A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, anarchist communist group ACG: Afrin: Een internationalistische positie – ACG verklaring [en]

Date Sat, 21 Apr 2018 10:32:39 +0300


We verafschuwen de invasie van de stad Afrin door de Turkse staat en diens leger. De voornaamste reden voor dit militaire avontuur is dat de Turkse regering vreest dat de Syrische Democratische Krachten (SDF) – vooral gecontroleerd door Koerdische krachten, de PYD (Democratische Eenheid Partij), de Bescherming Eenheden van het Koerdische Volk (YPG) en de Bescherming Eenheid van Vrouwen (YPJ), nauw verbonden met de PKK, de Koerdische nationalistische partij die binnen de grenzen van de Turkse staat actief is – hebben geprobeerd een zone van invloed op te zetten dichtbij de grens van Turkije. Een Koerdische zone dichtbij de grens is een bedreiging voor het Erdogan regime in Turkije, wat vreest dat dit de 16 miljoen Koerden die binnen de grenzen van Turkije leven zal aanmoedigen. ---- Rusland is een alliantie met Turkije aangegaan, wat problemen vertegenwoordigt voor diens klant, het Assad regime in Syrie. Russische vliegtuigen controleerden de lucht boven Afrin, dus de inname van deze stad door het Turkse leger is met de bedekte goedkeuring van Rusland.

Het Assad regime maakt zich zorgen over de steun van de VS voor de YPG. De VS hebben de SDF gesteund bij diens aanvallen op de ISIS jihadisten, evenals het bevorderen van diens belangen en invloed in de regio. Het heeft tien tijdelijke bases gevestigd om deze doelen na te streven.

Het Assad regime wil de terugtrekking zien van alle bezettingsmachten in Syrie, waaronder die van de Amerikanen en de Turken. Rusland, dat tot nu toe Assad volledig steunde, is verhoudingen aangegaan met Turkije en wil een einde aan de oorlog in de regio die tot recentelijk diens eigen interventie in de regio met het gebruik van luchtaanvallen en de inzet van speciale krachten inhield. Het Assad regime maakt zich zorgen over de ontwikkeling van Koerdische enclaves, maar is zich er van bewust dat de Turkse staat niet alleen deze enclaves wil vernietigen, maar Syrie wil ontmantelen, met diens steun voor jihadistische legers.

De VS hebben de Koerdische krachten gesteund, niet vanwege zorgen voor “democratie”, maar om deze krachten te gebruiken tegen ISIS en om toegang te krijgen tot olie en gas bronnen. Van diens kant was de YPG blij genoeg over deze steun. Echter, nu maken de VS zich zorgen dat diens alliantie met de Turkse staat in gevaar wordt gebracht door de in toenemende mate hartelijke verhoudingen van de Turkse regering met Rusland en dit leidde tot het besluit van de VS om de steun aan de Koerden in te trekken.

Voor ons als internationalisten is het eerste doel om de Turkse invasie te veroordelen en hiertegen te mobiliseren, evenals tegen de voortgaande Britse bewapening van de Turkse staat.

Zoals onze kameraden in de anarchistisch communistische groep in Turkije, Yeryuzu Postasi, opmerken:

“We kunnen zien dat machthebbers in verschillende landen blij zijn met de Afrin operatie. Begrepen wordt dat Rusland en de VS hun plan om Syrie op te delen in hun invloedssferen opzetten en waarschijnlijk zijn ze er mee akkoord gegaan. Engeland is bereid een deel van de olie reserves en andere grondstoffen te nemen – mogelijk, opnieuw, via een partnerschap tussen Shell en Koc Holding. Frankrijk wil diens activiteit in de regio opnieuw vestigen.”

Het Democratische Zelfbestuur van de Afrin provincie, wat de de facto regering van de regio is en die wordt gecontroleerd door de SDF, heeft Assad opgeroepen ze te helpen. In andere woorden, steun van een moorddadig regime waarvan ze autonomie willen hebben.

Zoals een Koerdische anarchist heeft opgemerkt:

“Ik kan concluderen dat in Bakur en Rojava een paar zeer disciplinaire en autoritaire politieke partijen, PKK en PYD, achter het opbouwen van het democratische confederalisme in Koerdistan, Bakur en Rojava zitten. Deze partijen nemen de belangrijke besluiten, het plannen en ontwerpen van het beleid, en ook het opzetten van diplomatieke verhoudingen met andere landen en andere politieke partijen. Ze onderhandelen met hun vijanden of de staten, en maken oorlog of vrede. Natuurlijk, dit zijn grote kwesties en zeer belangrijke kwesties aangezien ze de toekomstige bestemming van de maatschappij bepalen. Echter, het zijn helaas de politieke partijen die deze besluiten nemen en niet het volk in hun eigen vergaderingen en massa bijeenkomsten, of door directe actie.”

De imperialistische machten kiezen zoals gebruikelijk een kant in overeenstemming met hun belangen en niet wat het beste is voor de mensen uit het Midden Oosten. Als anarchistische communisten steunen we geen enkele factie in een inter-imperialistische oorlog, zelfs als sommigen van hen de kant lijken te kiezen van degenen die door ISIS of Turkije worden aangevallen. Nationalistische politieke partijen, die nieuwe staten willen vestigen, steunen we ook niet, ongeacht hoe libertair de retoriek kan zijn. Mogelijk zijn er voorbeelden van zelfbestuur in delen van Rojava, maar het probleem is dat het nog steeds uiteindelijk wordt gecontroleerd door autoritaire politieke partijen die een cultus hebben rond hun leider Ocalan. Het is geen beweging in de richting van echte zelf-organisatie als je het kunt doen omdat de grote leider heeft gezegd dat je dit moet doen. De situatie is heel ingewikkeld en hoewel we solidair moeten zijn met al degenen die worden vermoord door – en zich verzetten tegen – Turkse krachten, Syrische krachten, ISIS enz., steunen we niet on-kritisch nationalistische partijen zoals de YPD die het leiderschap van het verzet hebben aangenomen.

Het zijn de massa’s uit de provincie Afrin en uit Syrie, de boeren en arbeiders die lijden onder de vormen van degradatie door al deze moorddadige bendes, of het nu die van de Turkse staat, de verschillende jihadistische krachten, de VS en Rusland, de Hezbollah en Iraanse eenheden zijn. Het zijn de massa’s die lijden onder massale verplaatsingen, bloedbaden, bombardementen, massale verkrachtingen en de vernietiging van hun land en huizen. Noch kan worden vertrouwd op de Koerdische nationalisten die steeds opnieuw allianties sluiten met verschillende regionale machten en wereldmachten, slechts om iedere keer te worden bedrogen. Het enige antwoord voor de situatie is de ontwikkeling van een sterke arbeidersklasse beweging tegen oorlog en tegen het kapitalisme.

https://www.anarchistcommunism.org/2018/04/03/afrin-an-internationalist-position-acg-statement
-----------------------------------------------
Orig: (en) Britain, anarchist communist group ACG: Afrin: An internationalist position – ACG statement
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center