A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) anarsist faaliyet: Hapishanelerdeki Tek Tip Elbise Dayatmasına Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

Date Fri, 8 Sep 2017 09:50:15 +0300


Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi'nin (TDİ) çağrısıyla, hapishanelerde tutsaklara dayatılmak istenen tek tip kıyafet uygulamasına karşı Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. ---- Açıklamada "12 Eylül faşizminin de aynı şekilde tutsaklara tek tip elbise giydirmeye çalıştığını, ancak tutsakların bu elbiselerini yırttığını ve şimdi de böyle bir işkence uygulamasına geçilirse tutsakların hapishanelerde tekrar bu elbiseleri yırtacağı" vurgulandı. Ayrıca "bizler çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, dışarıdaki sesi, soluğuyuz ve biliyoruz ki tek tip elbise tek başına tutsaklara değil, bütün topluma giydirilmek isteniyor. Bizler de buna izin vermeyeceğiz" denildi.

"Devrimci yürekler yıkılacak hücreler", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük", "Asla teslim olmayacağız", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur", "Tecrit öldürür dayanışma yaşatır", "Teptip nedir? işkencede işkencedir", "Tektip nedir? tecritte tecrittir", "İçerde dışarda hücreleri parçala" sloganları atıldı. Eylemde iki kişi tek tip elbise dayatmasını protesto etmek için üzerine giydikleri tek tip elbisileri parçalayarak "tek tip elbiseye hayır" derken, bizler de tek tip elbise dayatmasına karşı tektipleştirmeyi, işkenceyi, tecritte tecriti sembolize eden kutularla eylem boyunca bir mizansen oluşturduk.

Devletin tutsaklara yönelik bu dayatmasına, işkence ve sindirme politikasına karşı içeride devrimci tutsaklar dışarıda devrimciler olarak bu mücadeleyi yükselteceğiz.

Devrimci Yürekler Yıkılacak Hücreler!

https://anarsistfaaliyet.org/sokak/hapishanelerdeki-tek-tip-elbise-dayatmasina-karsi-basin-aciklamasi-yapildi/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center