A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Griekenland, 24 mei Bezetting van het Ministerie van de Arbeid – Pl. Korai door A.P.O. + door Anarchistische Bijeenkomst over Sociale en Klasse Emancipatie [gr,en] [machine vertaling]

Date Sun, 26 Jun 2016 17:42:42 +0300


Deze ochtend bezette de Anarchistische Conventie over Sociale en Klasse Emancipatie het gebouw van het Ministerie van de Arbeid in Pl. Korai. ---- Om 11.00 uur concentratie in Pl. Korai, buiten het bezette gebouw van het Ministerie van de Arbeid. ---- TEGEN DE STAAT EN KAPITALISTISCHE BARBARIJ ---- ORGANISATIE EN STRIJD ---- VOOR SOCIALE REVOLUTIE, ANARCHIE EN LIBERTAIR COMMUNISME ---- 11.00 uur concentratie bij Korai Plein. ---- Anarchistische Politieke Organisatie – Federatie collectiviteit ---- Regionale Coordinatie Athene ---- http://apo.squathost.com/ ---- anpolorg@gmail.com ---- Gepost door Athos Simonetis ---- http://apo.squathost.com/939-2/ ---- Vandaag om 9.00 uur bezetten kameraden het Ministerie van de Arbeid aan het Korai Plein. We roepen op tot concentratie om 11.00 uur, buiten het bezette gebouw.

SOCIALE EN KLASSE tegenaanval OORLOG VAN DE BAZEN

In de bestaande situatie is het duidelijker dan ooit dat het voortbestaan van een bankroet politiek en economisch systeem van macht voor diens basis ellende en dood betekent, terwijl de economische en politieke elite geniet van hogere winsten en voorrechten.

Het huidige management gaat verder met de aanval tegen de maatschappij, vanwege het doel van plundering en de onderwerping aan staat en kapitaal. Beperkingen van de pensioenen en verdere verhoging van de pensioen leeftijd, zoals vermeld in de wet, de uitputtende werkuren, de chantage van werkloosheid, de uitverkoop van openbare rijkdom in de context van de voortgaande kapitalistische herstructurering, de armoede en ongelijkheid, onderdrukking, marginalisering en buitensluiting van meer en meer mensen. Tegelijkertijd versterkt het regime het repressieve arsenaal om om te gaan met het bestaande verzet en de dreigende sociale explosies.

Het Ministerie van de Arbeid is het staatsapparaat dat de voorwaarden van de uitbuiting en onderdrukking van arbeiders organiseert en oplegt en alle anti-sociale maatregelen doorvoert om de sociale onderwerping en de winsten en voorrechten van het kapitaal veilig te stellen. Om deze reden kan het alleen het mikpunt van de onderdrukten en uitgebuitenen zijn.

De verzekeringswet is zoals de maatregelen uit de voorgaande periode (stijging van de BTW, afname van de belasting vrijstelling, indirecte belastingen, het privatiseringsfonds) en de maatregelen die een onderdeel waren van de meest recente overeenkomst van de Griekse staat met de EU en het IMF, opnieuw een tijd van aanval tegen de gehele maatschappij door het plunderen van de opgeslagen rijkdom van arbeiders te legitimeren, het intensiveren van de uitbuiting van de arbeid en het verschuiven van de gevolgen van werkloosheid van de bazen naar de uitgebuitenen. Om zich te verzetten tegen iedere anti-sociale maatregel en verdere degradatie van onze levens. De oplossing voor de arbeiders, de werklozen, de jongeren, lokalen en immigranten is niet deelstrijd – die zich niet uitbreidt en zo veel keren tot een nederlaag leidde door onderwerping aan de bazen en uitverkoop door de vakbondsleiders. De enige oplossing voor hen, voor de bodem van deze wereld, is de kwestie van hoe de maatschappij kan worden georganiseerd zonder de staat en de bazen, de evacuatie van de ideologische overheersing van “het einde van de geschiedenis” of een “kapitalisme met een menselijk gezicht”.

De oplossingen zijn de zelf-georganiseerde en onmiddellijke vormen van sociale strijd en klassenstrijd voor de afschaffing van uitbuiting en onderdrukking, voor de totale afschaffing van de staat en het kapitalisme. Tegen de economische en politieke elites, om te strijden voor een wereld van vrijheid, solidariteit en gelijkheid.

HET ENIGE DILEMMA IS:

ABSOLUTE ONDERWERPING EN ELLENDE OF STRIJD VOOR SOCIALE REVOLUTIE

11.00 uur: concentratie Pl. Korai, buiten het Ministerie van de Arbeid

Anarchistische Bijeenkomst over Sociale en Klasse Emancipatie

http://www.provo.gr/veiraf_uperg/
---------------------------------------------------------
Orig: (en) Greece, May 24 Occupation of the Ministry of Labour – Pl. Korai by A.P.O. + by Anarchist Meeting on Social and Class Emancipation [gr] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center