A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Solidariteit met het volk in Rojava, het verwerpen van de Turkse staat en Verenigde Staten bondgenoten (en)

Date Sat, 12 Oct 2019 10:08:13 +0300


Er is geen twijfel over dat het negeren van de ervaringen uit de geschiedenis er toe zal leiden dat de zelfde ervaringen worden herhaald. Wat op dit moment in Rojava gebeurt bewijst deze uitspraak. ---- In Iraaks Koerdistan (Bashour) was de Koerdische nationalistische beweging van 1961 tot 1975 in oorlog met de Irakese regering, waarbij de autonomie van het Koerdische volk werd geeist, met de steun en hulp van de Verenigde Staten en diens bondgenoten. Op 6 maart 1975 stortte de beweging binnen 24 uur na het afsnijden van de steun van Mohammad Reza Pahlavi, die op dat moment het hoofd van het regime in Iran was, ineen. De ineenstorting gebeurde toen beide regimes, Irak en Iran, een verdrag sloten. ---- De Koerdische beweging in Irakees Koerdistan was in diens strijd niet alleen in hun bittere ervaring met de VS. In feite kregen sommige andere bewegingen die door de VS werden gesteund te maken met het zelfde lot.

Na al deze ervaringen in de regio viel een andere politieke partij, de Democratische Eenheid Partij (PYD) in Rojava in 2015 in de val van de VS. De PYD werd een belangrijke bondgenoot van de VS bij het bestrijden van de terroristische groep ISIS. Als gevolg hiervan offerde de PYD duizenden mensen van diens militaire vleugel Syrische Democratische Krachten (SDF), waaraan veel buitenlanders ook hadden meegedaan.

Vanaf het begin was voor ons duidelijk dat na KOBANE iedere strijd behalve zelfverdediging de Amerikaanse en Europese belangen diende in plaats van de Koerdische belangen in Rojava.

Toen de PYD samenwerkte met de VS ergerde dit Turkije en Syrië, waardoor die ook agressiever werden. Voorbeelden hiervan omvatten het binnenvallen van Afrin in januari 2018 door Turkije en nu Rojava.

Nu is heel duidelijk hoe de VS de Koerdische beweging in Irak gebruikten voor diens politieke, economische en militaire belangen, het heeft het opnieuw gedaan in Rojava. In andere woorden, hoe de VS in 1975 Iraaks Koerdistan in de steek lieten, door de regimes van Irak en Iran een verdrag te laten sluiten ten koste van de Koerden, nu doen ze hetzelfde met Rojava. Het enige verschil is dat het deze keer erger kan zijn dan in 1975. We weten allemaal hoe brutaal de invaller zal zijn, waardoor veel doden en vernietiging worden veroorzaakt. Wij anarchisten zijn, ongeacht waar we wonen en wat onze taal is, solidair met de uitgebuite mensen ongeacht waar ze zijn en degenen die wonen in de verschrikkelijke situatie van oorlogen. We voelen dat het onze plicht is om de burgerlijke en libertaire stemmen te steunen en hier solidair mee te zijn, maar niet de politieke partijen, regeringen en de staten.

We geloven altijd dat PYD’s macht in Rojava rampen zou brengen voor de mensen daar. We geloofden dat de PYD zoals iedere andere politieke partij probeert bondgenootschappen te sluiten met de machtige krachten, slechts om diens politieke doelen te bereiken. We hebben gezien dat als de PYD in Dihok compromissen sloot met de Irakese Koerdische Democratische Partij (KDP) en de Syrische Koerdische Nationale Raad voor Koerdische Oppositie Partijen (ENKS) de PYD de ENKS 40 zetels aanbood zonder het volk in Rojava te raadplegen. We waren er ook getuigen van dat de PYD optrad als een autoritaire, machtige partij door de vrijwillige krachten van de YPG/J toe te voegen aan diens eigen krachten. Ze onderhandelden met Assad, veranderden hun richting, overheersten de situatie in Rojava. De PYD heeft dit alles gedaan zonder medeweten van het volk in Rojava.

Als gevolg hiervan hebben onze kameraden nooit gezwegen over de PYD en de situatie in Rojava. We wensen nu dat het volk in Rojava, hoewel het een beetje laat is maar nog mogelijk is, iets positiefs doet. De vergaderingen, groepen en de massa organisaties in de steden en dorpen kunnen na het verslaan van de invallers of na een wapenstilstand de autoriteiten en de macht terugbrengen in de richting van sociaal zelfbestuur. We geloven ook dat het voor het volk van Rojava tijd is om de les te leren dat geen enkele politieke partij kan worden vertrouwd, om te ontsnappen uit de spelletjes die de PYD en andere politieke partijen spelen, waarbij het volk de voornaamste verliezer is.

Op dit moment staat Rojava op tegen de invasie van het neo-Ottomaanse Rijk. Als revolutionairen is het onze plicht hen op iedere mogelijke manier te steunen. Onze steun aan Rojava is niet omdat de bevolking voornamelijk Koerdisch is, maar omdat we tegen alle soorten van oorlog zijn. Het zijn altijd de burgers zoals de armen, kwetsbaren, vrouwen, ouderen en de kinderen die als eersten de prijs betalen. De oorlog is vandaag, 9 oktober, door de Turkse staat en diens bondgenoten zoals de Arabische en Turkste nationalisten, de ENKS en mogelijk de Koerdische Regionale Regering (KRG) begonnen. De oorlog brengt rampen die niet zijn te scheiden van de klassenmaatschappij en het kapitalisme. We zijn ook tegen alle types van macht, overheersing, hierarchie systemen en klasse superioriteit aangezien ze onderdrukking van de massale bevolking veroorzaken en ze het mensen onmogelijk maken zichzelf te besturen.

Ons alternatief is sociaal zelfbestuur van kantons en gemeenschappen, buiten de controle van de politieke partijen, staten en alle andere hiërarchische organisaties. We verwerpen het binnenvallen van Rojava door Erdogan en diens bondgenoten en houden ze verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Onze harten en geesten zijn met het volk van Rojava.

Nee tegen de staat, politieke partijen, oorlog, invasie, terreur.

Ja tegen solidariteit, vrijheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en sociaal zelfbestuur.

Koerdisch-sprekend Anarchistisch Forum (KAF)

8 oktober 2019
-------------------------------------------------
Orig: (en) Solidarity with people in Rojava, denouncing Turkish state and United States allies
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center