitenez, Pentagonotik argibideak eman ziren arma
ez-hilgarriei buruz, frekuentzia armetaz zehaztasun oso urriak sartzen.
Aurreratu egin ziren edozein kritikatara, dauden armak baino gizatiarragoak
aurkezten komunikabideen aurrean. Oso zaila da arma bat ez-gizatiarra bezala
kritikatzea komunikabideen aurrean heriotzik gabeko gerren aroaren giltza
bezala agertzen denean. Pentagonoak funtzio anti-pertsonal ez-gizatiarra
izkutatzeko aukera edukiko duen bitartean oso zaila izango de FAak
debekatzea. EMP bonba
1991 ko Golkoko gerran EMP (Bulkada Elektromagnetiko) buruarekiko
misilak erabili ziren Iraken aurka. Argibide hori argitara eman zen 1992ko
apirileko Defense News aldizkari militarraren bitartez, baina ez zen ezer esan
hori buruz 1993an FAak iragarri zirenean. Orduan EMPgailuak
@garapenean@ zeudela esan zen, 1991ean erabilpen militarra eduki zutenean.
Beraz, bere garapen aurreratua 80.etan izan zen. Adierazgariagoa izan zen
Sunday Telegraphek (92-9-27) berri bat argitara zezan (Defentsa ministerio
britainarrak baieztatua) mikrouhinetazko EMP bonba britainar baten
garapenari buruz, nahiz eta EEBBek Golkoko gerran erabili zuten antzeko
armeei buruz ez aipatu ezer.Artikuluak azaltzen duenez bonba @<irrati
indarrezko bulkada masibo bat bidaltzen funtzionatzen da; peffsonak
konofferik gabe uzten du burmuineko alde neuralak erasotzean, baina kalte
iraunkorrak lagatu barik@. Mikrouhinetazko EMP bonba @rgranada
txundigarri herraldoi bat@ bezala aurkeztu den, arma hori pertsonen aurka
erabiltzeko asmatuta dagoela erakusten. Telegrapheko artikuloak, EMP
bonbak bidaltzen duen irrati-uhinaz hitz egitean, frekuentzi finkatu balean@
durundatzen duela esaten du. Horrek esan nahi du militarrek giza-burmuinari
kalte egiten dion frekuentzia ezagutzen dutela eta ez direla bakarrik
frekuentzia
aukera zabal baten eragin sakabanatuaz fidatzen. Horrek ikerketa sakon bat
eskatzen du mikrouhinetazko EMPek gizakiengan daukaten eraginari buruz.
Baina, nor dago prest minbizia sortzen duten bulkada elektromagnetikoak
jasotzeko?

FREEDOM PRESS
http://www.lglobal.com/TAO/Freedom