A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Coğrafyalararası Anarşist Film Festivali Programı (23-24-25 Eylül 2016)

Date Tue, 20 Sep 2016 13:13:26 +0300


Coğrafyalararası Anarşist Film Festivali önümüzdeki haftasonu başlıyor. Anarşist Sinema Kolektifi manifestosu ve Etkinlik Program aşağıdaki gibidir. ---- "Ön-kelimelerle hayata geçirilmek istenen festivalin, konu evreni genellikle sınırlanmış bir çerçeveden doğru kendini ifade ettiği için, film tercihleri sabitlenmiş bir durağanlığa sahip olduğu kanısını uyandırır. Bu yüzden öncelikle "coğrafyalararasılık" ve "anarşist" kavramalarının bize ne ifade ettiğini açıklamak gerekir. Neden "uluslararası" kelimesi varken coğrafyalararasılığın tercih edildiği akla gelebilir."Uluslar" üzerinden bir eşitlik varsayimi (delegasyonlar) yerine, yaşam alanından doğru hayata yönelmiş soru ve yanıtların içerisinden konuşup başka yaşam alanlarıyla bağlar kurmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Coğrafyalararası "bağlar" kurmanın sadece sınırlar ve ülkeler gibi uzaklıkları aşmanın bir yöntemi olmadığını; resmi ve tek düze bir düşüncenin ötesinde bu coğrafyalararasılığın sebebi; tekillikler arası, ortaya çıkmamış potansiyeller arası, özneler yada reddiyeler arası, tartışan düşünceler arası, en önemlisi de yaşayan ütopyalar arasında bağların kurulmasındandır. Festivalin mataryalleri de bu bağlanmaların etrafında yol alacaktır."

- Coğrafyalararasi Anarşist Film Festivali

Manifesto

- Anarşist Sinema Kolektifi, anarşist ve anti otoriterlerin mücadelelerini büyütmeyi, varsa nihai hedeflerine yönelik basamak sağlamayı; anarşinin tarihsel mirasını aktarmayı misyon edinen, bunun için sinemayı kullanan, üreten, etkinlikler düzenleyen bir kolektiftir.

- Film üretimlerinin/gösterimlerin veya atölyelerin amacı 'kendilerinden olmayan' kişilere ulaşmak ve bu fertleri dönüştürmek olduğu kadar kendileri arasındaki dayanışmayı, yoldaşlığı artırmak olmalıdır.

- Film üretici ve izleyici arasındaki ayrımını kaldırmayı, profesyonleşmenin ve sinemadaki tüketici anlayışın önüne geçerek anarşist sinemacı profili oluşturmayı hedefler.

- Film yapımında, atölyelerde, gösterimlerde(yahut sinema alanındaki herhangi bir etkinlikte) hiyerarşisiz örgütlenmeyi, yetenek ve arzu birlikteliğinde iş bölümünü şart koşar.

- 'Örgüt için eylem değil, eylem için örgüt' şiarında manifestoyu benimseyen kişiler ve/veya manifestoya uyan etkinlik düzenleyenler 'anarşist sinema kolektifi' adını kullanabilir ve yerelliğini tanıtan ön ad koyabilir (Beşiktaş anarşist sinema kolektifi gibi), etkinliklerinden sonra kendini feshedebilir.

- Kolektifler aktif oldukları süreçte, öteki yerelliklerden gelen çağrılara olumsuz da olsa yanıt vermek mecburiyetindedir. Ekipman eksiğinin veya teknik yetersizliğin giderilmesi gibi dayanışma örnekleri, kendini anarşist sinema kolektifinin bir parçası ve yerelliği olarak görenlerin mülkiyete/mülkiyetçiliğe karşı alması beklenen tavırdır.

ETKİNLİK PROGRAM

CUMA

14:00 - 14:20 Açılış

14:20 - 15:25 İşte o Anarşistler: 1 Mayıs 2009 Cihangir, Ana Haber Bülteni
Kara Blok'a Giriş: Kara Blok eylemcilerinin neden şirketlerin mülklerini imha etmek için militan taktikler kullandığını anlamayanlara: kara blok eylemcileri protestocu değildir! Onlar sokağa protesto etmek için çıkmıyorlar! Onlar baskının sembollerine ve mekanizmalarına karşı doğrudan eylem gerçekleştirmek için sokaktalar.
Muğlak Hisler
İmam Böceği: Sıradan bir fırıncının dükkanında karşısına çıkan 'imam böceği' karakteriyle vermiş olduğu mücadeleyi konu alan film; günümüzdeki 'islami terör' olaylarına komik ve radikal bir dille cevap vermektedir.
Tavşan Uykusu
Yanan Öfke: ABD hükümetinin ve tüm baskı aparatlarının (FBI, IRS, BATF, Birleşik Terörizm Görev Kuvvetleri, yerel polis, mahkeme sistemi) ELF/ALF'e (Dünya Kurtuluş Cephesi/Hayvan Kurtuluş Cephesi) ve özellikle onları destekleyenlere saldırmak için kullandıkları taktiklerin bir bütünü olarak Yeşil Korku üzerine bir çalışma.
15:25 - 15:40 Mola
15:40 - 16:40 Emma Goldman'ın Devrimci Hayatı: Radikal kadın kurtuluş hareketine ilham kaynağı olan anarşist Emma Goldman'a dair güncel bir çalışma.
The Man Who Killed God: "Tanrıyı Öldüren Adam", ormanda artık oyunun kalmadığını fark eden ve beyaz insan avına çıkmaya karar veren Amazon kabilelerinden genç bir yerli avcı hakkında bir kısa film.
Ölü ve de Diri: Belgesel yakınları Newala Qesaba'da gömülü olan Kürt ailelerin dilinden vahşeti anlatıyor.
16:40 - 17:00 Mola
17:00 - 18:25 Alelade Sinekler
How Nonviolence Protects the State!: Şiddetsizlik Devleti Nasıl Korur!
Ateş Hücreleri Komplosu Proje Phoenix FAI / IRF Kara Enternasyonal: Proje 'Phoenix' Somut eylemin Atlantis'ine giden yolu işaret eden gizli kalmış haritanın açılmasıdır. Interzone'nun yanan şehirlerinin ötesinde varolmuş bilinmeyen ve kaybolmuş kıtadır. Kesintisiz otonom saldırının anarşist ilkeleri, Enternasyonalizm, Devrimci Dayanışma, eylem, diyalog, fikir ve örgütlü gayri-resmiyetle (enformel) yaratılmıştır. Dünya genelinde çeşitli doğrudan eylem gruplarının birbiri ardına gelen saldırıları tecritin sessizliğini kesintiye uğratıyor ve tekno endüstriyel sistemin hapishane toplumuna karşı karşı-saldırıya geçiyor.
Fırtınalı Cennetin İhtimali: Belgesel, Yunanistan polisinin Alexis'i katletmesinin ardından gözyaşının yerini alan öfkeye ve eylemliliklere ilişkin, Selanik'de 2009'da hazırlanan, eylemcilerin görüntülerinden ve alıntılardan oluşuyor.
18:25 - 18:45 Mola
18:45 - 19:15 Eve Dönmedim
Saniyenin Yarısı
Karşılıklı Yardımlaşma: Kapitalist rekabetin durmaksızın sürdüğü, insanların birbirine karşı çukurlar kazdığı bir dünyada, anarşistler farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor: Karşılıklı Yardımlaşma
Sistemin ... .: Sistem her şeyi her yeri ele geçiriyor. Şimdi sistemi çökertmenin zamanı.
Yerüstünden Notlar
19:15 - 19:30 Mola
19:30 - 21:00 Bambule: 1970′ lerde ulrike meinhof' un senaryosunu yazdığı ve tv için çekilen bir film. temelde, ev içi eğitiminin otoriterliğinden okul ve eğitime , alt metinde sınıf mücadelesinin yenilenmesi gerekliliğine uzanan bir çalışma...
21:00 - ... Kiracılar' iştiraki ile müzik: İnfiAl'in kardeş müzisyenlere yaptığı çağrıya yanıt veren ilk birkaç kişi. Ne ses çıkaracağını pek bilemeyen, İnfiAl'de kurulmayı ve ilk provasında sese kayıtsız kalamayanlarla buluşup organize olmayı uman bir takım...

CUMARTESİ

14:00 - 15:00 Ekipler Tanışma ve Kokteyl
15:00 - 16:15 Neden Büyük Şirketlerden Çalmayı Seviyorum: Alışveriş hırsızlığı değişim ekonomisinin reddidir. İnsanların emeklerini ve sermayelerini diğerleri ile ne kadar etkin değiş tokuş edebildiklerine dayanarak insanların yemek yemeyi, yaşamayı ve ölmeyi hak edişlerini inkar etmektir.
Yeşil Paranın Rengidir: Çevrecilik popülerleştikçe, şirketler ve iyi finanse edilmiş çevre örgütleri halkın çabalarını pazara dayalı çözümlere yönlendirmek için el ele çalışıyor. Ufukta belli belirsiz gözüken kontrolden çıkmış iklim değişikliğiyle birlikte, yıkımı durdurmak için kullanacağımız taktiklerin ve bizleri sembolik hareketlerin ötesine taşıyacak şeylerin neler olduğunu kendimize sormak zorundayız.
İyi Tüketici: Tüketim, doğal ihtiyaçların rasyonel olarak tatmin edilmesi midir? Daha çok tüketim, ilerleme ve mutluluk anlamına mı gelir? Tüketimin yaygınlaşması sınıf farklarının giderilmesi midir? Uluslararası markaların tüm dünyaya yayıldığı, yeni alışveriş merkezlerinin en geleneksel toplumların tüketim alışkanlıklarını bile değiştirdiği, insani ilişkilerin yerini giderek nesnelerle ilişkiye bıraktığı ve kitle iletişiminin tüm bu süreci yönlendirdiği çağımızı Baudrillard bu sorular aracılığı ile tartışıyor...
Toplama Kampına Karşı Anarşistler: Sokak hayvanları için sokaklardan sürülmesi, soykırıma uğratılması anlamına gelen ve aynı zamanda Kuzey Ormanlarının ranta açılarak yok edilmesi projesinin bir parçası olan Sarıyer'in Kısırkaya köyünde inşa edilen Kısırkaya Toplama Kampına karşı bugün gerçekleşen eyleme yüzlerce hayvan özgürlükçüsü ve anarşist katıldı.
Bizler Patlamanın Peşinde Olan Sonsuz Parçacığız: İnlerimizden ve mağaralarımızdan dışarı çıkmak için,her bir dar sokakta, güvenlik çeperinde ve tahakkümün yerinde ateşi çatallamak için kanatlarımızı açtık,
Bilinsin ki, bizler tüm istikametlere, tüm noktalara doğru taşıyoruz. Bizler patlamanın peşinde olan sonsuz parçacığız.
Ligetvédők: Macaristan'da hükümetin Şehir Parkı'nda bulunan ağaçların bir kısmını kesip yeni bir müze yapma planına karşı bir grup eylemci parka kamp kurup eylem başlattı.
White Palace
2/5bz - Gezilla 10000 years (2016): Video müzik kolaj
Zelal: Hazırlık sınıfında arkadaşının maruz kaldığı baskıya/tepkiye şahit olun ve bu yüzden kendi etnik kimliğini gizleyen bir üniversitelinin hikayesini anlatıyor.
What is Nationalism?: Milliyetçiliğe dair açıklayıcı bir kısa belgesel.
16:15 - 16:30 Mola
16:30 - 16:45 Dehlizdekiler: Sokakta, evde toplumun içerisinde yer alan bireylerin, gündelik hayatlarının gerçekliğini anlatıyor film. Öğrencilerin, seks işçilerinin, seyyar satıcıların, sokak müzisyenlerinin, aktivistlerin kesişen ama temas etmeyen hayatlarının devletin iktidar araçları ile distopik bir gerçekliğe dönüşmesi ve kendi gerçekliklerinin de bu distopik gerçeklik içinde kaybolmasıyla bu karanlığın içinde bir araya gelişleri anlatılıyor. Birliktelikleri distopik gerçekliğe alternatif bir gerçek yaratabilir mi yoksa distopyanın karanlığı birlikteliklerini de görünmez mi kılar?
16:45 - 18:00 Densizler Ekibinin Aktivist Video Hazırlama Sunumu
18:00 - 18:15 Mola
18:00 - 19:15 Roza: Belgesel, Rojava devrimini Kürtler, Süryaniler ve Araplar üzerinden anlatıyor. Bu halklar bir taraftan DAİŞ saldırılarına karşı kendilerini korurken diğer taraftan da demokratik özerklik gibi komünal bir sistemi inşa etmeye çalışıyor. Tabi ki savaşın bütün şiddetiyle devam ettiği Suriye'de hiçbir şey kolay değildir.

19:15 - 19:30 Mola
19:30 - 21:10 Les Anarchistes (2015): Brigadier Jean Albertini anarşist bir gruba sızar ve olaylar gelişir.
21:10 - .... Gozel Radyo ( DJ Set )

PAZAR

14:00 - 15:00 Diren Ayol!: Gezi ayaklanmasının oluşturduğu direnme ruhunun LGBTİ+ hareketi üzerindeki etkisini anlatıyor.

15:00 - 15:40 RePatriant, Yönetmenin Sunumu ve Gösterim: Bir zamanlar şu Kaf dağının arkasında özgürce ata binerdik, rüzgarla dans ederdik... düne bakınca... Çok değil, bir kaç yüzyılın sonunda, geri dönmek isterdik, yeni baştan denerdik, büyük umutla... Geri dönersen... Yerini bulursun... Geri dönersen... Sen de gelirsen, bir denesen... Yolunu bulursun...

15:40 - 16:00 Mola
16:00 - 16:40 Bone - Kemik
Bone - Kemik (Sunum)
Getrentt - Ayrı: Daha cok tüketenin ve "like" alanin populer"les"tigi, sapsanal alemlerde en cok arkadasi olanin ve takip edilenin egosal tatminligini yasayan kafasi karisik ,atomize olmus kalabaliklar icerisinde yalnizlasan bireylerin karsisinda paylasmanin,dayanismanin ve toplumsallasmanin en guzel örneklerinen birini sehrin en orta yerinde örnekleyen komüncülere...
1 Mayıs 2012: 1 Mayıs eylemleri esnasında İstanbul'da Kara Blok.
Kapitalizm: Game Over: Film Varşova'da 6 Haziran 2014'te gerçekleşen olayları konu alıyor. Eski Smyk mağazası, Polonya'nın serbest pazara geçişinin 25. yılı kutlamalarından 50 metre ilerisinde işgal ediliyor.
The Corporation, The CEO: Bundan 150 yıl önce şirketler, iş yapabilmenin düzenlenmiş bir yolu olarak ortaya çıktılar. şimdi ise şirket, küresel bir güç. şirket, hukuki anlamda bir "kişilik" olarak algılanan bu kurumun felsefesini ve işleyişini çarpıcı ropörtajlarla ve esprili bir bakışla mercek altına alan bir belgesel. dünya sağlık örgütü'nün, psikologların ve psikiyatristlerin kullandığı standart araçlarla bu "kişi"nin karakterinin temel özelliklerini incelemeye alan belgesel, oldukça rahatsız edici bir sonucu gözler önüne seriyor

16:40 - 17:00 Mola
17:00 - 17:40 Direnişi Pasifize Etmek: 20. yüzyılın en ünlü sosyal adalet zaferlerinden bazıları zamanımızın en büyük pasifistleri olan Mahatma Gandhi ve Martin Luther King'e bağlanmaktadır. Bu, tarihsel bir aklamayı teşkil eder, ki bu zaferler devlet kendi seçeneklerini tarttığında ve kötünün iyisini seçtiğinde elde edilir: pasifistler. Bu videoda, Derrick Jensen, Lierre Keith, Aric Mcbay, Harjap Grewal, Gord Hill ve Peter Gelderloos Gandhi mitinin çözümlemesini yapar ve militan eylemin direniş hareketinde neden önemli rolü olduğunu gözler önüne serer.
No Borders: New York özelinde ABD'de sosyal hareketlere dair bir belgesel
17:40 - 18:00 Mola
18:00 - 18:50 Anarşist Tutsaklara Özgürlük 2012: 2012 1 Mayıs'ında gerçekleşen olayların ardından anarşist harekete yönelik toplam 62 kişinin evlerinin basıldığı, gözaltına alındığı, sorgudan geçirildiği ve 15 kişinin 3 ay boyunca tutuklu kaldığı operasyona dair bir derleme.
Kara Blok: Şiddetin ve Aşkın Hikayesi: Aşkın ve Şiddetin Hikayesi - belgesel mi kurgu mu? - ana-akım medyanın "vandallar" veya "teröristler" olarak tanımladığı KARA BLOK'ların ortasında.

There is the Television: 1996'de ortaya çıkan bir virüs, 5 milyar insanın ölümüne yol açar. Çok az sayıda insan, yer altına çekilip virüsten korunmayı başarır. Kurtulanlar, çözüm bulabilmek için bir zaman makinesi geliştirirler. Henüz test aşamasında olan cihazı kullanmak üzere, mahkumlardan James Cole'u seçerler. Cole, ilk denemesinde yanlış bir tarihe gider. Başarılı olan ikinci denemesi sonucunda, kendisini 1990'da bir akıl hastanesinde bulur. Burada psikiyatrist Kathryn Railly ve çılgın oda arkadaşı Jeffrey Goines ile tanışır. Goines'un virüsün yayılmasında kilit rol oynadığından şüphelenen Cole, tekrar zaman yolculuğu yaparak birkaç yıl ileri gider. Ona inanmaya başlayan Dr. Railly'nin de yardımıyla Goines'un bu virüsü yaymasını engellemeye çalışan Cole, kendisini karmaşık olayların içinde bulur.
Beşinci
Ahmak
35: Bahtiyar amca, mülkiyetsizliğin getirdiği özgürlük ve huzurla yaşayagelmiştir bugüne. Çöplerden topladığı 35 boş şişeyi satarak karnını doyurur. Birgün yine günlük 35 şişeyi toplarken eski bir kitap bulup, bir kitapçıya satıp 100 lira kazanır. Üzerinde para taşımaya pek alışkın olmayan Bahtiyar amcanın bir anda dengesi bozulur. Ancak, parayı kaybedince tekrar kavuşur eski huzuruna..
What is Autonomy?: Otonominin ne olduğuna dair bir video.
Darwin vs Kropotkin: Bir tarafta doğada çatışmanın baskın ilişki biçimi olduğunu savunan Charles Darwin, öte yandan karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın hayatta kalmak için en önemli unsur olduğunu savunan anarşist Pytor Kropotkin tartışıyor.
18:50 - 19:10 Mola
19:10 - 20:50 Another Story of Progress: Belgesel çevresel yıkım, yerli direnişi ve ayaklanmalarını yeşil anarşist bir perspektiften ele alıyor.
20:50 - 21:00 Mola
21:00 - ... Yumruğunu Kaldır: Bu videoda, Çatışma Arşivinden ve Justseeds Sanatçılar Kooperatifi'nden Shaun Slifer tarafından derlenmiş 360 görüntü bulunmaktadır.
Değerlendirme Forumu: Festivalin eksiği gediğini, noksanların nasıl telafi edilebileceğini ve anarşist sinema üzerine ne gibi çalışmalar yapılabileceği üzerine bir fikir alışverişi ihtiyacı üzerine oluşturacağımız foruma ilgilenen herkesi bekliyoruz.

Şimdiden emeği geçen herkese teşekkürler...

COĞRAFYALARARASI ANARŞİST FİLM FESTİVALİ 2016
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center