A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) VS, De mythe van niet-reformistische hervormingen door Black Rose/Rosa Negra – Burlington (en)

Date Mon, 29 Oct 2018 14:56:34 +0200


Dit kleinood van een passage door de linkse econoom en schrijver Robin Hahnel is gedurende jaren opgesloten in een boek van hem, ‘Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation’, maar verdient een groter publiek, in het bijzonder deze dagen, gegeven de populariteit van de frase “niet-reformistische hervorming”. ---- Hahnel’s centrale punt is hier dat het niet zozeer gaat om het soort van hervormingen, maar om hoe de arbeidersklasse voor hervormingen strijdt. ---- De mythe van niet-reformistische hervormingen ---- Wat veel libertaire socialisten zich niet realiseren was dat iedere overgang naar een democratische en gelijkwaardige economie geen andere keuze heeft dan via hervorming campagnes, organisaties en instituties te gaan, hoe zwak en corrupt ze ook mogen zijn. Nieuw links probeerde het dilemma dat hervorming arbeid nodig maar corrumperend is te omzeilen met het concept van niet-reformistische hervormingen. Volgens deze theorie vergisten sociaal democraten zich in het omhelzen van reformistische hervormingen, terwijl vroege libertaire socialisten zich vergisten door hervormingen helemaal af te wijzen. Volgens deze nieuwe linkse theoretici was de oplossing voor activisten het werken aan niet-reformistische hervormingen, d.w.z. hervormingen die de levens van mensen verbeterden terwijl ze de materiele, sociale of ideologische basis van het kapitalistische systeem ondermijnden. Er is niets mis aan de notie van hervormingen winnen terwijl het kapitalisme wordt ondermijnd. Eigenlijk is dat een nauwkeurige omschrijving van juist datgene dat we moeten doen! Wat misleidend was, was de notie dat er bepaalde hervormingen zijn die als zilveren kogels zijn en dit bereiken vanwege iets speciaals over de aard van deze hervormingen zelf.

Er is niet zoiets als een niet-reformistische hervorming. Sociaal democraten en libertaire socialisten vergisten zich niet omdat ze er niet in slaagden voor deze wonderbaarlijke soort van hervorming te strijden. Noch zou nieuw links succesvol blijken te zijn waar anderen hadden gefaald, want nieuw links vond een speciaal soort van hervorming die verschilde van wat sociaal democraten nastreefden en libertaire socialisten afwezen. Sommige hervormingen verbeteren de levens van mensen meer, en sommigen minder. Sommige hervormingen zijn makkelijker te winnen, en sommigen zijn moeilijker te winnen. Sommige hervormingen zijn gemakkelijker te verdedigen, en voor sommigen geldt dat minder. En natuurlijk, verschillende mensen profiteren van verschillende hervormingen. Dit zijn manieren waarop hervormingen zelf verschillen. Aan de andere kant zijn er ook cruciale verschillen in hoe hervormingen worden bevochten. Hervormingen kunnen worden bevochten door hervormers die de deugden van het kapitalisme prediken. Of hervormingen kunnen worden bevochten door anti-kapitalisten die er op wijzen dat alleen door het vervangen van het kapitalisme het mogelijk zal zijn volledig te bereiken wat hervormers willen. Hervormingen kunnen worden bevochten terwijl de instituties van repressie intact worden gehouden. Of een strijd voor hervorming kan repressieve instituties tenminste verzwakken, als het die niet vernietigt. Hervormingen kunnen worden bevochten door hierarchische organisaties die autoritaire, racistische en seksistische dynamiek versterken en daardoor de hele beweging voor progressieve verandering verzwakken. Of hervormingen kunnen worden bevochten door democratische organisaties die contra-productieve patronen van gedrag afschaffen en mensen in staat stellen meesters te worden van hun lot. Hervormingen kunnen worden bevochten op manieren die geen nieuwe organisaties of instituties achterlaten. Of hervormingen kunnen worden bevochten op manieren die nieuwe organisaties en instituties scheppen die progressieve krachten in de volgende strijd versterken. Hervormingen kunnen worden bevochten door middel van allianties die mogelijkheden voor verdere vooruitgang tegengaan. Of de allianties die zijn gesloten om een hervorming te winnen kunnen de basis vestigen voor het winnen van meer hervormingen. Hervormingen kunnen worden bevochten op manieren die verleidelijke mogelijkheden voor de participanten leveren, en in het bijzonder leiders, om oneerlijk persoonlijk voordeel te hebben van het groepssucces. Of ze kunnen worden bevochten op manieren die de kans van corrumperende invloeden minimaliseert. Tenslotte, het organiseren van hervorming kan het hele programma zijn van organisatie en bewegingen. Of, als wordt erkend dat organiseren voor hervorming binnen het kapitalisme leidt tot het verzwakken van de persoonlijke en politieke vastbeslotenheid van participanten om een volledig systeem van gelijkwaardige samenwerking na te streven, kan werk voor hervorming worden gecombineerd met andere soorten van activiteiten, programma’s en instituties die de strijd verlevendigen en burn out en uitverkoop voorkomen.

In het kort, iedere hervorming kan worden bevochten op manieren die de kansen op verdere vooruitgang verminderen en progressieve veranderingen op andere terreinen beperken, of bevochten op manieren die verdere vooruitgang waarschijnlijker maken en ook andere progressieve veranderingen faciliteren. Maar als hervormingen succesvol zijn zullen ze het kapitalisme minder schadelijk maken. Hier is niets aan te doen, en zelfs als er zoiets zou zijn als niet-reformistische hervorming zou het dit feit niet veranderen. Echter, het feit dat ieder hervorming succes het kapitalisme minder schadelijk maakt betekent niet dat succesvolle hervormingen noodzakelijkerwijs het leven van het kapitalisme verlengen – hoewel dit mogelijk is, en dit is iets dat anti-kapitalisten eenvoudigweg moeten leren te accepteren. Maar als het winnen van een hervorming de hervormers verder versterkt, en hun smaak voor meer democratie, meer economische rechtvaardigheid en meer milieu bescherming versterkt dan het kapitalisme kan doen, kan het de val van het kapitalisme versnellen.

Voor verder en meer gedetailleerd commentaar over linkse, socialistische en anarchistische strategie bevelen we de volgende stukken aan: ‘Below and beyond Trump: power and counter power’ en ‘The post-modern lef tand the success of neoliberalism’.
----------------------------------------------------------------
Orig: (en) US, The myth of non-reformist reforms by Black Rose/Rosa Negra - Burlington
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center