A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul Anarşi İnisiyatifi: Anarşist Mücadele Nedir? -- Bizler için anarşist mücadele ne anlama gelmektedir?

Date Sat, 28 Jul 2018 08:50:37 +0300


Anarşizm "ideali" olan, sorgusuz başvurulabilecek kaynak metinleri veya liderleri olan bir düşünce değil. Bakış açılarına göre değişmekte, bir kıstası olmamakla beraber bir çok varyasyonu bulunmakta. Genel geçer anlamı olarak; Tüm otoritelere karşı olmasıyla bilinen bunun ötesinde politik ve sosyal tüm ilişkilerin tahakküm altında olmadan kurulması gerektiğini savunan ideolojidir. Böyle bir tanımın ardından bir çok kişi anarşist kimliğe sıcak bakmakta ve kendini anarşist olarak adlandırmakta. Bu durumda her coğrafyanın her grubun hatta her bireyin farklı bir anarşizm algısı bulunuyor. Bu noktada bizler için anarşist mücadele ne anlama gelmektedir? ---- Devleti, kapitalizmi, türcülüğü, homofobiyi yıkmak bencillik yerine paylaşma ve dayanışmayı getirmek ilk akla gelen isteklerimiz. Anarşizmin toplumsallaşması ve bir devrim için mücadele etme fikri sanırım herkes için ortaktır fakat nasıl olacağına dair aklımızda pek tatmin edici şeyler yok. Dilimizden düşürmediğimiz "devrim" bizim için ne anlama gelmektedir?

Sosyalistlerin aksine anarşistlerin, bir parti kurup iktidara gelmesi ve sonrasında devrimlerini gerçekleştirmesi gibi bir planı yoktur. Bizim için devrim kondüsyonlara bağlı, beklenmesi gereken bir durum, ele geçirilecek bir iktidar değildir. Şİmdi ve şu andaki tahakküme karşı verdiğimiz mücadele bizim için devrimdir. "Politik devrimciliğin" ötesinde anarşistler yaşadığımız toplumun kültürünü de değiştirme çabasındadır. Kısacası anarşist devrimci bir "kültür devrimcisi"dir. Milyonlarca insanın beraber yaşadığı kentlerden en ufak arkadaş gruplarına, aileye kadar inen tahakküm ve iktidar kültürünü bulunduğu her alandan yıkmak için mücadele etmemiz gerekmektedir. Artık varoluş amacımızı iyi bir aile, sosyal bağlar, para çıkmazlarında kurgulamaktan uzaklaşmaya başladrız. Bireyde başlayan bu devrim ve değişim toplumsal ilişki biçimlerine yansıyarak toplumsal bir değişimin kendisininde bir zincir gibi değiştirmeye başlar. Bireyden topluma doğru giden bu değişim ve iktidar alışkanlıklarını yerine anarşist ilkelerin alması devrimin kendisidir. Patronu tarafından sömürülen işçilerin bir kolektif kurup patronsuz ve sömürüsüz bir üretim ilişkisine girmesi bizim için devrimdir. Ailesi tarafından baskıya uğrayan bir gencin aile tahakkümünden kurtulup özgürleşmesi bizim için devrimdir. Yaşam alanlarımızda faşizme, ırkçılığa, türcülüğe ve homofobiye izin vermememiz bizim için devrimdir. Kariyer planları içinde kendini çıkar ilişkilerine teslim eden, geleceği karartılan bir gencin sırtını dayanışmaya yaslayabilmesi, bir gelecek güvencesi sağlaması bizim için devrimdir. Bütün bunları gerçekleştirmek için belirli takvim günlerini veya devletin yönetim şeklinin değişmesini beklememize gerek yoktur. Teşhir dilini koyarak, bu düzenin çelişkilerini göstererek başlarız. İktidar her yerdeyse ve her düzende kendini kolayca var edebilecek bir şeyse biz de paylaşma ve dayanışmayı ve tahakkümsüz bir kültürü yaratmak, korumak için yarını beklemeden bugün ve şimdi bunun için mücadele etmeliyiz.
Bunları gerçekleştirirken karşı olduğumuz iktidar ilişkilerini karalamaktan ve yıkmaktan bahsetmekle kalmayıp alternatif ilişki biçimlerini ve kurumları kurmamız gerekmektedir. Sadece karşıtlıklar üzerinden bir araya gelmek değil aynı zamanda ideallerimizi pratiğe dökerek deneyimlememiz , propagandanın ötesinde elle tutulur alternatifler koymamız lazımdır. Tahakkümsüz kurumlar arttıkça toplum, anarşizmin bir ütopya olmadığını, gerçekleşmesi mümkün bir düzen olduğunu anlaması kolaylaşacaktır. Bu yapılarda iş bölümleri ve karar alma süreçlerinin hiyerarşisiz işlemesi alışagelmiş yapılardan farklı olacaktır ve deneyimlenmesi gereken nokta odur. Bu hedefleri gerçekleştirmek için güçlenmeye, toplumsallaşmaya yani örgütlenmeye ihtiyacımız vardır. Verilecek bu kavga da örgütlülük olmadan nihayete eremez. Özgür biçimde kolektifleşmiş olan; duygu, akıl, emek ve vicdan, bu gerçeklerin hayata geçirilmesini sağlayacak olan; politik hat, strateji, organizasyon becerisi, operasyonel yeterlilik ve örgütlülüğe ihtiyaç duyan daha türlü unsurlara ihtiyaç duymaktadır. Örgütlülükle birlikte ortaya çıkacak kolektif hareket etme becerisi bizi amacımıza ulaştırmak için gerekli olan temel gerçekliktir. Bununla birlikte örgütlülük, birbirimizi bulmayı ve iktidarı en küçük alanlardan başlayarak ortadan kaldırma deneyimini birlikte yaşamayı sağlar . Bu deneyim iktidara olan öfke ve farkındalığın diri tutulmasını sağlarken, özgürleşmek için atılan adımların bir araya gelmesi, arzuladığımız özgürlüğün hayata geçebileceğini de yaratılacak ortak yaşam alanlarında bize gösterecektir. Baskıcı güçlerin yapaylığını ve tutarsızlığını reddeden bizler düşündüğümüzü ve düşlediğimi eyleme dökmek adına inandığımız mücadeleyi sürdürüyoruz. Yıllarca huzur ve özgürlük vadeden sistemlerin açlık, savaş, küresel ısınma ve emek sömürüsünden başka bir şey getirmediği görüyoruz. Yapay değerlerle sömürü ortamı yaratan iktidarın oluşturmaya çalıştırdığı yalnızlaştırılmış, üretkenliği elinden alınıp tüketim çılgını 21.yy insan profilini kabul etmeyip kolektif direnişimizi ortaya koyuyoruz.Yüzlerce yıldır kanla, ölümle çizilen sınırları yok sayıp hayatlarımızı dönüştürdüğümüz yaşanası-yeri kurmak mümkün ve hayalini kurduğumuz dünya, iktidar ve güçlerinden büyük!

İstanbul Anarşi İnisiyatifi

https://anarsiinisiyatifi.org/koseyazilari/anarsist-mucadele-nedir/
======================================================l
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center