A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) iwa-ait: De internationale strijd tegen kapitalisme, nationalisme en de staat [en]

Date Mon, 14 May 2018 20:02:55 +0300


Ter gelegenheid van de internationale arbeiders vrije dag stuurt de IWA groeten naar alle arbeiders in de wereld. Deze Dag van de Arbeid zijn we in verschillende steden op straat, wat herinnert aan onze internationale strijd tegen kapitalistische uitbuiting en voor arbeiderszelfbestuur. We strijden ook tegen de staat en diens instrumenten die de kapitalistische orde verdedigen en verzet onderdrukken. ---- De situatie van de arbeidersklasse verschilt in de hele wereld en in bijzondere situaties. Niettemin kunnen we trends waarnemen die in hun aard trans-nationaal zijn. Een hiervan is de opkomst van xenofobisch sentiment, wat wordt gebruikt om arbeiders tegen elkaar op te zetten en hen in verwarring te brengen over de echte aard van hun uitbuiting. ---- Veel arbeiders voelen de harde werkelijkheden van een systeem dat niet voor hen werkt. Waarin degenen die toegang hebben tot kapitaal de meeste vruchten plukken terwijl de gemiddelde persoon strijdt om te overleven.

De werkelijkheden van de ongelijke toegang tot rijkdom worden vaak het scherpst gevoeld in landen met lage lonen, hoge werkloosheid of op plekken met massale armoede. Immigratie is niets nieuws en gedurende honderden en zelfs duizenden jaren zijn mensen in de hele wereld op zoek gegaan naar een beter leven.

Alle politieke tendensen die er naar streven immigranten de schuld te geven van de verslechterende situatie van de arbeidersklasse onder het kapitalisme treden op als de nuttige idioten van de bazen.

De IWA is gebaseerd op het internationalisme en de solidariteit van de arbeidersklasse. We accepteren de ideeen die ons verdelen op basis van concepten als natie niet. In soortgelijke zin erkennen we dat er niet zoiets is als een beter kapitalisme gebaseerd op nationale concepten, zoals nationale staat.

Er zijn geen nationalistische oplossingen voor onze problemen. De echte weg vooruit is om onze gemeenschappelijke strijd te realiseren en om samen onze kettingen te verbreken!

Weg met kapitalisme en de staat!

Arbeiders hebben geen naties!

IWA Secretariaat

30 april 2018
------------------------------------------------------
Orig: (en) iwa-ait: The international struggle against capitalism, nationalism and the state
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center