A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, anarchist communist group: Geen oorlog anders dan de klasse oorlog! [en]

Date Sun, 29 Apr 2018 10:20:36 +0300


Honderd kruisraketten werden gelanceerd tegen de militaire installaties van het Assad regime. Na afloop zei de VS ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, dat de Verenigde Staten voorbereid zijn. Samen hebben de VS, Frankrijk en Groot Brittanie meegedaan aan bombardementen waar de Syrische massa’s die lijden onder het moorddadige regime van Bashar Assad niets aan zullen hebben. ---- Gezien kan worden dat alle drie de regimes in de VS, Frankrijk en Groot Brittanie hun eigen problemen in eigen land hebben, en dat een militair avontuur altijd een goed middel is om de aandacht af te leiden. Trump worstelt met het voortgaande Muller onderzoek, de onthullingen van ex-FBI directeur Comey, en voortgaande juridische verwikkelingen met porno ster Stormy Daniels en polls die zijn gebrek aan populariteit laten zien. Theresa May heeft te maken met serieuze verdeeldheid in haar eigen partij, verdiepende problemen over de Brexit, om nog maar te zwijgen over de situatie dat ze aan de macht kan blijven dankzij een alliantie met de DUP. Macron heeft te maken met toenemende onrust in eigen land die in toenemende mate lijkt op een herhaling van mei 1968.

Trump werd tot president gekozen op basis van een populistisch programma, maar een onderdeel van dat programma was dat hij troepen uit Irak zou terugtrekken en niet betrokken zou raken bij militaire avonturen in het Midden Oosten. Dit was in sterke tegenstelling tot Hillary Clinton die een agressieve houding aannam tegenover Rusland en oproept tot een no-fly-zone boven Syrie, wat een confrontatie met Rusland, Assad’s bondgenoot, zou hebben veroorzaakt. Nu heeft Trump zijn populistische basis verraden, tot schrik van sommige van zijn eerdere conservatieve ondersteuners.

Haley heeft gesteld dat de VS diens troepen in Syrie zouden houden en zouden beginnen met sancties tegen Russische bedrijven die zaken doen met Assad.

Sommige van de meest scherpe critici van Trump zijn kranten zoals de Washington Post geweest. In een leidend redactioneel net na de bombardementen bekritiseerde het de gezamenlijke Amerikaanse, Franse en Britse aanval als niet adequaat en viel Trump aan omdat hij had gezegd dat hij gereed was geweest om Amerikaanse troepen uit Syrie terug te trekken. Soortgelijke inzichten werden geuit in anti-Trump krant de New York Times. Het is duidelijk dat een substantieel deel van de heersende klasse van de VS een meer agressieve houding wil aannemen tegenover Rusland en diens bondgenoten. Ze maken zich zorgen over de nieuwe alliantie tussen Rusland, Turkije en Iran en de verzwakte invloed van de VS in het Midden Oosten.

Gedurende het laatste kwart van een eeuw zijn de VS en diens bondgenoten betrokken geweest bij constante oorlogvoering, waarbij gefabriceerde excuses werden gebruikt zoals de zogenaamde massavernietigingswapens om het regime van hun voormalige bondgenoot Saddam te ontmantelen, Khaddafi in Libie omver te werpen vanwege een zogenaamd bloedbad van burgers en nu de gas aanvallen door het Assad regime.

De aanvallen op het Syrische regime waren niet een reactie op het laatste moment, maar het gevolg van plannen die gedurende veel maanden zijn voorbereid, zoals kan worden gezien door het hoge niveau van coördinatie tussen de drie staatsmachten.

Grote delen van de heersende klasse van de VS, waaronder de leiders van het leger, hebben er weinig vertrouwen in dat Trump in staat is bewegingen tegen Rusland en diens bondgenoten te overzien. Dat is waarom de campagne tegen Trump in intensiteit toeneemt op het zelfde moment dat de VS en diens bondgenoten agressieve bewegingen maken. Dit is expliciet gesteld door neo-conservatieven die de verwijdering van Trump verbinden met de uitbreiding van oorlog bewegingen.

In de VS, Frankrijk en Groot Brittanie is een wijdverbreid anti-oorlog gevoel en dit wordt versterkt door de bombardementen. In Duitsland hebben delen van de heersende klasse de behoefte uitgedrukt om zich te herbewapenen en, tegelijkertijd, een buitenlands beleid te voeren dat minder afhankelijk is van de VS. Deze verandering wordt gerechtvaardigd door “hoogstaande morele en humanitaire standaarden” van Duitsland.

Assad is een bloeddorstige dictator en het is zeker mogelijk dat hij gas aanvallen heeft gebruikt tegen de Syrische bevolking. Echter, degenen die Assad veroordelen zijn de zelfde staten die massale bombardementen op Hamburg en Dresden en twee atoombommen op Japan tijdens de tweede wereldoorlog, het gebruik van het chemische wapen Agent Orange in Vietnam, evenals de inzet van napalm daar en eerder in Griekenland, en het gebruik van witte fosfor in Fallujah door Saddam, toen de bondgenoot van het Westen, rechtvaardigden. Recentelijker heeft de Britse regering weinig aarzeling over het leveren van de wapens die door het Saoedische leger worden gebruikt om talrijke burgers in Jemen te vermoorden.

De VS realiseren zich dat ze invloed in het Midden Oosten hebben verloren. De VS en diens bondgenoten steunden de islamistische milities in het begin in hun pogingen om Assad omver te werpen. Nu is de IS een schaduw van diens voormalige zelf en Assad controleert 75% van Syrie. Rusland was gewaarschuwd voorafgaande aan de bombardementen, met de hint dat diens eigen krachten en bases daar niet zouden worden geraakt. Niettemin werd duidelijk gemaakt dat de VS nog steeds de enige overlevende supermacht is en dat Rusland moet oppassen.

Rusland zal diens bondgenoot Syrie niet zo gauw in de steek laten. Het heeft de haven aan de Middellandse Zee, die Syrie heeft, nodig. Aan de andere kant zouden de VS Rusland graag willen indammen tot de Zwarte Zee en maken ze zich serieus zorgen over de nieuwe alliantie, hoe tijdelijk die misschien ook kan zijn, tussen Turkije en Rusland en de toenemende kracht van de Sji’itische as in Iran, Irak en met Hezbollah in Libanon.

Israel lanceerde diens eigen aanvallen op diens oude vijand, Syrie, duidelijk met de goedkeuring van de VS. Turkije probeert diens invloed en aanwezigheid in Syrie uit te breiden en heeft zich gekeerd tegen de door de Koerden gecontroleerde enclave Afrin, waardoor het de spanningen tussen de grote machten uitbuit.

Ongeacht de uitkomst is het duidelijk dat de wereld en de regionale machten zich opmaken voor meer gewapende conflicten. In Syrie zijn meer dan 400.000 mensen afgeslacht en veel meer zijn alles kwijt. In Irak is de situatie hetzelfde. De massa’s daar hebben niets te winnen van de moorddadige en barbaarse praktijken van de verschillende gewapende bendes, of ze nu Russisch, Amerikaans, Turks of islamistisch enz. zijn. Alleen revolutie om al deze regimes omver te werpen biedt enig alternatief.

Nu roepen we alle internationalistische en klassenbewuste arbeiders, communisten, anarchisten en revolutionaire socialisten op samen te komen onder het ‘Geen oorlog anders dan de klasse oorlog’ spandoek om arbeidersklasse verzet tegen de oorlogsmachine van de bazen te bevorderen.

Oorlog is de gezondheid van de staat!

Geen oorlog anders dan de klasse oorlog!

https://www.anarchistcommunism.org/2018/04/18/no-war-but-the-class-war-war/
------------------------------------------------------------
Orig: (en) Britain, anarchist communist group: No war but the class war!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center