A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) sosyal savas: İnfiAl misyonunu tamamladı...

Date Fri, 13 Oct 2017 09:07:27 +0300


infiAl mekan projesi sona erdi...Bir mekan projesi olarak infiAl'in bugün geldiğimiz noktada misyonunu tamamladığını ve artık onu sona erdirdiğimizi duyurmak istiyoruz. ---- Yola ilk çıktığımızda, infiAl'in mevcut anarşist mücadele açısından belli bir evreyi kapsayan bir proje olduğunu, bu anlamda sonsuza dek yaşayacak bir kurum olarak düşünmediğimizi belirtmiştik. Her proje ibi, mekan projelerinin de belli bir ömrü vardır. Bu mekanı açan ve yürüten insanlar olarak anarşist ücadelemizi tek başına bir mekana endekslemek bir hata olurdu. O nedenle, bu iki yıllık süreçteki kazanımlarımızla doldurduğumuz bohçamızı alıp, farklı alanlarda yeni zeminler yaratarak devam ediyoruz yolumuza..

Başında belirttiğimiz gibi, mekanı anarşist, anti-kapitalist, ekoloji ve hayvan özgürlüğünden, kuir harekete kadar birbirleriyle doğrudan veya dolaylı irtibatı olan eğilimler arasında, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ilkesine dayalı bir çeşit dirsek teması oluşturulmasına zemin sağlamanın ve tüm iktidarlara karşı, örgütlenmeyi ve harekete geçmeyi desteklemenin küçük bir adımı olarak gördük. Bu iki yıllık zaman zarfında hedeflerimize büyük oranda ulaştığımızı söyleyebiliriz. Elbette ki, tüm hedeflerimize ulaştığımız söylenemez. Ancak bir çok deneyimde olduğu gibi, bir mekanı kapatmak, bir yayına son vermek ve bir örgütlenmeyi feshetmek ne kadar bir yenilgi veya bir kopuş olarak hissedilse de, bu sefer infiAl mekan deneyiminin sona erdirilmesi yeni örgütlenme zeminlerine ve alanlarına yol açacağı sebebiyle örgütlenmemiz açısından bir yenilenme ve artık işlevini yitirmeye yüz tutmuş yüklerden kurtulmamız anlamına geliyor.

Biz anarşistler geleneksel hareketlerden farklı olarak, işlevini yitirmiş araçları feshetmekten imtina etmiyoruz. Örgütlenme, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve mücadele ağlarını beslediği ve farklı zeminlere yaydığı sürece örgütlenmelerin kendi kendilerini yenilemelerini, feshetmelerini, yöntemlerini değiştirmelerini ve hatta dağılmalarını destekleriz. Mutlaklaştırılmış her türlü projeye şüpheyle bakarız. Ancak otonomiye, koordinasyona ve mücadeleye dayalı olarak istikrarlı ve sağlam ilişki ağlarının örülmesi için çabalarız.

İnfiAl, bizler için anarşist ideallerin, ilkelerin ve pratiğin yaygınlaştırılması çabasına bir zemin oldu. Mekanın bir sosyalleşme alanı olmaktan ziyade, kapitalizme, devlete ve tüm tahakküm kurumlarına karşı mücadeleye odaklanmış, insanlar için bir zemin olarak kullanılmasına özen gösterdik. Tüm bunları yaparken kendimizi de tartıştık, eleştirdik, dayanışmanın ve karşılıklı yardımlaşmanın hayatiliğinden kopmadık. Bu vesileyle, bir çok örgütlenmeye, kolektife ve projeye hayat verdik. Karadut Gıda Kolektifi, Anarşist Kütüphane, DistroA, Coğrafyalararası Anarşist Sinema Kolektifi, Sosyal Savaş Yayın Kolektifi, Queer-A ve mevcut kolektiflerin koordine olduğu Anarşist Gruplar Koordinasyonu mücadelemizin bundan sonraki evrelerinde birlikte olacağımız araçlar ve ittifaklar olacaktır.

Şimdilik bu projelerle sürdürdüğümüz örgütlenme ve mücadelemiz Tarlabaşı'ndaki mekanda olmasak da devam edecektir. Anarşist mücadeleye inancı olan herkesin doğru izleri takip edip birbirini bir şekilde bulacağını biliyoruz.

Bitmedi kavga...sürecek...
yenilenmiş araçlarla...

Görüşmek üzere..

http://sosyalsavas.org/2017/10/infial-misyonunu-tamamladi/#more-31503
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center