A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) wsm.ie: De strijd tegen Covid-19 is ook politiek (en)

Date Sat, 2 May 2020 17:22:07 +0300


De wereldwijde Covid-19 gezondheid crisis is er een die een wereldwijde reactie vereiste, geleid door gezondheid arbeiders, maar met de consensus van bijna iedereen. In plaats daarvan hebben we een versnipperde reactie, vaak in de vorm van repressieve politie oplossingen die niet eens bijzonder effectief zijn en waar de grenzen tussen de staten collectieve actie hebben ondermijnd en het virus hebben toegestaan zich in de kloven te vermenigvuldigen. ---- Angst heeft er toe geleid dat velen hardere beperkingen door de staat wensen, alsof een politie apparaat enige hoop had op het vervangen van collectieve solidariteit tussen buren. De ideologie van het neoliberale kapitalisme en diens mantra dat iedereen voor zichzelf zorgt heeft gesneden in de soort van gemeenschap solidariteit die essentieel is voor het door het volk afdwingen van fysiek afstand nemen. Gelukkig ontdekten we in Ierland dat dit proces niet volledig was en een voldoende zin van solidariteit bleef bestaan zodat bijna iedereen fysiek afstand nemen maatregelen uitvoerde voordat de staat dit proces ondersteunde.

Dit virus is geen dreiging op de afstanden van nationale grenzen, maar in de kleine ruimte tussen ons en onze vrienden, buren en collega arbeiders. In plaats van te wensen dat de staat harder politie optreden in die ruimte doorvoert moeten we denken aan het zelf collectief organiseren door het opbouwen van een gemeenschappelijke consensus rond wat moet worden gedaan.

Volksactie

Dit is al gebeurd in sommige plaatsen waar volksactie vooraf ging aan staatsactie, in Hongkong in de eerste dagen en in Ierland in maart toen tegen alle stereotypen in volkseisen die werden gemobiliseerd via sociale media er toe leidden dat bijna ieder cafe voor het St. Patrick’s Day weekend de deuren sloot. We zouden kunnen veronderstellen dat veel, veel andere voorbeelden onze oren zullen bereiken, maar verhalen over mensen die zichzelf organiseren halen zelden de media.

Niets hiervan ontkent een potentiele behoefte aan draconische actie in zelfverdediging. Als het anarchistische leger in de Oekraine degenen die anti-semitische propaganda verspreiden kon executeren om pogroms te voorkomen zijn wij op geen enkele manier oncomfortabel over maatregelen om het virus in te dammen.

Terwijl we er de voorkeur aan zouden geven in een anarchistische maatschappij te zijn waarin dit volksconsensus zou zijn is dit nog niet de wereld waarin we wonen en dus zijn we niet meer noodzakelijkerwijs tegen gerechtvaardigde maatregelen van de staat in deze context dan we tegen wetten zijn die het naleven van verkeerslichten of het uitbannen van dronken rijden vereisen. Onze rol is dus niet een soort van absolutistische oppositie, maar eerder om volksalternatieven en beperkingen van pogingen om de staatsmacht uit te breiden te stimuleren, op de meest tijdelijke en medisch gerechtvaardigde manier.

Aan de andere kant zien we de staat niet als een oplossing en deze crisis illustreert dat. Staten in het algemeen hebben de dingen erger gemaakt door in verschillende plaatsen het probleem toe te dekken en actie te voorkomen. Lockdowns die door de staat zijn opgelegd zijn niet zeer succesvol geweest als consensus van de gemeenschap niet bestond. Hoe zou je ze opleggen tussen buren zonder volksconsensus of een smeris in ieder huishouden? En wie controleert dan deze smerissen?

Grens racisme

Natuurlijk hebben sluit de grens racisten geprobeerd de crisis te gebruiken voor fascistische propaganda, maar iedere redelijke analyse toont aan dat dit afleidt van de echt lange afstand routes van verspreiding van het virus. Het virus kwam niet in Ierland aan via de langzame en moordende routes met veel politie die vluchtelingen noodgedwongen moeten volgen, maar via het snelle vliegtuig vervoer van rijkere Ierse burgers die ski vakanties hadden in noord Italie. Velen hiervan waren schoolkinderen, dachten degenen die het sluiten van de grenzen als een magische oplossing zagen echt aan het uit het land houden van 10.000 schoolkinderen? Het is duidelijk dat het een onmogelijk ‘antwoord’ was op lange afstand verspreiding – en afleidde van wat nodig was en later werd doorgevoerd, een vereiste dat iedereen die aankwam zichzelf zo veel mogelijk gedurende de volgende twee weken zou isoleren.

Inderdaad heeft grens racisme de dreiging waar we mee te maken hebben in het algemeen versterkt. Griekenland heeft gedurende de laatste jaren super geconcentreerde onhygiënische kampen geschapen waar vluchtelingen opeengepakt en beperkt zitten. Deze kampen zijn plekken waar de mensen die er wonen zichzelf niet kunnen isoleren of zelfs regelmatig hun handen kunnen wassen. Het moet de mensen in deze kampen worden toegestaan te wonen in hotels en op veerboten, waar degenen die besmet raken zichzelf kunnen isoleren. Dit is niet alleen essentieel voor hun overleven, maar ook voor dat van ons.

Op een lokaal niveau heeft de langdurige acceptatie van racistische structuren ons als collectief meer in plaats van minder kwetsbaar gemaakt. In het bijzonder het direct leveren van goederen aan asielzoekers heeft overvolle situaties geschapen waar zelf-isolatie onmogelijk is, maar waaruit de kapitalistische klasse enorme winsten heeft behaald. De terreinen waar veel Travellers wonen zijn overvol en onder-gefinancierd, en zijn aldus een voorbeeld dat ons unieke Ierse acceptabele racisme het risico dat we als collectief lopen heeft versterkt. Neoliberaal kapitalisme en hogere huren hebben situaties geschapen waarin we meer dan 10.000 mensen hebben in nood accommodatie en in onze republiek is een toenemend aantal mensen dakloos. In zulke situaties snijdt Covid-19 door de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde mensen in onze maatschappij.

Winsten en huren

Een minderheid die enorme winsten maakt door huren en lage lonen heeft betekend dat velen van onze vaak migranten huisvesting arbeiders gedwongen worden met 4-6 mensen in een kamer te wonen en bang te zijn zich ziek te melden wanneer we hen als een collectief nodig hebben. Dit is opnieuw een situatie die velen van ons eenvoudigweg hebben getolereerd terwijl het gedurende het laatste decennium is verslechterd.

Chronische onder-financiering van de gezondheidszorg zal veel, veel meer doden betekenen en het is niet alleen gebrek aan beschermende middelen, het wordt duidelijk dat er geen voorraden waren en geen realistische plannen om in de context van een pandemie aan beschermende middelen te komen. In plaats van met gezondheid arbeiders te overleggen en ze de waarheid te vertellen probeerden ze hen tot zwijgen te brengen terwijl ze tegenover het publiek logen. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat we van communicatie goeroes af moeten zien te komen en transparant en eerlijk zijn tegenover de arbeiders en het publiek. De huidige hoop is dat alle vrijwilligers van de Aer Lingus arbeiders naar China kunnen vliegen om beschermende middelen te halen.

Wat kunnen en moeten anarchisten doen? Velen van ons doen het al. Het helpen organiseren van gemeenschap solidariteit, het opbouwen van de macht van gezondheid arbeiders en andere frontlinie arbeiders, het waken voor pogingen van de staat om macht te grijpen, het bekend maken van gevaarlijke racistische leugens die verhullen wat moet worden gedaan om het virus te stoppen.

Het directe leveren aan asielzoekers en de crisis van overvolle plekken betekent dat lege appartementen moeten worden gebruikt voor het huisvesten van kleine groepen die zichzelf kunnen isoleren. Hotels kunnen worden gebruikt om daklozen te huisvesten, zodat ze hun eigen deur hebben in plaats van gemeenschappelijke kamers.

Arbeiders en activisten in deze sectoren zullen veel beter weten wat zou moeten worden geeist en hoe dit moet worden doorgevoerd, maar het is duidelijk dat we kunnen zeggen dat niemand in onveilige, overvolle ruimtes zou moeten zitten terwijl potentiele huizen leeg staan om de winst te beschermen. Nationale Traveller organisaties proberen al te regelen dat er in deze pandemie iets voor ze wordt geregeld.

We kunnen acties steunen waarbij arbeiders zichzelf beschermen – b.v. in Finland hebben bus arbeiders en andere transport arbeiders geweigerd kaartjes te controleren en vragen mensen door de deuren in het midden of de deuren aan de achterkant binnen te komen en te vertrekken, en niet de voordeur die naast ze is. Arbeiders op bouw terreinen en sanitair arbeiders worden nog steeds geacht te werken zonder dat enige bescherming wordt geboden .

Onze enige macht is collectief

Wat het Covid-19 virus niet doet is discrimineren. Alle mensen kunnen besmet raken, ongeacht rijkdom, klasse, waar je woont, wat je doet, of hoe je denkt. Daarom zal het niet worden verslagen als we als individuen optreden, het zal alleen worden verslagen als we collectief handelen. Als anarchisten hebben we altijd gesteld dat de macht in het collectief hoort te zijn, en in deze situaties, gegeven het feit dat we hierover weten, doen we als volk de juiste dingen, om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Dit wordt gedaan vanuit een basis van zelfverdediging, maar het berust ook op de basis van solidariteit. Samen zijn we sterker. Er is een Iers gezegd dat luidt ‘Ni neart go cur le Cheile’ – Er is geen kracht zonder eenheid. Dat gaat terug naar de 12^e eeuw, lang voor het kapitalisme, maar niet voor plagen zoals de zwarte dood die in de 14^e eeuw de helft van alle Europeanen wegvaagde. Nu, in de 21^e eeuw hebben we weer te maken met die vijand, en we weten dat we het alleen kunnen redden als we er als collectief mee omgaan.

Bovenal moeten we ons voorbereiden op de tijd na het virus. Veel dingen zoals ontruiming verboden, waarvan onze heersers zeiden dat ze onmogelijk waren, blijken plotseling bijna onmiddellijk bereikbaar te zijn. De gezondheid crisis heeft de ongelijke aard van onze maatschappij en de manier waarop ongelijkheid ons allen in gevaar brengt blootgelegd. Autoritaire politici bleken niet in staat te zijn rationeel en snel te handelen, basis reacties waren sneller en effectiever. Veel mensen merkten deze dingen op en met al deze mensen moeten we iedereen in gesprek brengen over in wat voor maatschappij we willen wonen, een maatschappij die de economie niet langer ziet als een aparte sfeer die met rust moet worden gelaten. De kracht waar we op dit moment als collectief op kunnen bouwen keert zich tegen dit systeem dat, op dit moment van grootste behoefte, ongeschikt voor het doel blijkt te zijn.

http://wsm.ie/c/covid19-anarchism
-------------------------------------------
Orig: (en) wsm.ie: The struggle against Covid-19 is also political
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center