A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bursa AnarÅist Karnavalâdan gÃzaltÄlara dair aÃÄklama

Date Sat, 12 Jul 2014 16:54:46 +0300


DÃn (10.07.14) sabah saat 10:30 sÄralarÄnda Bursa AnarÅist Karnaval aktivisti 3 arkadaÅÄmÄz Soma eyleminde ÃÄkan olaylardan sorumlu tutularak gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄr. Bir hafta Ãncesinde de baÅka bir arkadaÅÄmÄz hakkÄnda gÃzaltÄ yakalama emri ÃÄkmÄÅtÄ. DÃn gÃzaltÄna alÄnan arkadaÅlarÄmÄz devletin kolluk kuvvetleri tarafÄndan ellerinde hiÃbir delil olmaksÄzÄn evlerinden apar topar gÃzaltÄna alÄnmÄÅtÄr. BulunduklarÄ bÃlgedeki emniyet mÃdÃrlÃÄÃne gÃtÃrÃlÃp burada ifadeleri alÄnacaklarÄ sÄrada kendi avukatlarÄnÄ talep etmelerine raÄmen Ãnemli bir olay olmadÄÄÄnÄ, ''boÅuna vakit kaybetmeyin'' deyip psikolojik etki yaparak olayÄ geÃiÅtirip barodan kendi talep ettikleri avukatlarÄ ÃaÄÄrmÄÅlardÄr. Daha sonrasÄnda Bursa adliyesine gÃtÃrÃlen arkadaÅlarÄmÄz savcÄya ifade verdikten sonra tutuksuz yargÄlanmak Ãzere serbest bÄrakÄlmÄÅlardÄr. GeÃen aylarda Bursa-Gemlik'te bulunan anarÅist arkadaÅlarÄmÄz sÃzde kamu malÄna zarardan mahkemede yargÄlanÄp adlÄ para cezalarÄ almÄÅlardÄr.
Anti-otoriter hareket bÃtÃn dÃnya topraklarÄnda olduÄu gibi bulunduÄumuz topraklarda da yeÅermeye baÅlÄyor. Devletin bize karÅÄ almÄÅ olduÄu Ãnlemler bunun gÃstergesidir. Durrutti'nin de dediÄi bizim yÃzyÄlÄmÄz baÅlÄyor. Bizler iyi aile ÃocuÄu olmayacaÄÄz. Devletin bizden beklediÄi gibi her sabah iÅe gidip akÅamlarÄ televizyon izleyip kiÅisel mastÃrbasyon yapan, tÃketen bireyler olmayacaÄÄz. Bizler herhangi bir tahakkÃmÃn, tÃketim toplumunun uygarlÄÄÄnÄzÄn parÃasÄ olmayacaÄÄz. Bizi susturmak, dizginlemek isteyen katil devlete karÅÄ susmayacaÄÄz. Eylemlerimiz daha radikal bir Åekilde devam edecek. Devletin ve kolluk kuvvetlerinin uyguladÄÄÄ bu hÃkÃmlerin hià birini tanÄmÄyoruz. TahakkÃmÃn ve hiyerarÅinin en ufak hÃcrelerini parÃalayana dek mÃcadelemizi sÃrdÃreceÄimizi bildirir, bu faÅist baskÄlarÄ tÃm direncimizle ve dayanÄÅmamÄzla kÄracaÄÄmÄza inanÄyoruz. Birimiz bile tutsaksak hiÃbirimiz ÃzgÃr deÄiliz.

Bursa AnarÅist Karnaval

Kaynak: sosyalsavas________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://lists.ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center