A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) WSM.ie: Syriza zijn niet de grenzen van onze dromen [en]

Date Fri, 24 Jul 2015 09:09:11 +0300
Bezuinigingen zouden nooit met stemmen worden verslagen. We wonen niet in een economische democratie, we wonen in een economische dictatuur waarin degenen met enorme rijkdom het verloop ervan bepalen. Het parlement verschaft een nuttige illusie, een illusie die onze dromen begrenst en ons ervan te weerhouden ze tot een werkelijkheid te maken. De echte nederlaag in Griekenland zal niet de capitulatie van Syriza zijn, maar eerder als die capitulatie breed wordt geaccepteerd als het einde van de weg van de strijd. ---- Minder dan een week geleden bereikte de droom dat bezuinigingen konden worden weggestemd diens hoogtepunt met de 61% OXI in Griekenland. Nu is een groot deel van het internationale links gedemoraliseerd door de snelheid waarmee die illusie wordt neergehaald door de partij waarin ze hun hoop hadden gesteld.

Maar niets hiervan zou een schok moeten zijn, niet alleen was de capitulatie voorspelbaar, het werd zelfs al voorspeld voordat Syriza werd gekozen. Degenen die zich nu verschuilen achter de zwakte van hun analyse, met woorden als verraad, weigeren eenvoudigweg de lessen te leren uit de Syriza ervaring, net als degenen die een vertrek uit de euro voorstellen als een soort van magische kogel. Hun motivatie is vaak cynisch, ze gebruikten Syriza als een motivator om hun eigen electorale basis op te bouwen, dus het wijzen op bedrog in plaats van een onderliggend gebrek is essentieel voor het behoud van iets van die basis.

Dat is het echte bedrog, het vertellen aan de Grieken en inderdaad al degenen die strijden tegen bezuinigingsmaatregelen in de hele wereld dat ze kunnen worden weggestemd. Dat het stemmen op een betere groep van jongens een werkelijke oplossing bood. En dit werd vaak voorgesteld als een alternatief voor de moeilijke route van strijd en revolutionaire verandering, op die route wordt slechts gescholden. Nu worden we geacht te geloven dat de jongens die de stemmen kregen gewoon niet zo goed zijn als we dachten, maar het zal de volgende keer beter zijn. Het gebruik van het woord bedrog wordt altijd gevolgd door praatjes over de volgende keer, als de dingen anders zullen zijn.

De macht ligt niet in het parlement, dit is nooit zo geweest en het zal nooit zo zijn. De parlementaire democratie werd ontworpen om zeker te stellen dat algemeen kiesrecht er niet toe zou leiden dat de armen zouden stemmen voor het herverdelen van de rijkdom van de rijken, om een gelijke maatschappij te scheppen.

Zoals de anarchist Kevin Doyle het stelde: “Vanaf de jaren ’50 van de 19e eeuw, tegen een achtergrond van veel nieuwe rijkdom in de maatschappij en een arbeidersklasse die onafhankelijker en sterker was, werd het ‘probleem van de democratie’ voor de rijken en machtigen urgent. In het algemeen nam de rijkdom in de hele maatschappij toe, maar dit gold ook voor de hebzucht van degenen die de nieuwe fabrieken, mijnen en plantages in bezit hadden. De sleutel vraag was: wat moest worden gedaan aan de algemene vraag om democratie, en aan de toenemende eis om politieke rechten die, tijdens de revoluties van 1848, bijna volledig uit de hand waren gelopen?

Het behoud van hun voorrechten en rijkdom terwijl in het algemeen iets dat leek op democratie tot stand zou worden gebracht was het voornaamste doel van de ‘rijken en bevoorrechten’ tijdens de tweede helft van de 19e eeuw. Het parlement is een middel om de democratie te verwateren, om werkelijke vormen van strijd te kanaliseren in een veilige doodlopende weg. Steeds opnieuw is het een graf voor de arbeidersbeweging geweest.”

De macht ligt niet in het parlement, maar in onze handen, maar alleen als we samen komen en onze eigen instituties opbouwen, op de werkplek en in de gemeenschap. Verkiezingen mogen een korte route lijken te zijn, ze kunnen de pragmatische keuze lijken te zijn, maar pragmatisme is slechts een ander woord voor verraad.

WOORDEN: Andrew Flood

http://www.wsm.ie/c/syriza-are-not-limits-our-dreams
-----------------------------------------
Orig: (en) WSM.ie: Syriza are not the limits of our dreams
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center