A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – Feminisme en Gele Hesjes, de legitieme woede van vrouwen in het geel (fr,it,pt,en) [machine vertaling]

Date Sun, 3 Feb 2019 21:02:14 +0200


Sinds het begin van de gele hesjes beweging zijn vrouwen in het hart van de actie. Omdat ze sterker worden beïnvloed door precaire situaties dragen ze eisen van sociale transformatie met zich mee. Toch is het seksisme niet afwezig in de beweging, sinds januari worden niet-gemengde evenementen georganiseerd. ---- Het eerste slachtoffer van precaire situaties ---- Wij vrouwen worden het meest beïnvloed door precaire situaties: vrouwen vertegenwoordigen 52,1% van de arme bevolking (volgens degenen die ongelijkheid waarnemen). Vrouwen krijgen deeltijdwerk, krijgen minder betaald dan mannen (34,4% minder met gelijke kwalificaties), en hebben vaak meer huishoudelijke verantwoordelijkheden (gemiddeld besteden vrouwen anderhalf uur per dag om voor zichzelf te zorgen, huishoudelijk werk). ---- Wanhopig, precair, genegeerd door de machthebbers: geen wonder dat vrouwen in gele hesjes lopen!

Vrouwen in het hart van de strijd

De Gele Hesjes beweging heeft vrouwen toegestaan te strijden, om collectief hun woede te uiten. Vrouwen met een baan, zonder baan, arbeidsters, handelaarsters. ---- Wij precaire vrouwen sloten ons aan bij de rotondes, we ontmoetten elkaar en spraken en herwonnen het bewustzijn van onze sociale klasse.

Drie maanden na de geboorte van de Gele Hesjes zijn de vrouwen altijd aanwezig en stimuleren ze de beweging. Sinds het begin van het jaar zijn ze zelfs degenen die aanzetten tot niet-gemengde evenementen en in Gele Hesjes! En toch, in Gele Hesjes zoals overal in de Franse maatschappij, is het moeilijk een dag door te brengen zonder opmerkingen of seksistische beledigingen te horen (“slet”, “hoer”, ik ben niet een vrouw/meisje…”). Al deze woorden herinneren ons er aan dat een vrouw in 2018 altijd minder waard is dan een man.

Gele Hesjes en feminisme

Na drie maanden van strijd zijn we nog steeds woedend. We zullen die maatregelen die belangrijk zijn voor de rijken en de bazen niet langer accepteren. Laten we strijden tegen de hervorming van de werkloosheidsverzekering die de meest precaire mensen onder ons treft! Het recht op een waardig pensioen! Roep op tot sociale rechtvaardigheid! Maar houd daar niet op. We willen dat voor ons vrouwen ook dingen veranderen, om eindelijk in een meer rechtvaardige wereld te wonen.

Laten we van mannelijke overheersing af zien te komen!

We zijn vrouwen, we zijn trots, we zijn feministen, we zijn woedend!

http://www.alternativelibertaire.org/?La-legitime-colere-des-femmes-en-jaune
---------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL – Feminism and Yellow Vests, the legitimate anger of women in yellow (fr,it,pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center