A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

VB: Viktigt från Nätverket mot rasism

From "A.Linden" <master.jade@swipnet.se> (by way of Thomas Johansson <tcjohans@midway.uchicago.edu>)
Date Thu, 08 Apr 1999 17:49:03 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


> Ämne: Viktigt från Nätverket mot rasism
> Datum: den 8 april 1999 14:06
> 
> Detta brev har redan gått till ett antal dagstidningar. Vi
> har vädjat till redaktionerna att sätta in "uppropet" som en
> möjlighet för alla dem som känner att de vill göra något
> konkret för balkanflyktingarna. Det handlar om att slopa
> visumtvånget för flyktingar som har inbjudningar till
> Sverige och att sponsra mottagandet av ytterliga flyktingar
> från balkan.
> 
> Nu sätter vi igång och sprider brevet till alla som kan
> tänkas vara intresserade. Skicka vidare till dina vänner och
> mailinglistor!
> 
> 
> 
> Ta ställning till om du själv eller din förening kan hjälpa
> till. Svara via mail, vanlig post eller från FARR:s hemsida
> - adresser nedan.
> 
> En av de första undertecknarna är journalisten och
> människorättsförkämpen Ingrid Segerstedt Wiberg, som lovat
> bidra med 1000 kr i månaden ett halvår.
> 
> För Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd
> Michael Williams, ordförande
> Britta Flodin, sekreterare
> --
> Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.
> Webadress: http://hem2.passagen.se/asylum.
> Ordförande: Michael Williams. Tel/fax 0225/14777.
> Postadress: Box 137, 776 23 HEDEMORA
> 
> _________________________________________________________
> 
> FLYKTINGKATASTROFEN PÅ BALKAN
> 
> 
> Det är nu uppenbart att grannländerna inte längre kan ta
> hand om alla dem som tvingats fly från Kosova. Andra länder
> måste hjälpa till.
> 
> Slopa visumtvånget för alla som har inbjudningar till
> Sverige! Släktingar måste få rädda hit sina nära anhöriga
> utan byråkratiska hinder. Detta ska gälla människor av alla
> etniciteter i Förbundsrepubliken Jugoslavien, och det kan
> ske genom att släktingarna i Sverige tillåts lämna in
> ansökningarna.
> 
> Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)
> uppmanar dem som har anhöriga, men även övriga som vill ta
> ett personligt ansvar, att åta sig att svara för
> flyktingarnas uppehälle i Sverige under en period av minst 6
> månader. Enskilda personer kan slå sig samman. Också
> föreningar, kyrkor m fl skulle kunna "sponsra". Därmed kan
> även icke namngivna flyktingar komma ifråga. Dessa kan
> väljas ut av hjälporganisationer på plats.
> 
> 
> Jag/Vi/min förening/ församling/ mitt företag
> 
> är beredd/beredda att erbjuda kost och logi (eller kostnaden
> för detta) åt ____ (antal) flyktingar från Balkan under
> minst 6 månader här i Sverige
> 
> eller bidra till en särskild fond för mottagandet med ett
> belopp av
> ______ (kr) per månad.
> 
> 
> 
> Namn
> 
> 
> Adress Telefon
> 
> Underskrift
> ___________________________
> 
> Skickas till
> FARR
> Box 137
> 776 23 Hedemora
> 
> eller med e-post: asylum@hem2.passagen.se
> eller med kupong från FARR:s hemsida:
> http://hem2.passagen.se/asylum
> 
> Uppgifterna lämnas vidare till Statens Invandrarverk och
> Svenska regeringen med kravet att möjliggöra inresa för
> minst det antal personer som erbjudandet omfattar.
> 
> Nätverket mot rasism
> Forum för organisationer mot rasism, fascism,
> nationalism, antisemitism och diskriminering
> c/o Hasans Vänner mot våld och rasism
> Box 34
> 129 21 Hägersten
> Tel/fax: +46 8 19 59 99
> Mobil: +46 70 511 62 19
> http://hem1.passagen.se/hasans/Netv
> mailto:hasans@hem1.passagen.se
> 
> 


			********
		The A-Infos News Service
			********
		COMMANDS: majordomo@tao.ca
		REPLIES: a-infos-d@tao.ca
		HELP: a-infos-org@tao.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		INFO: http://www.ainfos.ca/orgA-Infos
News