A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) {Kara Haber AjansÄ} Panel: Devlet Erkektir Åiddeti Militarizm - Vicdani Ret AÃÄklamalarÄ

Date Sun, 23 Nov 2014 18:59:39 +0200


ÂPanel: Devlet Erkektir Åiddeti Militarizm - Vicdani Ret AÃÄklamalarÄ


Bizler, ne âerkâek iktidar tarafÄndan katledilen kardeÅlerimizi, ne kÃÃÃcÃk yaÅta gelin edilen kardeÅlerimizi, ne bedenleri savaÅ meydanÄna ÃevrilmiÅ kardeÅlerimizi, ne esir pazarlarÄnda kÃleleÅtirilip yalnÄzca kadÄn olduklarÄ iÃin katledilen kardeÅlerimizi unutmadÄk. Bu yÃzden, bizlere Åiddeti kader yazanlara inat, erkek egemenliÄini yÄkmak iÃin, ÃzgÃrleÅmek iÃin mÃcadele ediyoruz.
Katledilen kardeÅlerimiz iÃin, yok sayÄlan kimliklerimiz, tarumar edilmiÅ bedenlerimiz iÃin, daha nicelerimizi katledip kÃleleÅtirecek savaÅlara karÅÄ ÃÄkmak iÃin haykÄrÄyoruz ve reddediyoruz. Bizler, evlerden, okullardan, atÃlyelerden sokaklara ÃÄkÄyor, ÃzgÃr bir yaÅam iÃin bir kez daha haykÄrÄyoruz; Åiddeti, savaÅÄ, yaÅamlarÄmÄzÄÂgasp eden militarizmi reddediyor, reddettikÃe ÃzgÃrleÅiyoruz.

KonuÅmacÄlar

PÄnar ÃÄÃnà - Gazeteci, Yazar
Merve Arkun - Vicdani Ret DerneÄi EÅbaÅkanÄ
Nergis Åen - AnarÅist KadÄnlarÂ

KolaylaÅtÄrÄcÄ: Zeynep CoÅkunkan

Yer: BoÄaziÃi Ãniversitesi GÃney KampÃs - Demir Demirgil Salonu

Tarih: 24.11.2014 PazartesiÂ

Saat: 15:00 - 17:00

*Panel sonunda kadÄnlarÄn vicdani ret aÃÄklamalarÄ olacaktÄr.Â
Vicdani ret aÃÄklamak isteyenler iÃin iletiÅim: 05346805109


--
Bu iletiyi Google GruplarÄ'ndaki "Kara Haber AjansÄ" grubuna abone olduÄunuz iÃin aldÄnÄz.
Bu grubun aboneliÄinden ÃÄkmak ve bu gruptan artÄk e-posta almamak iÃin medyakara+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gÃnderin.
Daha fazla seÃenek iÃin https://groups.google.com/d/optout adresini ziyaret edin.
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center