A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Subject: Anarchistische Federatie van Rio de Janeiro FARJ – Week van demonstraties en acties voor politieke gevangenen en gevangenen [pt,en] [machine vertaling]

Date Sun, 21 Sep 2014 20:12:40 +0300


Op dag 22 van de militantie woonde de FARJ het culturele evenement bij voor de vrijlating van politieke gevangenen en gevangen, zoals begonnen voor het gerechtsgebouw (ECJ). Ali voerde verschillende muziek groepen uit, omringd door militaire politie, die de activisten de hele tijd heeft gevolgd. ---- De actie bracht verschillende organisaties en sociale bewegingen uit Rio de Janeiro samen. Er was een tijd van de onrechtvaardige arrestatie en veroordeling van de dakloze Rafael Braga, waarbij de krachten van de repressie hem verweten dat hij een fles bij zich had. ---- We hadden ook de derde plenaire vergadering van het Volkscomite tegen de noodtoestand, die op 30 juli een verenigde actie opleverde. Deze plenaire vergadering is belangrijk geweest om kracht en solidariteit te verzamelen om de aanvallen van de federale regering, de grote bedrijven en de burgerlijke media tegen sociale bewegingen, vakbonden en activisten tegen te gaan. Leve degenen die uit solidariteit strijden en ondersteunen, zonder sektarisme, in verenigde acties!

De uitzonderingstoestand is niet nieuw

Het is de moeite waard er aan te herinneren dat deze uitzonderingstoestand door de PT regering de economische belangen van de nationale bourgeoisie dient. De uitvoering van UPP’s, het verdwijnen van Amarildo, het bloedbad van 13 dorpelingen in Set Slums Tide, de doden en talrijke executies raken de meest onderdrukte sectoren van de arbeidersklasse al lang. Gezegd kan worden dat dit beleid voor deze onderdrukte sectoren nooit is opgehouden, het was altijd actief in de gebieden van de krottenwijken, de buitenwijken en het platteland.

In gelijke zin was de federale regering verantwoordelijk voor het dienen van de belangen van de bourgeoisie en het bepaalt de vorm waarin de activisten worden aangepakt. We kunnen de opmerkingen van de Arbeiderspartij (PT) niet gemakkelijk accepteren. Het was deze partij die in de persoon van Dilma Rousseff de juridische aanval op demonstranten organiseerde. Het is de moeite waard om op te merken dat de activisten en intellectuelen die met de PT verbonden zijn een politieke campagne begonnen om de protesten en activisten in diskrediet te brengen, waarbij de burgerlijke media en instrumenten zoals het internet en de tv worden gebruikt, binnen sociale bewegingen, vakbonden en universiteiten. En tenslotte was het deze partij die de repressie tijdens het wereldkampioenschap voetbal liet toenemen, een verenigd systeem van veiligheid opzette, dat de armen onderdrukt, evenals de linkse organisaties.

De aanval van de burgerlijke media is een aanval op de arbeidersklasse.

Recente materialen waarin vakbonden en sociale bewegingen worden aangeklaagd, die anticiperen op juridische opzetjes tegen activisten, geven aan hoe de burgerlijke media altijd verbonden zijn met de belangen van de heersende klasse. Gegeven het vergaand georganiseerde systeem, is het belangrijk de eenheid in kritische ruimtes te versterken, met minimale politieke platforms, die kunnen reageren op deze aanvallen en vallen. We zouden onze tegenstanders niet moeten onderschatten. Het is tijd om kritiek en zelfkritiek uit te voeren bij het kiezen van de meest effectieve methoden om onze overwinning te behalen. Het moment van euforie, na juni 2013, moet met voorzichtigheid worden bezien. Het organiseren en versterken van de basis is de enige methode om massaal aanwezig te zijn op straat en om de negatieve spiraal om te keren.

Protesteren is geen misdaad!

FARJ
------------------------------------------
Orig: (en) Anarchist Federation of Rio de Janeiro FARJ – Week of demonstrations and acts for political prisoners and prisoners [pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center