A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL speciaal nr. – Oekraine: Tussen twee vuren [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sun, 23 Oct 2016 15:02:47 +0300


In recente jaren is de Oekraine in de media in Frankrijk en internationaal vaak voorgesteld als een tegendeel van Rusland. Het gezicht van diens winnende Eurovisie songfestival afgevaardigde zou dit beeld kunnen versterken. De werkelijkheid van de politieke en sociale situatie van dit land is echter een beetje complexer. ---- Rusland is een dictatuur. En een verslechterende economische situatie (verminderde olie en gas opbrengsten, economische sancties door Westerse machten) speelt een belangrijke rol in het versterken van dit tyrannieke regime. Het is ook een imperialistische macht die er naar streeft opnieuw een grootmacht te worden. We hebben beide gezien in zowel Syrie als in de Oekraine. Echter, dit agressieve beleid, wat verbonden is met de verdediging van diens belangen als een belangrijke economische speler in Oost Europa en het Midden Oosten, maakt het niet overbodig om de beleidskeuze van het regime van de Oekraine, dat voortkwam uit de protest beweging op het Maidan plein in Kiev tegen het einde van 2013, te analyseren.

De heersende coalitie vertrouwt op twee partijen: het Poroshenko blok en het Volksfront voor Yatsenyuk, twee libertair rechtse partijen die werken aan het vernietigen van wat over is van de verzorgingsstaat in de Oekraine. Het is de meerderheid in het parlement, onder voorwaarde dat de huidige politieke balansen nauw verbonden zijn met de strijd om de macht tussen de kapitalisten die aan het hoofd staan van de grootste rijkdommen van het land. Allianties worden gesloten en worden verbroken. Maar wat constant is, is dat de interne politieke samenstelling van de heersende klasse gebaseerd is op fracties van ultra-liberale pro-Westerse partijen en ultranationalisten en fascistische partijen. Toen de crisis fataal werd voor de vorige regering, tot begin 2014 overheerst door Yanukovych en de Partij van de Regio’s (pro-Russisch), kwam er een coalitie tussen de libertaire en fascistische partijen Svoboda (Vrijheid, 4,7% bij de verkiezingen in 2014) en Pravy Sektor (Rechtse Sector, 3%), die hielpen hem omver te werpen. In gelijke zin financieren sommige oligarchen sinds 2014 gedeeltelijk de bataljons van strijders die oorlog voeren in het Oosten, tegen de pro-Russische separatisten, en velen zijn verbonden met extreem rechts, zoals de bataljons Azov en Aidar [1].

De macht behoort toe aan de zelfde heersende klasse maffia die in de 1990s rijk werden onder het presidentschap van Leonid Kuchma, voormalig hierarch van de CPSU (Communistische Partij van de Sovjet Unie), gerecycled in het kapitalisme na de val van de USSR. Het is deze maffia macht die de Europese Unie politiek en financieel steunt. EU geld is eigenlijk essentieel voor het overleven van de Oekraine. De politieke crisis van eind 2013 ontstond na de verwerping van het akkoord over het “Oosterse Partnerschap” met de EU. Het akkoord betekent financiele steun van de EU in ruil voor een programma voor privatisering van de openbare dienstverlening, dalende lonen en pensioenen. En het is het zelfde akkoord dat Nederland in een referendum in april heeft verworpen.

De EU profiteert van schulden van de Oekraine

De EU en Rusland hebben daarom de verantwoordelijkheid voor de huidige crisis in de Oekraine, die wordt gekarakteriseerd door een situatie van een virtueel bankroet, gedeeld. Voor de EU zijn de belangen niet alleen geopolitiek (breidt diens politieke invloed uit en beperkt de Russische invloedssfeer), maar ook economisch. De EU profiteert van de schulden van de Oekraine, maar ook van diens activa. In het afgelopen jaar zorgde de regering voor de verkoop van havens, fabrieken en voedsel en distributie bedrijven aan Europese investeerders. Deze gesplitste verkopen van het land gaan nog jaren door. Het is in het bijzonder gevoelig op het gebied van land, aangezien het verschijnsel van land grijpen belangrijk is. Dat is wat grote bedrijven uit de Oekraine en Europa (Duitsland, Engeland, Zweden en in het bijzonder Frankrijk) doen. Charles Beigbeder, een voormalige presidentskandidaat van Medef en gekozen voor de UMP voordat hij de FN benaderde, is een van de Franse kapitalisten die in recente jaren in de Oekraine heeft geïnvesteerd. Na de ineenstorting van de USSR kregen boeren land terug, maar velen van hen hadden niet de financiele middelen om te investeren en te ontwikkelen. Ze begonnen geleidelijkaan land te verkopen, soms tegen een belachelijke prijs, aan grote groepen die wilden investeren voor grote bedrijven.

Hieraan moeten de herhaaldelijke schendingen van de mensenrechten en de toename van het politieke geweld worden toegevoegd. Merk op dat ze komen van zowel extreem rechts en pro-Russische organisaties als de regering. De gevolgen van de oorlog om de Donbass zijn dat ongeveer 10.000 mensen zijn vermoord, waarvan de overgrote meerderheid burgers. Sporadische gevechten gingen door aan de frontlinie, ondanks de Minsk akkoorden die een wapenstilstand inhielden. De pro-Russische propaganda is intens en geeft de regering van Kiev hiervan de schuld. Echter, de Westerse media houden hier geen rekening mee en zwijgen over het extreem rechtse activisme, zoals ze zwijgen over de corruptie en onderdrukking door de conservatief-liberale regering en de maffia in Kiev.

Wat zowel de Russische als de Oekrainse autoriteiten hebben gewonnen is de vorming van een ongekende haat tussen de twee volkeren. De pro-Russische groepen hebben een overweldigende verantwoordelijkheid voor de afscheiding van de Krim en de Donbass. De regering onderneemt acties die tegen de grote Russische minderheid in gaan (waaronder de taal). De regering in Kiev heeft er aan bijgedragen dat de pro-Russische groepen Poetin om steun vroegen. En in deze context strijden progressieve stemmen om te worden gehoord. Terwijl links verlamd is blijft er een sterke vakbond aanwezigheid over. Dit geldt in het bijzonder voor de UPF, met bijna 7 miljoen leden en in toenemende mate een kritisch vertoog, van een kant tegenover Rusland vanwege diens annexatie van de Krim en aan de andere kant tegenover de Oekraine vanwege diens a-sociale beleid. Merk ook op dat de Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden van de Oekraine (KVTU), die voor de crisis van november 2013 nationalistische posities verdedigde, geleidelijkaan meer sympathie heeft voor sociale strijd en zich meer keert tegen het bezuinigingsbeleid en de vernietiging van de openbare dienstverlening.

Rusland is waarschijnlijk het land dat de sterke staat het meeste heeft gebruikt, maar de Oekraine en de EU zijn bepaald niet de perfecte democratische antithese die ze ons willen verkopen.

Laurent Esquerre (AL Parijs-Noordoost) en Nestor Koutz (vriend van AL)

[1] Savchenko, de piloot uit de Oekraine die in Rusland een gevangenisstraf van 22 jaar uit zat wegens de moord op twee Russische journalisten (waarvoor ze de verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd), werd in mei vrijgelaten als onderdeel van een gevangenen ruil tussen Rusland en de Oekraine. Ze was aangesloten bij het bataljon Aidar en wordt door zowel extreem rechts als de regering beschouwd als de Jeanne d’Arc van de Oekraine.

Om dit artikel volledig te lezen: www.alternativelibertaire.org

http://www.alternativelibertaire.org/?Ukraine-Entre-le-marteau-et-l
--------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL n special – Ukraine: Between a rock and a hard place [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center