A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Subject: Groot Brittanie, London Anarchist Communists: Geen oorlog dan de klasse oorlog – Londen sectie (en)

Date Sat, 30 Jun 2018 04:02:06 +0300


Op voorstel van de Anarchist Communist Group, dat werd gesteund door de Communist Workers Organisation en de Guildford Solidarity Group, werd op 2 juni 2018 een bijeenkomst van deze groepen gehouden. ---- Presentaties werden gegeven door sprekers van de ACG en de CWO. Sprekers wezen op het feit dat de huidige internationale situatie er een is waarin de drijfveer voor oorlog zichtbaar sterker wordt. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is het huidige conflict in het Midden Oosten, waar grootmachten direct betrokken zijn en de kans van een bredere oorlog waarin meer lokale machten direct betrokken raken en de grootmachten elkaar bestrijden groter wordt. Het conflict in de Oekraine en de patstelling in de Zuid Chinese Zee zijn andere voorbeelden. De drijfveer voor oorlog is een resultaat van de kapitalistische crisis die de kapitalistische klasse aanzet tot meer openlijke imperialistische interventies, samen met handelsoorlogen en, natuurlijk, vuilere aanvallen op de arbeidersklasse. Oorlog is een direct gevolg van het kapitalistische systeem en op de langere termijn is de enige manier waarop oorlog zou kunnen worden vermeden de omverwerping van het kapitalistische systeem en de vestiging van gesocialiseerde productie. De enige kracht die in staat is dit te doen is de arbeidersklasse die optreedt op een internationale basis, zich verzettend tegen alle facties van de kapitalistische klasse. Echter, de arbeidersklasse wordt verzwakt door verdeeldheid, verdeeldheid die de kapitalistische klasse probeert te versterken. De belangrijkste hiervan is het nationalisme, dat duidelijk werd gebruikt tijdens het Brexit referendum, de verkiezingen in de VS en het nationalisme van kleine naties zoals Schotland, Catalonie en Koerdistan. Het nationalisme wordt gebruikt om toekomstige oorlogen te rechtvaardigen en de arbeiders te rekruteren als kanonnenvoer. De enige route om oorlog te voorkomen is de klassenstrijd, en dit betekent een strijd tegen de nationale heersende klasse in alle naties. De leuze waaronder deze strijd zou moeten worden uitgevoerd is “Geen oorlog dan de klasse oorlog!”

Na de presentatie was er een uur van discussie waarna de bijeenkomst overeen kwam om een groep bemiddelaars op te zetten. Van iedere organisatie die dit initiatief steunt werd een persoon gekozen. Een email lijst van degenen die de Geen oorlog dan de klasse oorlog Londen steunen werd samengesteld en bemiddelaars kregen de taak ondersteuners op de hoogte te houden van verdere bijeenkomsten of acties. Over verdere publiciteit moet de groep van bemiddelaars overeenstemming bereiken.

Geen oorlog dan de klasse oorlog Londen
--------------------------------------------------------
Orig: (en) Britain, London Anarchist Communists: No war but the class war – London section
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center