A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) yeryuzupostasi.org: İtalya'da taban sendikaları 27 Ekim'de greve çıkıyor

Date Tue, 24 Oct 2017 10:40:09 +0300


Anarko-sendikalist USI (Unione Sindacale Italiana) ve diğer taban sendikaları 27 Ekim'de İtalya genelinde, çalışma şartları, ücretler, emeklilik hakları, özelleştirmeler, ırkçılık ve askeri harcamalara ilişkin taleplerle genel grev örgütlüyorlar. ---- Greve katılacak olan aralarında CUB, SGB ve COBAS'ın da olduğu grupların gerek kamu gerekse özel sektör çalışanlarını ilgilendiren taleplerinden bazıları şöyle: ---- * Ücret, sosyal ve ekonomik durum, cinsiyet ve göçmen olmaktan kaynaklanan eşitsizlikler ortadan kaldırılsın ---- * Yüksek ücret artışları gerçekleştirilsin, çalışma saatleri azaltılsın ve çevre için kamusal yatırımlar arttırılsın ---- * 60 yaşında ya da 35. yılda emeklilk ---- * Özelleştirmeler durdurulsun ---- * Sağlık, barınma, eğitim ve ulaşım evrensel hak olarak tanınsın ---- * Grev hakkı önündeki engeller kaldırılsın ---- * Her türlü savaş harcaması azaltılsın

Grevi örgütleyen sendikaların özellikle ulaşım sektöründe etkin olduğu bu nedenle özellikle tren ve otobüs seferleri ile nakliye hizmetlerinde aksamalar yaşanacağı ancak grevin diğer hizmetleri de etkileyeceği öngörülüyor.

Öte yandan sendikalar grev süresince temel hizmetlerin asgari düzeyde devam edeceğini belirtti. (Kaynak: Freedom News)

http://www.yeryuzupostasi.org/2017/10/17/3835/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center