A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) De Workers Solidarity Movement (Ierland) over de “Brexit” en taken in het vooruitzicht [en]

Date Sat, 2 Jul 2016 15:58:10 +0300
1.De Brexit stemming van Groot Brittanie om de Europese Unie te verlaten toont aan dat zelfs de zwakke parlementaire democratie niet te verenigen is met een escalerende neoliberale ongelijkheid. In Groot Brittanie neemt, net als elders, in de laatste decennia een klein deel van de bevolking een steeds groter deel van de totale rijkdom in beslag. In het bijzonder door bezuinigingen heeft bijna iedereen diens aandeel in de rijkdom massief zien dalen. ---- 2.De Blijven campagne werd geleid door de politieke klasse van het neoliberale establishment en werd gesteund door model neoliberale bedrijven zoals Ryanair. Maar omdat de woede over de toenemende ongelijkheid met succes werd afgeleid door het tot zondebok maken van al gemarginaliseerde mensen, in het bijzonder migranten, werd de Verlaten campagne ook geleid door rijke mensen, wier variant van het neoliberalisme in plaats van naar Europa naar de voormalige kolonien en de VS kijkt.

3.De markten bestraffen het electoraat nu door middel van een kapitaalvlucht. Maar de racistische, kolonialistische aard van de Verlaten campagne betekent dat in plaats van dat het kapitalisme de schuld krijgt, migranten opnieuw tot zondebokken worden gemaakt. De invloed van voortgaande ongelijkheid – op blanke arbeiders – wordt afgewend op aanvallen op migranten, waarvan wordt gesteld dat die niet zo wreed waren als “vereist” is.

4.Het alternatief om te strijden is niet te strijden voor een nieuw referendum, maar voor de afschaffing van een wereldwijde orde die is gebouwd op ongelijkheid en markt dictatuur.

5.In de onmiddellijke toekomst is de verdediging van migranten, waaronder degenen die nog zouden kunnen komen, fundamenteel bij het verzet tegen de slinger van het rechtse post-Brexit.

6.Als links na de Brexit over gaat naar een eenvoudige economische opstelling, dan zal de racistische, kolonialistische aard van die stemming worden vastgelegd. We moeten pleiten voor de schijnbaar moeilijkere wereldwijde klasse solidariteit en niet voor het verraderlijke pad van het kortzichtige eigen belang van blanke arbeiders, dat slechts een reactionair Engels nationalisme kan dienen, dat vol zit met racisme en kolonialisme.

7.De overwinning van de Verlaten kant zal niet beperkt zijn tot de grenzen van het Verenigd Koninkrijk, maar zal een enorme steun zijn voor racistische, kolonialistische bewegingen in de hele EU. De leiders van deze bewegingen, zoals Marine Le Pen, hebben de Verlaten uitslag al met vreugde begroet.

8.Het is heel belangrijk te begrijpen dat dit niet kan worden bestreden met liberale platitudes, omdat het een gevolg is van de toenemende ongelijkheid die het economische liberalisme heeft geschapen. Op de middellange termijn hebben we te maken met een transformatie naar radicale directe democratie die economische gelijkheid zal scheppen of een overgang naar een autoritair beleid van controle die nodig is om scherpe verschillen in rijkdom op te leggen.

9.Het ziet er somber uit, maar het zag er al somber uit aangezien we te maken hebben met klimaat verandering en automatisering onder het kapitalisme. De versterking van extreem rechts en het kolonialistische racisme is geen natuurlijk verschijnsel, maar een gevolg van een systeem in een crisis, wat een fundamenteel product is van diens eigen functioneren.

10.We moeten onze wereld terugnemen van de patriarchale blanke suprematistische kapitalistische elite die de planeet overheerst en beide kanten van het EU referendum overheerste. De transformatie die we nodig hebben als we niet te maken willen krijgen met een escalerende armoede, oorlog en klimaat vernietiging is een totale transformatie die de staat en het kapitalisme elimineert om het libertaire communisme te scheppen.

Een noot over Zuid Ierland

De tekst hierboven is voornamelijk geschreven met het Verenigd Koninkrijk in gedachten, waaronder het noorden van Ierland, wat nog altijd wordt geregeerd vanuit Londen, en het grote aantal Ierse migranten dat in Groot Brittanie woont. Echter, er zijn ook enorme gevolgen voor mensen in het zuiden van Ierland, in het bijzonder voor degenen die geen Ierse of Britse paspoort hebben. In het licht van het bijna volledige verbod op abortus toegang voor mensen zonder Ierse/Britse paspoorten met ongewilde of niet levensvatbare zwangerschappen, zoun het spoedig veel moeilijker – zo niet onmogelijk - kunnen worden om naar Groot Brittanie te reizen om gebruik te maken van abortus dienstverlening.

Het is een open geheim dat de grens met het noorden vaak niet door politie wordt bewaakt, dat het een route was die degenen zonder papieren soms konden gebruiken om naar en van Ierland en het Verenigd Koninkrijk te reizen, waardoor enig fysiek contact met vrienden en familie kon blijven bestaan. Tenslotte, hoewel het scherpe anti-Ierse racisme dat tot de jaren ’90 gebruikelijk was in Groot Brittanie was omgezet in een anti-migranten retoriek, kan het opnieuw sterker worden. Inderdaad, sommige Ierse mensen die in Groot Brittanie leven hebben al gevoeld dat ze in een meer vijandige omgeving wonen, vanwege de ervaring met de Verlaten campagne.
-----------------------------------------------
Orig: (en) The Workers Solidarity Movement (Ireland) on the “Brexit” and tasks ahead
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center