A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) vrije bond: Leesgroep VBA Adorno - Adorno's Aspecten van Nieuw-Rechts -

Date Fri, 8 May 2020 09:16:26 +0300


Filmpje: https://youtu.be/lQdMjnijdok ---- Caption onder het filmpje: Thierry Baudet heeft ons proberen te weerhouden van het lezen van deze tekst. Maar we hebben er één opgedoken om te bediscussiëren tijdens de VBA leesgroep. ---- Wanneer: donderdag 21 mei, 19.00/21.00 ---- Waar: online (meld je aan door een mail te sturen naar vrijebondamsterdam [at] riseup [dot] net om een link te krijgen voor de leesgroep) ---- De Vrije Bond Amsterdam nodigt je uit voor een leesgroep met een bijzondere doel. Bij een evenement van De Rode Hoed in december 2019 over de Nederlandse vertaling van Adornos Aspecten van het Nieuwe Rechts-Radicalisme heeft Thierry Baudet heleboel kopieën van het boek gekocht. Het lijkt op een fucking rare poging om de verspreiding van dit zeer relevante boek te vertragen. Wij beweren dat dit boek nog steeds relevant is omdat de beschrijving en kritiek van Duitse rechts-radicalisme van de jaren zestig die erin staan kloppen bijna precies voor de tegenwoordige Nederlandse politiek en cultuur. Wij willen dus graag deze tekst voor donderdag 21 mei samen lezen en het erover te hebben bij een online leesgroepje.

WIN EEN BOEK. Het boek is gedigitaliseerd en nu door iedereen printbaar HIER. Maar wil jij kans maken op een fysiek exemplaar met onze schavuit Thierry op de voorkant? Dat kan! beantwoord dan de volgende vraag in je aanmeldingsmail: Hoe veel kopieën van Aspecten van het Nieuwe Rechts-Radicalisme heeft Thierry Baudet gekocht bij het bovengenoemde evenement?

Meedoen met de leesgroep? Stuur maar een email naar vrijebondamsterdam[at]riseup[dot]net.

Bron voor de belachelijke claim over Baudets sabotage:
https://twitter.com/tegenfascisme/status/1201982703035387904

Adorno's ‘Aspects of right-wing radicalism-

Filmpje: https://youtu.be/lQdMjnijdok

Caption under film: Thierry Baudet himself has tried to stop us from reading this text. But we managed to unearth a copy to discuss it during the VBA reading group.

When: Thursday 21st of May, 19.00/21.00
Where: online (send a mail to vrijebondamsterdam[at]riseup[dot]net to receive a link for the rading group)

The Vrije Bond Amsterdam invites you to a reading group with a special purpose. At an event hosted by De Rode Hoed in December 2019 regarding the recent Dutch translation of Adorno's Aspecten van het Nieuwe Rechts-Radicalisme, Thierry Baudet bought loads of copies of the book seemingly to limit circulation of this extremely relevant text. Relevant because its description and critique of 1960s German right-wing radicalism rings true for the contemporary situation in the Netherlands. We would like therefore to read this text together and discuss it at an online reading group in Thursday 21st May.

WIN THE BOOK. The book has been digitalized and is currently printable by everyone HERE. But, do you want to win a physical copy with the dasterdly Thierry on the front cover? Naturellement! You can join the contest by answering the following question in your sign-up mail: How many copies of Aspecten van het Nieuwe Rechts-Radicalisme did Thierry Baudet buy at the aforementioned event?

Join the reading group? Send a mail to vrijebondamsterdam[at]riseup[dot]net

Source for the outrageous claim about Baudet's sabotage:
https://twitter.com/tegenfascisme/status/1201982703035387904

Vrije Bond Secretariaat

https://www.vrijebond.org/leesgroep-vba-adorno
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center