A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) ait Rusland: Ecuador: Regering trekt neoliberaal hervormingspakket in (en)

Date Sun, 27 Oct 2019 11:32:46 +0200


Na 11 dagen van gewelddadige protesten in Ecuador is het neoliberale pakket van maatregelen dat door het IMF werd gedicteerd ingetrokken. Maar nu zullen vertegenwoordigers van de oppositie en openbare organisaties, samen met de regering, besluiten hoe mensen hun buikruim moeten aanhalen ten gunste van het economische “herstel”. NIETTEMIN BLIJFT DE VOORNAAMSTE CONCLUSIE VAN DE GEBEURTENISSEN IN ECUADOR DAT DOOR EEN ALGEMENE STAKING EN ANDERE ACTIES EEN NEOLIBERAAL PAKKET KAN WORDEN STOPGEZET. EEN LES VOOR AL DEGENEN DIE ALTIJD IN STAAT ZIJN TE LUISTEREN EN IN STAAT ZIJN OM TE HANDELEN! ---- De dag ervoor, op zaterdag en tijdens de dag op zondag in Quito, hielden de protesten niet op. De algemene staking ging door, wegen werden geblokkeerd, het openbaar vervoer werkte niet, de olie productie in de Amazone werd stopgezet, de koper productie werd opgeschort… In de nacht van zaterdag op zondag werden, ondanks de staat van beleg, “pan marsen” georganiseerd in verschillende wijken in Quito. Volgens anarchisten uit Ecuador die actief mee deden aan protesten in het verleden gingen groepen mensen de straat op; eerst 5, toen 10, 50 en, uiteindelijk, honderden inwoners, zonder enige politieke partijen of leiders. Ze riepen op tot de verwijdering van alle politici: “Que se vayan todos” – “Laat ze allemaal opstappen”, riepen de demonstranten. De anarchisten drukten hun verontwaardiging uit voor het feit dat de leiders van Konaye, net als de autoriteiten, de deelnemers de schuld gaven van de botsingen.

Anarcho-syndicalistische vlag op de straten van Quito tijdens de protesten

Op zondagochtend droeg de stad de sporen van hevige straatgevechten: verbrande gebouwen, barricades van stenen, gebroken ruiten, brandende banden op de snelweg. Hiervoor werden de hele dag veldslagen uitgevochten in de hoofdstad: rebellen en de politie wisselden beelden uit van geïmproviseerde hulpmiddelen, granaten met gas en rubber kogels.

Zondagmiddag gingen de botsingen door. Een groep jongeren begon de barricades die overbleven van de veldslagen van een dag eerder opnieuw op te bouwen. De politie haastte zich om de activisten uiteen te jagen. Ondanks de versoepeling van de beperkingen overdag waren de bewakers van de kapitalistische orde op ieder moment gereed om de deelnemers van de demonstraties aan te vallen. Honderden speciale krachten van de politie verwijderden demonstranten die daar op vrijdag aan kwamen, vanaf het Arbolito Park aan straten die er vlakbij liggen. Zondagavond was de lucht wit van de rook van brandende banden en traangas, na 24 uur van gewelddadige botsingen tussen de politie en demonstranten die gewapend waren met stokken en thuis gemaakte schilden van metaal, satelliet schotels en multiplex. Medische vrijwilligers van de brandweer of medische scholen zwaaiden met witte lakens, waardoor ze activisten naar veilige plekken konden leiden. Jonge mensen zwierven door de straten, voor politie agenten en soldaten…

Zondagmiddag werden de demonstraties in Quito hervat. Mensen gingen in afwachting van onderhandelingen tussen de activisten en de autoriteiten, waarbij de VN en de katholieke kerk als bemiddelaars optraden, de straat op.

Volgens de Ombudsman zijn minstens 7 mensen gestorven tijdens de protesten, 1340 mensen raakten gewond, 1152 mensen werden gearresteerd. Echter, niet officiële bronnen noemen veel hogere aantallen van repressie: op vrijdag – 27 vermoord, 860 serieus gewond en 1430 licht gewond, 120 verdwenen (waarvan 62 minderjarigen), meer dan 1800 arrestaties, 150 martelingen…

De leiders van de KONAIE Associatie van Indiaanse Organisaties, die de protesten in de afgelopen week leidde, stemde in met onderhandelingen met de regering nadat Lenin Moreno beloofde het decreet over de afschaffing van subsidies “te herzien”. Het is waar, ze verklaarden dat noch zij noch de massa’s van Indianen die naar de hoofdstad kwamen Quito zou verlaten totdat een akkoord werd bereikt dat het decreet zou worden ingetrokken. Maar de vertegenwoordiger van het FUT Verenigd Front van Arbeiders vakbond, Messias Tatamuez, vestigde aandacht op het feit dat de president geen duidelijke belofte gaf dat het decreet zou worden ingetrokken. Hij eiste dat alle sectoren van de maatschappij deelnemen aan de onderhandelingen. Echter, een van de leiders van CONAIE, Salvador Quispe, een voormalige prefect van de zuidelijke provincies van het land en de leider van de Pachacutic partij, verklaarde in een interview met France Press, dat als in het verloop van de onderhandelingen het niet mogelijk is een intrekking van het decreet te bereiken, dan hun kant zal aandringen op een “evenwicht oplossing”, wat een mogelijke verhoging van de brandstof prijzen inhoudt, maar op een kleinere schaal. CONAIE vroeg het leger, de conferentie van bisschoppen, de VN en andere instituties de veiligheid te garanderen tijdens de onderhandelingen.

Onderhandelingen tussen de leiders van de protesterende Indianen en de regering begonnen zondagavond. In overeenstemming met de eis van de kant van de Indianen waren ze openbaar: uitgezonden op nationale radio en televisie. De leider van KONAYE, Jaime Vargas, met een Indiaanse hoofdbedekking, eiste de afschaffing van het decreet over de afschaffing van subsidies. “Dit is geen eis van de Indianen volkeren; het is een eis van het land”, zei hij. “We kwamen niet om onderhandelingen commissies te vormen”.

Rond 10 uur was een akkoord al aangekondigd, en waarnemers noemden het “onverwacht”. CONAIE weigerde de eisen voor het aftreden van degenen die verantwoordelijk waren voor de repressie, van de ministers van binnenlandse zaken en defensie, in te trekken. De president beloofde het decreet over de afschaffing van subsidies in te trekken, en de Indiaanse leiders riepen hun aanhangers op de protesten stop te zetten, de hoofdstad te verlaten en de blokkades van wegen op te heffen. Een gezamenlijke commissie zal worden gevormd, die zal bepalen hoe de kosten kunnen worden beperkt, de opbrengsten kunnen toenemen, het begrotingstekort en de staatsschuld kunnen worden beperkt. Het is duidelijk dat de autoriteiten proberen protest leiders te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe bezuinigingsmaatregelen, om de verantwoordelijkheid voor a-sociaal beleid met hen te delen. De vereisten over het aftreden van de ministers die verantwoordelijk waren voor de repressie en de verhoging van de belasting voor de rijken werden niet langer genoemd…

Jaime Vargas bedankt president Moreno, tegenover wie de Indianen recentelijk met haat hadden gereageerd. Hij eiste een verbetering in de woonomstandigheden van de Indianen. “We willen vrede voor onze broeders en zusters in dit land”, zei hij. “We willen niet langer represailles.” “Met al onze harten verklaren we dat we, volkeren en nationaliteiten, in opstand zijn gekomen om de vrijheid te zoeken. We zijn dankbaar voor de moed van de opstandige mannen en vrouwen.” De president, op zijn beurt, zei dat hij de Indianen diep respecteert en noemde hen “kameraden”.

Echter, de activisten beschouwden de afschaffing van het decreet als een overwinning. “We deden het!” Demonstranten gewapend met speren en schilden in het park, dat het epicentrum van protesten werd. Auto caravans vulden de straten van Quito op de ochtend van 14 oktober, waarbij het akkoord met vreugde werd verwelkomd…

Het sociale protest van de afgelopen week in Ecuador bewees dat het neoliberale offensief kan worden stopgezet door het voortvarende verzet van de werkende mensen. Het is alleen jammer dat de vruchten van dit verzet opnieuw door politici en “leiders” van alle soorten van hiërarchische linkse oppositie weer worden verkocht.

https://aitrus.info/node/5339
------------------------------------------------
Orig: (en) ait Russia: Ecuador: Government takes back neoliberal reform package [machine translation]

_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center