A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) freedom news: IWA: Solidariteit met Gele Hesjes, voor een algemene staking (ca, en)

Date Sun, 10 Feb 2019 22:12:41 +0200


De anarcho-syndicalistische internationale heeft een openbare oproep voor een algemene staking gepubliceerd en steunt een verklaring over de Gele Hesjes beweging die is geschreven door diens Franse sectie, CNT-AIT. ---- De Internationale Arbeiders Associatie (IAA) zou diens solidariteit willen tonen met de sociale protesten die plaatsvinden in Frankrijk, die een voorbeeld zijn van verzet tegen de uitbuiting waarmee arbeiders in de hele wereld te maken hebben. ---- Hieronder willen we delen van een tekst die is verstuurd door de CNT-AIT en een oproep tot solidariteit publiceren. ---- Oproep tot solidariteit met de volksbeweging in Frankrijk van de ‘Gele Hesjes’. ---- Gedurende meer dan twee maanden laat een sociale beweging van een nieuw type Frankrijk schudden.

Honderdduizenden mensen, grotendeels arbeidersklasse (arm of middenklasse, werklozen, tijdelijke arbeiders, gepensioneerden, …) hebben zich verzameld om spontaan openbare plekken te bezetten (en in het bijzonder de “rotondes” die zijn te vinden bij de ingang van iedere stad of dorp in Frankrijk), om hun woede uit te drukken en uit te zoeken hoe het huidige politieke systeem te boven kan worden gekomen. Deze duizenden mensen hebben de methode van strijd gebruikt die voor anarcho-syndicalisten bekend is: besluiten in vergaderingen, de weigering om leiders of vertegenwoordigers te hebben, directe actie (dat wil zeggen, actie die direct wordt ondernomen door de mensen die strijden, en daarom zonder politieke partijen, zonder vakbonden of enige andere organisaties buiten de vergadering die bemiddelaars zouden zijn tussen de vergadering en de macht/staat/regering/baas).

Een autonome beweging met diversiteit van tactieken en mobiliteit (“auto” betekent zelf en “nomous” betekent norm, dus een autonome beweging die diens eigen regels voor actie bepaalt, buiten het reguliere en legale raamwerk). Om zichzelf te identificeren hebben mensen in strijd het “gele hesje” aangenomen, een universeel symbool dat iedereen gelijk maakt, en degenen zichtbaar maakt die de machthebbers niet willen zien: de armen, degenen die door het kapitalisme en de globalisering worden uitgesloten van het economische systeem. De bazen en de kapitalisten maken zich zorgen over de invloed van deze beweging op de economie. De kosten voor de Franse economie worden al geschat op miljarden euro’s. In de twee maanden van deze autonome agitatie heeft de ‘Gele Hesjes’ beweging al meer sociale vooruitgang bereikt dan alle vakbondsvertegenwoordigers en politieke verkiezingen in de afgelopen 20 jaar.

Jullie hebben waarschijnlijk de filmpjes en de beelden gezien van de botsingen tussen de gele hesjes en de oproerpolitie, ieder weekend sinds november. Deze beelden zijn zeker spectaculair; we kunnen zelfs spreken van opstand in Parijs op 1 december of in de stad Toulouse (waar onze belangrijkste groep in Frankrijk is gevestigd), ieder weekend. Echter, we moeten verder kijken en de hypnose van beelden voorkomen. Naar onze mening zijn niet zozeer deze beelden van vormen van strijd die op het internet of op tv te zien zijn echt belangrijk in deze beweging, maar eerder het feit dat duizenden mensen gewend zijn geraakt aan reguliere bijeenkomsten in vergaderingen om zelf te besluiten, zonder politieke partij of organisatie hier buiten, waarbij ze hun eigen beleid bepalen en het kapitalisme en de staat bekritiseren.

De machthebbers (kapitalisme, klasse en staat) zijn zelfs banger voor dit momentum van massaal bewustzijn van de capaciteit van arbeiders voor autonome actie dan ze bang zijn voor spectaculair geweld. Terwijl de weken voorbij gaan heeft de opstand, die zich oorspronkelijk alleen richtte op een brandstof belasting kwestie, zich verspreid en zou het kunnen leiden tot een volledige uitdaging van het systeem. Om deze beweging te breken proberen de machthebbers alle wapens uit die ze tot hun beschikking hebben: ze probeerden eerst te zeggen dat het een beweging van extreem rechts was. Bij deze belachelijke poging om het belachelijk te maken werd de staat geholpen door de meerderheid van libertaire of linkse organisaties, die zo afgesloten zijn van de arbeidersklasse dat ze niet in staat zijn de klasse aard van deze beweging te herkennen. Het is waar dat – in sommige steden – racisten probeerden de beweging in het begin probeerden te manipuleren, maar op dit moment zijn ze in de minderheid en worden ze zelfs soms met geweld uit de demonstraties verwijderd.

Toen probeerde de regering de zaak te kalmeren door sommige subsidies aan te kondigen voor degenen met de laagste lonen. Maar deze maatregel was zo in strijd met de sociale werkelijkheid dat het voelde als een vernedering. Dus de staat en de kapitalisten moesten hun maskers afdoen en hun ware gezicht tonen: dat van geweld. Ze herinneren ons er aan dat “de staat het legitieme geweldsmonopolie heeft” en dat het kapitalisme opereert op een systeem van overheersing van de sterkste over de zwakste. Aldus zijn, sinds het begin van de beweging, duizenden rebellen gearresteerd en zijn enkele honderden mensen veroordeeld tot zeer zware gevangenisstraffen, vaak alleen omdat ze op straat waren om te protesteren. Honderden mensen zijn gewond geraakt, bij sommigen zijn de handen of voeten afgerukt door explosieve granaten, anderen zijn door rubber kogels hun ogen of wangen kwijt geraakt.

CNT-AIT activisten zijn vanaf het begin van de beweging van gele hesjes betrokken. In het begin kwamen we om te zien en te begrijpen wat er gebeurde. Snel werd duidelijk dat we samen waren met mensen die onze organisatorische praktijk van vergaderingen, zonder vertegenwoordigers, zonder politieke partijen en verkiezingen, waarbij ze sociale rechtvaardigheid eisten, deelden. Dus het leek ons natuurlijk volledig mee te doen, maar altijd in het respect van onze anarcho-syndicalistische principes. Onze interventie streeft er ook naar de fascisten en andere schadelijke politieke parasieten die streven naar het misbruiken van deze beweging te verwijderen.

In de onmiddellijke toekomst zijn veel mensen gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf, grotendeels arbeiders, met of zonder baan, en meestal zonder geld en geisoleerd. De plicht van anarcho-syndicalisten is solidariteit uit te drukken met deze gevangenen van de sociale strijd, om hun vrijlating te eisen. Dat is waarom we nu een oproep tot solidariteit lanceren. Iedere solidariteit actie, zelfs symbolisch, is welkom.

Op 5 februari werd door de Gele Hesjes een oproep tot staking gelanceerd. De CNT-AIT roept op tot aansluiting bij de algemene staking.

Geweld is de staat en het kapitalisme!

Vrijheid voor gevangen van sociale opstand!

CNT-AIT Frankrijk

https://freedomnews.org.uk/iwa-solidarity-with-yellow-vests-for-a-general-strike/
------------------------------------------------------------------
Orig: (en) freedom news: IWA: Solidarity with Yellow Vests, for a general strike (ca)
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center