A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Vrije Bond: Boekpresentatie nieuwe vertaling van "Sociale ecologie en Politiek" door Murray Bookchin op de Anarchist Bookfair Amsterdam

Date Tue, 6 Nov 2018 08:13:04 +0200


De Amerikaanse politiek-filosoof Murray Bookchin (1921-2006) behoort tot de belangrijkste politieke denkers van de twintigste eeuw. Er is echter slechts een klein deel van zijn werk in het Nederlands vertaald. In deze bundel zijn acht vertalingen van de meest kenmerkende en invloedrijke artikelen van hem opgenomen. ---- Bookchin werkt een innovatieve libertaire theorie uit, waarin de aandacht uitgaat naar het oplossen van de fundamentele ecologische, sociale, economische en politieke problemen van de moderne tijd. Hij meent dat de voornaamste ecologische vraagstukken, zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en ernstige milieuvervuiling, een logisch en direct gevolg zijn van de onbeperkte groeitendensen van de kapitalistische economie. Bovendien stelt hij dat de uitbuiting van de natuur een rechtstreekse parallel heeft in de uitbuiting van de ene mens door de andere. Bookchin ontwikkelt in zijn werk het nieuwe idee van de ‘sociale ecologie', dat uitgaat van respect voor de natuur en erkenning van de hoge complexiteit van natuurlijke processen.

Hij trekt de conclusie dat de menselijke maatschappij uit dient te gaan van onderlinge samenwerking en wederzijdse hulp. De ‘sociale ecologie' geeft aan dat de moderne mens dient te streven naar een niet-hiërarchische ordening van de sociale, economische en politieke systemen. Op politiek terrein pleit Bookchin voor decentralisatie, lokaal bestuur en organisatie op ‘menselijke schaal'. De kleinschalige politieke gemeenschap is voor de mens de ideale vorm om zich als politiek actief wezen te ontwikkelen. Burgers dienen actief betrokken te zijn bij het nemen van politieke besluiten en invloed kunnen uitoefenen op het beleid.
Marius de Geus schreef een verhelderende inleiding over het leven en de denkbeelden van Murray Bookchin.

De tweede editie van de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam
Na groot succes vorig jaar bij het jubileum van de Anarchistische Bibliotheek Bollox, gaan we verder met boeken, zines, kleding, buttons, uitgevers, distro's, workshops, films, praatjes, veganistisch eten en een avond programma met live muziek.

Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

Als je met ons in contact wil komen, stuur ons dan een mailtje op anarchistbookfairamsterdam (at) riseup.net

Ga naar de website voor meer informatie.Het programma staat nog niet vast, maar er zullen in ieder geval stands zijn van AFA Nederland, Anarchische Groep Amsterdam, ASEED, Atalanta, Autonomen Brabant, Anarchistische Boekwinkel Opstand, Paper Jam Print Collectief, Spreekuur89, Boek-Café De Barricade en de Vrije Bond.

Anarchisme, anarchistische boekenbeurs Amsterdam, boekpresentatie, Murray Bookchin

Vrije Bond Secretariaat

https://www.vrijebond.org/boekpresentatie-nieuwe-vertaling-van-sociale-ecologie-en-politiek-door-murray-bookchin-op-de-anarchist-bookfair-amsterdam/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center