A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ukrayna'da savaşa karşı olan Enternasyonalistlerin Bildirisi

Date Mon, 3 Mar 2014 11:43:48 +0200


2 Mart 2014

Savaşa karşı savaş! Ulus için bir tek damla bile kan akmasın!  ---- Ukrayna'da oligarşik klanlar arasındaki güç mücadelesi , uluslararası bir silahlı çatışmaya dönüşme tehlikesi içermektedir . Rus kapitalizminin güçlü , ekonomik, mali ve siyasi çıkarları için yapılmaktadır bu. Kırım ve doğu Ukrayna'da uzun süredir emperyal ve yayılmacı emellerini uygulamak için Ukrayna devlet gücünün yeniden dağıtılması kullanmak niyetinde Rusya. . Mevcut sağlık söküm , yoksulluk ücretler ve emekli maaşları gibi konular yerine Rusya'da yaklaşan ekonomik krizi saklamak için, rejim büyüyen işçilerin dikkatini sosyo - ekonomik sorunlardan başka yöne çekmek için Rus milliyetçiliği körükleyecek çalışıyor. Eğitim ve diğer sosyal hizmetleri görmezden geliyor. Milliyetçi ve militan söylemler, gerici muhafazakar değerler ve baskıcı politikalarına dayalı bir kurumsal otoriter devlet ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Ukrayna'da ,akut ekonomik ve siyasi kriz " eski" ve "yeni " oligarşik klan ve Kiev'de bir devlet darbe yapmak için ultra - sağcı ve ultra - milliyetçi oluşumlar da dahil oldu. Bunlar hep kullanıldığı alanlarda artan çatışmalara yol açmıştır . Kırım ve Doğu Ukrayna'nın siyasi eliti Rus hükümetinden yardım almak ve kendi güç ve mülkiyetlerini paylaşmak niyetinde değildirler . Ukraynalılar da ve Ruslar da sırasıyla yani her iki taraf da yaygın milliyetçi histerilere başvurdu . Silahlı çatışmalar , katliamlar sürrüyor. Batılı güçler , kendi çıkarları ve beklentileri var ve çatışma onların müdahalesi ile 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir.

Patronlar, her zamanki gibi , kendi çıkarları için bizi - sıradan insanları - savaşmaya zorlamak istiyorlar : Biz milliyetçi uyuşturucunun sarhoşları olmayacağız ... ücretli işçiler , işsizler , öğrenciler , emekliler  artık daha önemli ve acil sorunları söz konusu olduğunda onların " milletler" umurumda değildir. Bizi köleleştirmek ve ezmek için kurulan sistem artık yıkılsın.

Biz milliyetçi zehirlenmeye kanmayacağız. Onları devletleri ve " milletleri", bayrakları ve ofisleri ile defolup gitsinler ! Bu bizim savaşımız değil. Biz kanımızı onların sarayları , banka hesapları ve yetkililerin yumuşak koltuklarda oturup zevk sürmesi için dökmeyeceğiz. Eğer Moskova, Kiev , Lviv , Kharkiv , Donetsk ve Simferopol'daki bütün patronların amacı bu savaşı başlatmak ise, bizim görevimiz de mevcut tüm yollarla bu savaşa karşı direnmektir !

Milletler arasında barış - Sınıflar arasında savaş !

KRAS ,( Russian section of the International Workers Association) Uluslararası İşçi Birliği Rusça bölümü

Ukrayna, Rusya , Moldova , İsrail , Litvanyalı Enternasyonalistler

Moldova Anarşist Federasyonu

Devrimci Sosyalist Fraksiyon (Ukrayna )

İmzaya açık bildiridir________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center