A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Coordinatie van Anarchistische Groepen – Aperitief tegen noodtoestand – Sociale strijd Montpellier [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sun, 31 Jan 2016 16:21:12 +0200
Zaterdag 24 januari om 18.00 uur aan 20 Terral street, buurt Ste Anne, Montpellier. Nee tegen de noodtoestand en veiligheidsmaatregelen! ---- Laat een autoritair regime zich niet vestigen! ---- Een groep van de Coordinatie van Anarchistische Groepen roept op om zich te mobiliseren tegen de noodtoestand, diens opname in de grondwet, en de nieuwe anti-terrorisme wet die begin februari door de regering wordt gepresenteerd. ---- We roepen op tot het versterken van de initiatieven die zich keren tegen deze draconische maatregelen, en om de nationale dag van 30 januari 2016 een succesvolle uitdaging te laten zijn en genoeg macht te scheppen om de staat terug te rollen. ---- Over autoritaire heerschappij: de democratuur ---- Na de aanslagen in november volgden de reacties van de regering op het gebied van de veiligheid. De versterkte Vigipirate trivialiseert de massieve aanwezigheid van soldaten en politie op straat; grens controles worden opnieuw ingevoerd; de noodtoestand staat iedere arrestatie, huiszoeking, het verbieden van openbare demonstraties en bijeenkomsten toe, op basis van een besluit van de minister, zonder toezicht door een rechter.

De opname van de noodtoestand in de grondwet is er op gericht diens wettelijke systeem te versterken en iedere toevlucht tot de Grondwettelijke Raad te voorkomen. Wat betreft de nieuwe anti-terrorisme wet, diens doel is om de machten van de politie en het openbaar ministerie buiten de noodtoestand sterk uit te breiden. Maatregelen die vallen onder de uitzondering, de verwijdering van rechten die gewoonlijk worden geaccepteerd in representatieve democratieën, worden opgenomen in de wet: scheiding van politie machten, juridische en wettelijke, het recht om bijeen te komen en te demonstreren. Gedurende enkele jaren, met klappen van veiligheidswetten en maatregelen, kraakt de democratie, maar diens opvolgers lijken een fatale klap uit te delen aan wat van onze collectieve vrijheden over blijft; de staat staat in essentie in dienst van de heersers, maar we zijn getuigen van een soort van regime verandering, de overgang in de richting van een autoritaire regering en politie.

Instrumenten om sociaal protest in te dammen

Onder dekking van de noodtoestand werd het protest tegen de COP21 van 29 november verboden en door de politie onderdrukt. Die dagen vonden honderden arrestaties plaats, en voorafgaande aan het evenement vond “preventief” huisarrest van activisten plaats. Verboden van demonstraties op openbare wegen zijn vermenigvuldigd, terwijl tegelijkertijd sport evenementen en handel evenementen als kerstmis markten werden toegestaan. Het is eenvoudig te begrijpen dat deze maatregelen niets met terrorisme te maken hebben, maar de staat toestaan sociaal protest in te dammen. Terwijl de verslechtering van onze woon- en werkomstandigheden door gaat, bereidt de regering het ontmantelen van wat van de Arbeid Code over blijft voor, deze veiligheidsmaatregelen leveren de wettelijke basis voor de staat om iedere vorm van verzet te onderdrukken. Alle arbeiders zouden zich zorgen moeten maken over deze aanvallen op onze vrijheden.

De regering doet een beroep op de verantwoordelijkheid van vakbonden om mee te helpen bij de opbouw van “nationale eenheid” tegen interne en externe vijanden, om des te beter te kunnen zwijgen over de sociale ongelijkheden en mogelijke uitdagingen.

Statelijk racisme en xenofobisch klimaat

Onder de noodtoestand zijn er verschillende sluitingen van buurten, honderden gevallen van huisarrest en duizenden huiszoekingen bij islamieten geweest. In begin januari waren er 3021 huiszoekingen geweest, die leidden tot vier arrestaties op basis van verdenking van terrorisme. Deze maatregelen hebben veel mensen getroffen die niets met terrorisme te maken hebben. Ze versterken het vooroordeel over alle moslims en, meer algemeen, alle minderheden.

Het voorstel om het afnemen van de nationaliteit uit te breiden en het op te nemen in de grondwet valt binnen het statelijk racisme en het voedt slechts de mythe dat immigranten de interne vijanden van de “natie” zijn. Het formaliseert inderdaad een sub-categorie van burgers, alle personen met dubbele nationaliteit, die een dubbele straf krijgen bovenop hun veroordeling: het verliezen van de Franse nationaliteit en alle rechten die hier bij horen. Van ongelijkheden gaan we naar wettelijke ongelijkheden; een gat wordt geopend, en een eenvoudige verandering van de wet kan de redenen voor het afnemen van de nationaliteit veranderen. De Republikeinse Partij en FN pleiten al voor het uitbreiden van de lijst van deze voorwaarden.

Tegen deze racistische maatregel moet met kracht worden gevochten, maar het zou er niet toe moeten leiden dat het geheel van de noodtoestand wordt vergeten.

Dit statelijk racisme voedt xenofobie, die zich verspreidt en algemeen wordt, wat blijkt uit hogere stemmen aantallen voor het Front National, in het bijzonder bij de laatste regionale verkiezingen. Maar we hebben ook te maken met een toename van het geweld van fascistische groepen tegen migranten kampen als dat in Calais, of, recentelijk, het plunderen van de moskee in Corsica en xenofobische demonstraties die hierna volgden, dragers van alle vooroordelen tegen immigranten. Deze racistische daden profiteerden van medeplichtigheid van de regering.

We verliezen onze vrijheden, maar we zullen niet veilig worden.

De toename van veiligheidsmaatregelen kan willekeurige terroristische aanvallen, uitgevoerd door mensen die bereid zijn om te sterven, niet voorkomen. Net als met de laatste aanvallen garandeert het arsenaal van veiligheidswetten de veiligheid niet, maar beperkt die slechts onze vrijheden.

Erger nog, het huidige klimaat bevordert en voedt identiteit, nationaal en godsdienstig. Het aanwijzen van vijanden (in het binnenland en in het buitenland) schept zondebokken, wat de bevolking afleidt van sociaal geweld, geweld van het kapitalisme en de staat.

De versterking van het imperialistische oorlogsbeleid van de Franse staat was een reactie op de aanvallen in november. Westerse staten dragen verantwoordelijkheid voor de groei en het ontstaan van godsdienstige fascistische bewegingen in het Midden Oosten; het pad dat wordt gevolgd door de Franse staat en diens bondgenoten zijn geen oplossing, maar voedt in plaats daarvan het probleem.

Verzet je!

We moeten in de komende weken tegen de noodtoestand en de nieuwe anti-terrorisme wet, werkelijke schade voor onze vrijheden, strijden.

Verder moeten we ons keren tegen het imperialistische oorlogsbeleid van de Franse staat, tegen de versterking van het racisme, gevolgen van deze noodtoestand, en tegen alle draconische veiligheidswetten. We moeten de internationale solidariteit versterken door het opnemen van migranten en steun voor progressieve krachten in het Midden Oosten, in het bijzonder het revolutionaire proces in Rojava.

Onze strijd tegen alle vormen van isolationisme moet door een ideologisch offensief gaan, om alle racistische, fascistische, godsdienstige, nationalistische vertogen te ontmantelen, en door de vormen van strijd tegen sociale ongelijkheden.

Geconfronteerd met fascistisch, kapitalistisch, nationalistisch geweld moeten we klasse solidariteit opbouwen.

Wat is de noodtoestand?

De noodtoestand is een uitzonderlijke staatsvorm die vrijheden beperkt. Het geeft het ministerie van binnenlandse zaken uitzonderlijke politie machten, zoals:

-Huisarrest;

-Huiszoekingen dag en nacht;

-Het instellen van een nachtklok;

-Het tijdelijk sluiten van ontmoetingsplaatsen;

-Het verbieden van openbare bijeenkomsten en demonstraties;

-Het blokkeren van websites;

-Organisaties per decreet opheffen …

De wetsartikelen over de noodtoestand zijn bijzonder vaag en laten ruimte voor bijna onbeperkte interpretatie. In het bijzonder staan ze de politie toe op te treden zonder de controle van de juridische autoriteit. De al duidelijk waarneembare afwijkingen van deze maatregelen zijn te zien op de blog >From the inside door een Le Monde journalist die een “toeschouwer van de noodtoestand” en de associatie La Quadrature du Net 1 heeft opgezet. Begin januari waren er 3021 huiszoekingen bekend, die leidden tot vier procedures tegen terrorisme.

Wat doet de nieuwe “anti-terrorisme” wet?

Deze wet zal begin februari aan de regering worden gepresenteerd. Het is er op gericht de machten van het openbaar ministerie en de politie significant uit te breiden. Onder de voorgestelde maatregelen zijn:

-De mogelijkheid van de politie om ieder object of document in beslag te nemen tijdens een adminstratieve huiszoeking, zonder controle van het openbaar ministerie;

-Nachtelijke huiszoekingen;

-De creatie van een wetsovertreding in het geval van het tegenwerken van een huiszoeking;

-Het wereldwijd verbinden van alle bestanden, waaronder die over de sociale zekerheid;

-Het uitbreiden van de mogelijkheden voor camera’s op openbare plaatsen;

-Het versoepelen van het zelfverdediging systeem voor de politie;

-Systematische installatie van de GPS op auto’s;

-Het gebruik van IMSI-Catchers (een antenne om telefoon data op te nemen), zonder juridische toestemming;

-De mogelijkheid om microfoons te plaatsen in huizen, als onderdeel van het vooronderzoek;

http://www.c-g-a.org/content/apero-contre-letat-durgence
-----------------------------------------
Orig: (en) France, Coordination of Anarchist Groups – Aperitif against state of emergency – Social struggles Montpellier [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center