A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) IFA artikel tegen verkiezingen - Europese verkiezingen [ca, en]

Date Sat, 17 May 2014 09:43:24 +0300


De Europese verkiezingen vinden plaats in de context van toenemende bezuinigingen. Iedere dag zijn we onderworpen aan de gevolgen van de crisis die is veroorzaakt door een wereldwijde kapitalistische transformatie. Regeringen, staten en supranationale structuren, zoals de Europese Gemeenschap, ontkennen rechten en vallen levensvoorwaarden aan, die zijn verkregen in jaren van strijd, om het kapitalisme te versterken en veilig te stellen dat de bedrijven en banken niet de prijs betalen voor de situatie die ze zelf hebben geschapen. Sommige van de problemen waar we mee te maken hebben omvatten: ---- Werkloosheid, in het bijzonder verbonden met privatisering en uitbesteden van werk. ---- De privatisering van basale sociale dienstverlening, met als gevolg een aanbod dat alleen gegarandeerd is voor de weinigen die het kunnen betalen, en een lage kwaliteit van de dienstverlening.

Sociale atomisering, waarbij iedereen wordt gedwongen verantwoordelijk te zijn, zodat concurrentie tussen individuen wordt geschapen in de dagelijkse strijd om het bestaan.

Banen en andere aspecten van het leven worden meer en meer precair; dagelijks worden rechten ontkend.

Het gevolg van dit sociale model is de terugkeer van het patriarchale gezin, die een ondergeschikte rol in de maatschappij oplegt aan vrouwen.

Immigratie wordt gebruikt als een verzameling van arbeiders die kunnen worden uitgebuit en als slaven gebruikt, in het voordeel van de bazen.

Meedogenloze productie methoden die vernietiging veroorzaken, zowel van onze levens als van het milieu.

Een maatschappij die is gebaseerd op schulden, waarin de voorwaarden van ons bestaan worden bepaald door de banken. Bureaucratisering van de maatschappij die de continuiteit van de politieke instituties en economische belangen van de rijken garandeert, ten koste van de arbeidersklasse. Het is in deze context dat aan ons wordt gevraagd mee te doen aan de schijnvertoning die zichzelf een democratie noemt. De enige keuzes die ons worden voorgelegd zijn degenen die het beleid dat bedrijven, financiele instituties en politici bevoordeelt zullen voortzetten. Een van de hoofddebatten gaat over de rol van de Europese Unie zelf. Sommigen kijken er naar als een manier om de crisis op te lossen en de eenheid onder de volkeren te handhaven. Anderen stellen dat we ons moeten terugtrekken achter onze eigen grenzen, om de controle over onze eigen economieen en politieke instituties terug te krijgen. Echter, beide oplossingen zullen niets meer doen dan het versterken van de macht van degenen die ons onderdrukken.

De Europese Unie

De Europese Unie is bedoeld als nog een laag van macht over bevolkingen. Diens hoofddoel is het dienen van de behoeften van bedrijven en financiele instituties en het is daarom een hindernis voor de emancipatie van de arbeidersklasse. De meerderheid van de wetten waar mensen nu aan worden onderworpen komt van het Europese Parlement in plaats van de individuele staten. De EU hoeft de lokale situaties niet te respecteren en legt in plaats daarvan diens eigen visie voor Europa, die is gebaseerd op de behoeften van het kapitaal, op. De overgrote meerderheid van de regelgeving dient om de macht van het kapitaal over de bevolkingen te versterken. Slechts weinig beleid is er op gericht de sociale voorwaarden van de Europese bevolkingen te verbeteren. We hebben de manier gezien waarop de EU de aanval op het Griekse volk inzette, evenals de overval van westers kapitaal op de bezittingen van Oost Europa. Iedere poging door mensen om zich te verzetten tegen deze superstaat stuitte op verzet van individuele staten. Bijvoorbeeld, de staat kan weigeren volkeren toe te staan te stemmen over de vraag of ze binnen de EU willen blijven of, als ze hen laten stemmen, ze verdraaien het zo dat het land in de EU blijft. Dit was het geval met Ierland, Frankrijk en Nederland. Verder heeft de EU Fort Europa geschapen, waarbij diens grenzen worden afgesloten voor de rest van de wereld, evenals pogingen om een van de vele zelfbenoemde politiemannen van de wereld te worden.

Terugtrekking uit de EU?

Gegeven de manier waarop de problemen door de Europese Unie werden geschapen zou je kunnen denken dat het terugtrekken uit deze Unie het antwoord is. Echter, het idee dat de arbeidersklasse beter af is buiten de EU, beheerst door hun eigen staat, is een gevaarlijke illusie. Het is in het bijzonder gevaarlijk vanwege het feit dat dit de positie is van extreem rechtse partijen, om een nog meer autoritair regime met nog meer repressie te installeren.

Ten eerste, het kapitalisme is wereldwijd. De macht van internationale bedrijven en banken, de voornaamste oorzaak van de problemen waar we mee te maken hebben, zal niet verdwijnen als een land zich uit de EU terugtrekt. De wereldwijde processen die gaande zijn, de beweging van productie en geld over de grenzen, gemotiveerd door de zoektocht naar winsten, zullen blijven bestaan. Internationale instituties zoals het IMF en de Wereldbank zullen nog steeds de macht hebben om bezuinigingen en beleid dat tegen de belangen van lokale bevolkingen in gaat op te leggen. Menselijke behoeftes komen op de tweede plaats. Het doet er niet toe of het land binnen of buiten de EU is.

Ten tweede, de terugtrekking achter nationale grenzen, een beweging die wordt gedreven door de xenofobische ideologie van extreem rechts, zal serieuze gevolgen hebben voor de geest van samenwerking en solidariteit tussen de arbeidersklassen van Europa. Gewone mensen hebben een geschiedenis van het ondersteunen van elkaar, ongeacht nationale afkomst. Deze traditie zal worden ondermijnd als mensen datgene wat hun zelfbelang lijkt te zijn stellen boven wederzijdse hulp. Het hoeft niet te leiden tot echte oorlog, maar het heeft al geleid tot een mentaliteit van concurrentie en conflict, die de effectiviteit van een verenigde Europese arbeidersklasse verder zal ondermijnen. Slechts degenen die de problemen waar we mee te maken hebben hebben geschapen, zoals bezuinigingen en repressieve maatregelen, zullen voordeel hebben van een verdeelde arbeidersklasse.

Velen die de terugtrekking uit de EU ondersteunen lijken te denken dat we kunnen terugkeren naar een soort Gouden Tijdperk van welvaart. Echter, dit is nog een illusie; dit Gouden Tijdperk heeft nooit bestaan. Ze vergeten dat hun eigen staat nooit hun vriend is geweest; het is altijd het instrument geweest om de belangen van een kleine minderheid op te leggen aan de meerderheid. Alle staten opereren door de mensen macht af te nemen. Het doet er niet toe of de staat enkele mijlen van ons vandaan is, of duizenden mijlen van ons vandaan; het zal nog steeds buiten onze controle vallen, werkt in diens eigen belangen.

Het anarchistische alternatief

Anarchisten verwerpen de beide opties die aan ons worden gepresenteerd: het ondersteunen van de EU door bij de verkiezingen te stemmen, of campagne voeren voor terugtrekking. Dit is vanwege onze basis kritiek op wat de staat vertegenwoordigt. De Europese Unie is, zoals alle staten, groot of klein, gebaseerd op het opgeven van macht aan een minderheid, die deze macht gebruikt in de belangen van de elite van het bedrijfsleven en de financiele elite. Verder is het internationalisme dat de EU vertegenwoordigt de eenheid van deze elite tegen de Europese arbeidersklasse. We stellen zowel een alternatieve methode van het organiseren van de maatschappij voor als een alternatief internationalisme dat zich uitbreidt tot de hele planeet.

Anarchisten keren zich tegen de top-down benadering door de staat en linkse partijen. We moeten niet-hierarchische vormen van organisatie en methodes van organiseren bevorderen. De toekomstige organisatie van de maatschappij die we voorstaan zal er een zijn die bottom-up is, gebaseerd op groepen die met elkaar federeren en op een internationaal niveau coordineren, onafhankelijk van enige huidige statelijke structuur, of die nu nationaal is of op een Europees niveau zit. Dit zal alle terreinen van economisch en sociaal leven omvatten, zoals de productie, distributie en consumptie van goederen en het leveren van diensten als gezondheidszorg en onderwijs. We moeten controle over ons eigen onderwijs krijgen, zodat het helpt onze emancipatie van autoritaire ideologieen zoals religie, nationalisme en leiderschapscultus te bevorderen.

Om dit doel van volledige politieke, economische, sociale en culturele transformatie te bereiken moeten we de internationale netwerken en coordinatie die we al hebben opbouwen en versterken. We moeten waar we wonen en werken concrete actie ondernemen, maar die bijdraagt aan een wereldwijde strategie. Het ontwerpen van zo'n strategie om succesvol te strijden tegen de wereldwijde krachten van onderdrukking en uitbuiting is geen eenvoudige taak. Echter, het is een noodzaak en er is een aantal stappen die we kunnen zetten. Deze stappen kunnen worden gezet door al degenen die een nieuwe maatschappij willen scheppen, ongeacht het land waarin ze wonen. We hebben allemaal te maken met soortgelijke aanvallen, zodat we een gemeenschappelijke strategie kunnen hebben die kan worden aangepast aan lokale situaties.

We moeten terugvechten tegen grenzen die werken als een menselijk filter, maar kapitaal door laat. Ons voorstel is het afschaffen van alle grenzen binnen landen en tussen landen die een vrije beweging van mensen beperken.

Een verenigde strijd tegen de banken, door een universele weigering om schulden te betalen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid tegen alle repressieve wetten die onze mensenrechten afnemen.

Het versterken en uitbreiden van de huidige vormen van strijd tegen de sterker wordende precariteit van levensvoorwaarden en werkvoorwaarden.

Het verzetten tegen alle pogingen om ons te verdelen op basis van ras, sekse of leeftijd.

Het coordineren van vormen van strijd die tegen gemeenschappelijke werkgevers gericht zijn.

Het verzetten tegen privatisering van sociale dienstverlening.

Het bevorderen van alternatieve netwerken van productie en distributie.

Het uitbreiden van internationale solidariteit voor degenen die worden gecriminaliseerd als gevolg van vormen van sociale strijd.

De strijd tegen bezuinigingen en de oplossingen die worden voorgesteld door politici, zowel pro- als anti-EU, zullen niet werken en zullen alleen tot verslechteringen leiden. Ze willen dat we hun daden goedkeuren door een kruisje te zetten op een stukje papier, waardoor ze de macht krijgen om namens ons op te treden. Echter, we weten dat ze ons niet zullen vertegenwoordigen en zullen doorgaan met het ondersteunen van de rijken en de machtige economische instituties van het kapitalisme die onze levens tot een ellende maken. De enige manier waarop we ons kunnen verzetten tegen de aanvallen, evenals meer controle kunnen krijgen over onze levens en onze maatschappij, is het opbouwen van bewegingen en netwerken die grenzen negeren, die we controleren, onafhankelijk van de politici en instituties van de staat.

Internationale van Anarchistische Federaties

Contact mail: secretariat@i-f-a.org
-----------------------------------------------
Orig: (en) IFA article anti-Election - European Elections [ca]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center