A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Griekenland, Tegen pandemieën en staatskapitalistische misdaad ??u? Wij blijven in solidariteit! Door APO (en) [machine vertaling]

Date Mon, 4 May 2020 21:56:53 +0300


Nu zijn we gedurende weken temidden van een gezondheid crisis, humanitaire crisis en sociale crisis geweest, waarbij de spreiding van de pandemie van covid-19 op de meest nadrukkelijke wijze de criminele aard van de staat en het kapitalisme benadrukt. Het systeem van het organiseren van de maatschappij van de staat en het kapitalistische systeem, dat al miljoenen tot de dood door uitputting, ziekte en oorlog veroordeelt, strijdt niet tegen de zich ontwikkelende pandemie, maar om diens voorrechten, diens politieke positie en financiele kracht in stand te houden. ---- Tot nu toe heeft de staat geen maatregelen genomen die echt te maken hebben met de behandeling van het virus, maatregelen die op de eerste plaats het openbare gezondheid systeem versterken. Een systeem dat de staat en het kapitaal gedurende jaren hebben geprobeerd te ontmantelen door middel van onder-financiering, ontslagen van medisch- en verplegend personeel, bezuinigingen op het materiaal en de sluiting van ziekenhuizen. Nu is het gevolg dat het al geplunderde gezondheid systeem in gevaar van ineenstorting is als het moet omgaan met massale gevallen in de bevolking.

Als dit het geval is proberen de politieke bestuurders, door middel van de media, met de retoriek van individuele verantwoordelijkheid, de volledige verantwoordelijkheid voor de gevallen en de slachtoffers over te dragen naar ons, naar de onderwereld, zodat de regeringen en staten hun eigen verantwoordelijkheden kunnen wegwassen, terwijl de basis wordt gelegd voor het beperken van rechten, veroveringen en vrijheden. De pandemie wordt door de staat en de bazen gebruikt om zwaardere uitbuiting en onderdrukking op te leggen en om de last van de crisis van het systeem te verschuiven naar degenen die onderop zitten.

Op dit kruispunt valt het autoritaire patriarchale kapitalistische systeem de vrouwen van het proletariaat nog meer aan.

Dit betekent de voortzetting en intensivering van de klasse uitbuiting van arbeiders vrouwen, staatsrepressie tegen degenen die strijden, de onmenselijke opsluiting van vluchtelingen en migranten in concentratie kampen, de verspreiding van het nationalisme en het fascisme, het opeengepakt zitten van mensen in ellendige omstandigheden in gevangenissen, de cultuur, en legalisatie van sociaal kannibalisme door de instituties – wat ook wordt uitgedrukt door middel van gender-gebaseerd geweld, waarvan huiselijk geweld een aspect is. Dit alles benadrukt het hypocritische belang van de staat en diens mechanismen, zowel voor de maatschappij als geheel als voor de situaties van barbarisme waaronder vrouwen te lijden hebben. Vrouwelijke arbeiders, werklozen, vluchtelingen, immigranten, gevangenen in opstand. Patriarchaal geweld is aanwezig in alle gebieden van de macht, als een integraal onderdeel van het statelijke en kapitalistische barbarisme.

Verbod van vervoer, verplichte opsluiting thuis, constante controle en het opleggen van boetes zijn niet verbonden met het aanpakken van de pandemie, aangezien de meerderheid van de bevolking instemde met zelfverdediging maatregelen, maar met het militaire management van de crisis. Hoewel ze werden begeleid door “leuke” reclames van de kanalen “we leven thuis”, waren en zijn ze voor veel vrouwen en kinderen die geweld ervaren in hun woningen rampzalig.

In situaties van opsluiting neemt het gender-gebaseerde geweld toe: “thuis blijven” met het gedwongen en ononderbroken samenwonen is een nachtmerrie voor vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan huiselijk geweld. Het is geen toeval dat het aantal bekende gevallen van huiselijk geweld wereldwijd met 30% is toegenomen. Typerende incidenten zijn de moord van de jonge verpleegster door haar partner in hun huis in Italie en de dubbele moord van twee vrouwen door de smeris, Kifissia. Natuurlijk, de media haastten zich om de moorden voor te stellen als een logisch gevolg van de quarantaine, “uitbundige liefde”, “verlies van controle” en niet als het uiteindelijke gevolg van een systeem dat gender-gebaseerd geweld en sociaal kannibalisme stimuleert. Wat betreft campagnes van de staat om huiselijk geweld aan te pakken, ze zijn extreem hypocriet. Omdat er geen sterkere hypocrisie is dan praten over de behandeling van gender-gebaseerd geweld door de instituties van een systeem dat het stimuleert door middel van diens wetten en mechanismen. Niets is schandaliger dan de instituties die het cultiveren en reproduceren als tegenstanders van gedwongen geweld. We zijn solidair met vrouwen die lijden onder gender-gebaseerd geweld en staan aan hun kant bij iedere inspanning om zichzelf te beschermen!

Aan de andere kant, in feite, geldt het “thuis blijven” niet voor veel van de duizenden arbeiders in veel sectoren die worden gedwongen dag en nacht te werken.

Honderden artsen en medische staf – waarvan de overgrote meerderheid vrouwen zijn – strijden een hevig gevecht van zelfverdediging, dag en nacht, met zelf-ontkenning en solidariteit, reagerend op deze kritische momenten, hard werkend en aan de kant van alle patiënten, gedurende uren geisoleerd in de zalen met patiënten die met het coronavirus besmet zijn. We zijn solidair met vrouwen die werken in de gezondheidszorg en staan met iedere eis met hen!

Arbeiders in supermarkten, arbeiders in call centers (waar talrijke klachten zijn geuit over gevaarlijke arbeidsomstandigheden), schoonmakers en elders zijn gedwongen uitputtende uren te werken, op elkaar gestapeld, zonder de noodzakelijke beschermende maatregelen en met duidelijk gevaar voor hun gezondheid. In andere gevallen moeten ze thuis werken, zonder de noodzakelijke middelen te krijgen en zonder een specifiek schema, het roterende werk met kortingen tot de helft van het salaris en met de mogelijkheid om de betaling van de Pasen gift uit te stellen tot de zomer. En dit alles temidden van een reis verbod, waarbij iedere bewering in deze gebieden door de staat wordt gekenmerkt als “niet noodzakelijke beweging”. We zijn solidair met de arbeiders die iedere dag uitgeput zijn, de productie ketting open houden, met de moeders die werken en tegelijkertijd proberen hun gezinnen te steunen, met de vrouwen die hun kinderen alleen opvoeden en zelfs het risico van ontslag lopen als ze niet werken, zodat ze temidden van een pandemie bij de werklozen worden achtergelaten!

“Thuis blijven” heeft niet het minst betrekking op de uitzonderlijke bevolkingen: de daklozen, de immigranten, de vluchtelingen, de gevangenen, die naar de marges worden gedreven, in een doodlopende weg voor hun eigen levens, voor hun eigen overleven.

De schandalige campagne van de statelijke instituties “we wonen in het kamp”, die wordt gemarkeerd als het equivalent van “we wonen thuis” in situaties van een pandemie, en dat vluchtelingen en migranten oproept opgesloten te blijven in concentratie kampen, is een meer vulgair verschijnsel van het uitzonderlijke regime. Isolatie in de verschrikkingen van concentratie kampen en detentie centra, waar zelfs de meest noodzakelijke infrastructuur ontbreekt, wonen in zelf gemaakte bouwsels en tenten, en in sommige gevallen is er niet eens drinkwater – levert geen basale medische zorg, terwijl de omvang toeneemt. Oproepen tot basale noodzakelijkheden, medicijnen en middelen voor zelfverdediging uit de Ritsona en Malakassa kampen, het is duidelijk een staatskapitalistische misdaad. In deze situatie worden immigranten en vrouwelijke vluchtelingen, die vanwege oorlog of armoede gedwongen waren te vluchten uit hun landen, opgeroepen voor hun levens en de levens van hun kinderen te strijden, voor zichzelf te zorgen en zelfs om hun eigen gezondheid in gevaar te brengen. Ook blijven immigranten, als een illegale bevolking zonder papieren en in uitzonderlijke status, kwetsbaar voor slavenhandelaren en vervoer netwerken. Noch dreigementen of boetes noch repressie kan de stemmen van degenen die buitengesloten zijn tot zwijgen brengen. Dit wordt bewezen door de hongerstakingen en mobilisaties die plaatsvonden in Moria, in Paranesti, Drama, die op zaterdag 18 april uitliepen op botsingen tussen vluchtelingen en de politie, volgend op de dood van een vluchteling in Chios door onbekende redenen. We zijn solidair met de vluchtelingen vrouwen en immigranten die in ballingschap leven en we strijden samen tegen de staat en repressie, voor solidariteit en vrijheid!

Tegelijkertijd gelden de zelfde situaties van overbevolking in gevangenissen die zelfs de wetten van het verrotte systeem van macht en onderdrukking schenden. De dodelijkste misdaad van de staat in gevangenissen is de dood van Azizel Deniroglou in de Eleonas gevangenis in Thebes op 9 april, die in haar hulpeloze cel stierf terwijl ze leed aan hart problemen, ze had symptomen van hartziekte door corona. Dit werd gevolgd door een opstand in de gevangenissen, die brutaal werd onderdrukt door de MAT. Gedetineerden eisen het duidelijke, temidden van een pandemie: onmiddellijke ontsmetting van gevangenissen, vrijlating van patiënten, de ouderen en degenen die worden beschouwd als de kwetsbare groepen. We zijn solidair met de gevangenen in de gevangenissen en steunen hen bij iedere eis. Onmiddellijke inwilliging van hun eisen!

Ten aanzien van de ellendige werkelijkheid die voor ons is gereserveerd door de heersers uit de hele wereld zijn we solidair en stellen de organisatie van degenen die onderop staan voor en de eis van degenen die bij ons horen, de georganiseerde klasse tegenaanval van alle uitgebuite mensen, vrouwen en mannen, de slachtoffers van het patriarchaat, de staat en het kapitalisme, om een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking te scheppen, om een maatschappij van gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid te scheppen.

EMFYLI VIIA IS OVERAL WAAR DE STAAT EN HET KAPITALISME ZIJN

DOWNLOAD DE HANDEN VAN DE VROUWEN DIE ZIJN GEKOCHT!

TEGEN STAAT EN PATRIARCHAAT, VOOR ANARCHIE

Groepen tegen het patriarchaat – Anarchistische Politieke Organisatie/Federatie van Collectieven

http://apo.squathost.com/
----------------------------------------
Orig: (en) Greece, Against pandemics and state-capitalist crime ??u? We remain in solidarity! By APO [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center