A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #68

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Tue, 12 Oct 1999 15:25:12 +0200


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

=================================================================
  M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 68 - vecka 41
  m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 12 oktober 1999
=================================================================

[Antal prenumeranter: 2572]

--------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #68
--------------------------------------

  NYHETER

  1. Djurrättsaktivister misshandlade i Sundsvall
  2. Polska protester mot marknadsreformer
  3. Vild strejk på Ford-fabrik i England mot rasistiska chefer
  4. Plogbillar laddar upp inför rättegång
  5. Sammanfattning av de senaste nyheterna från Chiapas
  6. Fortsatt motstånd mot tyska NPD
  7. AFA-Malmö i aktion mot stripteaseklubb
  8. Rättelse: Rättegången mot miljöaktivister hålls i Stenungsund

  INSÄNT

  9. Avrättningen rycker närmare för Mumia Abu-Jamal
  10. Mumia Abu-Jamal skriver från dödscellen
  11. Gör din röst hörd för Mumia!
  12. Bilfritt Göteborg!
  13. Mansvar kritiserar TV-programmet Y-front

  SMÅTT OCH GOTT

  14. Folkfest mot rasism i Uppsala
  15. Europeisk zapatistlista
  16. Anarkafeministiska kvinnokafeer

  PRESSMEDDLANDEN

  17. Föräldrar och veganbarn - Heldagskurs i Stockholm

  KALENDARIUM


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
1. Djurrättsaktivister misshandlade i Sundsvall
------------------------------------------------

I fredagskväll, den 8 oktober, misshandlades och hotades
djurrättsaktivisten Henrik Jansson i Sundsvalls city, av en
man som ogillade det försök till minkfritagning som djurrätts-
gruppen "Individens bästa" i torsdags gjorde vid en minkfarm
utanför Sundsvall. Vid själva aktionen misshandlades och hotades
Joel Nilsson, en annan av gruppens medlemmar.

Natten mot torsdagen den 7 oktober gjorde djurrättsgruppen
"Individens bästa" ett försök att befria fyra minkar från en
pälsfarm i Sidsjö, utanför Sundsvall. Gruppen tänkte ta de fyra
minkarna och föra dem till en säker plats där de kan leva i
frihet. Sedan de hade lämnat en blomma och ett brev till päls-
farmaren i vilken de förklarar att aktionen inte riktades sig
mot honom personligen utan mot pälsindustrin som sådan, tänkte
de anmäla sig själva för polisen.

Innan minkarna hann befrias gick dock larmet och tre män med
anknytning till farmen anlände. Joel Nilsson trädde fram för att
presentera sig. Då möts han av våld. Stryptag kopplades; päls-
farmens män slog honom på knäna; de knäade honom i magen; han
stängdes in i ett kylrum i över en timme; de startade ett kött-
kvarn och sa att Nilsson skulle stoppas ned i den; de hotade med
att krossa hans knäskålar.

­ Egentligen är det inte pälsfarmarnas brutalitet så oväntad,
med tanke på det våld som dom utsätter djuren för. Men vi kan
inte låta våldet segra. Den brutalitet som pälsindustrin gett
prov på i natt får inte stoppa oss. Ickevåldskampen mot päls-
djursindustrin måste fortsätta, sade Helena Eriksson, medlem
i djurrättsgruppen "Hjärtats Djur" dagen efter försöket till
fritagning av minkarna.

Fotnot: Artikeln är en omarbetad version av en text skriven av
djurrättsgruppen "Hjärtats Djur".


-----------------------------------------
2. Polska protester mot marknadsreformer
-----------------------------------------

"Tjuvar, tjuvar!" skanderade 30 000 arbetare och bönder som
marscherade genom Polens huvudstad Warsawa den 24 september.
Arbetare från Luczniks vapenfabrik bar på en banderoll med
texten "Vi vill leva och arbeta med värdighet." Facken krävde
lönehöjningar och jobbgarantier medans bönderna begärde
garantier för bättre betalt för deras produkter.

Några demonstranter brände EU-flaggan. Den mycket impopulära
regeringen hoppas att Polen ska bli EU-medlem 2002. Tidigare i
år blev Polen medlem i NATO. Förra året gick utländska
investerare och Internationella Valutafonden (IMF) in med mer
medel än i någon annat östeuropeiskt land. Landet har gått
igenom den snabbast ekonomiska tillväxten i regionen de senaste
fem åren. Regeringens omstrukturering av industrierna har kostat
många jobbet, och klass- och regionsskillnaderna har ökat.

(Källa: DAMN)


--------------------------------------------------------------
3. Vild strejk på Ford-fabrik i England mot rasistiska chefer
--------------------------------------------------------------

Genast efter fikarasten på tisdagsmorgonen den 5 oktober, gick
för första gången på 10 år och utan någon signal från sina
fackföreningar, hela löpande bandets dagsskift ut från Ford-
fabriken i Dagenham, England. "Hela fabriken har äcklats av
ledningen", sa en av organisatörerna på verkstadsgolvet.

Veckan innan var också turbulent. Produktionen stoppades då och
då, ibland flera gånger samma dag, ibland under fem minuter,

ibland några timmar. Bilar rullade av löpande bandet utan att
de var färdiga. Verkstadsgolvsmöten hölls med flera hundra
arbetare.

Asiatiska arbetare på Forfabriken i Dagenham har under lång tid
förolämpats, trackaserats, nekats skyddskläder, blivit inlåsta i
"bestraffningsceller", osv. Enligt the Transport and General
Workers' Union (TGWU), en av de största fackföreningarna på
Dagenham, är detta bara toppen på isberget. Ford, däremot,
hävdar att rasism inte är något "större problem".

(Källa: DAMN)


-----------------------------------------
4. Plogbillar laddar upp inför rättegång
-----------------------------------------

Den 13 oktober ställs Annika Spalde och Stellan Vinthagen i
Plogbillsgruppen Bröd Inte Bomber inför rätta i Preston,
England. Den tredje plogbillen som deltog i avrustnings-
aktionen, Ann-Britt Sternfeldt, stannar hemma i Sverige på
grund av sjukdom.

Spalde och Vinthagen står åtalade för Conspiracy to Commit
Criminal Damage, efter att symboliskt ha nedmonterat delar
till det brittiska kärnvapensystemet Trident. I den tidigare
rättegången, som hölls i maj, ville delar av juryn förklara
kärnvapen olagliga, varför ingen dom kunde fällas.

- Jag tror att domaren kommer att ha läst på mer, och då har
han förhoppningsvis insett att han måste ha bättre argument
än att den brittiska regeringen är ofelbar. I förra rätte-
gången kom han flera gånger tillbaka till att "Her Majesty's
Government" helt enkelt inte kan agera brottsligt, säger
Annika Spalde.

Under helgen har plogbillarna anordnat en reträtt i staden
för rättegången, Preston, där de lokala medierna visat stort
intresse inför rättegången. Reträtten, där plogbillar från
sju olika nationaliteter deltog, avslutades igår kväll på en
pub med tal av de svenska plogbillarna, folkmusik och cirkus-
konster. Plogbillarna bor hos en före detta borgmästare i
Preston, som stödjer deras aktion.


-------------------------------------------------------
5. Sammanfattning av de senaste nyheterna från Chiapas
-------------------------------------------------------

Regeringen har nyligen inbjudit EZLN till förhandlingsbordet
och zapatisterna har efter en tids tystnad bett om klarhet från
regeringens sida och om mer tid för att svara på dess inbjudan.
"Regeringen önskar fred" påstår Albores Guillen, guvernören i
Chiapas, men man fortsätter med sitt dubbla språk: samtidigt
som man bjuder in zapatistarmen till förhandlingar fortgår det
lågintensiva kriget i Chiapas med paramilitära mobiliseringar,
federala armens ockupationer av zapatistsamhällen, och
demaskeringar av "zapatister".

I den norra zonen, i området runt Aguascalientes i Roberto
Barrios, har paramilitära grupper mobiliserat sig. Grupperna
har hållit möten där de fått militär träning och zapatisterna
befarar att en attack planeras mot dem. I samhället Morelia har
EZLN förstärkt sin bevakning över zonens Aguascalientes efter
hot om aggressioner från den federala armen och den offentliga
säkerhetspolisen.

Den senaste månaden har flera personer utgett sig för att vara
zapatister, "demaskerat" sig och överlämnat sina vapen till
regeringen. Zapatisterna har namngett dessa personer och påpekat
att de kommer från paramilitära grupper som fått betalt av
delstatsregeringen för sin demaskering.

Regeringen fortsätter också med vägbyggen runt strategiskt
viktiga zapatistområden, för att på det sättet omringa och komma
åt EZLN och dess stödbyar. "Det är absurt att byggandet av en
väg samlar marinen, den federala armen och militärpolis, allt
för det påstådda skyddet av en topograf" som personer från
mexikanska solidaritetsrörelser uttryckte det apropå situationen
i byn Amador Hernandez, där regeringen ursäktat soldaternas
närvaro med att vägarbetarna behövt deras skydd.

Stödet till zapatisterna från civila organisationer har varit
stort. Den 13 september blockerades vägar på fem olika ställen
i Chiapas och i San Cristobal anordnades en demonstration och
blockad där runt tusen personer deltog. Den 18 september åkte
ett hundratal personer från olika organisationer till Amador
Hernandez för att visa sin solidaritet med zapatisterna, och en
karavan åkte till Roberto Barrios. 18 internationella
observatörer, huvudsakligen från USA, besökte i september Amador
Hernandez. Observatörerna menar att de där stött på
nordamerikanska officer, "kanske i egenskap av rådgivare", och
att de sett utrustning och vapen som tillverkats i USA.

Fotnot: Aguascalientes är zapatisternas kulturella och politiska 
samlingsplatser

(Källor: La Journada och FZLNs nyhetsbrev)


-----------------------------------
6. Fortsatt motstånd mot tyska NPD
-----------------------------------

Antifascister fortsätter störa fascistpartiet NPD:s 
(Nationale Partei Deutschland) demonstrationer runt omkring 
i Tyskland. I och med att flera av de ledande nazistiska 
organisationerna blivit förbjudna i Tyskland, så samlas 
flera ledande nazister kring det legala partiet NPD. 
Den 9 oktober var det så Osnabruck som drabbades av 
fascistdemonstrationen. Mellan 200-400 fascister, mestadels 
naziskins, tog sig dit. Antifascister hade i sin tur dragit 
ihop till två samlingar några timmar tidigare: en bred med 
Die Grunen, fackföreningsfolk och kommunistpartiet, samt en 
autonom antifascistisk på det centrala torg där nazidemon 
skulle avslutas. De 600-800 antifascisterna tog sig sedan 
gemensamt för att blockera demovägen för nazisterna, men 
omringades av polisen. Istället tog sig smågrupper från 
antifascisterna sig runt i smågrupper och barrikaderade 
demovägen. Trots att allt gick fredligt tillväga svarade 
polisen med våld, flera liggande demonstranter misshandlades 
och polishundar bussades på folk. Blockaderna av nazidemon 
fortsatte, trots polisingripandena, och ett tag såg det ut 
som att polisen skulle tvingas upplösa nazidemon. Men NDP 
drev på sin demonstration och lyckades ta sig vidare. Några 
av nazisterna försökte ta sig igenom antifa-demon, men 
stoppades effektivt.
Tyska antifascister betecknar dagen som en framgång, 
eftersom NPD hindrades från att komma in i centrala 
Osnabruck och sprida sitt människofientliga budskap, trots 
att flera antifascister fick betala ett högt pris genom att 
misshandlas av polisen. I tidningarna efteråt skildrades 
antifascisterna som enbart bestående av 
"vänsterextremister", men det stämmer inte. Demonstranterna 
kom från ett brett spektrum av befolkningen.

Källa: A-Infos


------------------------------------------
7. AFA-Malmö i aktion mot stripteaseklubb
------------------------------------------

Den 29 september markerade Antifascistisk Aktion (AFA) i Malmö
att de återupplivats, genom att angripa Klubb Ego på Stora
Nygatan i Malmö. Klubb Ego hör till de ställen som försörjer sig
på grov sexism, genom att bl.a. arrangera s.k. "male nights"
med striptease.

"Vi accepterar inte att kvinnor objektifieras, sexualiseras och
utnyttjas - den sexistiska grabbtrenden till trots. Allt fler
uteställen i Malmö hakar på denna trend och använder sig av
avklädda kvinnokroppar som ett sätt att tjäna pengar på.
Förnedringen av oss kvinnor görs till legitim underhållning."
  - Ur pressmeddelande från AFA-Malmö

AFA-Malmö krossade glasrutor och kastade in gatstenar i lokalen,
och de hälsar att "om Klubb Ego fortsätter med sina vidrigheter
kan de räkna med fler dragiga nätter".


-----------------------------------------------------------------
8. Rättelse: Rättegången mot miljöaktivister hålls i Stenungsund
-----------------------------------------------------------------

I förra numret av Motkraft skrev vi om rättegången mot de båda
miljöaktivister som står åtalade för "egenmäktigt förfarande" i
samband med kampen för Raneboskogens bevarande. Då angav vi fel-
aktig plats för rättegången. Den kommer att hållas den 15:e
oktober klockan 13.00 i tingsrätten i Stenungsund. I samband
med rättegången kommer SocialEkologiskt Motstånd att ha en
manifestation för att uppmärksamma den juridiska processen mot
miljöaktivisterna.


-----------------------------------------------------------------
  I N S Ä N T
-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
9. Avrättningen rycker närmare för Mumia Abu-Jamal
---------------------------------------------------

"En domstol kan inte göra en oskyldig man skyldig. En dom 
som bygger på orättvisa är inte rättfärdig. Den rättfärdiga 
kampen för liv, frihet och rättvisa fortsätter."
- Mumia Abu-Jamal, okt. 1998

Agera nu! Skicka protester till de berörda myndigheterna och 
medierna i USA! Se adresser nedan!

I media och på Internet har ett envist och oroväckande rykte 
surrat de senaste dagarna: Pennsylvanias guvernör Tom Ridge 
tänker underteckna dödsdomen mot den radikale journalisten 
och politiske aktivisten Mumia Abu-Jamal inom några dagar! 
Om Ridge ger order om avrättning måste vi alla vara beredda 
på omedelbara motåtgärder - de internationella protesterna 
kommer att vara oerhört viktiga för Mumias öde! En talesman 
för guvernör Tom Ridge hävdar att "guvernören kommer att 
underteckna dödsdomen inom 30 dagar och fastslå ett 
avrättningsdatum inom 60 dagar efter undertecknandet".

Bakgrunden till den nya situationen är att USA:s Högsta 
Domstol vägrat ta upp Mumias fall under sina sessioner denna 
sammanträdesperiod. Att Högsta Domstolen blivit ett redskap 
för den repressiva statsmakten i USA snarare än 
maktdelningslärans kritiska och självständiga organ visar 
sig tydligt i det arroganta beslutet att under denna period 
endast ta upp 75 fall av flera tusen som faller under dess 
jurisdiktion. Mumias fall ignorerades alltså - trots de 
ytterst väldokumenterade bristerna i Mumias ursprungliga 
rättegång 1982 då han bl. a. förvägrades den grundläggande 
rätten att företräda sig själv under förhandlingarna.

De senaste 17 åren har Mumia Abu-Jamal, nu 45 år gammal, 
tillbringat i fängelse i väntan på sin avrättning. Isolerad 
men aldrig nedbruten har han oförtröttligt fortsatt sitt 
journalistiska arbete mot det amerikanska systemets 
orättvisor och förtryck.
 
Om dödsdomen kommer, tänker Mumias advokater lämna in en 
protest till den federala domstolen i Philadelphia, som kan 
utverka en uppskjutning av avrättningen (något som den också 
förväntas göra). Därför är hotet inte omedelbart, men 
statens planer på att döda Mumia Abu-Jamal står kvar som 
tidigare. En uppskjutning av avrättningen är bara en 
temporär lösning.

- Detta kommer att vara det mest kritiska momentet i hela 
överklagandeprocessen, säger en av Mumia Abu-Jamals 
försvarare. En federal domare i Philadelphia kommer att 
tillfrågas om en prövning av Mumia överklagan. Om han går 
med på det kommer denna prövning att vara den SISTA 
möjligheten att presentera de bevis och de vittnen som 
stoppats av Pennsylvanias domstolssystem. Efter denna 
instans kommer överordnade domstolar bara att gå igenom 
protokollen - de kommer inte att acceptera nya bevis!
 
Som vi sagt tidigare: om Mumia lever eller dör beror på vårt 
agerande! Det är inte bara Mumias liv och röst - en röst som 
aldrig slutat tala för de svaga och röstlösa ñ som står på 
spel, utan även vår egen framtid! Vi är alla Mumia!

 /PeA


--------------------------------------------
10. Mumia Abu-Jamal skriver från dödscellen
--------------------------------------------

4 oktober 1999

Det var inte oväntat att Högsta Domstolen skulle avslå min 
vädjan. Högsta Domstolen tar bara upp en bråkdel av de fall 
som dras inför den, ungefär 75 av 7000 under en termin eller 
sammanträdesperiod. Jag hyste inga förhoppningar om att mitt 
fall skulle tas upp. Vi måste inse att vi har att göra med 
en konservativ domstol som under Bushs och Reagans 
administrationer och nu under Clintonadministrationen, 
arbetat medvetet för att minska chanserna att någon 
överhuvudtaget får sitt fall prövat, inte bara fångar i 
dödscell. Till och med den mest överseende iakttagare måste 
hålla med om att eftersom domstolen bara tar upp en sådan 
liten del av de viktiga fall som ställs inför den, så är det 
ett obestridligt faktum att många allvarliga orättvisor 
förblir ouppklarade. Med tanke på tonen i några uttalanden 
från Högsta Domstolen nyligen, verkar det faktiskt som en 
lättnad att de inte tog upp min tredje överklagan. Trenden 
är alltmer till statens fördel, trenden är att missgynna den 
svara!
nde, den anklagade. Visst finns det undantag, men det är 
otvivelaktigt trenden - utvidgandet av statens och polisens 
makt på bekostnad av fångarnas rättigheter.

Ändå får vi inte glömma det gamla talesättet, "the truth 
shall set you free". Jag tror fortfarande på det. Jag vore 
en dåre om jag inte gjorde det.

Från dödscellen,

 /Mumia Abu Jamal


---------------------------------
11. Gör din röst hörd för Mumia!
---------------------------------

Skicka dina protester med e-post till Pennsylvanias Guvernör 
Tom Ridge: governor@state.pa.us

Fler adresser till myndigheter i USA hittar du här:
http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/demos.html

Hemsidor om Mumias fall:
http://www.mumia.org
http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/index.html

Aktioner för Mumia Abu-Jamal runt om i världen (även 
adresser dit du kan skicka dina protester): 
http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/demos.html

Mailing-listor med senaste nytt om Mumias fall:
(se även: 
http://mojo.calyx.net/~refuse/mumia/103198majlists.html )

Refuse & Resist! 
Skicka ett e-postmeddelande innehållande endast orden INFO 
RNR_ANNOUNCE till: 
listproc@ns2.calyx.net 
Du kommer att få detaljerade instruktioner om 
prenumerationen tillbaka till din mailbox. 

International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-
Jamal 
Skicka en förfrågan (på engelska) till mumia@aol.com 

Equal Justice
Skicka din e-postadress till följande adress för att ansluta 
dig till "Equal Justice ZAP alert e-mail list": 
radioqc@sirius.com 

Political Prisoners' Solidarity Group - spg-l 
Vill du ansluta dig till denna e-postlista kan du skicka ett 
e-brev till spg-l@xs1.xs4all.nl med följande text i 
meddelandet subscribe spg-l Ditt Namn där namnet skall vara 
din e-postadress. När du väl anslutit dig kan du skicka e-
post till alla andra medlemmar på listan. Post till listan 
skall gå till adressen spg-l@xs4all.nl


-----------------------
12. Bilfritt Göteborg!
-----------------------

Vi som arrangerar demonstrationen går under namnet Levande 
Stad och är ett nätverk av människor som alla tycker att 
Göteborg av idag är i behov av en rejäl förändring. Bilarna 
tar alldeles för mycket plats i stadskärnan och orsakar 
alldeles för mycket obehag för oss levande varelser och 
detta vill vi ändra på. Tanken med demonstrationen är att 
lyfta upp frågan om bilarnas diktatur i staden på den 
politiska agendan, inte för att vi tror att politikerna 
kommer att genomföra några ordentliga förändringar utan för 
att väcka debatt och samla den såväl inom- som 
utomparlamentariska rörelsen som arbetar för ett framtida 
hållbart samhälle. Vårt mål är helt enkelt (och utopiskt?) 
en stad som är utformad efter mänskliga behov och önskemål 
inte
efter industriella produkters framförsel.
När - Den 29 oktober klockan 18.00
Var - Götaplatsen i Göteborg (marsch till Rosenlund, vid 
Fiskekyrkan)
Därefter - Fest på Oceanen med musik och servering av mat 
och dryck

 /Levande Stad


---------------------------------------------
13. Mansvar kritiserar TV-programmet Y-front
---------------------------------------------

Nu får det vara slut på den sexistiska trenden inom 
mediavärlden. Inte nog med att vi har ett enormt utbud av 
porr via kabelteve, internet, video och tidningar, samt 
närvaron av den sexism som redan finns inom all media, nu 
har även "grabbmedia" börjat etablera sig. Dessa utgörs av 
tidningar som Café, Slitz, Hemingway och Svenska Playboy. 
Dessa tidningar är oerhört farliga och problematiska på 
grund av det patriarkat vi lever i och det budskap de 
förmedlar. I dessa tidningar görs kvinnor till sexuella 
objekt och män uppmuntras till att ha en macho mansroll. De 
sprider en bild där kvinnor är underordnade män och dessa 
tidningar är accepterade i samhället. Dessa tidningar vill 
få oss att tro att kvinnor är viljelösa och bara till för 
att tillfredsställa männens behov. Män skildras däremot som 
handlingskraftiga och med en stark integritet. Detta budskap 
befäster de traditionella könsrollerna och är ett hot mot 
allt vad jämlikhet mellan könen innebär.

Nu har även kanal-5 dragit sitt strå till stacken, genom att 
sända ett program som i princip är en kopia av dessa 
tidningar, men ännu mer lättillgängligt. Det är programmet 
Y-front (Produktionsbolag: Titan Television) som sänds 
första gången i kväll (5/10). 

I Aftonbladet 13/8 kunde man läsa: "Grabb-tv slår tillbaka. 
Tjejerna har Silikon. Nu kommer tv-programmet för alla 
grabbar. 
-Vi har hört tillräckligt om fittstim. Det får vara 
färdigsnackat med djupa känslor, säger Anders Knave, 
programchef på Kanal 5. Det är Slitz och Café. Fast på tv. 
De säger också att de vill ha en snygg tjej, med distans 
till sig själv, som programledare.

Programledar- och reportervalet talar för sig självt Emma 
Warg, "fotomodellen från vildmarken", och Paolo Roberto, den 
"vältränade entertainern". Det kommer enligt deras egna 
pressmedelande att vara ett typiskt machoprogram där "Y-
front träffar våra största svenska hjältar och tar pulsen på 
de häftigaste äventyren, det manliga modet, de dyra prylarna 
och kvinnorna du aldrig kan få." Programmet har exakt samma 
upplägg som Slitz och Café, där kvinnor framställs som 
objekt för männen och med de enda kvalifikationerna i 
kändisvärlden att de anses snygga och sexiga, medan männen 
framställs som personer, subjekt, som i Y-front kommer att 
ingå i så kallade '"Jag vill va som du" reportage, varje 
vecka porträtteras en beundransvärd man.'

Ett exempel på ett reportage, är det som ska sändas i 
programmet i kväll där vi får läsa i pressmedelandet att 
"Emma skjuter bazooka och får klaustrofobi i en stridsvagn. 
Den omstridda insatsstyrkan SWERAP ska nu äntligen till 
Kosovo och Y-front var med under förberedelserna." Äntligen 
ska de vältränade hjältarna till män få åka ut i krig. 
Modekungen Johan Lindebergh "för ett krig" och Isabella 
Filling och Rebecca Gunnarsson "träffar vi på sängkanten" i 
kvällens program.

Sådana här program tillsammans med dess gelikar inom 
tidningsbranchen befäster könsrollerna och försvårar kampen 
för jämlikhet mellan könen i vårt samhälle. De gömmer sig 
bakom att de bara är ironiska, har humor, har seriösa 
inslag, att det finns ett behov osv. Vad är det för behov de 
talar om? Kvinnor har definitivt inget behov av att bli 
ytterligare förtryckta och objektifierade och män behöver 
sannerligen inte stärka den machoroll som är så vanlig i det 
manssamhälle vi lever i. En mansroll som leder till 
övergrepp, misshandel, våldtäkt, psykiskt våld och mord på 
kvinnor.

Det är dags att media tar sitt ansvar, med den maktfaktor 
de innehar.

 /Mansvar
  mansvar@spray.se

Fotnot: undrar du vad Mansvar är kan du läsa gruppens text
om sig själva, vi har lagt upp den på
http://www.motkraft.net/mansvar.html


-----------------------------------------------------------------
  S M Å T T  O C H  G O T T
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------
14. Folkfest mot rasism i Uppsala
----------------------------------

Den 16 oktober är det Folkfest mot Rasism i Uppsala.
Klockan 14.00 till 02.00 kommer det att vara full fart på Grand,
Trädgårdsgatan. Barnaktiviteter, trubadurer, poeter, dans och en
massa musik från olika världsdelar. Bland banden som spelar
märks Samla Mammas Manna, Ransta Trädgård, Mat åt Far och Jan
Hammarlund. Det kommer även finnas mat och fika från alla
möjliga länder och kulturer. Inträde 30 kronor. Huvudarrangör:
Uppsalabor mot Rasism.


----------------------------
15. Europeisk zapatistlista
----------------------------

Det har nu startats en europeisk mail-lista för 
solidaritetsarbete och och organisering i Zapatisternas 
anda. Listan har startats av Associazione Ya Basta! i 
Milano. Maila europa@zapata.com för mer info.

Källa: A-Infos


------------------------------------
16. Anarkafeministiska kvinnokafeer
------------------------------------

Är du nyfiken på anarkafeminismen? Vill du ta del av nya 
intressanta diskussioner inom den feministiska rörelsen? 
Eller få reda på var du kan organisera dig feministiskt. Då 
är kvinnokafeerna rätt plats för dig att besöka. Alla 
kvinnor är välkomna!

Kvinnokafe Molola. Anarkafeministiskt kafe i Göteborg 
varannan tisdag på Kvinnofolkhögskolan, Nordostpassagen 1. 
Föredragen startar 18.00.

19 oktober. Kvinnokamp och lesbisk kamp i Chiapas / Mexico. 
Föreläsare från Färnebo Folkhögskolas Chiapaskurs.
2 november. Sexuella övergrepp inom vår politiska miljö.
16 november. Kristnandet av Norden - och vilken skitbra grej 
det inte var för kvinnorna.
30 november. Ej ännu fastställt.
14 decemeber. Avslutning.

Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt kafe i Stockholm 
varje vecka på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredragen börjar 19.00. 

13 oktober. Lisen som har jobbat med prostituerade i många 
år pratar om prostitutionen och kvinnorna idag och 
historiskt.
20 oktober. Kvinnor från Chiapaskursen, Färnebo 
Folkhögskola, pratar om kvinnokamp i Mexico.
27 oktober. Hanna pratar om kvinnor, fascism och 
antifascism.
3 november. Elisabeth Olsson pratar om kvinnor, 
homosexualitet och religion. Hon visar bilder från 
utställningen "Ecce Homo" och pratar om reaktionerna.
10 november. Eva Ribbish och Malin Backström läser ur sina 
böcker.
17 november. Jenny och Janna berättar om hur det är att leva 
som prostituerad.
24 november. Unni Drougge berättar om hur det är att leva i 
ett misshandelsförhållande.
1 december. Pia Laskar pratar om queerteori och feminism.


-----------------------------------------------------------------
  P R E S S M E D D E L A N D E N
-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
17. Föräldrar och veganbarn - Heldagskurs i Stockholm
------------------------------------------------------

Ulla Troeng, mor till fyra barn som varit veganer sedan födseln,
berättar och delar med sig av sina kunskaper till blivande och
varande föräldrar. Ulla är utbildad sjuksköterska, och har under
många år varit ordförande för Svenska Veganföreningen. Just nu
arbetar hon med en bok om veganbarn.

Kursinnehåll:
- hur sätter jag samman en god och näringsriktig kost.
- hur hjälper jag barnet att bemöta omgivningens fördomar.

Kurskostnad: 100 kr/person eller 150 kr/par.
Lunch och eftermiddagsfika ingår. Böcker och skrifter kommer att
finnas till försäljning.

Om vi vill startas ett nätverk för föräldrar och veganbarn.

Kursen äger rum söndag 21 november, kl 10-17, på Södermalm i
Stockholm. Anmälan görs på tel 08-551 746 50, Moe Storm. Ring
även Moe för mer information. Efter anmälan betalas kursavgiften
på postgiro 835 12 34-3 (betalningsmottagare "Staffan Melin").
Märk inbetalningen "Veganbarn". Eventuellt ekonomiskt överskott
går till att bygga upp nätverket.

Arrangör: Veganska Ambassaden


-----------------------------------------------------------------
  K A L E N D A R I U M
-----------------------------------------------------------------

12 oktober. Stockholm. Planeringsmöte för nätverket "Stockholm
- inte till salu". Klockan 18.00, Solidaritetsrörelsens hus,
Barnängsgatan 23, Buss 46 från T-bana Slussen eller buss 66
från T-bana Medborgarplatsen. Mer info på internet:
http://www.come.to/radda-stockholm

13 oktober. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Lisen som har jobbat med
prostituerade i många år pratar om prostitutionen och kvinnorna
idag och historiskt.

19 oktober. Göteborg. Kvinnokafe Molola. Anarkafeministiskt kafe
Nordostpassagen 1. Föredraget startar 18.00 och handlar denna
kväll om "Kvinnokamp och lesbisk kamp i Chiapas / Mexico". 
Föreläsare från Färnebo Folkhögskolas Chiapaskurs.

20 oktober. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Kvinnor från Chiapas-
kursen, Färnebo Folkhögskola, pratar om kvinnokamp i Mexico.

24 oktober. Stockholm. Demonstration under parollerna "stoppa
utförsäljningen av allmännyttan", "mot bostadsbristen", "för
fler härbärgen" och "för en bättre vård". Tid och plats: samling
klockan 15.00 på Sergels Torg. Arr: Stockholms Förenade
Husockupanter.

27 oktober. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Hanna pratar om kvinnor,
fascism och antifascism.

29 oktober. Göteborg. Deminstration för ett bilfritt centrum i
Göteborg. Samling vid Götaplatsen klockan 18.00.

2 november. Göteborg. Kvinnokafe Molola. Anarkafeministiskt kafe
Nordostpassagen 1. Föredraget startar 18.00 och handlar denna
kväll om "Sexuella övergrepp i vår politiska miljö". 

3 november. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Elisabeth Olsson pratar om
kvinnor, homosexualitet och religion. Hon visar bilder från 
utställningen "Ecce Homo" och pratar om reaktionerna.

5-7 november. Färnebo Folkhögskola. Nordiskt möte mot
nyliberalismen på Färnebo Folkhögskola. Syftet med mötet är att
knyta samman alla som kämpar mot nyliberalismen , bilda nätverk,
skapa nya kamper och förstärka de som redan finns. Anmälan till
telefonnummer 0291-203 61, eller e-mailadress
encuentro99@hotmail.com .

10 november. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Eva Ribbish och Malin
Backström läser ur sina böcker.

16 november. Göteborg. Kvinnokafe Molola. Anarkafeministiskt kafe
Nordostpassagen 1. Föredraget startar 18.00 och handlar denna
kväll om "Kristnandet av Norden - och vilken skitbra grej det
inte var för kvinnorna". 

17 november. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Jenny och Janna berättar
om hur det är att leva som prostituerad.

21-22 november. Malmö. Grundkurs för intresserade om autonomi.
om bland annat utomparlamentariska strategier, feministiskt
självförsvar, historia och en genomgång hur man bemöter de
olika härskarteknikerna. Pris: 150 kronor / deltagare. Mat och
sovplats ingår. Anmäl dig på sökare: 0740-458721.

24 november. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Unni Drougge berättar om
hur det är att leva i ett misshandelsförhållande.

1 december. Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Anarkafeministiskt
kafe i Stockholm på RSM, Lundagatan 41 nb. Kafeet öppnar 18.00, 
föredraget börjar 19.00. Denna kväll: Pia Laskar pratar om
queerteori och feminism.

Varje vecka: 

Gävle. Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Gävle sänder närradio
("Radio Radikal") varje onsdag klockan 21-22 på frekvensen 98,3.

Göteborg. Varje måndag mellan klockan nio och klockan tretton är
det frukost på Syndikalistiskt Forum. Adressen är Heurlins plats
15 (bredvid Draken). Pris: 15 kr. 

Göteborg. Varje torsdag klockan femton är det soppkök på 
Syndikalistiskt Forum. Pris: 15 kr. 

Göteborg. Kritiska massor i Göteborg! Sista fredagen i varje 
månad cyklar vi sedan ett drygt år tillbaka runt på gatorna i
stan. Alltid samling kl 17.00 på Kungstorget (vid Saluhallen).
Häng med du också i cykelrevolutionen! 

Linköping. Feministiskt kvinnokafe varje onsdag 18-21 på Cafe
Mon Cheri, mitt emot Frimurarhotellet. Föredrag, diskussioner,
filmvisning. Arrangeras av Linköpings Kvinnogrupp, 
kvinnogruppen@hotmail.com 

Stockholm. Kvinnokafe Antippa. Varje onsdag på RSM i Stockholm,
Lundagatan 41 nb, T-Zinkensdamm. Fiket öppnar 18.00, 
föredragen börjar klockan 19.00. Billig veganmat och fika. 
Endast kvinnor välkomna. Arr: Stockholms Anarkafeminister. 

Lokaler: 

Jönköping Bokcafe. Säljer böcker, T-shirts, klistermärken, 
CD-skivor och en massa annat. Anordnar föreläsningar och 
diskussionskvällar i skilda ämnen. Alla är välkomna som anser 
sig vara till vänster. Öppettider: Måndag-torsdag kl 17-19 samt
lördag kl 10-13. På måndagar är det kvinnokafé kl 17-19. Killar
respektera detta! Adress och tel: Svavelsticksgränd 7, 553 15 
Jönköping, 036/125670. Besöksadress: Kulturhuset i Jönköping, 
Tändsticksområdet. Kontakta bokkafét om du vill få den senaste
katalogen. 

Kafe 44 / Bokhandeln INFO. Tjärhovsgatan 46, Stockholm, T-Bana
Medborgarplatsen, Tel. 08-6445312. Bokhandeln INFO är numera
öppen m,o,f 14-18 - t,t 14-20, l 12-16. Inhyser frihetlig
info-bokhandel, som du även kan hitta på: 
http://www.motkraft.net/info/ 

Kafe Elless. Sysslomansgatan 13, Uppsala. Kravmärkt kaffe 
och kreativa smörgåsar till billiga priser. På kvällarna ofta
möten och föredrag. Öppet 10.00-17.00 vardagar. 

Kafe Radikal är det varje onsdag klockan 17.00 på Café Nutiden,
Davidshallsgatan 4 i Malmö. Det är fika och försäljning av 
tidningar och böcker varje onsdag och varannan onsdag är det 
också föredrag som börjar klockan 18.00. Arrangör: 
Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Malmö 

Kvinnokafe Antippa. Varje onsdag på RSM i Stockholm, Lundagatan
41 nb, T-Zinkensdamm. Fiket öppnar 18.00, föredragen börjar 
klockan 19.00. Billig veganmat och fika. Endast kvinnor 
välkomna. Arr: Stockholms Anarkafeminister. 

Kvinnokafe Lilla My. På Kafe Elles, Sysslomansgatan 13, 
Uppsala. Feministiskt kvinnokafe onsdagskvällar 18.00 - 21.00. 

Kvinnocafe Markattan i Malmö har öppet varje måndag, på Davids-
hallsgatan 4 i Cafe Nutidens lokaler. Cafets mål är att vara
en möteplats för alla sorters kvinnor. Man kan komma och bara
ta en fika till självkostnadspris (allt vegetariskt med vegan-
alternativ) och slappna av eller diskutera feminism och 
kvinnofrågor. Varje måndag mellan klockan 18 och 22 arrangeras
en cafepunkt, det kan vara föredrag, filmvisning, uppträdande 
eller andra aktiviteter. För att få cafets senaste program: 
maila till: kafemarkattan@hotmail.com 

Stockholms Djurrättskafe. Varje torsdag på RSM i Stockholm. 
Lundagatan 41 nb, T-Zinkesdamm. Billig och god veganmat, fika
och föredrag. Kafeet öppnar 18.30, föredragen börjar 19.00.
Arrangör: Stockholms Djurrättsaktivister

Syndikalistiskt Forum, Göteborg. Adress: Heurlins plats 15
(bredvid Draken).

=================================================================
http://www.motkraft.net/        <nyhetsbrev@motkraft.net>
=================================================================

			********
		The A-Infos News Service
			********
		COMMANDS: lists@tao.ca
		REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
		HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		INFO: http://www.ainfos.ca/orgA-Infos
News