A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) IFA/IAF - Oorlog is de gezondheid van de staat [en]

Date Sat, 17 May 2014 09:44:45 +0300
In de wereld van nu is oorlog, net als in het verleden, een noodzaak voor staten om overheersing te vestigen over andere delen van de planeet, om hun eigen bevolkingen achter hen te verenigen tegen een externe Vijand, om hun eigen wapen industrieen te ondersteunen, die een groeiend deel van hun eigen economieen worden. In toenemende mate leggen grote bedrijven en financiele instituties als het IMF en de Wereldbank in samenwerking met staten als de VS, Frankrijk, China, Rusland enz. hun economische overheersing op door middel van militaire kracht. Bovendien leidt de ontwikkeling van de nucleaire industrie tot een nucleaire maatschappij van controle en centralisatie en een toenemende bedreiging voor menselijk leven en het milieu. Nieuwe technologie (drones enz.) wordt gebruikt om meer en meer mensen te vermoorden en voor toenemende controle van de staat, waaronder de controle van Fort Europa grenzen tegen immigranten uit Afrika.

De zoektocht naar mineralen voor deze industrieen stimuleert de strijd door de verschillende machtsblokken om controle te vestigen over belangrijke bronnen van uranium, olie en andere mineralen. Oorlog is nauw verbonden met de vernietiging van het milieu, te vergelijken met het vernietigen van de jungle tijdens de Vietnam oorlog en de enorme milieu schade door het bombarderen van olie raffinaderijen tijdens de Golf Oorlogen.

Oorlog leidt tot het verplaatsen van hele bevolkingen, gedwongen migratie en het vestigen van enorme vluchtelingen kampen. Het stimuleert hongersnood door aanvallen op gewassen en oogsten. Massale verkrachting wordt gebruikt als een wapen van terreur en als een symptoom van de verwrongen mannelijkheid die wordt gevoed door het militarisme.

Gefabriceerde dreigingen zoals die van het islamitische fundamentalisme en opnieuw die van de Russische Beer of van de Westerse imperialistische agressie, in toenemende mate de dreiging van interne wanorde, vaak geprovoceerd door de staat zelf, wordt gebruikt om een interne vijand te scheppen, De Vijand van Binnen - of dit nu jeugdbendes of politieke groepen zijn. De groeiende militarisering van de maatschappij wordt aldus gerechtvaardigd, met een toename van aanwezigheid van troepen op straat en bij transporten, en een in toenemende mate gemilitariseerde politiemacht.

De concurrerende machtsblokken - VS, Rusland, China, de Europese Unie enz. - streven naar hun eigen invloedssferen op een wereldwijd niveau, wat leidt tot een toename van de spanning, zoals kan worden gezien met de situatie in de Oekraine.

We keren ons tegen de tendens van de militarisering van de maatschappij en de tendens in de richting van oorlog. Conflicten over grenzen worden door machtsblokken en natie staten gebruikt om conflicten te scheppen. Het antwoord is niet de oplossing van micro-nationalisme (Schotland, Catalonie enz.), met de ontwikkeling van nieuwe kleine staten met hun eigen leger, maar een vrije federatie van de volkeren, met de vernietiging van de oorlogsindustrieen, het ontmantelen van de legers en de opheffing van grenzen en het omver werpen van het kapitalisme zelf. Op een praktisch niveau keren we ons tegen de tendens van oorlog en de militarisering van de maatschappij, met campagnes tegen militair rekruteren, het ondersteunen van alle deserteurs en dienstweigeraars, massale burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades en stakingen tegen het verschepen van wapens en legers.

Geen grenzen

Geen oorlogen

Het delen van alle grondstoffen door de bevolkingen van de hele planeet

OORLOG TEGEN OORLOG!
---------------------------------------------------
Orig: (en) IFA/IAF - War is the health of the state
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center