A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Belgium, Leuven Anarchistische Groep

Date Wed, 4 Oct 2017 09:30:21 +0300


Op 3 oktober komt Theo Francken, staatssecretaris voor asiel en migratie, spreken in Leuven. Franckens rechtse retoriek is een onderdeel van de opkomst van uiterst rechts over de hele wereld. Als een echte conservatieve/neoliberale politicus, juichte hij de politierazzia's en het verjagen van migranten rond Brussel Noord toe. Hij had het over "opkuisen" en vergeleek daarmee mensen met afval. Recent nodigde hij zelfs de NISS (Soedanese geheime dienst) uit om Soedanese vluchtelingen te identificeren. Veel van deze mensen sloegen net op de vlucht voor vervolging door dit regime. De ironie is dat ze hier aankomen om een Theo Francken te vinden die collaboreert met dezelfde geheime diensten die hen vervolgden in Soedan. ---- Wij roepen op tot protest omdat we als groep tegen deze politiek van uitsluiting en racisme zijn. Voor ons zijn mensen geen afval en we geloven niet in de opdeling van mensen in eerste- en tweederangsburgers. We voelen ons meer verbonden met gewone mensen van overal ter wereld dan met "onze" Belgische politici. We verklaren ons solidair met alle migranten en mensen die een betere toekomst zoeken. We vragen niets van politici, maar vechten voor een beter leven voor alle mensen, van onderuit.

Opkuisen doe je met afval, niet met mensen. Om deze reden roepen we op om samen te komen op het Martelarenplein voor het station, om 17u30. Van hier trekken we samen naar de Pieter De Somer aula, waar Francken komt spreken.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center