A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) ias Roemenie: Verklaring van totaalweigeraar van militaire dienst D. Chatzivasileiadis – Solidariteit vergadering Wat betreft de dreigende rechtszaak en mogelijke gevangenisstraf [en] [machine vertaling]

Date Tue, 28 Jun 2016 12:02:38 +0300


Op 2 juni zal de militaire rechtbank in hoger beroep oordelen over mijn vonnis van 12 maanden gevangenisstraf vanwege mijn tweede en derde weigering van de militaire dienstplicht. Gegeven het feit dat ik niet val in de juridische ruit van opschorting van een vonnis omdat ik in het verleden ben veroordeeld vanwege mijn politieke activiteit, het vonnis van mijn eerste veroordeling vanwege de overtreding van weigering om in het leger te dienen (vonnis van 12 maanden gevangenisstraf) werd afgekocht met de hulp van de solidariteitsbeweging. Verder werden drie administratieve boetes opgelegd van elk 6.000 euro vanwege vier oproepen die ik heb geweigerd. ---- De eindeloze vervolgingen, arrestaties, vernederende overplaatsingen, rechtszaken en vonnissen die werden opgelegd aan totaalweigeraars van de militaire dienst zijn een kenmerkende uitdrukking van staatsterrorisme, waarvoor militaire heerschappij essentieel is.

Zoals ik schreef vanuit de cellen van het politie hoofdkwartier waar ik voor de derde keer werd vastgehouden vanwege de weigering om te dienen (2/11/14):

“De opeenvolgende vervolgingen van totaalweigeraars vanwege onze consistente en politiek bewuste beslissing om het meest brutale mechanisme van autoriteit niet te dienen, bedoeld om de anti-militaristische, klasse beweging in te dammen. Ik erken het recht van militaire staatsrepressie niet. Mijn detentie in een cel, zelfs voor een nacht, is een brutale en onacceptabele belediging van iedere notie van vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Het verzet tegen staatsbrutaliteit zal niet buigen. Het zal groeien en het zal winnen. Een onmiddellijk einde aan de vervolging van totaalweigeraars en een einde aan de arrestaties.”

In het bijzonder het opleggen van forse boetes volgend op iedere oproep om te dienen is een facet van het economische terrorisme en van het gegeven dat de staat in tijden van bezuinigingen optreedt tegen de onderdrukte klasse. De opeenvolgende veroordelingen zijn een ander punt dat samenhangt met het management van klasse overheersing en economisch terrorisme van de Griekse staat. De voortgezette repressie van de militaire staatsheerschappij tegen de weigering om te dienen en diens intenser worden tegen totaalweigeraars, die de vlag van de anti-militaristische beweging heffen, heeft het voordeel van het treffen van het verzet tegen de militaire dienst met stevige maatregelen terwijl tegelijkertijd diens hardheid wordt toegedekt. Uiteindelijk lijkt het er op dat de strijd tegen het militarisme sterker wordt, aangezien nu gedurende jaren steeds nieuwe totaalweigeraars hun vonnis niet in de gevangenis uitzitten. Tegelijkertijd blijft de vervolging van de wijdverbreide weigering in de maatschappij in het duister omdat het de oplossing van een zelf-georganiseerde collectieve kracht niet vindt.

In de herfst van 2015, ter gelegenheid van een andere rechtszaak van een totaalweigeraar, kondigde ik namens het Anarchistische Collectief voor de Strijdbare Proletarische Reconstructie een openlijke oproep aan voor een frontale anti-militaristische strijd, waarbij ik verwees naar de huidige situatie en naar de universele noodzaak van het verzet tegen het terrorisme van de militaire heerschappij van de staat:

Het is nu duidelijk dat het intenser worden van de militaire reactie hand in hand gaat met het verzwaren van het militaristische beleid van de Griekse staat. De lokale bourgeoisie bereidt zich voor op de interstatelijke oorlog om de controle en exploitatie van de Aegische Zee, verborgen achter de vlag van EEZ (exclusief economische zone). Het linkse management, dat zelfs voor de verkiezingen van januari ’15 zwoer de nationalistische strategie voort te zetten, verdiept nu de militaristische coalitie met de militaire dictatuur van Egypte en met de Israelische staat die optreedt als de politie hond, slachter van het oostelijke deel van de Middellandse Zee en een belangrijke exporteur van genocidale technologie en kennis. De Griekse staat heeft recentelijk diens steun gegeven, als een gehoorzame volgeling van de NAVO, aan de bloeddorstige operaties van het Turkse leger tegen de Koerdische autonome beweging en het volk van Anatolie en Mesopotamie. De frase “Griekenland komt eerst”, die wordt gebruikt door Simitis (Griekse premier met de PASOK regering van 1996 tot 2004), anderhalf decennium geleden om de steun van het land aan het bombardement op Joegoslavie te rechtvaardigen, klinkt als een slappe opmerking vergeleken met de huidige oorlogsstrategie van de Griekse staat.

De slachting in de oostelijke Middellandse Zee ontvouwt zich stap voor stap. Tegelijkertijd, op de grens tussen Griekenland en Turkije, wordt op een dagelijkse basis massa moord uitgevoerd. De gewapende mechanismen van de Griekse staat en de Europese Unie, bijgestaan door fascistische bendes, vermoorden migranten massaal om de controle over de grens tussen de bevoorrechte vestingen van Europa en de onderdrukten in de kapitalistische periferie, die lijden door interstatelijke oorlogen, te behouden. Als we de interstatelijke oorlog zouden zien die in aantocht is, zonder de meedogenloze eenzijdige klasse oorlog vast te stellen die al bezig is, zouden we gevangen komen te zitten binnen een nationalistische analyse. Het Griekse territorium is al in een situatie van openlijke oorlog. Vanuit het proletarische gezichtspunt is het noodzakelijk dat we ons op alle mogelijke manieren actief verzetten tegen de militaire staatsheerschappij en dat we een machtige anti-militaristische beweging opbouwen. Een eeuw geleden, toen Europa’s sociaal democraten de eerste wereldoorlog ontketenden en toen de Nazi’s aan de macht hielpen, noemde de revolutionaire beweging ze euro-chauvinistisch en sociaal-fascistisch. Maar toen was er ruimte voor reformistische illusies. Nu is er geen socialistische basis voor de kapitalistische oorlog en voor het nationalisme. Klasse oorlog wordt in al diens ruwheid ontwikkeld. Aan de ene kant staan de bevoorrechte kasten van de burgerlijke wereld. Aan de andere kant is de grote rivier van de onderdrukte klasse van deze planeet, die in ontelbare aantallen worden vermoord ten gunste van de interstatelijke kapitalistische economie. De front linie bestaat uit bloed. Het is tijd dat we onze positie in de strijd innemen.”

Aangezien de hekken en grenzen de massa’s van de onderdrukten die verlangen naar een deel van de veiligheid en de geconcentreerde rijkdom van het kapitalistische centrum niet tegen kunnen houden, breidt de militaire staatsheerschappij zich uit. Concentratie kampen en verarming zijn de status quo, evenals het voornaamste instrument voor preventieve repressie van de proletarische opstand. Zoals ik eerder heb gesteld is de positie van totaalweigeraars in de eerste lijn van de internationale solidariteit, in de eerste lijn van de anti-fascistische strijd, in de eerste lijn van het collectieve verzet tegen economisch terrorisme, dat is gebaseerd op de wapens en de gevangenissen van de staat, in de eerste linie van arbeiders mobilisaties, die door het gebruik van politie-militaire middelen en gedwongen terugkeer naar het werk worden vermorzeld. In de klassenstrijd is geen plaats voor elitisme. Vanuit zo’n positie van de strijd is totaalweigering een teken van de ontwapening van het staatsterrorisme evenals de breuk met het individualisme.

Het intenser worden van het Europese racisme en het militaire terrorisme veroorzaken een ethisch-politieke plicht voor totaalweigeraars: om vooraan te lopen voor de opheffing van de militaire staatsinstituties. En om grond te bieden voor een strijdbaar verzet. We moeten de politieke repressie tegen het weigeren om in het leger te dienen tegengaan, niet langer vanuit posities van gedeeltelijke verdediging, maar vanuit een vooraanstaande positie die de echte intensiteit uitdrukt van de huidige klassenstrijd en de weg kan banen voor onze tegenaanval.

Dus, op 2 juni, als ik voor de tweede keer wordt vervolgd voor het weigeren te dienen voor de militaire dienst, zal ik opnieuw voor de militaire rechters staan en de polemiek aangeven van degenen die onderop staan tegen de staat en de bevoorrechte kasten. Maar deze keer zal ik niet toegeven om het vonnis af te kopen. Overtuiging betekent gevangenisstraf. En de gevangenis (waar ik in het verleden ben geweest) brengt ons in aanraking met een situatie van echte oorlog, politiek, objectief en als een geleefde ervaring. En zelfs als de generaals van de militaire repressie me de kans geven door een gebruikelijk vonnis van enkele maanden, zal ik in hongerstaking gaan (zoals ik eerder heb gedaan in de kelders van de anti-terroristische eenheid), zodat de macht van de maatregelen tegen totaalweigering voor altijd worden omgekeerd.

Wie zal langer bestaan? Het proletarische sociale verzet of het repressieve mechanisme? We zijn veroordeeld tot kanonnenvoer en stukken vlees voor de lust van de meesters, hebben niets te verliezen. We zijn talrijk en we zijn al aan het strijden voor een wereld zonder tirannie. Wie zal uiteindelijk vechten voor dit verrotte regime? De macht van verzet en solidariteit is zonder grenzen. Het is de hoogste tijd dat we afscheid nemen van verplichte dienst voor de oorlogsmachine van de staat.

ONMIDDELLIJK EINDE AAN DE VERVOLGING VAN TOTAALWEIGERAARS

*Dimitris Chatzivasileiadis (totaalweigeraar), april 2016

https://iasromania.wordpress.com/2016/05/29/statement-of-total-objector-to-military-service-solidarity-assembly/
------------------------------------------------------------------------
Orig: (en) ias Romania: Statement of total objector to military service D. Chatzivasileiadis – Solidarity Assembly In view of impending courtmarshal and possible imprisonment [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center