A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Griekenland, APO: VIOMO wordt niet verkocht! - Rally tegen de poging tot veiling van BIO.ME (en) [machine vertaling]

Date Sun, 6 Oct 2019 23:50:25 +0300


Op 12/2/2013 namen [vanaf 2011] niet betaalde werknemers van Industrial Mining het besluit om de vereisten van de staat en het kapitaal te negeren en kozen voor het voortzetten van het bezetten van de fabriek. De basis zuil waarop het BIO.ME project sinds de eerste dag is gestructureerd is het zelfbestuur. De arbeiders gingen voorbij de gevestigde vakbond institutie en pasten direct democratische procedures toe bij de wijze van het nemen van iedere beslissing, terwijl iedere financiele macht werd afgeschaft (gelijkheid van loon). Besluiten worden genomen in een proces van een algemene vergadering van werknemers waarbij alle leden gelijk worden behandeld, vanaf het eerste moment van het werken van de fabriek. De rechter veroordeelde aanvankelijk de Philip familie, en de werking van de nu bezette fabriek ging door, totdat het bedrijf Filkerram en de Philip familie er in slaagden BIO failliet te laten gaan. Echter, in 2015 reageerden de krachten van de beweging en vonden zichzelf bij de politie en rechters. Dus zijn we in staat geweest veilingen af te zeggen, maar nu is het aan de bazen om terug te nemen wat juridisch gezien eigendom is van de arbeiders. Een serie veilingen begon voor de zomer en gaat door op 19 september en 24 oktober, wanneer de behoefte aan steun zelfs groter is.

Wat door alle soorten van macht, die streven naar het uitpersen van sociale rijkom, niet kan worden bereikt is dat sociale behoeften en behoeften van arbeiders niet onderhandelbaar zijn.

De enige manier is dat de “echte eigenaren” hun productiemiddelen bezetten en zelf besturen – de arbeidersklasse. BIO.ME bewijst dat zelfbestuur geen utopie is, maar wordt gerealiseerd door vormen van strijd in het hier en nu, waarbij de autoritaire structuren van het kapitalistische systeem omver worden geworpen.

Wij, als anarchisten, stellen de bezetting van de productiemiddelen voor met het doel van sociaal zelfbestuur, de formatie van basis vakbonden en hun vormen van strijd van onderop. We zijn solidair met de werknemers van BIO.ME en we zullen strijden totdat hun strijd wordt gewonnen.

… Tot het omver werpen van de wereld van staat en kapitaal, van de wereldwijde sociale revolutie, van de anarchie en van het libertaire communisme!

Allen 19/09/2019 11.00 uur in de rechtbanken om BIO.ME te verdedigen

BIO.ME zal in handen van de arbeiders blijven

Collectiviteit voor Zwart & Rood Sociaal Anarchisme

Lid van de Anarchistische Politieke Organisatie

http://apo.squathost.com/
---------------------------------------------------------
Orig: (en) Greece, APO: VIOMO is not sold! – Rally against the attempted auction of BIO.ME [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center