A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) polemica cubana: CUBAANSE ANARCHISTEN KONDIGEN DE OPENING VAN DE ABRA AAN: SOCIAAL CENTRUM EN LIBERTAIRE BIBLIOTHEEK (ca, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 26 Aug 2018 00:18:47 +0300


In Cuba begint op 5 mei 2018 een nieuwe fase in het proces van zelf-emancipatie van een groep van Cubanen, met de opening van ABRA: sociaal centrum en libertaire bibliotheek. Dit initiatief van het Libertair Atelier Alfredo Lopez (een anarchistisch, anti-autoritair en anti-kapitalistisch initiatief dat in 2012 ontstond en dat is aangesloten bij de Anarchistische Federatie van het Caribische gebied en Centraal Amerika) met de effectieve en vitale deelname van soortgelijke groepen zoals de Cuban Critical Observatory, de Guarduabosques, evenals de inzet van andere individuen, streeft naar het opbouwen van een autonome en duurzame ruimte in Cuba nu. ---- Een ruimte om ervaringen en praktijken te delen die onafhankelijk zijn van enige buitenlandse of nationale regering, of instituties die ze vertegenwoordigen, gericht op de vaardigheden van de betrokkenen. Bij ABRA benadrukken we een praktijk die vooruit loopt op het type maatschappij waarover we dromen en van een type van verhouding die respectvol is voor het milieu, wat resulteert in een minimum van consumptie met een maximum van niet-vervuilende oplossingen.

Dit nieuwe initiatief is anti-kapitalistisch, aangezien het kapitalisme een soort van verhouding tussen mensen bevordert die gebaseerd is op nut, suprematie, concurrentie, winst, die allemaal niet leiden tot het type maatschappij dat wij nastreven. Dit wordt ondersteund door de staten en bedrijven die de wereld en ons land overheersen en vernietigen. Om deze reden staat het sociaal centrum tegenover alles wat historisch gezien vooraf is gegaan. Aan de andere kant is emancipatie niet mogelijk zonder onderdeel te zijn van verschillende gemeenschappen. Dat is waarom de ABRA bestaat in verhouding hiermee, zonder de vormen van onderdrukking die ze ondergaan te negeren, noch de overwinningen die ze in hun strijd boeken. Het centrum is ook betrokken bij de dynamiek van verzet en de creatie van andere, soortgelijke groepen, die we in ons centrum en in onze projecten zullen verwelkomen. ABRA streeft er naar een ruimte te bieden voor alle initiatieven die niet beperkt zijn tot het smalle raamwerk van conflict tussen de regering en de oppositie, maar in plaats daarvan zich direct inzetten voor de verschillende kwesties van het dagelijks leven en creatie in alle sferen van de werkelijkheid. Deze ruimte verzet zich actief tegen discriminatie gebaseerd op ras, etniciteit, sekse, seksualiteit, seksuele orientatie, gender identiteit, territorium, onderwijs niveau, economische status en iedere andere vorm van discriminatie. Het erkent ook de pluraliteit van gedachten (politiek, ideologisch, moreel, enz.), zonder ooit het uitoefenen van onze gedachten op te geven. ABRA biedt zich aan als een plek voor verbroedering, temidden van een stad met handel en controle, en biedt een ruimte met lokale, nationale en internationale tegen-informatie, zelf-training, herdenkingen, vieringen, bijeenkomsten aan, waarbij we streven naar het aanmoedigen van de precaire, productieve en autonome tegencultuur scene die in Havana en de Cubaanse regio bestaat.

Het sociaal centrum is gevormd als een horizontale sociale communicatie ruimte om een stem te geven aan nationale en internationale ervaringen die niet van belang zijn voor de hegemonische agentschappen, maar bijdragen aan een anti-autoritair en emancipatoir perspectief dat van belang is voor iedereen in Cuba die strijdt.

Hierbij zijn de middelen en de doelen niet in strijd met elkaar: ze zijn de horizon, de vrijheid van de persoon, de effectieve deelname die begint vanaf het directe gevolg.
---------------------------------------------------------------
Orig: (en) polemica cubana: CUBAN ANARCHISTS ANNOUNCE THE OPENING OF THE ABRA: SOCIAL CENTER AND LIBERTARIAN LIBRARY (ca, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center