A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – internationaal, Brussel: libertaire communisten tegen de oorlogstoestand [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Fri, 8 Apr 2016 22:57:30 +0300


Ondanks de gebeurtenissen van gisteren blijft de vastbeslotenheid van Alternative Libertaire Brussel hetzelfde. We geven niet toe aan de angst, noch hypocrisie noch enige nationale eenheid. ---- “De regering gebruikt de angst voor terrorisme onder de bevolking om de ergste veiligheidsmaatregelen te nemen en zo de vrijheden van allen in te dammen. Een noodtoestand staat de regering toe de politieke consistentie te herstellen als het gedurende maanden is uitgedaagd vanwege diens a-sociale beleid. Sta niet toe dat ze de sociale mobilisaties indammen!” ---- Citaat uit het Belgische platform “Stop de oorlogstoestand”, waaraan Alternative Libertaire Brussel sinds januari 2016 mee doet. ---- STOP DE OORLOGSTOESTAND IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND! ---- Na de aanvallen in Parijs op 13 november 2015 moeten we stelling nemen tegen de escalatie van veiligheid en oorlog waar de Belgische regering volop aan mee doet, waarbij de logica wordt toegepast die Westerse staten sinds 11 september 2001 hebben toegepast en die leidde tot de huidige situatie.

Ten eerste, de oorlogen in het Midden Oosten en Afrika, in de naam van “democratie” en “strijd tegen terreur”, veroorzaken duizenden doden. De huidige internationale chaos is het enige duidelijke gevolg.

Aan de andere kant worden onze vrijheden en onze rechten ernstig beperkt, hebben we te maken met een vertoog over veiligheid en racisme. In de naam van het verdedigen van het “thuisfront” wordt iedere dag meer “democratie” opgegeten.

Een buitenlandse oorlog

De oorlogen in Afghanistan, Irak, Libie, Mali en meer recentelijk in Syrie, waar onze regeringen ons brachten, beëindigden het “terrorisme” niet, juist het tegenovergestelde. Ze dienen duidelijk andere doelen, zoals het voorbeeld van Irak heeft aangetoond.

Ondere andere de lucratieve wapenhandel laat zien dat het vertoog over democratie en de strijd tegen terrorisme andere belangen verbergt. Voorbij het directe voordeel laat de steun van onze regeringen voor schema’s die financiele en logistieke steun leveren aan het terrorisme zien hoe de geopolitieke en commerciële belangen centraal staan voor de logica van de dood die onze wapenhandel en onze voortgaande dorst naar olie en/of goedkope mineralen constant voeden.

De oplossing zal niet komen van het imperialisme, maar van volkeren in de regio die strijden tegen ISIS en tegen alle vormen van totalitarisme. Als onze regeringen weigeren dit verzet te steunen bevestigen we onze steun voor ons deel van hun claims.

Een interne oorlog

De strijd tegen terrorisme wordt nu gebruikt als aanleiding om dag na dag openbare vrijheden aan te vallen die ze stellen te verdedigen. Veiligheidsmaatregelen brengen openbare vrijheden in gevaar zonder dat ze de veiligheid garanderen.

In de naam van de veiligheid staan de “anti-terroristische” maatregelen de invasie van de privacy van de hele bevolking toe: aftappen van telefoons, veiligheidscamera’s, het volgen van verplaatsingen, enz.

In de naam van de verdediging van de burger geeft de staat meer machten en wapens, zodat democratische rechten meer beperkt worden: politie gevangenschap gedurende 72 uur, automatische geweren, soldaten op straat, enz.

Het verbod van bijeenkomsten en conferenties, het verbieden van demonstraties voor het klimaat, het verlangen om het stakingsrecht te beperken: veiligheidsbeleid wordt gebruikt om ontevredenheid in te dammen. Honderden miljoenen minder voor onderwijs en gezondheidszorg gaan direct naar de oorlog en het veiligheidsbeleid. Dit beleid van vernietiging van collectieve solidariteit en het recht op democratische meningsuiting voedt de onveiligheid, buitensluiting en dynamiek van opdeling in de maatschappij, d.w.z. de oorzaken van wat het “radicalisme” en “terrorisme” wordt genoemd.

Racisme van de staat

Racisme, raciaal profileren en politie geweld zijn een dagelijkse realiteit in de buurten, in het bijzonder voor migranten. Om dit voortgaande geweld te rechtvaardigen zijn er de islamofobische en racistische toespraken, van media en de politiek, die gedurende jaren het beeld van de “vijand in eigen land”, de moslims en migranten, hebben opgebouwd. In iedere fase verdiepen ze de opdelingen en trivialiseren ze haat.

De strijd tegen het terrorisme dient als een aanleiding voor de aanwezigheid en repressie in de buurten door de politie. Huiszoekingen, identiteit controles, willekeurige arrestaties, enz. Het versterken van de alert status heeft de staat toegestaan de islamofobie tegenover de moslims te intensiveren en migranten uit te sluiten.

Veiligheidsmaatregelen hebben een extra 400 miljoen euro gekost, om de veiligheid van de “burger” te versterken, en nog eens 18 miljoen extra voor het leger. De rekening wordt nog hoger als we de kosten van 14 miljoen per maand van de 6 Belgische jachtvliegtuigen in Irak meetellen.

Terwijl het budget voor de veiligheid en de oorlog constant toeneemt stelt de regering dat er geen geld is voor sociaal beleid (verzekering tegen werkloosheid, gezondheidszorg, werkgelegenheid, openbare dienstverlening, enz.). De veiligheid staat wordt zwaar gefinancierd terwijl opeenvolgende regeringen de sociale staat verzwakten. Terwijl de sociale onzekerheid de primaire bron van onzekerheid voor de meerderheid van de burgers van dit land is heeft de regering niet de bedoeling te strijden tegen precair werk, armoede en buitensluiting.

Aanvallen van vliegtuigen vanuit de zee of vanuit de lucht brengen geen vrede. Je kunt vrijheid niet verdedigen met wetten die vernietigen. Je strijdt niet met racistische toespraken tegen de onzekerheid en buitensluiting. Het is niet vitaal voor de democratie als scholen en gezondheidszorg worden vervangen door politie met wapens op straat.

De regering gebruikt angst voor het terrorisme om de bevolking de ergste veiligheidsmaatregelen te laten accepteren en zo de vrijheden van allen in te dammen. Een noodtoestand staat de regering toe de politieke consistentie te herstellen als het gedurende maanden is uitgedaagd vanwege diens a-sociale beleid. Sta ze niet toe de sociale mobilisaties in te dammen!

Claims:

Voor racistische toespraken, collectieve straf en al degenen die proberen ons op te delen: solidariteit met de arme buurten, de Belgische migranten en mensen zonder paspoort.

Tegenover draconische besluiten: stop het veiligheidsbeleid en de anti-terrorisme wetten. Stop de criminalisering van sociale bewegingen.

Voor ons recht om overal in vrede te leven, stop de imperialistische oorlogen van onze regering, die de spiraal van geweld voeden.

We strijden voor de rijkdom die de welzijn van de bevolking dient, niet repressie en oorlog.

http://www.alternativelibertaire.org/?Bruxelles-communistes-libertaires
----------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL – international, Brussels: libertarian communists against the state of war [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center