A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv)Stöd Leonard Peltier!

From Avdelning syd / division south <propa@malmo.crosswinds.net>
Date Thu, 31 Dec 1998 01:47:36 +0100


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Hejsan.
Publicera nedanstående övers. från A-infos i den utsträckning det går.
/G.

<--------------------------->
Stöd Leonard Peltier!

Det kommer en tid då folket måste ta ett steg framåt och agera direkt
mot de stora orättvisorna i världen. Fallet med Leonard Peltier är en
sån stor orättvisa. Den 6 februari, 1999 börjar Leonards 23:e
fängelseår. Leonard sitter fängslad för att han stod upp mot girighetens
imperiums mörka krafter. Dessa krafter satte dit Leonard och samma
krafter fortsätter att täcka över sina brott mot Leonard och folket.
Leonard har lidit mycket på grund av förtrycket han utsatts för. De har
förtryckt honom vid varje möjligt tillfälle, de har försökt avrätta
honom, och nu torterar de honom genom att förvägra honom den medicinska
behandling han så desperat behöver i sin fortlöpande smärta där han
endast kan få i sig näring genom ett rör.

 Fortfarande kan folket stoppa denna orättvisa om de bara agerar i
enighet. Ett upprop har gått ut med en uppmaning till mobilisation den 6
februari 1999, den internationella solidaritetsdagenför Leonard Peltier.
Det är väldigt viktigt visa solidariteten med Leonard offentligt så att
ondskans makter får veta att hans sak aldrig kommer att glömmas, och
-ännu viktigare- att vi kommer att fortsätta tills han går fri.

 Efter mycket grubbel, har det blivit beslutat att några av oss måste
driva kampen längre genom att gå i hungerstrejk för att stoppa tortyren
mot Leonard Peltier. Denna hungerstrejk börjar den 6 februari och vi ser
gärna att de som kan och vill deltar i den. Vi ber också folk om att
stöda aktionen och agera för Leonard Peltiers frigivande. E-maila
Clinton, fängelsebyrån och kongress ledamöter och kräv ett stopp av
tortyren.

I solidaritet

Dale Pfeiffer, IWW Pontiac Delegate, novelist, dalealen@peoplelink.com.

Arthur J. Miller, coordinator, Northwest Leonard Peltier Support
Network, IWW Tacoma Delegate, publisher of Bayou La Rose.

 De som vill delta i hungerstrejken, vänligen skicka ett kort
meddellande som inkluderar kortfattade info om er organisationsbakgrund.

Vänligen skicka era meddellanden till:

Northwest Leonard Peltier Support Network-
Tacoma Office
P.O. Box 5464
Tacoma, WA 98415-0464 USA
e-mail; bayou@blarg.net

<--------------------------->			********
		The A-Infos News Service
			********
		COMMANDS: majordomo@tao.ca
		REPLIES: a-infos-d@tao.ca
		HELP: a-infos-org@tao.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		INFO: http://www.ainfos.ca/orgA-Infos
News