A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) yeryuzu postasi: Bangladeş'te Anarko-Sendikalizmin Gelişimi

Date Mon, 4 Jun 2018 07:16:18 +0300


İngilizce Orjinali: The Growth of Anarcho-Syndicalism in Bangladesh; https://libcom.org/library/growth-anarcho-syndicalism-bangladesh ---- Bangladeş anarşist işçi hareketi, beş yıldan daha kısa bir süre önce başarısızlığa uğramış Marksizm-Leninizmin küllerinden doğdu. Bu makalenin yazarı, Marksist-Leninizm'in hegemonyasının olduğu, Bangladeş tarihinin önceki dönemini hatırlatmaktadır. Bu, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tsetung ve Troçki'nin düşüncelerine derin bir inanç ve sevgi duyulduğu bir dönemdi. Yazarın anlayabildiği kadarıyla, hareket içerisinden hiç kimse anarşizmi politik bir ideoloji olarak bilmiyordu ve onlarca yıl boyunca bilmeyecekti. Marksist liderlerin asılı portrelerine saygı duyduk, kitaplarını inceledik ve onların fikirlerini günlük yaşamlarımızla tartıştık. Hayatımızdaki amacımız sosyalist devrimciler olmaktı.

Daha iyi bir dünyaya olan inançlarımızda, kitaplar için kıyafetleri, makaleler için için yiyecekleri feda edecek kadar ateşliydik. Benim neslim sosyalizmi araştırmaktan kitlesel bir sosyalist hareketin gelişimine katkı sağlamaya geçtiğinde, sosyalist hareket Bangladeş'te zaten aktifti. Başkent Dhaka'da, Sovyet yanlısı gazetelerin yayılmasına yardım ettik, öğrenci örgütlerine katıldık ve tartışmalara katıldık. Fabrikalardan tarlalara sosyalizmi halka, işçilere anlattık. Yolumuz, bilim ve ifade özgürlüğü doğrultusunda belirlendi ve fikirlerimizi başkalarına dayatmadan yaydık. Ancak çabalarımızda halk tarafından reddedilme ve ölümle yüzleştik.

Müslümanların hakim olduğu bölgelerde konuştuğumuzda, birçok kişi bizi ateist ve günahkar olmakla itham ediyordu.[Bu bölgelerde]sırf kınanmadık, çoğumuz öldürüldü. Mücadelemiz katliamlar tarihiydi. Birçok yoldaşımızı kaybettik. Her ne kadar zor aygıtları bize işkence edip öldürdülerse de, devrim hayaliyle ilerledik ve devrimi yapmak için basamakları tırmanmaya devam ettik. Çalışmalarımız şehirler ve köylerde sosyalist örgütlerin ve destekçilerinin sayısını artırdı. Bu bedenler, zulmün tiranlığına, askeri diktaya ve emperyalizme karşı savaşmaya niyetliydiler.

1980'in başlarında Sovyetler Birliği ve Çin'in otoriter doğası ve buna karşı itirazlardan haberdar olduk. Bunun gerçek olduğuna, "bilimsel" sosyalizmin yanlış olabileceğine inanmıyorduk. Bunun yerine, bunun emperyalist ve CIA propagandası olduğuna inandık. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Lenin'in heykelinin kırılması hepimizi çok şaşırttı. Doğu Bloğu ile birlikte, dünyadaki sosyalist ülkeleri değişti. Sosyalizm kisvelerinden uzaklaştılar ve kapitalist bir yeniden yapılandırmayı açıkça kucakladılar.

Bu, hareketlerimizin düşüncesinde muazzam bir şok yarattı. Marksist klasikleri tekrar tekrar okuduk. Fakat bunların hiçbiri, "sosyalizmin" başarısızlığını daha iyi anlamamıza yardımcı olmadı. Sonuç olarak, Marksist-Leninizmi eleştiren devrimcilere yöneldik. Bu, Mikhail Bakunin, William Godwin, PJ Proudhon, Peter Kropotkin, Emma Goldman, Errico Malatesta, Alexander Berkman, Max Stirner, Élisée Reclus ve Noam Chomsky gibi birçok anarşistin eserlerini okumamıza neden oldu. Eserleri basılı ve Bengalce değildi. Dolayısıyla öğrenme sürecimiz, yabancı dillerde internetten anarşist metinleri okuyarak gerçekleşti.

2012 itibariyle, devam eden çalışmalarımız sayesinde eski Marksist olan bir çoğumuz anarko-sendikalizm hakkında net bir fikir edinmiştik. Çay işçilerinin 2000 yılından bu yana yürüttükleri mücadelelerle bağlantılı olmamdan dolayı, çay işçileri ve yakın, politik arkadaşlar arasında Çay İşçileri Konseyi vasıtasyıla ilk anarko-sendikalist pratiklere başladık. Bu konsey, herhangi bir özel doktrin veya partinin adıyla anılmamıştır. Eski otoriter pratikler devam ettiği için, anarşizmin açıkça ifade edilmesi ve anarşist prensipler doğrultusunda yeniden toparlanma gerekliydi. Sonuç olarak, 1 Mayıs 2014'te, pek çok militan anarko-sendikalizm ilkelerine bağlı olan yirmi üç kişilik bir komite oluşturdu. Bu komite bugün Bangladeş'in elli iki yerindeki anarko-sendikalist örgütlerin gelişimini teşvik etmiştir.

Şu anda, örgütümüzü geliştirmek için Avustralya Anarko-sendikalist Federasyonu'ndan yardım alıyoruz. Onların yardımıyla, IWA-AIT üyesi olmaya da çalışıyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkek yoldaşlardan dayanışma bekliyoruz. Herkesle birlikte çalışmak istiyoruz.

AKM Shihab
basfsylhet@gmail.com
Sylhet,Bangladesh
Haziran 2018

Çeviri: Yeryüzü Postası

http://www.yeryuzupostasi.org/2018/05/31/bangladeste-anarko-sendikalizmin-gelisimi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center